NOF-Forum

Välkommen till NOF-Forum, ett fritt och oberoende forum för diskussioner om föreningens principer, arbetssätt, publikationer mm.
Vi vill särskilt påpeka att personangrepp och inlägg som inte håller sig till ämnet samt de inlägg som väcker anstöt är inte välkomna och kommer att tas bort. Var snäll och respektera detta!

Skriv ett eget inlägg

Sökning:


Insänt av Thore Alm ;Kalix
måndag 2004-12-27, 21:13

Årets kalenderlärka 2004,
Resultat av den inofficiella "tävlingen" på NOF.s hem sida-Julkalendern- är nu klart !
Tävlingen omfattade bl.a artkunskap -"Hela världen " - bildtolkning-motljus-
korrelation- och skuggspelserfarenhet.
och avancerad dator-topografi-eller hette det nåt annat ??
Till saken:
Årets Kalenderlärkor på 19 rätt:
*Tony Persson
*Per Sanberg
*Herman Sundqvist
Alla julgransplundrare gratulerar !
18 rätt hade följande "Gransångare":
Sonja Kuoljok
Tomas Carlsson
Tord Gustafsson
.tätt följda av Tallbitarna (annat namn i folkmun!)Jan Andersson och Annika Wetterberg.
Enväldig "domherre":Thore Alm
(Protester mot listan avrådes -vänligt men bstämt!)Stort tack till Alla!


Insänt av Håkan Tyrén
måndag 2004-12-27, 17:35

Bändelkorsnäbb
Jag upplever att det är riktigt bra med bändelkorsnäbbar i Gällivareområdet just nu. Har aldrig sett så mycket bändelkorsnäbb tidigare.
Åker man ut i skogen norr om Gällivare är det mycket stor chans (=+/- säkert)att stöta på "bändlar".
Hur är det i kustlandet? Är det samma sak där, eller är det en mer lokal företeelse?Insänt av Elsa Rensfeldt Larsson <elsa.rensfeldtlarsson@telia.com>
måndag 2004-12-27, 11:19

Gammelskog
God fortsättning alla!

Gör en insats mellan julmat och nyårsskumpa, www.ettklickforskogen.se
så kanske gammelskogen i Årrenjarka finns kvar nästa sommar.

Hälsn ElsaInsänt av Lars Harnemo
söndag 2004-12-26, 20:17

Rätt svar 24/12
Rätt svar på julaftonens lucka är förståss domherre. Bilden är densamma som förra årets kalender.


Insänt av Staffan Sundin <Staffan.Sundin@nll.se>
söndag 2004-12-26, 19:15

Rätt svar 22-23/12
Undertecknad har tagit bilderna för 22-23/12 i kalendern, inte allt för lätta de heller..
22/12: Tallbit. Honfärgad. En av flera hundra som sträckte förbi och rastade på Landsort (Sörmland) i oktober 1978.
23/12: Stjärtmes. Fotograferad på Näset i Norrfjärden hösten 2003. En knepig pose.. snett bakifrån och underifrån, vilket gör att stjärten inte ser särskilt lång ut. Stjärtens teckning, ryggens teckning samt vitt huvud (jo, det går faktiskt att se) med mörkt öga gör dock att det inte kan vara någon annan art.
Svaret på 24/12 kommer från någon annan, jag har inte tagit den bilden.
God fortsättning!
/Hälsar Staffan


Insänt av Tony Persson <tonper378228@bredband.net>
söndag 2004-12-26, 10:49

Tips om ett annat bra program.
Hej.
Har Photoshop CS men det är svårt för nybörjare men kolla ACDCee 6.0. Det bästa programmet för att TITTA på bilder jag känner till, men det går dessutom att redigera bilder med detta program och är LÄTT för nybörjare. Det fixar även digitala bilder.
Vänliga hälsningar Tony.Insänt av M.Nordlund <zoloft72@hotmail.com>
fredag 2004-12-24, 17:10

Facit på mina bilder
11/12 Alförrädare, hona:

En jämnbrun men annars karaktärslös andfågel med typiskt platt och kantig hjässa/huvudform ger alförrädare. Just ”karaktärsbristen” är en god indikator på alförrädare men ser man fågeln ur en annan vinkel än bildfågeln så bör man kunna kontrollera den gräsandslika vingspegeln. Näbbens ganska jämntjocka/jämnbreda form är typisk. De flesta andra andarter har en mer konformad näbb. Berlevåg, Varanger april 1994.

