Haparanda Sandskär Fågelstation
HAPARANDA SANDSKÄR
FÅGELSTATION 1981-2002
65° 33’ 52,36” N - 23° 45’ 30,81” E

Se också märksiffror 1981-2003
Tågordning för VÅR- och HÖSTSTRÄCK OBSERVERADE ARTER
ALLA ÅTERFYND & FRÄMMANDE KONTROLLER
KORTA KONTROLLER
VERKSAMHETEN 2002

Långa kontroller
"Long" recaptures

Antal kontroller där fågeln märkts ett år och kontrollerats ett annat
samt den längsta tid som förflutit mellan kontroll och märktillfälle.
Number of recaptures when the bird is ringed one year and recaptured another
and the maximum time that passed between recapture and ringing.

Art
Species
Vetenskapligt namn
Scientific
Antal märkta
Ringed
Antal
långa
kontroller
Recaptures
Längsta tid
mellan märkning
& kontroll
Maximum time
Större strandpipare
Charadrius hiaticula
397
2
7 y 2 d
Enkelbeckasin
Gallinago gallinago
85
2 
1 y 354 d
Rödbena
Tringa totanus
52
2 
3 y 14 d
Roskarl
Arenaria interpres
100
1 
306 d
Större hackspett
Dendrocopos major
225
2 
302 d
Mindre hackspett
Dindrocopos minor
18
2 
1 y 322 d
Trädpiplärka
Anthus trivialis
508
1 
2 y 5 d
Ängspiplärka
Anthus pratensis
1 742
5 
1 y 12 d
Sädesärla
Motacilla alba
436
13 
4 y 364 d
Gärdsmyg
Troglodytes troglodytes
52
1 
303 d
Järnsparv
Prunella modularis
978
1 
273 d
Rödstjärt
Phoenicurus phoenicurus
1 935
1 
303 d
Stenskvätta
Oenanthe oenanthe
169
1 
1 y 4 d
Björktrast
Turdus pilaris
432
1 
2 y 365 d
Taltrast
Turdus philomeos
371
2 
5 y 271 d
Rödvingetrast
Turdus iliacus
491
1 
2 y 243 d
Sävsångare
Acrocephalus schœnobænus
1 618
34 
3 y 304 d
Trädgårdssångare
Sylvia borin
708
2 
360 d
Gransångare
Phylloscopus collybita
380
1 
353 d
Lövsångare
Phylloscopus trochilus
27 912
85 
4 y 9 d
Grå flugsnappare
Muscicapa striata
1 187
6 
1 y 353 d
Talltita
Parus montanus
379
31 
4 y 9 d
Talgoxe
Parus major
1 182
7 
2 y 39 d
Bofink
Fringilla coelebs
1 007
40 
6 y 1 d
Grönfink
Carduelis cloris
276
3  
350 d
Gråsiska
Carduelis flammea
12 409
1 
313 d
Gulsparv
Emberitza citrinella
232
9 
1 y 235 d
Sävsparv
Emberiza schœniclus
4 677
301 
7 y 49 d

peter@medit.se