NOF-Forum

Välkommen till NOF-Forum, ett fritt och oberoende forum för diskussioner om föreningens principer, arbetssätt, publikationer mm.
Vi vill särskilt påpeka att personangrepp och inlägg som inte håller sig till ämnet samt de inlägg som väcker anstöt är inte välkomna och kommer att tas bort. Var snäll och respektera detta!

Skriv ett eget inlägg

Sökning:


Insänt av Rolf G Gustafsson
tisdag 2010-01-26, 11:10
Webbadress: www.sjaunjaape.se

Få fåglar vid fågelbordet
Vi har som mest fågelindivider under slutskedet av häckningsperioden, d v s juni-juli månader. I runda slängar lämnar 40-50 % av fågelungarna (inklusive okläckta ägg) aldrig redet, de dör ditt eller faller offer för dåligt väder eller predatorer. Under sensommar och höst har vi som mest flygga ungfåglar. T ex hade jag nu i höstas upp till 80 talgoxar samtidigt vid fågelbordet i Holsträsket, Piteå. Nu är de nere i ett knappt 20-tal. De svälter och fryser ihjäl, blir tagna av sparvhöken etc. Så det är inte konstigt de är få till antalet under denna årstid. Dessutom "stryker" de vida omkring. T ex har jag under åren fångat och kontrollerat talgoxar som är märkta i Finland och t ex i Umeå. Så det är många individer vid fågelbordet som ”byts ut” mot andra individer under vinterhalvåret då de är så rörliga.

Som minst fåglar har vi just innan häckningssäsongen startar (olika för olika arter), ca maj för våra mesar. Så trenden generellt sett är fortsatt minskande antal fram tills fåglarna börjar kläcka sina ägg.


Följande exempel gav jag här den 25 januari 2005.

Talgoxar - populationsförändring över året

Enligt de senaste beräkningar som finns och som jag har tillgång till, visar på ett antal av 90 000 - 180 000 häckande par av talgoxe i Norrbottens län. Av förklarliga skäl går inget exakt antal att ange och låt oss därför anta att vi har ca 140 000 par (280 000 individer) av arten nu till våren. Utöver det förekommer det troligen även icke häckande fåglar men dem lämnar vi därhän då deras antal troligen är försumbart.
Dessa 140 000 par är också det lägsta antalet talgoxar vi har någon gång under året, d v s ungefär i början av maj.

Talgoxen är förmodligen den bäst studerade mesen i Europa och det finns mängder av information över häckningsförloppet hos arten. Ofta lägger arten 2 KULLAR men vissa populationer lägger endast en kull om året. Jag är inte helt säker på att våra Norrbottniska talgoxar alltid lägger två KULLAR (tidsbrist i norr och nordväst) så låt oss för enkelhetens skull räkna på 1,5 kull per par och år. Det ger 140 000 x 1,5 = 210 000 KULLAR per år. Kullstorleken varierar om det är en omlagd kull (färre ägg än 1:a lagda kull) pga predation, eller ej. Variationen är stor, 7-15 ägg per kull, vi sätter 10 ägg per kull.

Ovanstående ger 210 000 KULLAR á 10 ägg ger 2 100 000 ägg lagda per vår/sommar i vårt län. Alla dessa ägg kläcks naturligtvis inte, dessutom lämnar inte alla ungarna boet levandes även om äggen kläcks. Häckningsframgången varierar mycket stort enligt litteraturen, beroende på väder, predation, biotop, störningar m fl faktorer. Svält anges som största skäl till att ungarna aldrig lämnar boet. Men många fågelarter av talgoxens storlek mister ca 50% av ungarna (inklusive ägg) redan i boet, så låt oss anta att detta även gäller för talgoxen. Kvar blir ca 1 000 000 ungar som lämnar boet i Norrbotten per år. De allra flesta av dessa ungar, förmodligen mer än 90 %, dör inom några veckor, återigen av svält, väder och predation som största orsaker.

