NOF-Forum

Välkommen till NOF-Forum, ett fritt och oberoende forum för diskussioner om föreningens principer, arbetssätt, publikationer mm.
Vi vill särskilt påpeka att personangrepp och inlägg som inte håller sig till ämnet samt de inlägg som väcker anstöt är inte välkomna och kommer att tas bort. Var snäll och respektera detta!

Skriv ett eget inlägg

Sökning:


Insänt av Mattias Nordlund <zoloft72@hotmail.com>
måndag 2004-11-01, 12:07

Ädellistan
Hej!

Som ni vet vill jag ej deltaga på en ädellista i ett offentligt forum, men....Jag vill peta lite i diskussionen då jag finner flera möjliga problem. Det är bl.a pga möjliga problem jag avstår från offentliga listor.

Andreas skriver "Det måste alltid bli den som upptäcker fågeln först som får ädelkrysset, såvida han själv kan bestämma fågeln direkt eller efter en stund"

Vad betyder "efter en stund"?,
För att ta ett eller ett par exempel;

1; är det när vi diskuterat stäppörnen i Alvik 25/4-2000 tillsammans. Rolf hittade örnen men bl.a. jag deltog i bestämningen. Är det efter en stund och får RG räkna örnen som Ä-X?

2; Johan sandberg hittar bergstaigasångaren i nätet 2003, meddelar pappa Per sedan är Rolf med i artbestämningen, är det efter en stund? Får RG räkna den som Ä-X?

3 Jag hittar en möjlig stäpphök 30/4-1995 meddelar Rolf detta. Vi ser fågeln och artar den säkert till stäpphök mer eller mindre samtidigt när fågeln ånyo visat sig. Ä-X?

Enligt mitt minne (som kan vara fel!) så hittade Sture Westerberg den svarthuvade måsen i Alvik 1993. Men Tord G deltog aktivt i artbestämningen då Sture själv var osäker, vad gäller här?

Nog finns det frågor och troligen en massa åsikter i denna fråga.

Jag finner inga svar men känner redan nu att ett gemensamt regelverk som var och en skall följa bör uppkomma. I mitt tycke så är ädellistan just en ädel lista som bygger på var och ens egna samvete.

Kanske bör NOF-are redovisa sina ädelarter så att inte två personer kan ha samma fågel som ädelkryss, för detta är (med vissa undantag gällande sträckande arter mm) i praktiken inte möjligt.

Problemet är som "vanligt" när listor skall jämföras på sidor som dessa att det blir en del saker folk blir oense om och snacket i busken mer negativt än positivt.

Se detta som ett konstruktivt förslag och inte som att jag "dissar" hela idén!!


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
måndag 2004-11-01, 00:44

Regler...

Hej!

Med Andreas´ inlägg nedan, närmar vi oss kanske ett mer definitivt regelverk.

Men ändå finns en del (logiska) luckor i detta system i vardande...
Antag att A och B hör, ej ser, en fågel samtidigt. Hur vet man vem som har gjort den första korrekta bestämningen? Är det den som först ropar, men som kanske ändå ligger långt efter i bestämningstid. (Detta skulle alltså gynna ett ständigt ropande- i fall denna lista anses viktig att ligga på topp i- något som, om inte annat, skulle störa den akustiska bilden i många tänkbara avseenden.)

Eller är det den som så småningom, (eventuellt!), först SER fågeln som ska tillskrivas äran av det ädla krysset? (Detta i fall både A och B hävdar att man först gjorde den korrekta bestämningen, men resultatet genom de båda medverkandes ihärdighet liksom blir noll, så länge det rör akustiska avvägningar...)
Eller räcker det med att det vara den som är mest övertygande om att det var just han/hon som gjorde den korrekta bestämningen först?

Jag är inte ute efter att leta svårigheter, men jag tror att det kommer att uppstå besvärliga avgränsningar i många fall där vi aldrig kommer att ha goda regler.
Kanske blir därför konklusionen- också den i enlighet med Andreas´ inlägg nedan- att en "riktig" ädellista endast ska inrymma arter som 1) först ropas ut av EN person, högt och ljudligt, så att ingen annan ev. närvarande kan undgå att förstå vilken fågelindivid som har ettiketterats, eller som 2) har obsats av observatören ensammen.

