NOF-Forum

Välkommen till NOF-Forum, ett fritt och oberoende forum för diskussioner om föreningens principer, arbetssätt, publikationer mm.
Vi vill särskilt påpeka att personangrepp och inlägg som inte håller sig till ämnet samt de inlägg som väcker anstöt är inte välkomna och kommer att tas bort. Var snäll och respektera detta!

Skriv ett eget inlägg

Sökning:


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
torsdag 2005-04-21, 16:22

Kikarköp?

Hej!

Jag tänker inom mycket kort göra mig av med min nuvarande kikare, en 10x40 Leica Trinovid BA, inköpt 1985.

Rent optiskt, och i övriga väsentliga funktioner, är kikaren i mycket väl bibehållet skick. (Utbyte av okularmusslorna är dock att rekommendera.)

Intresserad? Hör då av dig till undertecknad via mail, eller på mobiltelefon 070/3299253, så får du veta mer!/Lars.


Insänt av
torsdag 2005-04-21, 15:51

Favorit i repris...
Så var det dags igen.....

Vad då?, den nyfikne kan kolla länken.

http://www.jagareforbundet.se/nyheter/1832_nyhet.asp

Må tro om min favorit Vidar varit i farten igen...

Mattias Nordlund


Insänt av Rolf G <rolfg092017802@yahoo.se>
torsdag 2005-04-21, 10:28

Till Urban Jacobs
Om jag får din e-postadress (min adress nedan) kan jag skicka dig ett förslag på uttalande om Sjisjka.


Insänt av Rolf Gustafsson
torsdag 2005-04-21, 10:13

Sjisjka
SOF, VOF och NOF samt undertecknad (privat) har och kommer att lämna in "åsikter" till miljödomstolen. Vi alla anser att vindkraft EJ ska tillåtas på Sjijka. Se motivation i Vår fågelvärld nr 5/2004 t ex. SNF Gällivare och SNF Norrbotten har även de sagt nej till vindkraft här.
Hur kommer Kiruna SNF att agera?

Hur går det med Ripaktjåkka? Även här anser underteckand att vindkraft EJ ska byggas.

Samarbete SNF Kiruna och NOF borde gå att ordna.

MVH
Rolf G


Insänt av Urban Jacobs
torsdag 2005-04-21, 09:57

Vindkraft Sjiska
Imorgon är det sista dagen att yttra sig över Sjiskaprojektet. Har NOF yttrat sig och vad tycker man i så fall?


Insänt av Robert Sandberg <robert.sandberg@bd.lst.se>
onsdag 2005-04-20, 16:36

Tervajänkkä
Hej Mattias!

Visst får man fråga! Området består av en skog-myr-mosaik med höga naturskogskvalitéer främst knutna till äldre grandominerad brandsuccessionsskog med ett stort inslag av asp och björk. I området finns såväl produktiv granskog på frisk mark som barrblandskog, gransumpskog och olika typer av myr. Området har de finaste fläckarna av gammelskog i närheten av Haparanda. Redan idag används området som utflyktsmål för bla skolor som vill ut i naturen och titta på tex fåglar. Myren Tervajänkkä har högsta naturvärdesklass enligt VMI och Joukhaisenjänkkä ligger i klass 2, höga naturvärdenvärden. Området har även höga ornitologiska värden och det var just dem jag hade hoppats få ytterligare kunskap om här..

Vänliga hälsningar
/RobertInsänt av
onsdag 2005-04-20, 15:12

Naturreservat Tervajänkkä i Haparanda
Hej Robert!

Får jag ställa en öppen fråga:

Av vilken anledning vill LST bilda nämnda reservat.

Vad har området för naturvärden?

Mvh/Mattias Nordlund


Insänt av Rolf Gustafsson
onsdag 2005-04-20, 14:38
Webbadress: http://www.banverket.se/templates/StandardTtH____11506.asp

Norrbotniabanan
Hej
Se länk för möjligt område för dragning av Norrbotniabanan mellan Piteå och Luleå.
NOF: s fågelskyddsgrupp (undertecknad + Ove Persson i styrelsen) samt Mattias Nordlund (styrelsen) mottager gärna synpunkter.


Insänt av Robert Sandberg <robert.sandberg@bd.lst.se>
onsdag 2005-04-20, 10:37

Naturreservat Tervajänkkä i Haparanda
Hej!
Jag jobbar på länsstyrelsen och håller på att skriva ett reservatsförslag för ett område ca 8 km NV om Haparanda. Området ligger öster om myren Tervajänkkä, vid Hepojänkkä-Joukhaisenjänkkä. Jag vet att området har höga ornitologiska värden men jag skulle gärna vilja komma i kontakt med någon med mer kunskap om fågellivet i det här området.
Om det är någon som dessutom vet något om intressanta kärlväxter eller intressant information om området i övrigt så är jag tacksam även för den. Maila eller ring 0920-96138.
/Robert


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
tisdag 2005-04-19, 21:07

Det var bättre förr...

... i alla fall om man tänker tillbaka till våren 1995!

