sandskargoogle185 (14K) blhak185 (10K) nordrev185 (15K)


Haparanda Sandskär fågelstation (HSFS) ligger i Haparanda skärgårds nationalpark och drivs av
Norrbottens ornitologiska förening
. HSFS välkomnar såväl erfarna märkare som intresserade
nybörjare. Läs mer om vår verksamhet på de här sidorna, och hör gärna av dig om du är intresserad!
Maila ditt intresse till: bokninghsfs@gmail.com

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2018-06-25
Stipendiet till Per Sandbergs minne 2018
Har tilldelats Marieke Visser, Rotterdam. Hon har i sin ansökan fokuserat på frågeställningar som:
- Avviker ungfåfåglars fetthalt från vuxna individers fetthalt?
- Kan dessa uppgifter kasta ljus över fåglarnas flyttningsstrategier?
-Marieke kommer att samla in detaljerade fettuppgifter under två veckors ringmärkningsarbete på fågelstationen i oktober 2018 samt för att samla indata ur databasen Fagel3. Studiens resultat kommer att presenteras i en artikel i FiN. Grattis Marieke och välkommen till din sjätte säsong på ön.

2018-04-04
Ringmärkarkurs på Haparanda Sandskär
Du som är nybörjare och vill lära dig mer om ringmärkning har möjlighet att delta i en ringmärkarkurs på Haparanda Sandskär fågelstation 28 juli - 4 augusti. Du kommer att få lära dig grunderna i nätuppsättning, näthantering, hur man plockar fåglar ur näten, ringmärker och det administrativa arbetet. Kursen är kostnadsfri och leds av Bo Slunge och Lena Stenman. NOF står för båtresa och boende. Antalet platser är begränsat. Hör av dig till Lena Stenman tel 070-667 00 18 eller lena.stenman@hotmail.com

2018-01-26
Ringmärkningssäsongen 2018 på Haparanda Sandskär står för dörren
Nu är det dags att boka tjänstgöring på Haparanda Sandskär säsongen 2018. Ringmärkningen startar preliminärt den 21 juli och pågår till den 20 oktober. Norrbottens Ornitologiska förening hyr en helt ny stuga på ön av länsstyrelsen i Norrbottens län under inventerings- och ringmärkningssäsongen. NOF står för kostnaden för boendet och resor med båt t o r för personer som deltar i ringmärkningsarbetet. Se vidare "bokningsregler" i spalten till vänster.
Mejla ditt intresse till bokninghsfs@gmail.com. Aktuellt bokningsläge hittar du i vänsterspalten.

2018-02-20
Märkdata och observationer till och med 2017
Se länken "Märkta fåglar tom 2017" och "Obsade arter tom 2017" här i vänsterspalten.Gamla nyheter

 


Haparanda Sandskär Fågelstation sponsras av