Haparanda Sandskär Fågelstation
HAPARANDA SANDSKÄR
FÅGELSTATION - 2002
Uppdaterat 030430
65° 33’ 52,36” N - 23° 45’ 30,81” E
Sveriges ostligaste och nordligaste fågelstation


Se också märksiffror 1981-2003
Tågordning för VÅR- och HÖSTSTRÄCK OBSERVERADE ARTER
ALLA ÅTERFYND & FRÄMMANDE KONTROLLER
ÖVERLEVNAD KORTA KONTROLLER LÅNGA KONTROLLER

Sammanställt av Peter Nilsson – vid Vargviken, Fårön, Piteå den 19 mars 2003

Verksamheten 2002
ÅTERFYND FRÄMMANDE KONTROLLER EGNA LÅNGA KONTROLLER EGNA KORTA KONTROLLER
Kartan är klickbar
Återfynd och främmande kontroller

Återfynd av sandskärsmärkta fåglar - 030430

Sparvhök
En ung hona märktes på Haparanda Sandskär den 21 september 2002 och den flög in i ett fönster och dog i Saint-Claude, Seine-et-Oise, Frankrike efter 52 dagar. Avståndet mellan dessa platser är 2 243 km vilket ger en medelhastighet på drygt 43 km/dag. Detta är den femte återfunna sparvhöken av 46 märkta totalt.

Tillbaka till kartan

Skrattmås
Märkt som bounge på Kluppi i juli 1997 kontrollerad utan fångst i Köpenhamn, Danmark efter 4 år och 252 dagar. Avståndet mellan märk och kontrollplats är 1 263 km. Samma fågel kontrollerades också i mars 2001 på samma ställe och den har också kontrollerats i Pildammsparken, Malmö i juli 1998.
Detta är det tionde återfyndet på 385 märkta.
Ytterligare en skrattmås avlästes utan fångst i Köpenhamn denna 5 år och 204 dagar efter det att den märktes på Kluppi. Denna fågel har kontrollerats i Köpenhamn i mars 2001 och 2002 samt i Pildammsparken i Malmö i juli 1998.

Tillbaka till kartan

Gråtrut
En bounge märktes på Stora Harrsten, strax norr om Sandskär, den 9 juli 1999 och ringen avlästes i Fanö, Danmark efter 2 år och 80 dagar. Avståndet mellan märk- och kontrollplats är 1 403 km.
En annan bounge märktes också på Stora Harrsten den 8 juli 2002 och sköljdes upp död på en strand i Hamnskär, Närpiö, Finland efter 95 dagar. Då hade den varit död ett tag. Avståndet mellan dess födelseplats och platsen där den hittades är 389 km.
Ett tredje återfynd av en gråtrut märkt på Stora Harrsten har också rapporterats. Det var en bounge som märktes den 8 juli 2002 och fågeln observerades och ringen avlästes utan fångst den 25 januari 2003 i Kappeln, Schleswig-Holstein, Tyskland alldeles på gränsen till Danmark. Platsen ligger 1 433 km från St. Harrsten och tiden mellan märkning och kontroll var 201 dagar.
Detta var de tre första återfynden av denna art på 54 märkta totalt.

Tillbaka till kartan

Sidensvans
Stationens första återfynd av denna art () kom efter det rekordmånga märkta (42 märkta 2002 och 103 totalt) denna säsong. Den 13 oktober 2002 märktes en ung hona och den flög mot ett fönster i Stensele, Västerbotten efter 19 dagar. Den var lite omtumlad efter krocken och vilade till dagen efter innan den försvann. Avståndet mellan märk- och kontrollplats är 312 km.
Järnsparv
Samma öde som sidensvansen men fatalt, drabbade en järnsparv som märktes den 30 september 2002. Den flög mot en fönsterruta i Blåsmark, Piteå, Norrbotten efter endast fem dagar. Avståndet mellan märk- och kontrollplats är 119 km. Detta är stationens femte återfynd på 978 märkta.

Tillbaka till kartan

Rödhake
En ungfågel märktes den 27 juli 2002 och den återfanns död i Boden, Norrbotten efter 55 dagar. Avståndet mellan märk- och kontrollplats är 99 km. Detta är stationens sjunde återfynd på 1 102 märkta.

Tillbaka till kartan

Sävsångare
En ung sävsångare märktes den 5 augusti 2002 och kontrollerades 12 dagar och 108 km senare i Rusila, Liminka, Uleåborg, Finland av en ringmärkare. Det är stationens sjunde återfynd på 1 618 märkta.

