sandskargoogle185 (14K) blhak185 (10K) nordrev185 (15K)


Haparanda Sandskär fågelstation (HSFS) ligger i Haparanda skärgårds nationalpark och drivs av
Norrbottens ornitologiska förening
. HSFS välkomnar såväl erfarna märkare som intresserade
nybörjare. Läs mer om vår verksamhet på de här sidorna, och hör gärna av dig om du är intresserad!
Maila ditt intresse till: bokninghsfs@gmail.com


2019-02-11
Ringmärkningssäsongen 2019 på Haparanda Sandskär står för dörren
Nu är det dags att boka tjänstgöring på Haparanda Sandskär säsongen 2019. Ringmärkningen startar preliminärt den 20 juli och pågår till den 19 oktober. Norrbottens Ornitologiska förening hyr en helt ny stuga på ön av länsstyrelsen i Norrbottens län under inventerings- och ringmärkningssäsongen. NOF står för kostnaden för boendet och resor med båt t o r för personer som deltar i ringmärkningsarbetet. Se vidare "bokningsregler" i spalten till vänster.
Mejla ditt intresse till bokninghsfs@gmail.com. Aktuellt bokningsläge hittar du i vänsterspalten.

_______________________________________________________________________________________________________________________________
2019-02-11
Öppet planeringsmöte för Haparanda Sandskär fågelstation
Den 16 mars 2019 kl 10.00 genomförs mötet i Buddbyn (Buddbygården) i Boden. Alla intresserade är välkomna! Kl 14.00 börjar NOF:s årsmöte, med föredrag av fågelfotografen Karin Thorell.

______________________________________________________________________________________________________________________________
2019-02-11
Stipendium till Per Sandbergs minne
Norrbottens Ornitologiska förening utdelar årligen 1 000 kr till minne av Per Sandberg. Stipendiaten utses av NOF:s styrelse efter förslag från Sandskärsgruppen. Per, som lämnade oss i mars 2017, var en uppskattad medlem i föreningen tidigare aktiv styrelsemedlem och sedermera även stationschef på Haparanda Sandskärs fågelstation. Han var en engagerad ornitolog och särskilt varmt om hjärtat låg naturligtvis fågelstationen och den vitryggiga hackspetten. Du som är yngre fågelskådare och har eller planerar att ringmärka på Haparanda Sandskär kan söka detta stipendium senast den 1 maj 2019. Syftet med stipendiet är att stimulera till verksamhet på ringmärkningsstationen eller i anslutning därtill. Ansökan med motivering skickas till Inger Brännström, Kompanivägen 35, 974 44 Luleå, eller inger.brannstrom@bredband.net

2018-02-20
Märkdata och observationer till och med 2017
Se länken "Märkta fåglar tom 2017" och "Obsade arter tom 2017" här i vänsterspalten.Gamla nyheter

 


Haparanda Sandskär Fågelstation sponsras av