NOF-Forum

Välkommen till NOF-Forum, ett fritt och oberoende forum för diskussioner om föreningens principer, arbetssätt, publikationer mm.
Vi vill särskilt påpeka att personangrepp och inlägg som inte håller sig till ämnet samt de inlägg som väcker anstöt är inte välkomna och kommer att tas bort. Var snäll och respektera detta!

Skriv ett eget inlägg

Sökning:


Insänt av Jan-Olov Johansson
lördag 2004-10-30, 22:33

Ädellistan ...
... är nu i drift. Listan inleds som sig bör med två gamla uvar, båda med efternamn Gustafsson, och båda med
imponerande antal ädel-kryss. För att inte skrämma bort alla andra kryssare har jag även lagt in mina egna, mera blygsamma, kryss. Jag märker att det genast blir en samvetsfråga, upptäckte jag verkligen den där fågeln själv? Jag har försökt vara restriktiv och inte räknat doppingar i Storavan eller Lombolo-sjöarna, men hur gör man med alkorna i skärgården. Man "vet" ju att de ska finnas där. Jag räknade i alla fall både tobisgrissla och tordmule, men väntar väl med att ädelkryssa storskarven tills jag ser den på nåt ställe där jag inte väntat mig den.
/Jan-Olov J


Insänt av Jouni Ylipekkala <jouni.ylipekkalka>
lördag 2004-10-30, 21:45

Raritet på Bottenvikskusten
Hej, jag fick idag, den 30. 10., veta att i Kemi (Finland) ca 30 km öster om Haparanda har det observerats en TJOCKFOT. Imorgon väntas det komma många finska kryssare som vill se den sena tjockfoten. Man kan inte veta vilken väg fågeln väljer när den flyger igen mot söder. Lite spänning till er som skådar vid kusten under de närmaste dagarna.


Insänt av Sonja Kuoljok <sonja.kuoljok@alfa.telenordia.se>
lördag 2004-10-30, 18:39

Fram för lappmarkslistor!
Hej alla!
Självklart skall vi ha lappmarkslistor, alltså en lista för vardera Torne-,Lule-och Pite lappmark. Oj, nu suckar väl hemsidesredaktionen, men hoppas att det går att ordna. Listorna är ju inte till för tävling utan som stimulans till mer skådande! Hoppas att ev.nybörjare har detta klart för sig, alla har ju någon gång varit nybörjare! Fåglar är dessutom en hobby som ger stimulans hela livet.

Tomtkryss är också trevligt, det mest oväntade kan dyka upp, se senaste fågelobsarna.

Hälsn Sonja i Jokkmokk


Insänt av Staffan Sundin <Staffan.Sundin@nll.se>
lördag 2004-10-30, 18:24

Jag ger ochså mitt stöd..
till Lappmarkslistor! Nu är jag ju inte där allt för ofta, men det kan ju bli mer.. Om det nu går att administrera ännu fler listor på ett bra sätt, på denna eminenta hemsida!
Lappmarkerna är ju inte särskilt väl bevakade och det här kan vara ett sätt att öka intresset för skådning i lappmarkerna och därmed bidra till ökad kunskap om fågelfaunan.


Insänt av Maiken Arvidsson <maiken.arvidsson@telia.com>
fredag 2004-10-29, 23:52

Listiga Lappmarks-Listor
Så klokt förslag från Leif. Helt klart att respektive Lappmark skall ha sin egen X-lista. En suverän bieffekt vore då förhoppningsvis att ”kustskådarna” i sin iver att få nya X, styr kosan inåt landet och hjälper de tappra Lappmarksskådarna att beta av dessa stora landytor.

På köpet finge de då se att förutsättningarna är annorlunda både vad gäller biotoper men framför allt det glesare beståndet av skådare som gör att man måste ”upptäcka på egen hand”. Här står inte rapporter på Svalan och inlägg på NOF-nätet som ”spön i backen”. Alltså chanser på ”ädlare X”.

Dessutom är det ju så att en fågel ”inte finns” förrän någon skådare sett den och rapporterat. Så här gäller det att skåda även i Inlandet under resan från Kusten till Lappmarken.

