NOF-Forum

Välkommen till NOF-Forum, ett fritt och oberoende forum för diskussioner om föreningens principer, arbetssätt, publikationer mm.
Vi vill särskilt påpeka att personangrepp och inlägg som inte håller sig till ämnet samt de inlägg som väcker anstöt är inte välkomna och kommer att tas bort. Var snäll och respektera detta!

Skriv ett eget inlägg

Sökning:


Insänt av Benny <benny@nuolja.se>
lördag 2010-01-30, 11:11

Härdiga Nötskrikor
Nog är dom härdiga, -25 i Abisko + 15 m/sekunden är en kylfaktor som pressar in människorna i husen. Men inte nötskrikorna, dom går fint och ser friska ut.

I min fågelguide finns dom bara söder om Gävle. Men det har dom inte läst. Hårda fåglar.

Såklart kämpar även talgoxe o blåmes mot kylfaktorn.

Gråsparven minskar för varje dag.


//Benny (längtar efter varmare)


Insänt av Marcus w
lördag 2010-01-30, 09:04

vargarna
Det är fler åsikter än kunskaper om varg,
Nu är vargarna helsyskon mitt i allt och vi ska ta hit 20 vargar inom 5 år och så fort dom kommer in i norrland,norbotten så ska dom sövas och flytas ner till helsyskonen samtidigt som man planerar att ha två varg par i norrbotens skogar så att dom kan föryngra sig fritt från inavlade vargar, men det tror jag alldrig skulle gå efter som dom stör rennäringen.
Så ni har fler åsikter än kunskap om varg, det ni läser på datorn ska man nog inte tro på efter som det är mycket bullskit, bli drabbade så vet man.
Men nu ska vi räkna fåglarna i fågelbordet.

Mvh
Marcus w

Insänt av Rolf G Gustafsson
fredag 2010-01-29, 22:58
Webbadress: www.sjaunjaape.se

Anonyma inlägg
Med tanke på de senaste inläggen från rovdjurshatare så tar ni döda på er själva ganska snart. Vi som inser rovdjurens förträffligehet och deras nödvändiga närvaro i naturen gläds åt era dumma kommentarer här.

Med all vänlighet


Insänt av
fredag 2010-01-29, 20:56

Tyvär så är du inte riktigt med i verkligeheten
Den lantbrukare som slutar på grund av varg har nog missat en del eller fått en sociologisk hetsmakaber bild som trist nog slukats hel.
Dessutom finns stängsel att sätta upp.:)

Samerna..eller rättare sagt renskötarna har i andra delar av världen klarat av ett betydligt större rovdjurstryck än det vi har här.
Men..naturligtvis ska vår lathetens industrialism och i-världens konsumtionsvardag även få drabba den delen.
Med den vetskap jag har som boende i lappland så vet jag att problemet tas väl om hand innan det blivit en riksnyhet.
Och problemet torde inte bli större.
Som den renmärkesägare jag är.
Renskötarna torde fortsätta sitt svåra leverne i en idustrialiserad värld som fortfarande är det största hotet mot verksamheten. Inte vargen..småler åt hysterin
Jägaren är alltså ett större och mer svårbotat problem än vargen.

Jag är också jägare. Älg och allt. Har skjutit björnar och diverse rovdjur.
Hm..jag kan ge älgen till vargen. Och ändå jaga älgen.
Om jag ser till Canada där snödjupet är som i lappland så kan inte vargen ta kål på alla älgar.
Ett vargrevir innefattar också att allt blir uppätet som dödas. Vilket ger en respit i matvärlden.
En ensam varg dödar nästan lika mycket men äter inte allt eftersom den måste fortsätta söka.
Ett vargrevir dödar samma som ensam men äter allt.

Men även om jag skulle ha fel….
Tänk om landets jägare inte kan jaga längre….:) Vilken jävla hemsk situation.
Kanske dom börjar jaga varandra
Jaha..Om det skulle gå så långt med överantal..vilket jag som jägare inte tror (eftersom vi med gevär kan fördela kulor) men i alla fall….vilken hemsk tanke…
Pang..så var det klart.Insänt av Ser i framtiden
fredag 2010-01-29, 14:59

Tyvär!
Tyvär! så är vi inte nog många som drabbas av varg, rovdjur änu men dom som gör det är lantbrukare med djur samt jägare som jagar och samer som har renar.

