NOF-Forum

Välkommen till NOF-Forum, ett fritt och oberoende forum för diskussioner om föreningens principer, arbetssätt, publikationer mm.
Vi vill särskilt påpeka att personangrepp och inlägg som inte håller sig till ämnet samt de inlägg som väcker anstöt är inte välkomna och kommer att tas bort. Var snäll och respektera detta!

Skriv ett eget inlägg

Sökning:


Insänt av Rolf gustafsson
tisdag 2004-05-11, 09:10

Inventeringar
Mattias har en viktig poäng när han skriver, "och nu citerar jag" för att använda SALLYS ord.

"För fåglarnas väl hoppas jag på fler deltagare vid framtida inventeringar. Hur skall vi kunna finna fler rariteter som amerikanska bläsänder, svarthuvade måsar m.fl om inte områdets värde som rastlokal för ”vanliga” arter kan dokumenteras och förhoppningsvis skyddas från eventuell framtida exploatering!?"

MVH
Rolf



Insänt av Rolf gustafsson
tisdag 2004-05-11, 09:07
Webbadress: http://www.harteman.nl/omnibus/hybrids/index2.html

skedand x blåvingad årta
Den länk Andreas L. redovisade (åter inlagd här) har övertygat mig om att fågeln vid Klumviken var en hybrid. Min erfarenhet är att kameran alltid ser mer än ögat.
Dessvärre såg jag aldrig fågeln närmare än ca 200 m. De som sett fågeln närmare har möjligen bevis för att jag återigen måste revidera min bedömning.

MVH
Rolf G



Insänt av Tony Persson <tonper378228@bredband.net>
tisdag 2004-05-11, 08:09

Funderar bara.

Vill bara säga att alla är vi olika.Min farsa sa alltid att en som gör någonting för fåglarna han är en Ornitolog och annars var man en fågelskådare.Jag är fågelskådare.Ingeting fel med det tycker jag.Minns en gammal fälthandboks förord där det stod:"Var och en skådar fåglar på sitt vis och efter egen förmåga".Ville bara få föra fram detta.Det innebär inte att jag ser ner på andras sätt att skåda.Tycker att det görs mycket för fågel och djurliv här i norr av en massa hängivna människor som ska ha en stor eloge för sina uppoffringar för djur och natur.Men undrar ska det inte vara acceptabelt detta att man skådar som man vill??Det är väl det med att acceptera att vi är olika som är svårt för oss människor.
Filosoferar bara och hoppas ingen tar illa vid sej av dessa rader.(Inte min mening att stöta mej med någon).
Vänliga hälsningar Tony.



Insänt av <zoloft72@hotmail.com>
måndag 2004-05-10, 19:16

Raritet VS inventeringar
Hej!

Jag vill tillägga att jag delar Rolfs tanke på att fågelskydd är viktigare än en sällsynt and som ex. den ”blåvingade skedanden” i Långnäs!

Tydligen finns det många BD-skådare som tar sig tid att se en sällsynt fågel men tyvärr inte tar sig tid att ex. inventera fågel i Ersnäs/Alvik, trots att inventeringen endast tar maximalt dryga 2 timmar per tillfälle beroende på var du bor (i fyrkanten, bör tilläggas)! Du har då dessutom chansen att finna en egen raritet i och med att du är ”tvungen” att titta på alla icke-tättingar!

Efter att ha summerat antalet inventerare i Ersnäs/Alvik hittills genom åren kan jag konstatera att vi har haft totalt 36 personer som deltagit i inventeringarna.

Av dessa 36 har 50% deltagit vid ett inventeringstillfälle. Ca 30 % vid 2-3 tillfällen och resterande 20% vid fler än tre tillfällen.

Mesta deltagande vid inventeringarna har Andreas Livbom, Jan-Olov Johansson, Ulf P Eriksson, Rolf Gustafsson samt Mats Bergquist (utan rangordning!).

Antalet besökare vid lördagens and i Långnäs tangerade eller översteg vad jag vet 36 personer! (även jag var där)

ALLA som bidragit i Ersnäs/Alvik-inventeringarna tackas givetvis varmast!

För fåglarnas väl hoppas jag på fler deltagare vid framtida inventeringar. Hur skall vi kunna finna fler rariteter som amerikanska bläsänder, svarthuvade måsar m.fl om inte områdets värde som rastlokal för ”vanliga” arter kan dokumenteras och förhoppningsvis skyddas från eventuell framtida exploatering!?

Titta på rariteter men glöm inte bort fågelslakt på Malta eller andra hot som kan uppkomma mot vår vanliga fågelfauna!