En trevlig helg tillönskas alla skådare från
Maiken,
som skådar i både Lappmarken, Inlandet och Kustlandet.


Insänt av Lars Harnemo
fredag 2004-10-29, 19:31

Lapplandslista
Hej Leif
Om vi skulle införa en X-lista för Lappland enbart så skulle vi i NOF-net- redaktionen ligga långt bak, så det är nog inte aktuellt. He, he, he he ;-)))


Insänt av Leif Bildström <calidris55@hotmail.com>
fredag 2004-10-29, 19:28
Webbadress: http://home.swipnet.se/malafaglar/

Listiga listor.
Tomtkryss och speciella lokala listor kryddar fågelskådningen.Finns inga planer på speciella lappmarkslistor? Lule-Pite Torne lappmark etc.Det finns ju lappmarkslistor för det gångna året, varför inte en topplista för resp. lappmark och inte enbart länet BD? Det skulle ge oss icke-kustskådare en kick!

Lappmarkskryssaren LeifInsänt av Rolf Gustafsson
fredag 2004-10-29, 14:53
Webbadress: http://hem.passagen.se/caprimulgus/index.htm

Svart Svan
På min hemsida finns nu en bild på den svarta svanen som sågs på Haparanda Sandskär i oktober, 2004. Jag har ännu inte fått alla mina filmer från framkallning så det kommer kanske bättre bilder på svanen senare.

Klicka på BIRDS därefter på DUCKS, GEESE, SWAN så hittar ni länken.
Insänt av Peter Nilsson <peter@medit.se>
torsdag 2004-10-28, 20:10
Webbadress: http://www.communique.se/medit/

Tanzaniahälsning
Vänner
Nu har jag varit här nere i Dar es Salaam, Tanzania i snart fyra månader och bevingade vänner från norr börjar dyka upp. Idag ramlade ett nytt tomtkryss in (nr 55). En grå flugsnappare plockade flugor vid grannens soptunna. Jag har också lyckats få afrikansk fiskörn på tomtlistan. Ser att hösten (vintern) börjar närma sig hos er och här är det tvärtom.
Jag har uppdaterat min sida ( se adressen ovan) med lite nya bilder om någon är intresserad. Klicka på "Tanzania".

Hälsar Peter i Dar


Insänt av Lars Harnemo
torsdag 2004-10-28, 08:48

Sandskär i Kuriren
I dagens Norrbottens Kuriren presenteras Haparanda Sandskär fågelstation på hela mittuppslaget.


Insänt av Marie Björklund
onsdag 2004-10-27, 17:38

Till Agneta om svarthätta
Vi har haft svarthätta vid fågelbordet mitt i vintern (25-30/12). Men det är ju vid kusten förstås.


Insänt av Lars Harnemo
onsdag 2004-10-27, 11:50
Webbadress: http://www.club300.se/listor/kryssregler/

Ädelkrysslista
Tack Tomas för förslaget om att införa en ädelkrysslista på NOF-net. Jag tycker att det är en väldigt intressant lista eftersom det verkligen ställer krav på eget skådande och inte att man bara "drar" på redan upptäckta fåglar.
Listan införs på momangen! Reglerna finns på länken ovan som sagt.


Insänt av Håkan <hakan.tyren@spray.se>
onsdag 2004-10-27, 09:35
Webbadress: www.gallivare.snf.se

Mer om strömstarar i norr
Strömstaren i norr.
jag har under de senaste två vintersäsongerna sysslat med att följa upp populationsstrukturen hos övervintrande strömstarar i Gällivareområdet (tjautjasbäcken).
Projektet har ingått som ett 10p arbete på högskolan.
Läs gärna mera på hemsideslänken nedan, där uppsatsen är publicerad i sin helhet.
Det hade varit mycket trevligt om flera ringmärkare skulle kunna bidra med uppgifter om populationsstrukturen hos övervintrande strömstarar i norr, det finns en stor kunskapslucka i detta avseende!