Vad händer om lantbrukare tvingas sluta på grund av rovdjur?
Jo jordbruket växer igen och bidrar till att fåglar och djur samt växter som behöver öppet jordbruk minskar.

Vad händer om samer inte kan ha sina renar kvar?

Vad händer om landets jägare inte kan jaga längre?

Tag nu en liten funderare och föresten vem har dom skickat ut frågorna till, det det skulle jag vilja veta!
Mångfald kan ju "dö" ut på grund av rovdjur är det dit vi vill komma.
Man kan inte jämnföra tex Yellowstone med Sverige???....Insänt av Rolf G Gustafsson
fredag 2010-01-29, 13:54
Webbadress: http://www.de5stora.com/rovdjursskolan/?ID=1310

Mer att läsa och lära om rovdjur
Se länk


Insänt av Rolf G Gustafsson
fredag 2010-01-29, 13:52
Webbadress: http://www.mistra.org/download/18.51ddd3b10fa0c64b24800016562/Fj%C3%A4llMistrarapport+nr+10.pdf

Svenskarna är positiva till vargen
Läs Fjällmistras rapport, se länk, det räcker att läsa sammanfattningen.

Anonym hänvisar förmodligen till den undersökning Aftonbladet beställde av Sifo (?). Den undersöknngen underkänns dock av Fjällmistras författare. Aftonbladets undersökning innehöll för få frågor, för få personer och för låg svarsprocent.

I sammanfattningen av Fjällmistras rapport står det under första punkten

"Majoriteten av dem som lever där rovdjuren finns är positiva
till rovdjur och hur vi i Sverige har valt att förvalta
dem."


Insänt av Patrick Åström, Lundsbrunn
torsdag 2010-01-28, 18:54
Webbadress: https://arbetsplats.slu.se/sites/sfak/Nyhetsbrev/Rapport_1_2009.pdf

Vargjakten
Skulle 35% vara ytterst få? Fin matematik.... Jag hittar inte rapporten "anonym" hänvisar till. Från en rapport från början av 2009 tyckte 15% att regeringens mål för antal vargar var för högt satta.


Insänt av
torsdag 2010-01-28, 15:27

Väldokumenterade undersökningar!
Cirka sextioprocent vill ha licensjakt på varg, i varglänen 70 procent. Det intressanta är att t o m storstadsbefolkningen är för jakten, 52-55 procent är för jakten där enligt journalisten som ringde mig.

Sifo undersökningen visar också att ytterst få vill tillåta att vargstammen ökar ytterligare. De som vill ha fler vargar är bara mellan 19-35 procent. Även här intar storstäderna en särställning. En övervädigande majoritet vill ha lika många eller färre vargar än idag!

Svenska folket förstår att det blir blod i snön när man jagar varg och att klok viltförvaltning inte bara skall ta hänsyn till djuren utan även till människorna som skall leva med dem.


Insänt av Rolf G Gustafsson
onsdag 2010-01-27, 22:03
Webbadress: www.sjaunjaape.se

Skjuta varg
Att skjuta varg räddar inte landsbygden. Det är andra rent kommersiella aspekter som dödar landsbygden. Det är inte ens sant att landsbygdens folk vill ha bort vargen. Väldokumenterade undersökningar visar att vargen har stort stöd hos alla grupper i Sverige (utom hos varghatare föstås som på inget vis är en homogen grupp). Vargmotståndarna har gjort sig till talesmän för landsbygdens folk, vilket ligger mycket långt från sanningen.

Så, bevara vargen och bevara naturens mångfald. Vargmotståndarnas enfald kan vi nog dessvärre inte göra något åt.


Insänt av
tisdag 2010-01-26, 14:42
Webbadress: http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Startsida/Nyheter/Dubblerad-vargavskjutning-nasta-ar/

Dubblerad vargjakt!!
http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Startsida/Nyheter/Dubblerad-vargavskjutning-nasta-ar/


Vad bra vi tänker rätt skjut varg rädda landsbygden.....

Mvh / The Mimbi.


Insänt av Stean Holmberg <stefan@abborrtrask.se>
tisdag 2010-01-26, 13:41
Webbadress: http://norran.se/nyheter/norsjo/article388859.ece

Skator
Det är märkligt hur vissa kommuner hanterar saker. Jag är väl personligen ingen som gillar skator, men kan tänka mig att sådana här beslut fattas utan egentlig kunskap.