Tillbaka till kartan

Lövsångare
Två rapporter om lövsångare med sandskärsring har kommit in sedan den senaste redovisningen.
En ung lövsångare märktes den 4 september 2002 och kontrollerades av en ringmärkare i Izsak, Kolon-To, Bags-Kiskun, Ungern efter bara 23 dagar. Avståndet mellan märk- och kontrollplats är 2 104 km. Detta ger en medelhastighet på 91,5 km/dag.
Den andra fågeln är ett verkligt långfynd i många bemärkelser. Den märktes den 21 maj 1990 och dödades av lokalbefolkningen nära Itumba, Tanzania den 19 mar 1994. 8 368 km och 3 år och 303 dagar från märkningen. Både avståndet och den förflutna tiden är rekord för arten. Inte nog med det – det tog drygt åtta år för rapporten att nå oss.
21 lövsångare med sandskärsring är återfunna på 27 912 märkta.

Tillbaka till kartan

Bergfink
En ung hane märktes den 17 september 2002 och kontrollerades av en ringmärkare i Aroso, Roccolo, Como, Italien efter bara 38 dagar. Avståndet mellan märk- och kontrollplats är 2 374 km vilket ger en medelhastighet på 62,5 km/dag. Detta är det elfte återfyndet på 4 890 märkta. 1990 fick vi ett återfynd av en bergfink bara nio km från denna lokal. Både återfynden är gjorda i slutet av oktober, början av november.

Tillbaka till kartan

Grönfink
En gammal hane märktes den 23 september 1998 och kontrollerades av en ringmärkare i Gemla, Småland efter 3 år och 74 dagar. Avståndet mellan märk- och kontrollplats är 1 081 km. Detta är det fjärde återfyndet på 276 märkta och både tids och avståndsmässigt ett rekordfynd.

Tillbaka till kartan

Grönsiska
Två sandskärsmärkta fåglar har rapporterats in. Den ena märktes som ungfågel den 9 oktober 2000 och den flög in i en glasruta och dog i Viborg, Jylland, Danmark efter 512 dagar. Avståndet mellan märk och kontrollplats är 1 268 km.
Den andra fågeln märktes som en ung hane den 17 september 2001 och kontrollerades efter bara 12 dagar av en ringmärkare i Vantaa, Uusima, Finland. Avståndet mellan märk- och kontrollplats är 591 km och det innebär att fågeln hållit en genomsnittlig hastighet på drygt 49 km/dag. Den kontrollerades ytterligare en gån dagen efter.
Med dessa fynd har nu 13 fåglar med sandskärsring rapporterats på 4 005 märkta.

Tillbaka till kartan

Sävsparv
En ung hona märktes den 18 september 2002 och kontrollerades av en ringmärkare i Ridica, Vojvodina, Jugoslavien efter 54 dagar. Avståndet mellan märk- och kontrollplats är 2 194 km. Detta var stationens fjärde återfynd på 4 677 märkta.

Tillbaka till kartan

Kontroller av främmande ringar

Sävsångare
En sävsångare kontrollerades den 2 augusti 2002 och den hade blivit märkt i Vaibla, Viljandi, Estland 356 dagar innan kontrollen. Avståndet mellan märk- och kontrollplats är 805 km. Det var den tredje sävsångaren med utländsk ring. De tidigare var märkta i Finland respektive Ryssland.

Tillbaka till kartan

Trädgårdssångare
En gammal fågel kontrollerades den 6 augusti 2001 och den hade blivit märkt på fågelstationen i Tauvo, Siikajoki, Oulu, Finland för 58 dagar sedan. Avståndet mellan märk- och kontrollplats är 94 km. Detta är den första utlandsmärkta trädgårdssångare vi kontrollerat. Stationen har fått ett eget återfynd från samma plats och det finns också ytterligare ett återfynd, även detta från Finland.

Tillbaka till kartan

Grå flugsnappare
En gammal fågel kontrollerades den 5 augusti 2002 och den hade blivit märkt på Åland, Lemland, Lågskär, Finland för 54 dagar sedan. Avståndet mellan märk- och kontrollplats är 666 km. Detta är den första utlandsmärkta grå flugsnappare vi kontrollerat. Stationen har fått två egna återfynd: ett i Sverige och ett i Danmark.

Tillbaka till kartan

Bergfink
En spanskmärkt ung hona kontrollerades den 24 september 2002 och den hade blivit märkt i Granada, Spanien för 305 dagar sedan. 3 619 km från Sandskär. Detta är den fjärde bergfinken med utländsk ring som kontrollerats på Sandskär. De övriga har varit märkta i Tyskland (2) och Frankrike.

