NOF-Forum

Välkommen till NOF-Forum, ett fritt och oberoende forum för diskussioner om föreningens principer, arbetssätt, publikationer mm.
Vi vill särskilt påpeka att personangrepp och inlägg som inte håller sig till ämnet samt de inlägg som väcker anstöt är inte välkomna och kommer att tas bort. Var snäll och respektera detta!

Skriv ett eget inlägg

Sökning:


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
tisdag 2010-06-22, 14:16
Webbadress: http://www.dn.se/nyheter/sverige/natrapporter-hot-mot-sallsynta-faglar-1.1125379

Nätrapportering, och faror med sådan!

Hej!

Jag har kopierat och lagt ut en länk till DN, där man kan läsa om det MatsÅke tar upp nedan./Hälsar gör Lars!


Insänt av jan-olov johansson
tisdag 2010-06-22, 13:14

SOF-oro?
Hej M-Å,
Har inte sett den SOF-oro du hänvisar till, finns den på SOF-hemsidan?

Generellt gäller ju alltid att visa hänsyn till fåglarna och inte låta rapporteringsiver bli till men för tex nykläckta ungar. Inom atlasprojektet uppmanar vi också till att inte i onödan störa. I en vid mening kan man kanske säga att människor "alltid" stör fåglar, man märker ju när man rör sig i skog och mark hur till exempel talgoxen börjar varna när man kommer i närheten. Men erfarenheten visar ju också att om man sätter sig ned en stund så lugnar sig föräldrarna.

Ringmärkning av boungar eller boinventering av ju en kvalificierad störning, men forskningen är väl ense om att nyttan överväger, även för fåglarna. Vad de själva tycker är kanske en annan sak;)

Nåväl, självklara saker, men som sagt, hur har SOFs oro tagit sig uttryck?
/Jan-Olov J


Insänt av
tisdag 2010-06-22, 12:00
Webbadress: http://birdmap.5dvision.ee/index.php?lang=EN&curr_year=2010&curr_season=Spring&selFreq=multi

Tönn i Jämtland
Större skrikörnen Tönn förefaller f n vara ganska stationär i södra Jämtland, V/NV om Berg, nära sydligaste delen av Storsjön. Detta enligt kartan, länkad till ovan.


Insänt av <matsake.bergstrom@swipnet.se>
tisdag 2010-06-22, 09:01
Webbadress: www.artbotnia.cornix.se

SOF-oro
Vad sägs om SOF:s farhågor om att ett allt för omfattande och närgående rapporterande kan hota våra mer sällsynta och störningskänsliga fågelarter?


Insänt av
tisdag 2010-06-22, 08:54

TÖNN
Har det hänt något med Tönn?


Insänt av Jouni Ylipekkala
måndag 2010-06-21, 22:30

Ugglor
Det blev inget toppår för pärlugglor i mina holkar, på östra sidan av Torneälven. Endast två häckningar, trots många spelande hannar. Sena var de också, de minsta ungar är knappt två veckor nu!
Desto bättre går det med tornfalkar, igår ringmärkte jag tre kullar med 7 ungar vardera. I dag kontrollerade jag tre holkar ; fyra ägg, fem ungar och tre ungar samt två ägg var resultat. Svenska sidan av älven är det nog mindre sorkar, men jordugglor synd längs Torneälvsstranden. - Jouni


Insänt av Rolf Lahti <Info@arcticexperience.se>
onsdag 2010-06-16, 13:11
Webbadress: www.arcticexperience.se

Sandskär 7-11 juni
Lite senkommet men bättre sent än aldrig. Ringmärkningen är nu inlagd på Svalan, de övriga obsarna kommer före jul...

Dagbok
Haparanda Sandskär
Måndag den 7 juni 2010

Jag, Rolf Lahti, anlände tillsammans med 10 Naturguideelever från Tornedalens Folkhögskola. Under veckan ska vi driva stationen i 3 dagar, inventera de två små atlasrutorna, skåda fågel och växter, bekanta oss med skärgårdskultur och öns särpräglade bildningar och bildningssätt, dvs geomorfologi. Eleverna heter Elin Stridh, Frida Gabrielsson, Oscar Pihl, Simon Nilsson, Henrik Jonsson, Ruben Werle, Hampus Book, Erik Nilsson, Andreas Alevård, Tobias Ekeling.

Vädret härligt, vi såg gjusar, småtärnor, gravand och hörde småfläckig sumphöna. Koltrast sjöng sporadiskt i dungen norr om tältplatsen, morkullan drog sparsamt över tältplatsen.

Tisdag den 8 juni 2010
Vi märkte 11 fåglar av 6 arter varav busksångaren var den häftigaste, stationens andra plus 2 kontroller.
Fortfarande strålande väder, 30 elever med personal anlände från Seskarö skola.

