Resultat av häckfågelinventeringar
2017-06-16 Linjeinventering
Punktinventering och arträkning
2016-06-18 Linjeinventering
Punktinventering och arträkning
2015-06-12 Linjeinventering
Punktinventering och arträkning
2014-06-13 Linjeinventering
Punktinventering och arträkning
2013-06-14 Tabeller för linje- och punktinventering finns i verksamhetsrapport 2013
2012-06-16 Linjeinventering
Punktinventering och arträkning
2010-06-18 Linjeinventering
Punktinventering och arträkning
2009-06-13 Linjeinventering
Punktinventering och arträkning
2008-06-14 Linjeinventering
Punktinventering och arträkning