Mattias Nordlund



Insänt av Tony Persson. <tonper378228@bredband.net>
måndag 2004-05-10, 15:12

Ang. Blåvingad årta.
Hej.
Jag har tittat på bilder och i litteratur och "tyvärr" måste jag hålla med Andreas att hybriden Anas discorsXclypeata är "obehagligt" lika.
Har dessutom pratat med skådarvänner och de och jag med(måste det)får det till hybrid Anas discorsXclypeata.
En av kompisarna skulle prata med en kille som har larmat ut en Blåvingad årta som visade sej vara Hybrid enligt K.Kåsby mellan just Blåvingad årta 0ch Skedand.Tyvärr måste jag säga att det nog blir ett kryss utom listan men en enormt vacker fågel att se iallafall.
Vänliga hälsningar Tony.


Insänt av Staffan Sundin <ugglan63@hotmail.com>
måndag 2004-05-10, 11:34

Man blir helt upprörd..
Man blir så j-a förbannad när man läser detta.. Lågbegåvade Malteser.. Man hoppas verkligen att EU kan sätta press (och i åtminstone någon fråga verkligen göra nytta..) på Malta i denna fråga och förhindra fortsatt meningslös masslakt av flyttfåglar. När man läser sån´t här undrar man verkligen om människan är "skapelsens krona"...
/Staffan


Insänt av Rolf Gustafsson
måndag 2004-05-10, 11:12

Vidga vyerna
Ställer icke intressen mot varandra. Men problemet på Malta bör uppmärksammas. Det finns fler saker att resonera om än en and. Att uppmana människor att läsa något innebär inte en uppmaning att sluta läsa annat. Bara en uppmaning om att läsa mer.


Insänt av
måndag 2004-05-10, 11:06

Maltaslakten
Hej!
Givetvis är slakten på Malta en tragedi av stora mått som jag hoppas att EU kan medverka till att begränsa. Jag uppmanar Dig som inte känner till hur det förhåller sig att läsa på länken Rolf anger!!

Men varför ställa intressen mot varandra Rolf? Raritetsintresse och fågelskyddsintresse kan gå hand i hand!

/Mattias Nordlund


Insänt av Rolf Gustafsson
måndag 2004-05-10, 10:51
Webbadress: http://www.sofnet.org/apps/nyheter/las_mer.asp?NewsID=1184

Viktigare än en and
Läs och begrunda bifogad länk.


Insänt av
måndag 2004-05-10, 10:19

Årtlänk
Hej

Här är en länk till ett foto av den danska fågeln som sågs för ett par dagar sedan (pedagogiskt bredvid "vår vanliga" årta).

Leta på sidan och Ni finner bilden;

http://www.pbase.com/okbird/root&page=2

Mattias Nordlund


Insänt av
måndag 2004-05-10, 10:08

Årtan
Hej!

Kul att nu ha en riktig uppkoppling till nätet på universitetet!

När jag nu kikar på Peters (eller är det Staffans?) bilder på Peters hemsida så finns det endast en bild som ang. månskärans utformning tillstyrker blåvingad årta. Det är bilden till vänster på andra raden uppifrån (betänk dock att denna är suddigast och därför sprids det vita ut än mer). De övriga bilderna visar en form på den vita månskäran på huvudet som är alldeles för smal för blåvingad årta (även om höjden på det vita är OK).

Intressant med Pers länk (nedan) är att det är den enda bilden jag hittills sett med gröna inslag på huvudet.

Även om vi bortser från övriga färger i dräkten hos Klumviksfågeln så kan inte denna näbbform tillskrivas en artren blåvingad årta (såvida de publicerade bilderna inte redigerats, vilket jag har ytterst svårt att tro!). Även ögat förefaller vara lite för ljust gult av bilderna att döma, detta indikerar för mig inslag av skedand.

RK har sista ordet men jag vill ändå råda att invänta deras dom innan fågeln kryssas på Er artlista. (Detta kan jag anse bör vara kutym även om det givetvis är upp till var och en.)

Jag vill även säga att jag inte har för avsikt att vara spydig med mitt inlägg eftersom jag vet att det KAN uppfattas som en provokation, vilket det alltså inte är!

Vgh/Mattias Nordlund


Insänt av Marie Björklund <marie.bjorklund@@bd.lst.se>
måndag 2004-05-10, 08:48

Häckfågeltaxering
Hej!

I nästa FiN kommer en annons från Länsstyrelsen om att det går att få ersättning om man gör minst 5 standardrutter i sommar (överenskommelse krävs med oss i förhand). Annonsen kommer dock sent och eftersom VF-annonsen var mycket tidigare är snart alla pengar uppbokade. Därför - är du intresserad så hör av dig till mig, 0920 - 960 82, 070 - 699 60 82, eller mäjla. Är bortrest fr o m onsdag t om Kristi himmelsfärdshelgen, så ring helst senast onsdag. Det är synd att lägga så mycket av pengarna på reseersättningar åt sörlänningar när det finns folk här som kan inventera, eller hur?


Insänt av Per Sandberg <pellepersan@hotmail.com>
måndag 2004-05-10, 01:28

Mera blåvingad årta
Hej fågelvänner!