Mvh / Stefan H


Insänt av Rolf G Gustafsson
tisdag 2010-01-26, 11:21
Webbadress: www.sjaunjaape.se

Svanpar i kris
Det är nog inte lönt att ta Aftonbladets artikel om "ett" svanpar (art?) med för stort allvar. Tror inte forskarna är alltför oförstående för skilsmässan. Fenomenet är väl känt hos våra större sjöfåglar.

Den 30 juli 2005 skrev jag följande här och detta gäller sannolikt alla svanarter.

SVAN
Det är känt att de allra flesta sångsvanar som mister sin partner redan nästa häckningssäsong har en ny partner, i annat fall året därpå. Så de söker snabbt upp en ny partner. Dessutom finns det skiljsmässostatistik på sångsvan. Minns inte siffrorna just nu men det rör sig om storleksordningen 20-25 % av sångsvanarna som SKILJER sig var år. Så talet om av sångsvan håller ihop parvis hela livet är till stor del bara nys. För er som är intresserade se BIRDS of The WESTERN PALEARCTIC för mer detaljerad info i frågan.Insänt av Rolf G Gustafsson
tisdag 2010-01-26, 11:10
Webbadress: www.sjaunjaape.se

Få fåglar vid fågelbordet
Vi har som mest fågelindivider under slutskedet av häckningsperioden, d v s juni-juli månader. I runda slängar lämnar 40-50 % av fågelungarna (inklusive okläckta ägg) aldrig redet, de dör ditt eller faller offer för dåligt väder eller predatorer. Under sensommar och höst har vi som mest flygga ungfåglar. T ex hade jag nu i höstas upp till 80 talgoxar samtidigt vid fågelbordet i Holsträsket, Piteå. Nu är de nere i ett knappt 20-tal. De svälter och fryser ihjäl, blir tagna av sparvhöken etc. Så det är inte konstigt de är få till antalet under denna årstid. Dessutom "stryker" de vida omkring. T ex har jag under åren fångat och kontrollerat talgoxar som är märkta i Finland och t ex i Umeå. Så det är många individer vid fågelbordet som ”byts ut” mot andra individer under vinterhalvåret då de är så rörliga.

Som minst fåglar har vi just innan häckningssäsongen startar (olika för olika arter), ca maj för våra mesar. Så trenden generellt sett är fortsatt minskande antal fram tills fåglarna börjar kläcka sina ägg.


Följande exempel gav jag här den 25 januari 2005.

Talgoxar - populationsförändring över året

Enligt de senaste beräkningar som finns och som jag har tillgång till, visar på ett antal av 90 000 - 180 000 häckande par av talgoxe i Norrbottens län. Av förklarliga skäl går inget exakt antal att ange och låt oss därför anta att vi har ca 140 000 par (280 000 individer) av arten nu till våren. Utöver det förekommer det troligen även icke häckande fåglar men dem lämnar vi därhän då deras antal troligen är försumbart.
Dessa 140 000 par är också det lägsta antalet talgoxar vi har någon gång under året, d v s ungefär i början av maj.

Talgoxen är förmodligen den bäst studerade mesen i Europa och det finns mängder av information över häckningsförloppet hos arten. Ofta lägger arten 2 KULLAR men vissa populationer lägger endast en kull om året. Jag är inte helt säker på att våra Norrbottniska talgoxar alltid lägger två KULLAR (tidsbrist i norr och nordväst) så låt oss för enkelhetens skull räkna på 1,5 kull per par och år. Det ger 140 000 x 1,5 = 210 000 KULLAR per år. Kullstorleken varierar om det är en omlagd kull (färre ägg än 1:a lagda kull) pga predation, eller ej. Variationen är stor, 7-15 ägg per kull, vi sätter 10 ägg per kull.

Ovanstående ger 210 000 KULLAR á 10 ägg ger 2 100 000 ägg lagda per vår/sommar i vårt län. Alla dessa ägg kläcks naturligtvis inte, dessutom lämnar inte alla ungarna boet levandes även om äggen kläcks. Häckningsframgången varierar mycket stort enligt litteraturen, beroende på väder, predation, biotop, störningar m fl faktorer. Svält anges som största skäl till att ungarna aldrig lämnar boet. Men många fågelarter av talgoxens storlek mister ca 50% av ungarna (inklusive ägg) redan i boet, så låt oss anta att detta även gäller för talgoxen. Kvar blir ca 1 000 000 ungar som lämnar boet i Norrbotten per år. De allra flesta av dessa ungar, förmodligen mer än 90 %, dör inom några veckor, återigen av svält, väder och predation som största orsaker.

