Haparanda Sandskär Fågelstation
HAPARANDA SANDSKÄR
FÅGELSTATION - 1981-2002
65° 33’ 52,36” N - 23° 45’ 30,81” E

Se också märksiffror 1981-2003
Tågordning för VÅR- och HÖSTSTRÄCK OBSERVERADE ARTER
ALLA ÅTERFYND & FRÄMMANDE KONTROLLER
ÖVERLEVNAD
VERKSAMHETEN 2002 LÅNGA KONTROLLER

Andelen korta kontroller per år och art
Andelen kontrollerade individer av en art relativt andelen märkta.
Med korta kontroller menas kontroller som är gjorda under en märksäsong (höst eller vår)
dvs tiden mellan märkning och kontroll överstiger inte 90 dagar.
Värdena är givna i hela %. Blankt menas ingen märkt inga korta kontroller
och "-" betyder att arten är märkt under året men inga korta kontroller är gjorda.

ART
TOTALT
MÄRKTA
KORTA
KONTROLLER
Andelen kontrollerade individer relativt antalet märkta respektive år i hela %
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Sparvhök
46
1
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
 
-
 
-
 
-
-
Större strandpipare
397
19
 
-
-
18
4
-
-
-
6
-
-
-
-
-
13
-
 
11
6
-
Tofsvipa
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100
 
Småsnäppa
263
17
 
 
3
-
17
-
9
-
8
4
 
-
 
-
-
 
-
 
-
 
Mosnäppa
355
16
-
 
5
8
-
5
-
-
7
-
-
-
 
10
7
-
 
4
 
-
Spovsnäppa
38
1
 
 
-
 
 
-
14
 
-
 
-
-
 
 
 
 
-
 
 
 
Kärrsnäppa
277
15
 
 
-
-
-
7
-
14
20
-
2
-
 
-
-
-
-
 
4
-
Brushane
84
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
-
 
 
-
-
 
-
8
 
 
Enkelbeckasin
85
1
-
 
-
 
-
17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 
 
-
Rödbena
52
1
 
 
-
-
-
 
-
 
-
 
-
-
 
-
-
 
-
13
 
 
Gluttsnäppa
26
1
 
 
 
-
 
-
 
-
-
 
-
-
 
 
 
 
 
 
20
-
Skogssnäppa
8
1
 
 
 
 
100
 
 
 
-
-
-
 
 
-
-
 
-
-
-
 
Grönbena
572
34
-
-
-
8
25
-
-
-
-
-
100
-
-
7
5
13
 
13
2
9
Roskarl
100
2
-
 
-
-
11
-
-
 
-
 
-
-
 
-
20
-
 
-
 
-
Silltrut
205
1
 
-
 
-
 
 
 
 
 
 
-
-
 
-
-
-
 
 
11
-
Gök
63
2
-
-
-
-
-
7
-
-
 
 
-
-
20
-
-
-
 
-
 
 
Göktyta
183
5
-
14
-
-
-
-
22
 
-
-
-
-
-
-
-
-
25
9
 
-
Större hackspett
225
2
-
-
-
-
-
-
8
 
-
-
 
-
-
-
-
-
-
 
3
-
Mindre hackspett
18
3
 
-
 
 
-
 
 
 
100
50
-
-
-
33
 
 
 
 
-
 
Tretåig hackspett
33
1
-
 
 
-
-
-
 
-
-
-
-
-
 
 
-
 
 
-
 
33
Trädpiplärka
508
14
-
-
3
10
-
3
7
-
-
-
11
-
-
10
5
-
 
 
 
-
Ängspiplärka
1 742
78
3
-
1
6
4
7
5
2
4
-
-
1
2
5
5
-
10
 
7
12
Gulärla
240
3
-
-
-
 
18
1
-
-
-
 
 
-
-
-
 
-
 
 
-
-
Sädesärla
436
12
-
10
-
-
19
2
-
-
2
-
14
-
-
-
-
-
 
 
 
-
Gärdsmyg
52
6
 
-
 
 
 
-
 
-
-
-
-
-
-
50
 
-
 
33
 
-
Järnsparv
978
57
-
11
6
-
5
6
4
-
6
-
-
1
19
26
4
9
6
12
4
3
Rödhake
1 102
119
3
6
10
-
10
10
15
9
10
7
3
4
1
25
47
25
3
12
4
26
Blåhake
2 660
214
1
7
4
3
10
6
18
16
9
3
2
2
3
23
16
13
10
25
18
33
Rödstjärt
1 935
90
-
2
1
9
8
2
6
-
2
13
5
5
5
4
19
9
6
7
6
2
Buskskvätta
426
10
-
-
3
-
7
2
-
-
-
 
-
-
8
6
 
-
 
 
 
-
Stenskvätta
169
1
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 
 
-
Ringtrast
3
1
 
 
 
 
 