Onsdag den 9 juni 2010
Törnskatedagen då två hannar och en hona fick ringar. En av dem bet mig rejält och blodvite uppstod till de 30 barnens stora förtjusning. Inte alla vågade sedan klappa den...
10 fåglar av 8 arter märktes samt 3 kontroller. 1 mosnäppa var också kul att få.
Ett par av Naturguideeleverna fick också se en törnskatehanne vid Matalakarvo så det bör funnits minst 4 styck samtidigt- frågan är om de sträckt in just idag???

Torsdag den 10 juni 2010
Sista märkdagen gav 5 fåglar 4 arter varav den märkliga göktytan var roligast. 3 kontroller. En honfärgad brun kärrhök sågs över sydön. Småfläckiga sumphönan fortfarande kvar i kärret bredvid ringmärkningsbodan.

Fredag den 11 juni 2010
Sista morgonen och jag fick tid att gå på lite morgonskådning vilket resulterade i grönsångare och lundsångare i aspskogen norr om gamla ringmärkarstigen till östviken.
Härlig ö och alltid lika tråkigt att plocka ihop sina pryölar och återvända till den riktiga världen.

I will be bacK! Mvh RolfInsänt av Anders Johansson, Gävle
tisdag 2010-06-15, 20:02

Gluttsnäppor vid kusten
I senaste numret av Vår Fågelvärld (VF), som jag fick i brevlådan igår, kan man läsa om den inventering av Norrbottens kustfåglar som Christer Olsson och Thomas Sundström genomförde vårarna 2007 och 2008. De kom fram till 54 par kusthäckande gluttsnäpor i Norrbotten. Eftersom inventeringarna genomförts i tidsmässig närhet av artens sträckperioder har de använt sig av tydliga häckningsindicier för att våga räkna dem som häckare, så det verkliga antalet par kan säkert vara högre.

Rapporten går att hitta under följande länk: http://www.bd.lst.se/miljoskydd/default.aspx?propID=10000872Insänt av Sture Westerberg <stuwes48@gmail.com>
tisdag 2010-06-15, 13:49

Hackspettens bohål
Hej!

Går det att se någon skillnad mellan vitryggens och större hackspettens bohål?
boets höjd?
och spettens uppträdande vid häckplats? (om inte fågeln ses)

Sture


Insänt av Gustav Häggström
tisdag 2010-06-15, 11:32

Ringmärkt gluttsnäppa
Jag skrev tidigare i våras om en märkt gluttsnäppa, men då kunde jag inte se färgerna bra.

Jag såg senare färgerna och har kommit i kontakt med ringmärkare från England. Det visade sig att fågeln var ursprungligen märkt 2003-08-30 och färgmärkt 2005-07-23 i norra Kent, England vid Kingsnorth Power Station på Medway Estuary nära Rochester.
Och nu alltså sedd i Hjältviken, Trundön, Piteå mellan 2010-05-13 och 2010-06-04.

Den sågs tillsammans med en annan gluttsnäppa, omärkt.

Jag ska försöka se om den är kvar i sommar.

Brukar Gluttsnäppor häcka vid kusten eller är detta en individ som troligtvis flugit vidare?


Insänt av <matsake.bergstrom@swipnet.se>
tisdag 2010-06-15, 10:07
Webbadress: www.artbotnia.cornix.se

Holkar och dess skötsel
Intressanta holkfunderingar Leif! Jag har också sett många holkar i förfall genom åren. En del går inte göra någonting åt, medan andra kan repareras och fortsättningsvis fungera till sådant de var tänkta till,på samma plats eller på annan lämpligare.

Många sätter upp en fågelholk i skogen och bryr sig sen aldrig mer om den.Personligen vill jag ha mina holkar ifred. Jag har satt upp dem och jag sköter om dem. Många holkar har gått till spillo vid avverkningar. En del har återfunnits i spillror medan andra varit spårlöst borta.

Vid ett par tillfällen har jag fått telefon från någon som trott sig bespara mig mödan genom att ha rensat ut en massa "skräp" ur mina knipholkar, mossa och kutterspån och sådant.

Jag har då tackat för samtalet men inte för städningen eftersom jag i god tid varje vårvinter kollar mina holkar och fyller på bomaterial om så behövs.

Efter dessa telefonmeddelanden som oftast kommit under vårvintern har jag varit tvungen att snabbt fylla på bomaterial igen. Ibland har jag funderat på att märka mina holkar med namn, tel.nr. och bifogad text "Obehörigt intrång beivras" och det gäller då holkar allt ifrån blåmesstorlek till slaguggla.


Insänt av Jan-Olov Johansson <janolov.johansson@bredband.net>
måndag 2010-06-14, 23:16

Holkpolicy
Någon holkpolicy har inte diskuterats inom NOF så länge jag varit med. Spontant känns det ju som en god gärning att reparera trasiga holkar. De flesta (inklusive undertecknad) konstaterar nog bara: Jaha, här fanns det en gammal trasig holk.