Vill vi då ha det på det viset? När vi är ute tillsammans ropas det kors och tvärs, kanske i lägen då tystnad är det enda som hjälper för att höra en fågel, eller undvika att skrämma iväg den.
Och vill vi ha det så att ensamskådandet gynnas, framför det mer sociala och i många sammanhang mer effektiva och fruktbringande gemensamhetsskådandet?

Tänk hur det kan bli, när vi egentligen vill att alla ska skåda mer, så att fler ska kunna ta del av vad naturen har att bjuda i fågelväg... (Om det nu är det som vi vill uppmuntra med en ädelkrysslista.)

Hälsningar inför nattkvisten från Lars, (som i lördags ädelkryssade NÖTVÄCKA av europaeatyp på den lågprioriterade men lite skojiga Örnsköldsvikslistan ...)!


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
söndag 2004-10-31, 20:51
Webbadress: http://www.club300.se/listor/kryssregler/

Kryssregler enligt C300
På nedanstående länk får ni de exakta formuleringarna i Club300:s kryssregler. Hårda bud om man ska följa reglerna, och det ska man väl?! Jag ser inte att man ska kunna "dela" på några ädelkryss. Det måste alltid bli den som upptäcker fågeln först som får ädelkrysset, såvida han själv kan bestämma fågeln direkt eller efter en stund. Är man två eller flera som skådar tillsammans blir det alltså inte ädelkryss till någon om man tillsammans artbestämmer fågeln efter upptäckten eller om en upptäcker och den andre artbestämmer. Man ska alltså skåda själv (inte vara så förb-t social) för att lättast komma under åtnjutande av dessa riktigt ädla kryss.

/A


Insänt av Lars Harnemo
söndag 2004-10-31, 19:39

Ädelkryssregler
Ädelkryss är ju inte något påhitt här på NOF-net, utan är nog skapat av Club 300. Deras regler (som vi följer) hittar du här till vänster under Listor.

Som jag tolkar det så är det ENDAST upptäckaren av en fågel som får räkna den oavsett när artbestämningen sker.
Det kan ju bli ganska kaotiskt på våra fågelexkursioner när alla för säkerhets skull ska ropa ut alla upptäckta fåglar, det KAN ju vara en raritet ;-)

I Lars Sandbergs exempel tycker jag att både A och B får räkna fågeln eftersom den inte ropades ut. Men eljest så blir det väl så att det kan bara finnas en person (per art) som får kryssa ett fynd av t.ex en raritet.
Insänt av Lars Harnemo
söndag 2004-10-31, 19:25
Webbadress: http://www.cybird.se

Fågelspel
Hej
Jan-Olov tipsade om en ganska kul hemsida med fågelfrågor, både utseende och läten. Rätt kul faktiskt, men lite frustrerande när man svarar fel.
Hoppas att det inte är alltför mycket virus och maskar på sidan bara ;-).
Se länken här ovan.


Insänt av Rolf Gustafsson
söndag 2004-10-31, 17:15

Ädelkryss
Visst ska vi ha ädelkrysslistor för var lappmark oxå. Vad det gäller upptäckt/först ropa ut/artbestämma själ eller tillsammans, så ser jag gärna att vi får klara besked om vad som gäller. För min del blir det någon minus/ eller någon plus på Nb-listan. Så låt oss bestämma hur det ska vara. Ser fram mot beslut.

MVH
Rolf G


Insänt av Mattias Nordlund <zoloft72@hotmail.com>
söndag 2004-10-31, 15:28

Ädellista
Hej!

Beträffande upptäckt/X vill jag minnas att den som hittat fågeln "får" ädelkrysset oavsett om de två skådarna hjälpts åt att artbestämma fågeln.

Vill minnas att det är detta som gäller inom Club-300.

Själv är jag av den "läggningen" när det gäller listor att (jag har stenkoll ;-) men vill någon veta vad jag har, eller inte har, så får ni ringa, maila, besöka eller fråga mig på möten eller exkursioner och då snacka om detta.

