Länkar
Bosmina
Information om Haparanda Sandskär och om turer dit med båten Bosmina.
Bokning av länsstyrelsens turiststugor.

Naturskyddsföreningen i Kalix
Naturskyddsföreningen i Kalix äger en stuga i Kumpula som man kan bo i. Stugan ligger bredvid länsstyrelsens bevakningsstuga.

Turistbyrån i Haparanda

Naturvårdsverkets sida om Haparanda Skärgårds nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län
På den här sidan finns beskrivningar av samtliga nationalparker i Norrbottens län och föreskrifter för Haparanda Skärgårds nationalpark.

Ringmärkningscentralen vid Naturhistoriska riksmuseet
Utförlig information om ringmärkning.

Sveriges ornitologiska förening
Bland annat länkar till övriga svenska fågelstationer.

Artportalen
Artdatabankens rapporteringssystem

------------------------------------------------------------