Välkommen till
Haparanda Sandskär Fågelstation
Sveriges nordligaste och östligaste fågelstation
65,56 N 23,76 O

Information
in English