Blanketter
Datum Blankett, pdf-fil
2018-04-04 Protokoll, ringmärkning
2018-04-04 Protokoll, kontroller
2018-04-04 Ringmärkningsinsatser, nät
2018-04-04 Ringmärkningsinsatser, burar
2018-04-04 Förteckning över tillvaratagna fåglar
2018-05-09 Omkomna fåglar i samband med ringmärkning
2018-05-09 Försäkran
2018-04-04 Besökare och demonstrationer