De s k ”fria punktrutterna” Svenska häckfågeltaxeringen, visar på en svag minskning av arten över hela landet. Hos oss misstänker jag en svag ökning, då i form av en viss spridning mot NV, d v s in mot fjällskogarna. Men vi antar nu att stammen är stabil, d v s arten ökar eller minskar inte i antal (trots allt är förändringarna just nu de senaste åren små).

Om stammen är stabil dör 50 % av de könsmogna individerna (ettåringar, tvååringar, treåringar, osv) i snitt per år, d v s enligt vårt antagande ovan 140 000 individer (hälften av paren). Dessa 140 000 individer ska ersättas av ungar, så 140 000 ungar överlever av 2 100 000 ägg i snitt per år.

Ett annat sätt att se på saken är följande. Den äldsta kända ringmärkta talgoxen blev 15 år (The Birds of the Western Palearctic, Vol 7.). Men de flesta blir aldrig så gamla. Låt oss anta (igen) att genomsnittshonan blir 5 år gammal. Hon lägger då 75 ägg under sin livstid (enligt antagandet ovan om 10 ägg per kull och i snitt 1,5 kull per år). Av dessa 75 ägg ska 2 bli vuxna, könsmogna talgoxar (för att ersätta honan och hennes make som vi återigen för enkelhetens skull antar vara samma fast de troligen är en ny make var år) för att stammen ska hållas stabil. Med detta i minnet inser vi att den absoluta majoritetet av ungarna dör varje år.

Alla år ser naturligtvis inte likadana ut och variationerna är därför stora.
Siffrorna ovan är bara en mycket enkel bild av talgoxens liv och leverna men ger dock en storleksordning åt problemet.

Talgoxen är en art som gynnas av närheten till oss människor. Vi matar dem under vintern och detta är skälet till de överhuvudtaget finns i vårt län i det antal som vi har. Talgoxen är en raritet i de fjällnära, avlägsna skogarna men finns efter t ex ”Vägen Västerut” mot Stora Sjöfallet där boningshus finns och man matar dem. Däremot är arten extremt sällsynt en mil in i skogarna. Men det är just här jag ser en svag spridning under de senaste ca 10 åren. Jag är rädd att talgoxen kan konkurrera ut bl a lappmesen i kampen om boplatser, då de naturliga boplatserna (gamla hackspettsbon) är få i ödemarkerna. Talgoxen får gott stöd av oss människor som sätter upp holkar åt dem och vintermatar dem. Så våra goda gärningar mot vissa fågelarter kan missgynna andra arter.Insänt av Stefan Lindberg
söndag 2010-01-24, 23:29
Webbadress: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6481544.ab

Svan-par i kris=)
Ja, Ett svan-par i kris=)

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6481544.ab


Insänt av
lördag 2010-01-23, 14:59
Webbadress: strandskatorna.panatet.se

Skåda en utlottning!
Hej alla!

Kommande lördag den 30:e inbjuder Strandskatorna alla intresserade att följa med ut till Hertsön för att titta på matningar där. Åtminstone en ska vi väl hitta till:)

I samband med denna enkla aktivitet lottar vi- på plats där ute i skogen- ut två exemplar av nya nationalparksboken av Claes Grundsten.

Titta på vår hemsida för att ta del av Kirstis fina recension och uppgifter för skådningen.

Strandskatorna


Insänt av Lars Harnemo
onsdag 2010-01-20, 14:05

Rädda gammelskogen
Håller med om att det är ett enkelt sätt att bidra till skyddandet. Vi har, sedan ett par år tillbaka, en länk i högerspalten på 1:a sidan till insamlingen.


Insänt av Patrick Åström, Lundsbrunn
onsdag 2010-01-20, 13:38
Webbadress: http://ettklickforskogen.se

Rädda gammelskogen
Klicka, LÄS och skriv på!


Insänt av
onsdag 2010-01-20, 05:59
Webbadress: ,@.

Rackelhane i malå?
Vad säger experterna?
http://www.youtube.com/watch?v=aAmjPQeuP9M


Insänt av
tisdag 2010-01-19, 15:56
Webbadress: http://www.pitea-tidningen.se/omrostning/omrostningwebb.aspx?PollID=5121089

Från PT
Gårdagens PT fråga på webben.


