NOF-Forum

Välkommen till NOF-Forum, ett fritt och oberoende forum för diskussioner om föreningens principer, arbetssätt, publikationer mm.
Vi vill särskilt påpeka att personangrepp och inlägg som inte håller sig till ämnet samt de inlägg som väcker anstöt är inte välkomna och kommer att tas bort. Var snäll och respektera detta!

Skriv ett eget inlägg

Sökning:


Insänt av Jan-Olov Johansson <janolov.johansson@bredband.se>
torsdag 2010-10-21, 08:38

Fågelatlas
Hej,
Kollade nyss på Svalan och hur många observationer som lagts in med häckningskriterier. Under 2010 har det lagts in med än 9000 obsar i landskapet Norrbotten, och över 3000 vardera i de tre lappmarkerna. I Svalansammanhang delas ju landskapet Lappland in i fem "lappmarker", så att Arvidsjaurs och Arjeplogs kommun tillhör Pite lappmark, Jokkmokk och Gällivare tillhör Lule lappmark, och Kiruna kommun utgör Torne lappmark. De övriga två är Åsele och Lycksele lappmark, i Västerbottens län.

Så, det blir nu en angenäm uppgift för de atlasansvariga att gå igenom dessa 18000 obsar och uppdatera atlaskartorna. Som tur är går det relativt smidigt i Svalan.

Som vanligt har vi underskott på rapporterade obsar i de mindre besökta delarna av länet, så om ni har noterat fåglar med häckningskriterier (och under häcktid är ju i princip alla obsar minst "obsad under häckningstid"), rapportera gärna in dem i Svalan. Hör gärna av er till oss i atlasprojektet, personligen eller här på NOF-forum, om ni har frågor eller funderingar.

Se länk till atlasprojektet här till vänster, och länkar till atlaskartorna nere till höger på NOFs hemsida.

/Jan-Olov J


Insänt av Rolf G Gustafsson
onsdag 2010-10-20, 08:09
Webbadress: www.sjaunjaape.se

Stormsvalor vs ladusvalor
Min gissning är att det är en ung ladusvala (1K), alternativt adult, man sett. Den är helmörk på ovansidan, saknar ljusare vingtäckare. Ungfågeln har betydligt kortare stjärtpennor än den adulta och kan lätt förbises i sämre ljus. Ladusvalan flyger ofta lågt, framförallt vid sämre väderlek, eftersom det blåser mindre närmare marken/vattenytan. Har själv sett ladusvalor komma i fjälldalarna både höst och vår, och under sämre väderlek flyger de strax över marken/vattenytan i en vinglande flykt.

På den observerade fågeln sågs inget vitt. De stormsvalor som kan komma på fråga (stormsvala och klykstjärtad stormsvala) här har båda tydliga vita övergumper som absolut borde ha setts på det närhåll som beskrivs. Har själv sett stormsvala och klykstjärtade stormsvala på Röst/Lofoten och även i mörker ses dessa vita fält på övergumpen väl på närhåll. Det vita på dessa arters övergump är mer iögonfallande än t ex den som domherren har.

Stormsvalan har f ö ett ljust vingband på vingundersidan som ofta är väl synligt, mindre tydligt hos ungfågeln. Klykstjärtad stormsvala har tydliga ljusare vingband på vingovansidan, tydligare hos ungfågeln, som borde ha setts på detta mycket korta avstånd.
Har f ö sett några arter stormsvalor till på t ex Galapagosöarna.

Säkra kan vi aldrig bli, men ung ladusvala är min gissning.

Med vänlig hälsning
Rolf



Insänt av Patrick Åström <abisko21@hotmail.com>
tisdag 2010-10-19, 09:54

Stormsvalan igen
De arter de borde röra sig om är stormsvala eller klykstjärtad stormsvala som båda häckar ute på Lofoten. Swinhoes stormsvala, som saknar vit gump helt, är väl ganska långsökt även om den påträffats några gånger i Norge?


Insänt av Patrick Åström <abisko21@hotmail.com>
tisdag 2010-10-19, 09:46

Stormsvalan
Jag pratade med Anders E och på hans beskrivning av fågeln han (och ytterligare en person) såg borde utesluta annat än någon sorts stormsvala. Tornseglar stor, men mer hussvalelika vingproportioner, dvs bredare. Tvärade fram och tillbaka. Flög mot deras båt för att under några sekunder följa den på ca fem meters håll, över skummet från motorn. Drog sedan vidare lågt och dom var osäkra på om den landade eller flög vidare lågt. Hittades i alla fall inte igen. Dom såg inget vitt på fågeln över huvudtaget och inte heller täckarbanden upplevdes ljusare. Fågeln sågs dock strax innan skymning och vad jag förstod på Anders snöade/regnade det också, så det kan ha varit svårt att se dessa karaktärer. Tyvärr har jag inte någon erfarenhet av denna grupp av fåglar. Vad tror ni?