/MN


Insänt av Ulf P Eriksson <ulf.eriksson@lulea.mail.telia.com>
söndag 2004-10-31, 12:46

Alkekunginblåsningar?
1/11 -04 Kan vara en dag att kolla in om någon ALKEKUNG eller annan Grissla blåst in i Länet , eller vad säger Meterologen. Annars kan ni komma på mötet i Luleå kl 19:00 istället! Varvsgatan 33 är adressen! Hälsar Ulf


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
lördag 2004-10-30, 23:16

Ädelkryss.

Hej!

Jag tycker det är en kul idé med en ädelkrysslista, och jag återkommer senare med min egen.

Dock har jag en fundering kring en viss typ av upptäckt, som vi säkert alla har varit med om men som jag inte riktigt kan se är tydligt reglerad av regelverket.
Hur gör man när person A och B är ute och skådar, och A upptäcker en fågel som han/ hon inte kan bestämma, men som sedan bestäms gemensamt- i samarbete- mellan A och B?

Situationen är nog upplevd av de flesta som har skådat. Om jag inte missminner mig, fanns det en diskussion kring detta på Brevduvan för ett antal år sedan. Jag vill minnas att man då kom fram till att A OCH B kan räkna detta som ädelkryss. (A upptäckte visserligen fågeln, men har varken ropat ut eller ens i tysthet bestämt fågeln.)

Hur är det med detta? Hur gör man i detta fall?/Hälsar gör Lars i Öjebyn!


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
lördag 2004-10-30, 23:04

TJOCKFOT...

Ja, jag säger då det... Man ska tydligen aldrig sluta förvånas!

Kom denna individ upp redan i våras? Varför är den kvar i denna sena stund?
Och om den INTE kom upp i våras, har den rent av dykt upp i höst? Varför det, i så fall? (Tillsammans med de BLEKA TORNSEGLARNA...?)

Vill bara påminna om att Arvidsjaur för några år sedan hade besök av en BLÅKRÅKA i skiftet oktober/ november...

Hälsar gör en undrande/ förundrad Lars!


Insänt av Jan-Olov Johansson
lördag 2004-10-30, 22:33

Ädellistan ...
... är nu i drift. Listan inleds som sig bör med två gamla uvar, båda med efternamn Gustafsson, och båda med
imponerande antal ädel-kryss. För att inte skrämma bort alla andra kryssare har jag även lagt in mina egna, mera blygsamma, kryss. Jag märker att det genast blir en samvetsfråga, upptäckte jag verkligen den där fågeln själv? Jag har försökt vara restriktiv och inte räknat doppingar i Storavan eller Lombolo-sjöarna, men hur gör man med alkorna i skärgården. Man "vet" ju att de ska finnas där. Jag räknade i alla fall både tobisgrissla och tordmule, men väntar väl med att ädelkryssa storskarven tills jag ser den på nåt ställe där jag inte väntat mig den.
/Jan-Olov J


Insänt av Jouni Ylipekkala <jouni.ylipekkalka>
lördag 2004-10-30, 21:45

Raritet på Bottenvikskusten
Hej, jag fick idag, den 30. 10., veta att i Kemi (Finland) ca 30 km öster om Haparanda har det observerats en TJOCKFOT. Imorgon väntas det komma många finska kryssare som vill se den sena tjockfoten. Man kan inte veta vilken väg fågeln väljer när den flyger igen mot söder. Lite spänning till er som skådar vid kusten under de närmaste dagarna.


Insänt av Sonja Kuoljok <sonja.kuoljok@alfa.telenordia.se>
lördag 2004-10-30, 18:39

Fram för lappmarkslistor!
Hej alla!
Självklart skall vi ha lappmarkslistor, alltså en lista för vardera Torne-,Lule-och Pite lappmark. Oj, nu suckar väl hemsidesredaktionen, men hoppas att det går att ordna. Listorna är ju inte till för tävling utan som stimulans till mer skådande! Hoppas att ev.nybörjare har detta klart för sig, alla har ju någon gång varit nybörjare! Fåglar är dessutom en hobby som ger stimulans hela livet.

Tomtkryss är också trevligt, det mest oväntade kan dyka upp, se senaste fågelobsarna.