Tillbaka till kartan

Sävsparv
En gammal hane kontrollerades den 17 september 2002 och den hade blivit märkt vid Engure lake, Lettland för 150 dagar sedan, 2 194 km från Sandskär. Detta är den första sävsparven som kontrollerats med främmande ring.
Ytterligare en sävsångare kontrollerades på Sandskär den 20 september 2002. Den var märkt som en 20 hona i Rybachiy, Kaliningrad, Ryssland den 1 maj 2002. Det är 142 dagar och 1 168 km mellan märkning och kontroll.
Detta är det två första kontrollerna av sävsparvar med utländska ringar som gjorts på fågelstationen.

Tillbaka till kartan

Egna långa kontroller

Med långa kontroller menas här kontroller där tiden mellan märk- och kontrolltillfälle överstiger 90 dagar. I de flesta fall innebär detta att fågeln gjort minst en flyttningsresa mellan märkning och kontroll. Totalt kontrollerades 30 individer av sex arter. Det är dubbelt så många långa kontroller som säsongen 2001.
Se den totala sammanställningen för långa kontroller samt överlevnad baserad på långa kontroller.

Två ängspiplärkor kontrollerades i september, båda var märkta i september 2001 och kontrollerades efter 348 respektive 367 dagar efter märkningen. Den ena fågeln var märkt som adult och den andra som ungfågel. Totalt har sex fåglar kontrollerats där tiden mellan märk- och kontrolltillfälle överstigit 90 dagar men endast för en individ har tiden varit längre än årets.

En sävsångare kontrollerades den 21 juli och den var märkt som ungfågel den 20 juli 2002, 731 dagar hade förflutit mellan märk- och kontrolltillfället. Samma individ fastnade vid två tillfällen i näten under 2001 också. Hos fem sandskärsmärkta fåglar har tiden varit längre än hos denna fågel. Totalt har 34 fåglar kontrollerats där tiden mellan märk- och kontrolltillfälle överstigit 90 dagar.

En trädgårdssångare kontrollerades den 21 juli som hade märkts som ungfågel för 360 dagar sedan. Detta är bara den andra trädgårdssångaren som kontrollerats där märk- och kontrolltillfälle överstigit 90 dagar.

Två långa kontroller har registrerats av lövsångare. Den ena märktes som ungfågel den 17 augusti 2000 och kontrollerades den 23 juli i år, 705 dagar efter märkningen. Den andra fågeln märktes som en gammal fågel i augusti 2001 och kontrollerades den 22 juli i år, 345 dagar efter märkningen. Totalt har 85 långa kontroller gjorts av arten.

Två långa kontroller gjordes också av talltita. Båda fåglarna kontrollerades den 8 september i år. Den ena var märkt i september 2001, 347 dagar före kontrolltillfället. Den andra märktes i september 2000, 710 dagar före märktillfället. Totalt har 31 långa kontroller gjorts av denna art.

I år kontrollerades 22 individer av sävsparv, där tiden mellan märk- och kontrolltillfälle överstigit 90 dagar. 17 av dessa var märkta under 2001, den passerade tiden varierade mellan 412 och 327 dagar. Fyra individer var märkta under 2000 och den passerade tiden varierade mellan 767 och 733 dagar. En av fåglarna var märkt i augusti 1998 och kontrollerad 3 år och 348 dagar efter märktillfället. Samma fågel hade också kontrollerats i juli 2000. Total har det gjorts 301 långa kontroller av sävsparv.

Tillbaka till kartan

Egna korta kontroller

Korta kontroller innebär att tiden som förflutit mellan märk- och kontrolltillfälle är kortare än 90 dagar, dvs. märkning och kontroll inträffar under samma säsong.
Se den totala sammanställningen av korta kontroller

I år gjordes totalt 778 kontroller av 578 individer och 32 arter. Vilket är de flesta korta kontroller som någonsin gjorts vid fågelstationen både i absoluta tal som relativt till antal märkta under en säsong (10,5% i år och 9,3% 1995).

En av de tre tretåiga hackspettarna som märktes kontrollerades efter 16 dagar och det är den första fågel av denna art som kontrollerats.

Av de 117 märkta ängspiplärkorna kontrollerades 14 individer (12%), vilket är den högsta andelen kontroller som noterats för den arten för den arten. En av fåglarna märktes den 20 juli och kontrollerades den 8 september. Det är den längsta tid som förflutit mellan märk- och kontrolltillfälle, under samma säsong, för den arten. Ingen kontroll noterades mellan dessa datum.

Endast en av de märkta järnsparvarna kontrollerades ytterligare en gång vilket är en mycket låg andel (2,9% och medel ligger på 8%) detta trots att antalet märkta var det högsta antalet sedan 1995.

23 kontrollerade individer av 87 märkta är den näst högsta andelen som noterats för rödhake (26,4%). Den siffran överträffas bara av 1995 (24,7%). 47 dagar var längsta tiden mellan märk- och kontrolltillfälle.