7/12 Brunsångare:

Förväxling föreligger med gransångare/videsångare. Starkt/välmarkerat, långt ögonbrynsstreck och ljusa ben skiljer bildfågeln från samtliga gransångare. Djupt brun rygg skiljer från de flesta gransångare (utom ffa rasen tristis från Sibirien men tidigare nämnda karaktärer skiljer brunsångare även från denna gransångarras). Videsångaren är ännu en förväxlingsrisk men videsångaren är ej anträffad i länet (som enkelt kunnat användas som ”karaktär” av tävlingsdeltagare med sinne för statistik om länets fåglar ;-) . Ögonbrynstreckets tydlighet framför ögat och näbbens proportioner d v s smal och spetsig, skiljer brunsångaren från videsångaren (man kan jämföra nämnda arters näbbar mot arter som talltita (videsångare) och svartmes (brunsångare). Tyvärr har det möjligen varit tur eller mycket god kunskap (eller god upplösningen på dataskärmen) som möjliggjort för tävlingsdeltagarna att artbestämma denna bildfågel korrekt då kvalitén på den först publicerade bilden var minst sagt dålig. Kina maj 1995.

10/12 Råka:

Juvenil. Alternativa arter; korp och svart ras av kråka. Näbb och proportioner för klen för korp & kråka. Näbben är för spetsig för s k svartkråka. Kråka och korp har i stort sett identiska näbbar med tämligen hög näbb som smalnar först vid den yttre fjärde till femtedelen av näbben medan råkan har en jämnt avsmalnande/sluttande näbb med start på avsmalningen ungefär utanför yttre näbbhalvan. Tyvärr har det väl snarare varit tur eller mycket god skicklighet (eller åter upplösningen på dataskärmen…) som möjliggjort för tävlingsdeltagarna att artbestämma denna bildfågel korrekt då kvalitén på den publicerade bilden var dålig. Uppsala juni 1994.

13/12 Stenskvätta:

Juvenil. Rundat huvud, stjärtens teckning (ej fullt utvecklad). Högrest hållning skapat av de långa tarsena (ger nästan vadarassosiationer). ”Fjällig” dräkt pg ungfågelsdun. Juvenil buskskvätta hade haft ett tydligare ögonbrynsstreck även hos en nyligt flygg juvenil fågel som denna. Stjärtspetsen täcks delvis av vita blommor men upplevs i stort sett helsvart med vit övergump (kan anas!). Den för stenskvättor typiska svarta T-formationen på stjärten ses endast när stjärtfjädrarna spärras ut ffa vid flykt. Hertsöfjärden juli 1989.

8/12 Svartsnäppa:

långa ben, svart kropp med gråvita prickar på ryggen stämmer med svartsnäppa. Likskärsbanken maj 2002.


16/12 Drillsnäppa:

vingbandets form/räckvidd längd ut på vingen (når handpennorna). Näbbens form (tämligen lång spetsig och smal kan ses trots att fågeln har näbben öppen) samt de tämligen runda vingarna. Benens längd ger en god vink på att det inte är en långbent vadare eftersom inte når utanför stjärtspetsen. Ett svagt ljusare streck kan ses framför ögat. Fotoplats okänd.

15/12 Silvertärna:

Juvenil. Ett ”problemexemplar” för undertecknad som väl ändå borde kunna artbestämma fåglarna på de egna bilderna (!?) Det är alltid lättare att bestämma flygande juvenila sterna-tärnor. Jag bedömer denna fågel som silvertärna. Förvisso är det vita vida utbrett mot hjässan men det är skarpt avgränsat mot det svarta. Ryggfjädrarna svagt brunbrämade. Näbben har för svag röd bas för fisktärna, i mitt tycke. Bilden är tagen sista veckan i juli månad och den för juvenil silvertärna typiskt svarta näbben utvecklas/uppkommer vanligtvis inte förrän något senare på hösten. Den mörka fläcken vid vingknogen framträder otydligare än hos fisktärna. Benlängden känns i mitt tycke möjligen för långa för silvertärna, men fågeln sträcker på sig och står dessutom i vatten vilket gör benlängden svårbedömd. Handpennorna (de fjädrar som är på vingen ovanför stjärtpennorna) är silvergrå med en ljusare vitaktig bård mot övre delen av bildfågeln (som eg. är gränsen mellan hand-armpennorna). De bruna inslagen (ljusbruna bräm på rygg och vingar) i dräkten associerar starkt till fisktärna men min bedömning är att de alltjämt framträder starkare hos fisktärna. Dessa bräm ruggas/slits snabbt bort hos juvenila silvertärnor och redan i augusti framträder den för silvertärna så typiskt svartvitbrämade dräkten med (ofta!) svart bas på näbben. Notera näbben som är klen och kort inte ”förvuxen” som hos den unga fisktärnan. Personligen anser jag att bildfågelns proportioner är alltför klena för fisktärna. Persöfjärden juli 1993. Kommentarer mottages tacksamt!

12/12 Sävsångare:

Svagt rundad stjärt som är genomgående mörk. Tydligt kontrastrik huvudteckning med tydligt ögonbrynsstreck. Grundfärgen på fågeln är vass-kamouflagefärgad men med mörkare rygg. Detta ger sävsångare vilket även miljön indikerar (sitter på vasstrå). Buskskvätta är ett möjligt förväxlingsalternativ. Gammelstadsviken juni 2002.

14/12 Mindre korsnäbb;

Regel: är näbben nära på lika hög som den är lång (Höjden; lodrätt mätt från undernäbbens underkant till övernäbbens överkant vid näbbroten. Längden; från näbbrot utåt vågrätt mot näbbspetsen) så är det större korsnäbb. Är näbben däremot ca dubbelt så lång som den är hög så är det mindre korsnäbb (eller bändelkorsnäbb, men bändelkorsnäbb har kraftiga vingband vilket bildfågeln saknar). Mina ögonmått säger mig mindre korsnäbb på bildfågeln. Fotoplats okänd.

9/12 Blåhake;

Kraftigt ljust ögonbrynsstreck och strupsidestreck ger tillsammans med en karaktär som utesluter alla andra i länet förekommande arter: den röda fläcken på stjärtsidorna, blåhake. Långa tarser, typisk för småtrastar och likt buskskvätta och stenskvätta ger detta en upprätt hållning hos arten. De röda fälten på stjärtbasen bildar tillsammans med den mörka stjärtspetsen ett nästan stenskvätte-liknande fält på stjärten men detta syns inte när stjärten är i-hopfälld. Möjlig förväxlingsrisk pga ansiktsteckningen är rubinnäktergal. ”Rubinen” har dock ljusare skära ben samt saknar den röda fläcken f ö är rubinnäktergal inte (ännu…) anträffad i Sverige. Egypten i januari 2002.


Ps Tack för klargörandet om dammsnäppan Staffan! Ytterliggare karaktärer för just dammsnäppa som hastigt kan nämnas är ryggens fläckighet som framträder annorlunda än hos gluttsnäppa samt att grundfärgen på ryggen hos en fågel i vårdräkt är beige istället för går hos gluttsnäppa Ds

God fortsättning! (nu åter till julmaten för undertecknad!)

Mattias Nordlund
Insänt av Lars Harnemo
fredag 2004-12-24, 12:14

Förminskning av bilder
Tack för tipset Tony. Normalt har jag dock inget problem att förminska bilder så att de kan läggas ut på nätet. Jag använder Photoshop CS och Photoshop Album och det fungerar bra med bilder tagna med digitalkameror.
På Skådarguiden (se här till vänster) har bilderna förminskats från 2-3 Mb till ca 30 kb d.v.s. bara en hundradel av ursprunget.

I julkalendern var det svårare att få fram bra resultat eftersom en del av bilderna blivit väldigt mörka under arbetets gång.
Men till nästa års kalender är vi förhoppningsvis bättre förberedda och kan dessutom erbjuda kluriga ledtrådar, ljudillustrationer samt bättre bilder.
GOD JUL!Insänt av Tony Persson. <tonper378228@bredband.net>
fredag 2004-12-24, 09:16

Om förminskning på bra sätt.
Hej & God Jul allesammans.
Vill bara säga att det finns ett litet "paket" med små program för Windows Xp. Powertoys för Windows heter det(Är gratis)ett av programmen heter
Image rezizer powertoy för windows Xp. Det enda den gör är att lägga till Resize picture om man högerklickar på en bild.Förminskar UTAN synbar förändring överhuvudtaget.Tag bara och minskar antalet pixler om jag fattat rätt.Bilden oförändrad.Enkelt att använda.
Vänliga julhälsningar från Tony, Porsön.