Hälsn Sonja i Jokkmokk


Insänt av Staffan Sundin <Staffan.Sundin@nll.se>
lördag 2004-10-30, 18:24

Jag ger ochså mitt stöd..
till Lappmarkslistor! Nu är jag ju inte där allt för ofta, men det kan ju bli mer.. Om det nu går att administrera ännu fler listor på ett bra sätt, på denna eminenta hemsida!
Lappmarkerna är ju inte särskilt väl bevakade och det här kan vara ett sätt att öka intresset för skådning i lappmarkerna och därmed bidra till ökad kunskap om fågelfaunan.


Insänt av Maiken Arvidsson <maiken.arvidsson@telia.com>
fredag 2004-10-29, 23:52

Listiga Lappmarks-Listor
Så klokt förslag från Leif. Helt klart att respektive Lappmark skall ha sin egen X-lista. En suverän bieffekt vore då förhoppningsvis att ”kustskådarna” i sin iver att få nya X, styr kosan inåt landet och hjälper de tappra Lappmarksskådarna att beta av dessa stora landytor.

På köpet finge de då se att förutsättningarna är annorlunda både vad gäller biotoper men framför allt det glesare beståndet av skådare som gör att man måste ”upptäcka på egen hand”. Här står inte rapporter på Svalan och inlägg på NOF-nätet som ”spön i backen”. Alltså chanser på ”ädlare X”.

Dessutom är det ju så att en fågel ”inte finns” förrän någon skådare sett den och rapporterat. Så här gäller det att skåda även i Inlandet under resan från Kusten till Lappmarken.

En trevlig helg tillönskas alla skådare från
Maiken,
som skådar i både Lappmarken, Inlandet och Kustlandet.


Insänt av Lars Harnemo
fredag 2004-10-29, 19:31

Lapplandslista
Hej Leif
Om vi skulle införa en X-lista för Lappland enbart så skulle vi i NOF-net- redaktionen ligga långt bak, så det är nog inte aktuellt. He, he, he he ;-)))


Insänt av Leif Bildström <calidris55@hotmail.com>
fredag 2004-10-29, 19:28
Webbadress: http://home.swipnet.se/malafaglar/

Listiga listor.
Tomtkryss och speciella lokala listor kryddar fågelskådningen.Finns inga planer på speciella lappmarkslistor? Lule-Pite Torne lappmark etc.Det finns ju lappmarkslistor för det gångna året, varför inte en topplista för resp. lappmark och inte enbart länet BD? Det skulle ge oss icke-kustskådare en kick!

Lappmarkskryssaren LeifInsänt av Rolf Gustafsson
fredag 2004-10-29, 14:53
Webbadress: http://hem.passagen.se/caprimulgus/index.htm

Svart Svan
På min hemsida finns nu en bild på den svarta svanen som sågs på Haparanda Sandskär i oktober, 2004. Jag har ännu inte fått alla mina filmer från framkallning så det kommer kanske bättre bilder på svanen senare.

Klicka på BIRDS därefter på DUCKS, GEESE, SWAN så hittar ni länken.
Insänt av Peter Nilsson <peter@medit.se>
torsdag 2004-10-28, 20:10
Webbadress: http://www.communique.se/medit/

Tanzaniahälsning
Vänner
Nu har jag varit här nere i Dar es Salaam, Tanzania i snart fyra månader och bevingade vänner från norr börjar dyka upp. Idag ramlade ett nytt tomtkryss in (nr 55). En grå flugsnappare plockade flugor vid grannens soptunna. Jag har också lyckats få afrikansk fiskörn på tomtlistan. Ser att hösten (vintern) börjar närma sig hos er och här är det tvärtom.
Jag har uppdaterat min sida ( se adressen ovan) med lite nya bilder om någon är intresserad. Klicka på "Tanzania".

Hälsar Peter i Dar


Insänt av Lars Harnemo
torsdag 2004-10-28, 08:48

Sandskär i Kuriren
I dagens Norrbottens Kuriren presenteras Haparanda Sandskär fågelstation på hela mittuppslaget.


  « Föregående 20       Nästa 20 »