50
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
-
-
 
Koltrast
14
3
 
 
33
 
-
 
-
 
 
100
 
-
100
 
 
-
 
-
-
-
Björktrast
432
10
-
6
-
17
-
-
-
-
1
-
-
2
4
15
-
-
 
4
 
-
Taltrast
371
14
-
14
8
100
-
-
-
-
-
-
-
13
3
-
-
25
 
 
9
4
Rödvingetrast
491
27
6
17
3
-
-
-
-
-
-
-
3
8
15
10
17
-
20
5
16
3
Sävsångare
1 618
150
-
5
3
9
-
6
1
3
6
10
2
15
5
11
14
13
18
19
8
18
Härmsångare
12
3
 
 
-
 
 
 
 
 
-
 
60
 
 
-
 
 
-
-
-
 
Ärtsångare
379
36
-
17
-
28
-
5
-
-
17
-
12
12
-
16
8
-
11
12
10
11
Törnsångare
27
2
 
-
-
 
-
-
 
-
-
 
-
 
 
20
-
 
 
 
 
-
Trädgårdssångare
708
90
-
16
2
4
6
3
3
-
-
10
8
31
26
34
21
19
19
27
17
10
Svarthätta
120
5
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
-
 
-
-
20
-
 
20
 
67
Lundsångare
45
9
 
 
-
 
-
-
-
-
-
 
-
-
 
-
-
80
 
-
 
17
Gransångare
380
22
-
-
3
-
6
5
11
27
-
-
11
7
9
29
-
-
 
 
5
13
Lövsångare
27 912
1 162
0
4
1
6
4
2
0
0
-
4
2
6
6
8
8
9
8
10
4
9
Kungsfågel
1 856
15
-
-
-
-
-
8
-
2
-
-
-
-
-
1
-
-
 
2
 
-
Grå flugsnappare
1 187
26
-
3
-
2
4
3
2
-
5
-
-
2
10
3
-
7
 
 
 
-
Svartvit flugsnappare
523
15
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
22
-
4
17
-
 
 
 
5
Stjärtmes
1 431
140
 
-
 
14
33
 
 
16
-
 
-
-
 
 
 
 
-
6
18
53
Talltita
379
134
-
37
11
50
13
50
21
41
50
27
8
54
67
63
55
36
32
27
52
Lappmes
8
1
 
 
 
 
-
-
 
 
 
 
 
 
 
100
 
 
-
-
 
 
Svartmes
45
3
 
 
 
100
-
-
-
 
-
 
 
-
 
-
-
-
-
 
29
-
Blåmes
429
40
 
-
-
8
-
-
-
-
8
5
7
1
-
18
-
22
33
7
12
20
Talgoxe
1 182
202
4
-
9
48
16
11
46
13
12
9
9
10
13
38
42
40
21
9
12
22
Trädkrypare
236
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
 
3
8
-
Törnskata
70
4
-
15
-
-
25
-
-
-
-
 
 
-
 
-
-
 
-
 
-
 
Varfågel
79
6
-
 
-
-
-
-
-
-
25
-
-
-
-
17
100
100
100
 
6
-
Kråka
4
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
Bofink
1 007
95
4
9
6
16
2
14
9
-
5
13
7
13
7
11
27
7
14
9
10
15
Bergfink
4 890
168
-
2
2
2
4
4
3
3
1
-
-
2
10
7
5
-
 
3
10
4
Grönfink
276
11
17
-
 
-
8
8
6
-
-
25
-
5
-
-
-
-
 
5
 
6
Grönsiska
4 005
51
3
-
2
1
-
-
1
 
1
7
2
-
1
2
14
2
1
1
1
2
Gråsiska
12 409
578
0
7
4
2
5
4
3
0
1
-
6
9
2
7
7
4
5
2
8
5
Snösiska
192
5
 
 
 
-
-
 
-
-
-
 
-
-
-
-
 
 
-
 
9
-
Bändelkorsnäbb
197
8
 
 
 
12
-
-
 
-
 
-
-
-
 
 
-
3
-
-
-
4
Rosenfink
230
12
4
29
-
50
-
-
-
10
-
-
13
25
-
8
-
-
 
 
 
-
Domherre
848
59
 
-
16
20
5
6
-
-
5
15
-
21
11
13
25
7
11
11
2
5
Gulsparv
232
12
14
-
-
-
-
10
-
7
-
-
-
4
8
-
-
-
 
13
6
27
Videsparv
552
63
-
11
9
9
-
15
-
-
8
9
8
11
15
27
5
10
 
 
6
10
Dvärgsparv
39
11
 
 
 
 
 
23
-
-
-
 
 
-
71
 
 
 
 
-
-
25
Sävsparv
4 677
466
4
15
9
15
4
4
6
3
13
3
2
5
8
20
9
17
18
0
14
10
18

peter@medit.se