Insänt av <matsake.bergstrom@swipnet.se>
torsdag 2004-12-23, 22:20

Pilfink/gråsparv
Läste Rolf.G:s artikel i senaste FiN om korsning mellan P.domesticus och P.montanus.Har tyvärr inte kläm på din E-mailadress Rolf,så jag skriver här.
Johå,jag har haft två ex. av gråfink,alt.pilsparv här de senaste åren.Fåglar som visat mycket tydlig tillhörighet till båda arter.
Vem hade väl kunnat tro att pilfinken skulle bli vanligare än gråsparven i våra trädgårdstäppor!Mig gör det ingenting.Jag har en p-finkskoloni sen 15 år tillbaka och jag måste säga att pilfinken är en synnerligen trevlig bekantskap.
God Helg på er alla, fågelintresserade i när och fjärran!Insänt av Staffan Sundin <Staffan.Sundin@nll.se>
torsdag 2004-12-23, 17:06

Jaså, var det i Nb endast...
påträffade arter... Det fick jag ingen info om när jag skickade in bilderna. Några utlandsbilder fanns nämligen i den (uppmärkta) samling jag översände. Dessa bilder borde i så fall ha sorterats bort... Men det blir väl lika för alla..?!
Som en kollega sa nyligen: "Hur man än gör blir det alltid fel..., på något sätt..."
GOD JUL, i alla fall!
/Staffan


Insänt av Ulf P Eriksson
torsdag 2004-12-23, 16:09

Knappast chans på alla rätt
Jaa, då förstår man om man inte skulle få alla rätt! Har nog en 5-6 fel ändå! förutom dessa ej påträffade arter! Hälsar Ulf


Insänt av Thore Alm <thorealm@hotmail.com>
torsdag 2004-12-23, 15:47

Juögransfåglar.
Kanske info om "julkalendern" kan göras bättre-även från mitt håll!
Jag trodde att det rörde sig om fåglar anträffade i Nb i första hand-och Sverige i andra hand.
Men-hela det nu kända universum ingår -tydligen! Kanske mina kontakter har blivit ledda på "fel" spår av "gul" vegetation och "gul" gump- men Ok !
Vi hoppas på en vit jul-en röd tomte- en grön gran och en saffransbulle med GUL "gump"
Julhälsningar till Er alla från
Thore Alm,Kalx.
PS ! Två koltrastar och en bofink hälsar till ev. artfränder i förskingringen i Nb


Insänt av
torsdag 2004-12-23, 13:27

Rättelse!
Kollade upp Tallsparven på svenska fågellistan. Året var 1995! Samma år (och samma dag jag såg Tallsparven) togs bilden på Större Turturduvan nämnd i förra inlägget. /Staffan