Insänt av Rolf G Gustafsson
måndag 2010-01-18, 15:51
Webbadress: http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=5225624

orrtupp
Se länk för bilder på orrtuppen i stadsparken.


Insänt av
måndag 2010-01-18, 11:26

I parken
Dagens präktigaste obs! Nu sitter det en stor fet orrtupp i stadsparken;);)


Insänt av Thore Alm -rapportmottagare
måndag 2010-01-18, 09:44

Vinterfågelmatningen-nuläget
Det stabila högtrycket och kylan runt nyår-trettondan har inte förändrat förutsättningarna för "överraskningar" vid våra fågelmatningar.
Allt pekar nu på en helt normal "förr-i-världs"vinter med mesar,sparvar.domherrar.grönfinkar, gråsiska, hackspett och någon hök vid våra fågelbord.Insänt av Jan-Olov J
söndag 2010-01-17, 22:21

Frukostbilder
Härliga frukostbilder som Kirsti bjuder på. Har själva haft sparvhöksbesök inne i villaområdet vid fågelmatningen nästa varje vinter, så uppenbarligen har sparvhöken lärt sig att jaga inne i trädgårdarna. En gån flög den in i rutan och låg avdomnad några sekunder i snön, innan den ruskade på sig och flög vidare.
/Jan-Olov


Insänt av
lördag 2010-01-16, 21:27
Webbadress: http://naturligtvisfritid.blogg.se/2010/january/sparvhoksbesok.html

Morgondramatik
Kolla in vad Kirsti fick "serverat till frukosten i morse".

Hälsn Elsa


Insänt av
lördag 2010-01-16, 19:29
Webbadress: tornsvalan.blogspot.com

Hertsön
Bilder från två matningar på Hertsön tagna i dag på förmiddagen i ett vackert väder.


Insänt av Lena Svanberg
lördag 2010-01-16, 10:16

Gilla läget? eller inte?
Jag har "bara" ca 40 st kråkor som gäster i min fågelmatning.
Ska jag vara glad eller ledsen?
Alla solrosfrön MED skal blir ju uppätna.
Talgnötter o bollar försvinner i ett nafs.
Populärt matställe utan tvekan!


Insänt av <matsake.bergstrom@swipnet.se>
fredag 2010-01-15, 21:12
Webbadress: www.artbotnia.cornix.se

Gråspett
Tillfredställande att notera att det finns en och annan gråspett i länet även denna vinter även om rapporterna hittills varit färre än vanligt.

Jag har fortfarande hanne och hona här dagligen. Två ovanligt orädda individer som kanske varit här förr om vintrarna, vad vet man.


Insänt av Rolf G Gustafsson
tisdag 2010-01-12, 17:05
Webbadress: http://www.protecttheforest.se/upprop/

Skydda skogen
Se länk.


Insänt av
tisdag 2010-01-12, 15:05
Webbadress: strandskatorna.panatet.se

Ta chansen
Ännu finns det chans att anmäla ditt intresse att vinna nya boken Holkliv som vi lottar ut. Välkomna in på sidan. Vi har en bok till utlottning.

Strandskatorna


Insänt av Tord Selberg <majlisselberg@hotmail.com>
söndag 2010-01-10, 23:53

Gråspett
Gråspetthanne vid min fågelmatning ett flertal tillfällen under de tre senaste dagarna.
Tord Selberg, Svartbyn Överkalix


Insänt av Ingrid Sandahl <ingrid.sandahl@telia.com>
lördag 2010-01-09, 22:45

Margarin
Bra att Mattias tar upp detta med matfett utan palmolja. Men man måste ha bra glasögon med sig i affären. Milda margarin verkar i alla fall vara OK. Det kör jag med tills vidar.


Insänt av
lördag 2010-01-09, 21:30
Webbadress: http://hannusfgelochnaturblogg.blogspot.com/2010/01/isigt-varre-for-varje-dag.html

Beundransvärda insatser
Kolla vad vår finska fågelvän Hannu gör för fåglarna i sitt närområde..

Elsa


  « Föregående 20       Nästa 20 »