Insänt av Tomas Carlsson <tomasz@whoever.com>
onsdag 2004-10-27, 09:13

Listor
Jag tycker också att listor i viss mån är jätteintressant; räknar själv både döda kryss (mest "på skoj") och Bergsviken-kryss (byakryss, mer seriöst). Skulle man inte kunna komplettera NOF-nets listsida med en ädelkrysslista? Dels för att det på flera sätt är en intressant och sympatisk lista. Och dels för att uppmärksamma den genuina upptäckten och upptäckandet av nya fåglar.
I korthet är ett ädelkryss en fågel som man själv upptäckt och artbestämt. Fåglar som upptäckts i samband med fångst räknas inte heller. Ett reglemente finns på Club 300:s hemsida (http://www.club300.se/listor/kryssregler/).


Insänt av Jan-Olov J
tisdag 2004-10-26, 08:36

Norrbottens-X-listan
Jepp, maila in dina kryss så ska jag uppdatera listan. Några mail ligger redan och väntar på införande, hav förtröstan...


Insänt av Den andre i redaktionen ;-)
måndag 2004-10-25, 16:11

Uppdatera dina Norrbottens-X
Hej
Det finns många personer som fått nya Nb-X i år. Kom ihåg att maila dina nya till Jan-Olov som sköter uppdateringen här på NOF-net. Han adress finns nere till vänster på sidan.


Insänt av Timo Karvonen <timo.karvonen@telia.com>
måndag 2004-10-25, 15:40

Strömstarar
Hej!

Det var jag som förut efterlyste var strömstaren höll till under sommaren.

Jag har fått ett par svar här - trevligt.

17/10 på kvällen promenerade jag vid Skurholmsfjärden i Luleå. Där såg jag en strömstare vid vattenbrynet - d.v.s. i inte strömmande vatten. Den dök och hämtade föda på botten.

Helgen som gick 23-24/10 noterade jag att två strömstarar var tillbaka efter sommaren i Kuittasjoki i Svanstein.

Om man får tro Mats-Åke så är det ett tecken på att vintern kommer.Insänt av Jan-Olov Johansson
måndag 2004-10-25, 12:03

Kokkola/Kukkola
Forsen norr om Haparanda heter Kukkola, uttalas ungefär [ko'ckåla].
Kokkola är det finska namnet för (Gamla) Karleby, rakt öster om Umeå, uttalas ungefär [kå'ckåla].
(utan att veta om det är vid Kokkola eller Kukkola kronsångaren setts).

Slut på dagens geografi/finsklektion ;-)
/Jan-Olov J


Insänt av <matsake.bergstrom@swipnet.se>
måndag 2004-10-25, 08:13

Höstens första strömstare
Nu för en liten stund sen stannade jag på Fallbron vid Alterälven i Lakafors och kunde då notera höstens första strömstare. Tidigt? Javisst.
Många hade nog förväntat sig en tidig vinter i år, men än så länge verkar det normalt, om man går efter gamla märken vill säga.Strömstaren är dock ett tydligt tecken på en annalkande vinter.
Någon frågade för ett par veckor sen var strömstaren håller till sommartid, alltså var den häckar.
Nu är jag väl ingen expert på strömstare men under 60-och 70-talen när jag fiskade som mest,det handlade om mer eller mindre passionerat bäckmete,träffade jag ofta på häckande strömstarar.Jag fiskade mycket i områdena kring Moskosel,Kåbdalis och upp mot Pärlälven.Vet inte, men det kan tänkas att gränsen i öst-västlig riktning ligger däromkring någonstans.
Detta innebär ju att fåglarna inte flyttar särskilt långt. Man kan väl påstå att igenfrysningen av vattendrag i inlandet tvingar dem att dra sig ner mot kusten.


Insänt av
måndag 2004-10-25, 07:26

Raritetr
hej!

i Kokkola (stavas det så?) har det setts en östlig kronsångare (2 el. 3;e i europa). Om det är vid forsen vid Haparanda så kanske fågeln är vid alhamn idag.....men det är tyvärr inte jag.

I England har det setts en drillnäktergal som är ny för europa.

Nog är det östliga arter på G alltid.

Synd att detsamma gäller vintern, många av dessa rariteter går tyvärr ett möte med "liemannen" till mötes.

/Mattias Nordlund


  « Föregående 20       Nästa 20 »