Insänt av Stickan Lim
måndag 2010-10-18, 20:55

Limstickor...
Hur korkade kan människor egentligen vara?? Man får hoppas att de gripna idioterna själva blir fastklistrade på pålar och därefter slängda i havet. Världen är tydligen fortfarande full av snurrfåtöljer!!


Insänt av Leif L <leif.r.lundstrom@gmail.com>
måndag 2010-10-18, 20:50

Fånga fåglar
Man får lära sig något nytt varje dag...
Mvh Leif


Insänt av Rolf G Gustafsson
måndag 2010-10-18, 19:09
Webbadress: http://www.sofnet.org/apps/nyheter/las_mer.asp?NewsID=6333

Limstickor i Sverige
Se länk.


Insänt av Anders Eriksson <anders.abisko@gmail.com>
söndag 2010-10-17, 22:08

Stormsvala
På väg hem från fiske i Torneträsk kom en svart fågel likt en Svala (något större) flygande nära båten 5-10 m.Flög nära vattenytan V.vind och snöfall klockan var nära 18:00 så mörkret var påtagligt.
Finns det något annat alternativ ?


Insänt av Thore Alm , kalix
lördag 2010-10-16, 09:05

Nytt datum!!
Den planerade utflykten i Kalix-"Land och Strand" - har flyttats från lördag 23 okt- till SÖNDAG 24 okt- samma tid och samlingsplats !
Orsak: Kollision med utb. "Bandy".


Insänt av Thore Alm . kalix
onsdag 2010-10-13, 12:41

Starrsångaren sedd i......
Läste i dagens D:N , att en fågel,som aldrig setts i Sverige. fastnade i fågelnätet i Gryts skärgård,Östergötland.Det var STARRSÅNGAREN.
Hör hemma i Central-Asien. Mongolilet.östra Sibitien.
Oktober är en spännande månad !!


Insänt av Thore Alm . Kalix
tisdag 2010-10-12, 17:08

Nötkråkan- en rovfågel ???
Apropå nötkråkan. som tog en grönfink !

Jag såg för något år sedan , när en nötkråka tog en talgoxe. Den sprattlade som en fjäril i munnen på nötkråkan.
Men detta hände under en kall vintermånad, då kanske födobristen gjorde sig gällande,
Vår Fågelvärd har haft en artikel i ämnet.
hälsar Thore Alm , Kalix


Insänt av Tord Selberg Svartbyn <majlisselberg@hotmail.com>
tisdag 2010-10-12, 14:42
Webbadress: Majlisselberg@hotmail.com

Nötkråka
Vid min fågelmatning, där jag har solrosfrön älgfeta utsatt, har det uppehållit sig en nötkråka som vid några tillfällen har tagit grönfinkar.
Undrar om någon annan har sett något liknande?


Insänt av Jan Andersson <jan.andersson@edu.boden.se>
tisdag 2010-10-12, 07:46

PILFINK
PILFINKAR
Någon form av rörelse verkar det absolut finnas hos arten. På Haparanda Sandskär sågs 2 ex den 29/9 iår och det finns även observationer -03,-06 och -07. De 7 ex som sågs 25/9-07 var kvar fram till 4/10-07.
Vi har också ringmärkt en hel del pilfinkar i Bodenområdet, både flygga och pull, men ytterst få kontroller har gjorts av dessa, vilket kan tyda på en större rörlighet.
En annan intressant notis om just pilfink är att ingen annan art av de vi pullmärker har så många rötägg i kullarna som just pilfink. Av 6-7 lagda ägg kan 4-5 vara rötägg och bara 1-2 ungar blir flygga. Detta har varit en genomgående trend under alla de år vi märkt pilfinkskullar. Trots detta dåliga häckningsresultat ökar arten ju kraftigt i vårt län!!


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
måndag 2010-10-11, 21:05

PILFINKAR!

Hej!

Vill tacka Ulf P Eriksson för hans upplysningar tidigare rörande PILFINK, i samband med våra obsar på Rödkallen som jag skrev om för ett tag sedan.

Kanske pekar Ulfs iakttagelser på ett tidvis försvinnande från länet av arten under vinterhalvåret. Min egen bild av artens rörelsevanor är formad av en artikel i VF för ca 10-15 år sedan. Där beskrev en ytterst meriterad skribent arten som "rabiat stationär", tillsammans med t.ex. TOFSMES och SLAGUGGLA. Kanske är detta inte helt riktigt gällande PILFINK, och måhända mer oriktigt i norra delen av landet. Dessutom har jag under åren haft en del vårobsar av nordsträckande PILFINKAR, något som jag då har tagit som ett utslag av naturlig expansion som ju då och då inträffar. De senaste årens flockar på Rödkallen har initialt förbryllat ytterligare.

Kanske finns det dock likheter med STENKNÄCK på våra breddgrader? I Norrbotten kan den arten finnas på flera kända platser under sommarhalvåret, för att individerna där plötsligt bara försvinner senare under året. Likväl ses STENKNÄCK nästa sommar, i samma områden. (Vårfynd finns även av denna art, sträckande mot norr.)