På tal om holkar finns det möjlighet för NOF att få holkar för "utplantering". Finns det någon som kan vara "holkmottagaransvarig", så hör av er.

/Jan-Olov J


Insänt av Leif L <leif.r.lundstrom@gmail.com>
måndag 2010-06-14, 20:21

Holkar
När jag rör mig i skogen hittar jag då och då en holk som är trasig, hänger på trekvarten eller har ramlat ner. Ibland åker jag dit och lagar den på plats, ibland tar jag hem den för reparation. Stundom händer det att jag sätter upp den på en annan plats, som jag tycker är bättre. Troligen tycker då den ursprunglige ägaren att holken har blivit stulen.
Finns det någon policy inom NOF/SOF om hur man bör förfara i sådana här eller liknande situationer?
Själv har jag ”förlorat” holkar då och då. Jag inser att somliga helt enkelt har blivit stulna, men i allmänhet har de försvunnit p.g.a. att kriget har dragit fram eller att avverkning har skett. Det är som bekant svårt att avgöra om det är det ena eller det andra..Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
måndag 2010-06-14, 11:24

Rekord
Vi har nu NÄKTERGAL-rekord i Nb. Denna säsong hittills 8 ex: Piteå 3, Luleå 3 och Kalix 2. För BUSKSÅNGARE är det tangerat rekord med 3 ex. (för en art som torde vara kraftfullt försummad i Nb). Kan det bli rekordputsning i helgen under exkursionen till Haparanda Sandskär?


Insänt av
torsdag 2010-06-10, 18:13

Lokaltips
Jag och en kompis kommer att göra en 10- dagarsresa med bil till Kiruna/Abisko under tiden 28/6 - 8/7. Vi kommer från mellansverige resp Skåne och har visserligen varit i Abisko tidigare, men det var några år sedan. Vi vore väldigt tacksam för tips på trevliga skådarlokaler i Norrbotten och Lappland. Både lokaler som är trevliga i sig och lokaler där vi har chans att se för oss udda fåglar.
Peter Bäcklin
p.bcklin@telia.com
023/321 24
070-47 14 064


Insänt av Rolf G Gustafsson
torsdag 2010-06-10, 16:06
Webbadress: www.sjaunjaape.se

Vitvingade tärnor
Var i Vittangi både 8:e och 9:e juni, inga vitvingade tärnor dessvärre.Insänt av Anna
torsdag 2010-06-10, 12:27

Ps. till Fågelläte
Vi befann oss i stockholmsområdet.


Insänt av Anna
torsdag 2010-06-10, 12:26

Fågelläte
Jag la ut denna fråga på Strandskatornas forum men testar även här.

Vi skulle spotta kattugglor (ett gammalt bo) igår, men såg inte några. Jag försökte låta som en kattuggla och vi fick dova svar från lång inne i skogen. De lär så här:

http://www.hyber.org/birds/hornuggla.mp3

Mins fråga är: finns det någon annan art som låter som hornuggla och kan förväxlas med den? Den svarade efter varje gång jag "lät" som en kattuggla.

MvH Anna/Strandskatorna


Insänt av Roger Nordmark <roger.nk@telia.com>
torsdag 2010-06-10, 08:21

Födda.
Hej.
I natt föddes 7 Flugsnapparungar i min kameraholk. Fantastiskt och lärorikt att få föja flugsnapparens liv och utveckling i direktsändning på min TV.
Holken var min finaste julklapp ever.
Ha de.
/Roger Nk.


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
tisdag 2010-06-08, 21:59

Sångare
Hej! Jag har lekt med min "sångarkalkylator" i kväll. Man matar in obsar från Norrbotten och Uleåborgs rapportområde, och vips, så kommer det ut siffror! Så här ska det, rent statistiskt bli, denna säsong för utvalda arter i Nb:

KORNKNARR 5
VAKTEL 2
SMÅFLÄCKIG SUMPHÖNA 3 (hittills 2)
NÄKTERGAL 5 (hittills 3)
GRÄSHOPPSÅNGARE 1
FLODSÅNGARE 0-1
RÖRSÅNGARE 0-1
KÄRRSÅNGARE 0-1
BUSKSÅNGARE 5 (hittills 2)

LUNDSÅNGARE 20 (hittills 8, men många kommer även i juli-augusti och fastnar i Sandskärs nät)

Sammanfattningsvis utmärker sig sydostflyttande tättingar i år. Läget har inte varit bättre för Acrocephalusarterna och lundsångare på många, många år. Tätheterna för busk- och lundsångare är 7-10 gånger högre än normalt i Finland. Det är alltså bara att fara ut och lyssna! Tänker i varje fall jag göra.  « Föregående 20       Nästa 20 »