I litteratur anges (fritt översatt) att östligare populationer ("Atlantkustindivider") av arten har en tendens att vara mer "rikligt färgade", s.k. "orphna". Det torde vara sannolikt att våra spontana europeiska fynd oftast härrör från just tämligen östliga populationer.
Här kommer därför en annan länk som visar hur den blåvingade årtan (anas discors) kan se ut:

http://museum.nhm.uga.edu/gawildlife/pub/birds/anseriformes/adiscors.jpg

Jag håller f.ö. med Staffan Sundin om att de publicerade bilderna (via digiscoping)
inte kan sägas vara speciellt rättvisande avseende de i fält upplevda färgerna.

Bästa hälsningar: Per Sandberg, Piteå.




Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
söndag 2004-05-09, 19:50
Webbadress: http://www.harteman.nl/omnibus/hybrids/index2.html

Mera skum anka!
Kolla bifogad länk! Den visar bl a en hybrid skedand-blåvingad årta. Håll med om att denna fågel är väldigt lik den fågel som fanns i Durrudden igår (se Peters länk nedan).

/A



Insänt av Staffan Sundin <ugglan63@hotmail.com>
söndag 2004-05-09, 18:46

Ang den Blåvingade årtan
Har fått respons från skådarkompisar i Stockholm som sett bilderna på nätet av fågeln i Klumviken igår. Man hade en fågel i Angarn, norr om Stockholm, för ett par år sedan. Den fågeln uppvisade mycket snarlika karaktärer som "vår" årta och bedömdes som hybrid Blåvingad-Skedand.
Nu är väl bilderna på Peters hemsida inte helt rättvisande, där bl a en ljus halsring framträder på ett sätt som det inte gjorde i fält. Flankerna ter sig ochså "onödigt röda"..
Vi får väl se vad RK tycker om denna...
/Staffan


Insänt av Rolf gustafsson
lördag 2004-05-08, 13:02
Webbadress: http://www.naturvardsverket.se/allemansratten/

Koppla hunden
Nedanstående länk visar vad som gäller för hund nu.

T ex
Under tiden 1 mars - 20 augusti får därför inga hundar löpa lösa i skog och mark. Det bör tolkas som att hunden ska hållas i koppel.

Alltför många har sin hund lösspringande nu. Grågås, kanadagås och mänga änder ligger redan på ägg. Rådjuren har fått kid på vissa lokaler nära kusten.

Uppmana därför gärna hundägarna att koppla sina hundar nu.


Insänt av Jan Andersson <jan.andersson@edu.boden.se>
torsdag 2004-05-06, 17:35

Återfynd från Sandskär
Hej!
En skrattmås som vi märkte som pull vid inventeringen 7/7-03 på Lilla Harrsten i Haparanda skärgård har återfunnits på North Yorkshire i England. Fyndet gjordes 6/1-04 då fågeln hittades död. Vi har många återfynd av arten från södra Sverige, Danmark, Holland mm, men detta är första återfyndet från England. Avståndet är 1858 km och flyttriktningen 238 grader (WSW)


Insänt av Lars Harnemo
onsdag 2004-05-05, 23:05

Halsmärkt sädgås
Hej
Var förbi Alviksgården (Klubben) innan jag for ut på holkkontroll (slaguggla) ikväll och såg då en halsmärkt sädgås.
Jag brydde mig inte så mycket om den eftersom jag trodde att det var samma som tidigare rapporterats. Ringen var svart med vit text, men siffran 4 fanns med! Äsch, att man är så slarvig.....


Insänt av Maiken Arvidsson <maiken.arvidsson@telia.som>
onsdag 2004-05-05, 22:26

Förädiskt ljus luras
Den sädgås med ”halsband” som Lars Sandberg skriver om lite längre ner i forumet upptäckte Tryggve och jag redan på Valborgsmässoaftonen. Det dråpliga är att vi då såg gåsen i motljus och båda två, helt klart, såg ett vitt märkband med svart text (bl a bokstaven A). När jag upptäckte gåsen var det just tack vare det markant vita halsbandet.

Bröderna Sandberg och Tryggve såg, med största sannolikhet, samma gås dagen därpå, men då i medljus. Då var märkningen svart med vit text. Detta tolkar jag som ett utslag av ljuset. Mot- eller medljus ger helt olika synintryck, ett fenomen som vi ju känner till när det gäller artbestämning i motljus. Kanske kan här även märkringens material spelar en viss roll??

En fortsatt trevlig skådarvår tillönskas alla
Maiken



Insänt av Ingrid Sandahl <ingrid.sandahl@telia.com>
onsdag 2004-05-05, 21:55

Från Sandskär till Senegal
Det har gjorts ett roligt återfynd av en fågel från Sandskär. En STÖRRE STRANDPIPARE, hona, märkt som 2K den 5 augusti 2000 kontrollerades av en ringmärkare i Senegal, Saloum Delta den 4 februari 2004. Avstånd 6517 km, tid 3 år och 183 dagar.


  « Föregående 20       Nästa 20 »