Det mest rimliga förklaringen är kanske trots allt att PILFINK har en stadigt ökande stam i Norrbotten- och har man följt arten i nästan 35 år i länet så är artens numerära utveckling nästan exempellös!- men att en del av den stammen drar mot söder vintertid. I så fall en lätt revidering av vedertagna sanningar och fågelböckers innehåll, men så kan det ju också ske emellanåt...

/Hälsar gör Lars, i Öjebyn.


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
måndag 2010-10-11, 20:46

Mer om väckor...

Hej, och tack för kompletterande upplysningar! Det verkar som om det Håkan och Stefan skriver om nedan bekräftar det jag tog upp tidigare. (Sju märkta individer, bara i Storuman... Då finns det nog ett hyfsat antal till enbart i Vb län!)

I takt med vinterns antågande, och därmed ett ökande antal matningar i drift, är det nog alldeles lämpligt med ett upprop i media i BD-län senare i höst. Jag återkommer kring detta på lämpligt sätt!

Ha det gott!/Lars, i Öjebyn (dvs Piteå kommun).


Insänt av Stefan holmberg <stefan@abborrtrask.se>
söndag 2010-10-10, 19:47

Nötväckor
Det har förutom de väckor Lars nämner även noterats två i Gallejaur och en i Järvträsk, samtliga "nya" individer. Jag tror inte heller att många har startat sina matningar, varpå fler kan dyka upp.
Eftersom nötväckan är en mycket kul matningsgäst, så är detta glädjande, nu återstår att se om steglitsarna ökar i länet, efter förra årets smygstart!

Jag kan även meddela att det kryllar av möss här i trakten, man ser dem ofta pila omkring på gården och vid min matning ses de ogenerat även under dagtid. Hoppas att de nu klarar vintern.

Mvh / Stefan H


Insänt av Håkan Rune <hakan.rune@storuman.se>
söndag 2010-10-10, 18:51
Webbadress: hakan.rune@storuman.se

Nötväckor
Hej! Även jag har ringmärkt nötväckor, (europaea). 7 stycken har det blivit hittills i höst i Storuman. Överlägset bästa antalet hittills för mig. Rasen har ökat kraftigt i södra Lappland de senaste åren.

Håkan Rune


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
söndag 2010-10-10, 18:41

Nötväckor på gång...?

Hej!

De senaste veckorna har minst tre skådare i Norrbottens län fått en ny NÖTVÄCKA av europaeatyp vid sina resp. matningar. (Stefan Holmberg, Folke Larsson samt undertecknad har haft detta stora nöje!) Kan det ev. vara någon fler på detta forum som har fått en helt ny europaea de senaste veckorna...?

I vilket fall känns detta synnerligen noterbart! Även om mätvärdena är få i absoluta tal känns det samtidigt som en tydlig tendens, speciellt som Linus Andersson i Bureå (Vb) under hösten hittills har ringmärkt tre olika europaeor. Jag har i en artikel i FiN, 2008, beskrivit hur den förra- och första!- stora "puffen" av europaeaväckor ägde rum under hösten/vintern 2007/08, och nu känns det som om det är en kanske kraftigare puff på gång... Som jag ser det, kan märkningarna i Vb kombineras med fynden vid skådarmatningar i BD-län, och då säger det hela bara en sak: Ny framstöt på gång!

Lite vulgärmatematik säger så här: Tre av de som frekventerar detta forum har alltså nu anmält en ny europaea vid sin matning. Antag att vi är femtiotalet som regelbundet finns på NOF-forum, och som även matar utanför huset. Då skulle, extrapolerat, ca 5% av alla matningar i länet ha en europaea... Det blir en himla massa väckor, det!:-)

Jag vet att inte matten är såååå enkel, men samtidigt känns det som mer än bara en tillfällighet att märkningarna har varit ovanligt många i Västerbotten samtidigt som enbart vid skådarmatningar tre nya europaeor har inrapporterats i vårt län. Snart torde det kanske visa sig om fler människor har haft denna tur, och det känns kanske som om det är läge för ett nytt upprop i media, på samma sätt som det blev gjort 2007.

Jag återkommer i frågan!/Lars, i Öjebyn, europaeaväckeväckt!


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
lördag 2010-10-09, 20:56

Pruttaren igen
Okej, ser på observationssidorna att det är PRUTGÅS, troligen av rasen bernicla, som avses. Då kan pulsen gå ner till mer normal nivå för min del. Den svartbukiga prutgåsen av rasen nigricans (som jag trodde det handlade om) är mycket sällsynt. Även vanlig bernicla är förstås ovanlig i Norrbotten och Lappland men nästintill årligen förekommande trots allt.


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
lördag 2010-10-09, 18:52

Svartbukig prutgås?
Tjena!

Finns det några foton på den PRUTGÅS som setts i Vittangi igår och idag? Skulle vara synnerligen anmräkningsvärt om det är en svartbukig.


  « Föregående 20       Nästa 20 »