21 av de 64 märkta blåhakarna fastnade ytterligare minst en gång i näten (32,8%). Det är den högsta andelen kontrollerade individer någonsin (1995 22,9%). En adult hane märktes den 9 augusti och fastnade ytterligare sex gånger i näten fram till den 26 augusti och en adult hona märktes den 21 juli och kontrollerades den 25 augusti. De 35 dagar som förflöt mellan märk- och kontrolltillfälle är rekord för en sandskärsmärkt fågel.

Endast två av de 90 märkta rödstjärtarna kontrollerades under samma säsong vilket är en mycket låg andel (2,2%). Fem respektive nio dagar passerade mellan märk- och kontrolltillfälle vilket är en relativt kort tid.

För både taltrast (3,8% för i år och 9,1% 2001) och rödvingetrast (3,3% för i år och 16,1% 2001) var andelen kontrollerade fåglar mycket lägre än i fjol. Tiden som förflöt mellan märk- och kontrolltillfälle var också ovanligt kort – två respektive sex dagar.

För ärtsångare och trädgårdssångare var andelen kontroller normal (10,7% respektive 9,5%). Tiden mellan märk- och kontrolltillfälle var också för detta artpar ovanligt kort – två dagar för båda ärtsångarna och 16 och 1 dag för trädgårdssångarna.

Två av tre svarthättor kontrollerades vilket är den högsta andelen som uppmätts. Totalt har bara fem svarthättor kontrollerats ytterligare en gång under samma märksäsong. Tiden som förflöt mellan märk- och kontrolltillfälle var 6 respektive 2 dagar.

En av sex lundsångare kontrollerades sex dagar efter det att den märkts. Före det har lundsångare kontrollerats enbart under 1997 då åtta av totalt tio märkta kontrollerades.

Tredje högsta kontrollandelen noterades för gransångare då två av 15 märkta kontrollerades (13,3%). Andelen har överträffats endast för åren 1995 (28,6%) och 1989 (27,3%). Under dessa år var märkantalet lågt. 31 respektive två dagar förflöt mellan märk- och kontrolltillfälle.

Näst högsta andelen kontrollerade individer uppmättes för lövsångare – 268 kontrollerade av 2 933 märkta (9,1%) den siffran har bara överträffats år 2002 (10,5%) men då märktes bara 803 individer. 36 dagar var den längsta tiden som förflöt mellan märk- och kontrolltillfälle under denna säsong.

En individ av 19 märkta svartvita flugsnappare kontrollerades (5,3%) och detta är en hög andel eftersom denna art kontrolleras sällan. 12 dagar gick det mellan märk- och kontrolltillfälle.

Tio av nitton märkta stjärtmesar (52,6%) är högsta siffran men det är inte ovanligt att många av de märkta fastnar ytterligare en gång. Två dagar var den längsta tid som förflöt mellan märk- och kontrolltillfälle.

Även för talltita uppmättes den högsta andelen kontrollerade individer någonsin – 14 av 27 märkta (51,9%). 63 dagar var den längsta tiden som förflöt mellan märk- och kontrolltillfälle. Den individen kontrollerades också efter 1, 28 och 60 dagar.

Nio av 19 märkta blåmesar kontrollerades (20,0%) vilket är den tredje högsta andelen någonsin. Endast överträffad av åren 1998 och 1997 men mycket få blåmesar märktes dessa år. 15 dagar var den längsta tiden som förflöt mellan märkning och kontroll.

Två bändelkorsnäbbar kontrollerades av 45 märkta (4,4%). Det är bara tredje året som vi har kontroller av denna art. Däremot var de två dagar som förflöt mellan märkning och kontroll de kortaste.

För domherre kontrollerades fem av 99 märkta (5,1%) vilket är en relativt låg andel. De femtio dagar som förflöt mellan märkning och kontroll är den näst längsta som uppmätts under en säsong.

Tre av tolv dvärgsparvar kontrollerades. Det är tredje året som vi gör korta kontroller av den arten. De 20 dagar som förflöt mellan märk- och kontrolltillfälle är den näst längsta uppmätta tiden (21 dagar 1994)

100 av de rekordmånga (565 ex) märkta sävsparvarna är den näst högsta kontrollandelen (17,7%). Endast överträffad av 1995 (20,4%). 65 dagar var den längsta tiden som förflöt mellan märkning och kontroll, fågeln märktes som ung hane. En annan ung hane av sävsparv lyckades - förutom vid märktillfället - den 20 juli fastna vid ytterligare sju tillfällen mellan den 22 juli och den 2 september.

Tillbaka till kartan

peter@medit.se