Haparanda Sandskär Fågelstation
HAPARANDA SANDSKÄR
FÅGELSTATION - 1981-2002
65° 33’ 52,36” N - 23° 45’ 30,81” E


Sveriges ostligaste och nordligaste fågelstation
Haparanda Sandskär Fågelstation

MÄRKSIFFROR 1981-2003 OBSERVERADE ARTER 1981-2001 TÅGORDNING VÅRSTRÄCKET TÅGORDNING HÖSTSTRÄCKET
ÅTERFYND & FRÄMMANDE KONTROLLER
ÖVERLEVNAD
KORTA KONTROLLER LÅNGA KONTROLLER


Märkta under 2003
Ringed during 2003
Art
Species
Vetenskapligt namn
Scientific name
Märkta
12 Jul-18 Sept
Ringed
12 Jul-18 Sept
Kricka
Sparvhök
Silltrut
Gråtrut
Stenfalk
Brushane

Enkelbeckasin
Rödbena
Grönbena

Gluttsnäppa
Drillsnäppa
Roskarl

Gök*
Göktyta

Större hackspett
Tretåig hackspett
Sånglärka

Ängspiplärka

Trädpiplärka
Rödstrupig piplärka
Gulärla

Sädesärla

Järnsparv

Rödhake

Blåhake
Rödstjärt

Buskskvätta
Stenskvätta

Björktrast

Koltrast
Rödvingetrast
Taltrast
Sävsångare

Härmsångare
Ärtsångare

Törnsångare
Trädgårdssångare

Svarthätta
Lundsångare

Nordsångare

Gransångare
Lövsångare

Kungsfågel
Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Talltita

Talgoxe

Törnskata
Bofink
Bergfink
Grönfink

Grönsiska
Gråsiska
Mindre korsnäbb
Rosenfink
Domherre
Lappsparv
Gulsparv

Videsparv
Dvärgsparv
Sävsparv

Anas crecca
Accipiter nisus
Larus fuscus
Larus argentatus
Falco columbarius
Philomachus pugnax

Gallinago gallinago
Tringa totanus
Tringa glareola

Tringa nebularia
Actitis hypoleucos
Arenaria interpres
Cuculus canorus*
Jynx torquilla
Dendrocopos major
Picoides tridactylus
Alauda arvensis
Anthus pratensis
Anthus trivialis
Anthus cervinus
Motacilla flava
Motacilla alba
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia svecica
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Oenanthe oenanthe

Turdus pilaris

Turdus merula
Tudus iliacus
Turdus philomelos
Acrocephalus schoenobænus
Hippolais icterina
Sylvia curruca
Sylvia communis
Sylvia borin
Sylvia atricapillus
Phylloscopus trochiloides
Phylloscopus borealis
Phylloscopus collybita

Phylloscopus trochilus
Regulus regulus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Parus montanus
Parus major
Lanius collurio
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Carduelis chloris
Carduelis spinus
Carduelis flammea
Loxia curvirostra
Carpodacus erythrinus
Pyrrhula pyrrhula
Calcarius lapponicus
Emberiza citrinella
Emberiza rustica
Emberiza pusilla
Emberiza schoeniclus

1
7
1
1
1
 13
1
4
82
2
4
1
1
10
2
2
2
96
15
2
24
14
7
24
36
71
12
15
45
2
5
6
72
1
32
1
15
1
2
1
3
1 670
13
12
10
9
51
1
84
730
34
5
79
1
10
14
2
8
5
1
297

TOTAL
3 674

VERKSAMHETEN 2002

peter@medit.se