Insänt av Staffan Sundin <Staffan.Sundin@nll.se>
torsdag 2004-12-23, 13:20

Rätt svar bild 17-21
Hej på er alla!
Har precis fått ett mail från J-O med önskemål om de korrekta svaren för de bilder som jag står för i kalendern.
17/12: Gulgumpad skogssångare! Lite klurig kanske, men en mycket allmän fågel i USA och en av de Amerikanska skogssångare som oftast dyker upp i Europa (främst på Brittiska öarna). En art som mycket väl kan obsas i Sverige så småningom (varför inte i näten på Sandskär..!?).
Denna fågel fotograferade jag på hösten 1980, i St Louis, Missouri. Den gula gumpen är arttypisk. Fövisso finns andra tättingar med gul gump, men inte med teckning i övrigt som denna art.
18/12: Dammsnäppa. Som Mattias anade är det fågeln som rastade knappt 1 dygn vid Kartviken 28-29 maj 1988. Näbben är väl bästa karaktären på denna bild, då benen inte ser särskilt långa ut där den vadar i vattnet..
19/12: Svarthakad buskskvätta (av östlig ras, mest sannolikt Maura). Denna fågel fångades i slöjnät på Hammarö fågelstation, Värmland, oktober 1978. Jag pryade då i årskurs 9 under 2 veckor med Dan Zetterström som stationschef!! (f ö ett minne för livet).
20/12: Ringnäbbad mås. Fotograferad på en P-plats i centrala Toronto okt 1999. En ganska lättbestämd måsfågel (om man ser den bra i denna typ av dräkt) där näbb- och ögonteckning utgör bästa karaktärer.
21/12: Större Turturduva. Detta ex är fotograferat i Holmsunds hamn i februari samma år som det även fanns en Tallsparv på fågelmatning i staden (1996, tror jag det var). Just detta ex var stjärtlöst.
Vid ev frågor/synpunkter kan ni ju gärna skriva här på NOF-net, så får vi diskutera!
Återkommer 26/12 med svar på fåglarna från 22-24/12 (förutsatt att alla 3 är "mina" bilder).
GOD JUL! /Staffan


Insänt av Jan-Olov Johansson <jan-olov.johansson@telia.com>
torsdag 2004-12-23, 01:14

Kalendern
Hej,
Tänkte jag skulle ge en liten beskrivning av arbetsgången med kalendern, för den intresserade.

Det började med att Thore Alm förra året kläckte iden med kalendern, för att, som han uttryckte det, "öka intresset för hemsidan och förhoppningsvis få fler att besöka den". Vi pratade några gånger, och snart började kalendern ta form, en opretentiös lekfull fågelgissningstävling i adventstid.

Nu till arbetsgången:
Fotona:
I fjol var det Mattias Nordlund och Rolf Gustafsson som stod för bilderna, i år är det Mattias, Staffan Sundin och undertecknad som har bidragit, Mattias och Staffan med dia/pappersbilder, jag med digitala foton, med eller utan tub.

Inscanningen:
Rolf G har, som han beskrivit tidigare, scannat in dia- och pappersbilder till digitalt format.

Webpubliceringen:
Lars Harnemo tar hand om de digitala bilderna och lägger ut dem på hemsidan, samt ser till att nyfikna inte kan öppna luckorna i förväg! När man lägger ut bilder på hemsidan kan man lägga ut en "originalbild", direktdigital eller inscannad, men då blir den så stor att det för många som inte har bredband tar orimligt lång tid att öppna bilden.

Därför behöver man förminska bildfilens storlek. Man "slänger bort" en del av den information som finns i bilden. Till exempel bilden i lucka 20, som är 2 Megabyte efter inscanning, men publicerad med 88 Kilobyte, alltså en tjugondel av "originalbilden". Den här "bortslängningen" av information är oftast inget problem, men i något fall blir det för mycket, och avgörande detaljer faller bort, vilket är beklagligt. I något annat fall kan det till och med vara önskvärt med mindre detaljer, för att göra en "lätt" bild lite svårare. Men det varierar ju från fall till fall.

Sen kan man göra en hel massa med bilderna i bildbehandlingsprogrammen. De behöver ofta beskäras, om de är mörka kan man ljusa upp dem, osv, osv.
Rolf nämner i ett inlägg några av inställningarna som kan göras. Säkert är att man lätt kan spendera massor med tid på bildbehandling, vilket vi inte alltid har....(även om det är intressant!)

Rapportmottagning/ Delrapportering/ Hejarop:
Först och sist i kedjan har vi då Thore Alm i Kalix, som tar emot inskickade svar, håller koll på rätt- och fel-svarare, och kommer med käcka tillrop under tävlingens gång. Och för mig speglar tonen i Thores inlägg på pricken vad det här handlar om, en lekfull "tävling" under en tid då de flesta fåglar verkar ha gått i ide och vi kan behöva nåt som minner om fågeltätare tider!!!

Ungefär så går det till, och på det hela blir det väl hyfsat. Mattias brunsångare blev ju misshandlad, vilket jag beklagar, men förhoppningsvis lär vi oss något.

Till nästa år hoppas jag på fler fotografer, gärna digitala sådana. Skicka gärna bilder som ni tycker kan passa i kalendern till mig. Om vi får många och varierande kanske vi kan köra en "svår bild/lätt bild".