De s k ”fria punktrutterna” Svenska häckfågeltaxeringen, visar på en svag minskning av arten över hela landet. Hos oss misstänker jag en svag ökning, då i form av en viss spridning mot NV, d v s in mot fjällskogarna. Men vi antar nu att stammen är stabil, d v s arten ökar eller minskar inte i antal (trots allt är förändringarna just nu de senaste åren små).

Om stammen är stabil dör 50 % av de könsmogna individerna (ettåringar, tvååringar, treåringar, osv) i snitt per år, d v s enligt vårt antagande ovan 140 000 individer (hälften av paren). Dessa 140 000 individer ska ersättas av ungar, så 140 000 ungar överlever av 2 100 000 ägg i snitt per år.

Ett annat sätt att se på saken är följande. Den äldsta kända ringmärkta talgoxen blev 15 år (The Birds of the Western Palearctic, Vol 7.). Men de flesta blir aldrig så gamla. Låt oss anta (igen) att genomsnittshonan blir 5 år gammal. Hon lägger då 75 ägg under sin livstid (enligt antagandet ovan om 10 ägg per kull och i snitt 1,5 kull per år). Av dessa 75 ägg ska 2 bli vuxna, könsmogna talgoxar (för att ersätta honan och hennes make som vi återigen för enkelhetens skull antar vara samma fast de troligen är en ny make var år) för att stammen ska hållas stabil. Med detta i minnet inser vi att den absoluta majoritetet av ungarna dör varje år.

Alla år ser naturligtvis inte likadana ut och variationerna är därför stora.
Siffrorna ovan är bara en mycket enkel bild av talgoxens liv och leverna men ger dock en storleksordning åt problemet.

Talgoxen är en art som gynnas av närheten till oss människor. Vi matar dem under vintern och detta är skälet till de överhuvudtaget finns i vårt län i det antal som vi har. Talgoxen är en raritet i de fjällnära, avlägsna skogarna men finns efter t ex ”Vägen Västerut” mot Stora Sjöfallet där boningshus finns och man matar dem. Däremot är arten extremt sällsynt en mil in i skogarna. Men det är just här jag ser en svag spridning under de senaste ca 10 åren. Jag är rädd att talgoxen kan konkurrera ut bl a lappmesen i kampen om boplatser, då de naturliga boplatserna (gamla hackspettsbon) är få i ödemarkerna. Talgoxen får gott stöd av oss människor som sätter upp holkar åt dem och vintermatar dem. Så våra goda gärningar mot vissa fågelarter kan missgynna andra arter.Insänt av Stefan Lindberg
söndag 2010-01-24, 23:29
Webbadress: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6481544.ab

Svan-par i kris=)
Ja, Ett svan-par i kris=)

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6481544.ab


Insänt av
lördag 2010-01-23, 14:59
Webbadress: strandskatorna.panatet.se

Skåda en utlottning!
Hej alla!

Kommande lördag den 30:e inbjuder Strandskatorna alla intresserade att följa med ut till Hertsön för att titta på matningar där. Åtminstone en ska vi väl hitta till:)

I samband med denna enkla aktivitet lottar vi- på plats där ute i skogen- ut två exemplar av nya nationalparksboken av Claes Grundsten.

Titta på vår hemsida för att ta del av Kirstis fina recension och uppgifter för skådningen.

Strandskatorna


Insänt av Lars Harnemo
onsdag 2010-01-20, 14:05

Rädda gammelskogen
Håller med om att det är ett enkelt sätt att bidra till skyddandet. Vi har, sedan ett par år tillbaka, en länk i högerspalten på 1:a sidan till insamlingen.


Insänt av Patrick Åström, Lundsbrunn
onsdag 2010-01-20, 13:38
Webbadress: http://ettklickforskogen.se

Rädda gammelskogen
Klicka, LÄS och skriv på!


Insänt av
onsdag 2010-01-20, 05:59
Webbadress: ,@.

Rackelhane i malå?
Vad säger experterna?
http://www.youtube.com/watch?v=aAmjPQeuP9M


Insänt av
tisdag 2010-01-19, 15:56
Webbadress: http://www.pitea-tidningen.se/omrostning/omrostningwebb.aspx?PollID=5121089

Från PT
Gårdagens PT fråga på webben.


  « Föregående 20       Nästa 20 »