För vi ska väl köra nästa år också, ELLER HUR!!!

/Jan-Olov Johansson
PS. Min roll i det hela?
Tja, jag ringer lite samtal och skickar några mail, och i år dristade jag mig till att bidra med några bilder. Det var kul!
/
PPS. Facit för Mattias bilder kommer så fort han kan slita sig från blöjbytena.
/
Insänt av
onsdag 2004-12-22, 19:44

Facit?
Vi har sett svar på de sju första luckorna. Hur lyder facit för resten av de passerade luckorna?
//"Spänd" deltagare
PS Tack för skojiga bildgåtor och God jul alla fågelintresserade (så här dan före dan före d-day)!


Insänt av Ulf P Eriksson <ulfpeson@bredband.net>
onsdag 2004-12-22, 10:38

Inblåsta rariteter 22-24 dec
Håll gluggarna öppna under dagen och morgondagen efter inblåsta rariteter från vårt västra grannland. Skriv gärna in om ni ser nån, vänta inte en vecka! Hälsar Ulf Tretåig mås, Sillgrissla, Spetsbergsgrissla, Alkekung, Vitvingad trut eller nå mer rysligt skulle sitta bra så här i slutet på året.


Insänt av Rolf G
tisdag 2004-12-21, 13:53

Bild-tips
Glömde skriva att generellt sett är bilder mörkare på PC-datorer än Mcintosh. Jag sitter vid Mcintosh. Men ni som har Photoshop (nyare versioner) kan korrigera bilder via det programmet. Gå in under menyn VISA/KORREKTURINSTÄLLNINGAR och välj "Windows RGB" så blir bilderna ljusare.
Något att tänka på innan bildena läggs ut på hemsidor.
Detta är dock gjort av mig på några av bilderna, inte alla, som används i kalendern. Åtgärden hjälper nämligen inte alla bilder.

MVH
Rolf


Insänt av Rolf Gustafsson
tisdag 2004-12-21, 13:32

Kalender igen
Hej
Bild 7 som M.N. talar om är åtminstone på skärmarna (4 st) här på NBTV OK vad jag kan se (bilderna på NOF: s hemsida avses här).

Bild 10 är lite "pixlad" (bilderna på NOF: s hemsida avses här). Detta kan webmasterna åtgärda genom att minska bildens VISNING på skärmen till ex.vis 50% eller så. Dvs beskär inte bilden och förändra inte upplösningen utan sätt bildstorlek på skärm till lägre %-tal än 100% Jag ser inte i kommandot "source" hur den bilden är inlagd. Men ovan angivna åtgärd kan vara ett sätt att ta bort "pixligheten". Däremot ser jag ögat på denna svarta fågel och gräset är gräsgrönt (bilden på NOF: s hemsida avses här).

Det är inte bara fågelns ljus och färger man tar hänsyn till vid bildinläsning utan även t ex gräs, grenar osv. Man använder "säkra" detaljer i bilden för bedömning hur bilden ska se ut. Dvs gräs ska vara gräsgrönt, hud vara hudfärgad osv.
När jag scannar in en bild jämför jag skärmbilden med originalet, på ljusbord och lupp (6x) om det är en diabild (detta gör att jag är den enda som sett och kunnat jämföra original mot skärmbild sida vid sida).

Så på min arbetsplats är bild 7, 10 och t ex 17 Ok och fullt användbara för det ursprungliga ändamålet med kalendern.

Och som M.N mycket uppriktigt påpekar. Jag har inget med beslutet om VILKA bilder som används i kalendern att göra. Jag har t o m fått önskemål om att "denna bild" ska användas, så läs in den.

Test
Ni som har färgskrivare, skriv ut t ex ett excel-ark med färgade rutor. Hur väl överensstämmer de rutornas färger på pappret med skärmen? Gör samma sak med en sida från webben. Felet kan mycket väl ligga i era skärmar och deras drivrutiner Tyvärr kan felet även i finnas i skrivarens drivrutiner så helt idiotsäkert är testet inte. Men om skillnader finns visar det på det svåra med att kalibrera alla inblandade enheter, skärmar, skrivare o s v för samtliga ändamål.

Ha en bra helg


  « Föregående 20       Nästa 20 »