Minns ni hur det var den våren? Soliga men svala dagar, och kalla nätter.
M.a.o. sträckte det mycket fågel på dagtid, fåglar som sedan koncentrerades på relativt få och små öppna mark- och vattenytor. Här i Öjebyn var det en saaaaagolik koncentration av fåglar i Storstrandsvaken, speciellt på kvällarna då det var dags att söka nattläge. (Jag minns en kväll då jag räknade in ca 900 STORSPOVAR, för att nämna endast en art, som samlades på isen för att invänta nästa dags födosök i markerna i pitebygden. Det började med några hundra spovar- bara det en bra siffra!-men för var dag som gick fyllde det på söderifrån, utan att speciellt många drog iväg norrut.)

Det känns lite grann som om det är det läget i vardande igen nu... Kanske inte riktigt lika utpräglat, men känslan finns där ändå när jag ser på prognoser och det faktiska läget ute.

Dessutom påminner en sak till om våren 1995, nämligen det faktum att åkrarna i Ersnäs-/Alviksområdet då liksom nu är en vecka senare än åkrarna här i Piteå. Det torde betyda att det skulle kunna slamma upp rejält med fågel f.a. i södra Luleå kommun, eftersom Aleåns närhet under kortare eller längre tid blir den absoluta stoppen/ slutet på den ryssja som fåglarna råkar in i på sin väg norrut...
Alltså, först en kanalisering i Piteå kommun och sedan en koncentration i de södra delarna av Luleå kommun- Mums,tycker jag...!

Vad fåglarna tycker är mer oklart. Kanske trivs de inte med de svala nätterna och de endast långsamma förbättringarna födosöksmässigt. Eller så härdar de bara ut, i väntan på det som för dem är bättre men som för oss skådare inte alls är så trevligt: Snö- och istäckets definitiva uppluckring och så småningom slutliga försvinnande...

Nåväl, vi får se vilket förlopp det blir framöver. För egen del nöjer jag mig i nuläget med att verkligen SER ut som en bra start på något som kan bli ännu bättre så småningom!
I morgon bitti tänker jag dessutom ta del av det som då gäller, vid Södra Armen, och inte tänka på vad som var eller vad som kanske kommer, utan bara ta del av morgondagens nu.

Vem vet, kanske larmar jag också ut en vilsedriven och hitblåst ALKEKUNG eller någon annan ensammen stackare med hemvist längre norrut. Som vindarna har varit ett tag nu, känns det inte helt otroligt att det skulle kunna hända.

Vi får se vad morgondagen bjuder i Piteå kommun.../Lars i Öjebyn.


Insänt av Per Hansson, VOF
måndag 2005-04-18, 23:16

Nu kan Du tycka till om Botniabanan genom Umedeltat
Hej skådarbröder och -systrar i norr!

SVT gör just nu en undersökning om Botniabanan och Umedeltat på sin hemsida:

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=2516

På fredag beslutar miljödomstolen huruvida Botniabanans genom Natura 2000-området Umeälvens delta och slätter är förenligt med Miljöbalken.

Vad tycker Du, ska järnvägen få dras där? Gå in på SVT hemsida eller klicka på länken.

Sprid gärna detta vidare på hemsidor och epostlistor!

Varför ska just Du rösta? Inte för att påverka ledamöterna i miljödomstolen, utan för att visa att Du bryr Dig.

Snart är Norrbotniabanan på gång - låt inte samma dåliga beslutsunderlag leda till samma misstag som i Umeå!


Insänt av Roger Nordmark <roger.nk@telia.com>
måndag 2005-04-18, 22:22

Intoxikerade Tofsvipor.
Hej.
En dam i min frus bekantskapskrets berättade häromdagen att på gården i ett villaomr. i Sö.Svartbyn Boden händer det roliga saker. Hon låter paradisäpplena hänga kvar i trädet under hösten. Under senaste veckan besökte TOFSVIPOR trädet. På det blev det en riktig fest på jästa äpplen. Vissa vipor blev så dragna att de hade problem att lyfta. Party hade de tydligen!
/Nk


Insänt av Mattias Nordlund <zoloft72@hotmail.com>
söndag 2005-04-17, 11:44

Ang. Norrbotniabanan
Hej!

På tisdag den 19/4 håller Banverket ett samrådsmöte i Luleå gällande delsträckan Piteå-Luleå.

Den 20/4 gäller dito i Norrfjärden.

Möteslokaler (Källa; Annons i Norrbottens Kuriren 16/4):

*Luleå Stadshotellet;18.30 Konferensrum Gammelstad

* Norrfjärden:18.30 EFS gården.

Banverket håller öppet hus med bl.a kartskisser och information från 15.00 på resp. plats. I Luleå dock konferensrum Notviken.

Synpunkter skall vara Banverket till handa senast 20/5.

NOF arbetar med frågan.

Om du har frågor eller information i ”fågelsammanhang” hör vänligen av dig till undertecknad. Jag sammanställer observationer gjorda i områdena Alvik/Alviksgården/Ersnäsfjärden/Möröfjärden/Lilla Möröfjärden.

Om Du har äldre observationer av t ex en ovanligt stor flock brushane eller ovanligt stora flockar av andra fågelarter i nämnda områden så vänligen meddela/rapportera de uppgifterna till mig. Senast 15/5!

Mail enl. ovan alt. telefon 070-685 46 26/ 0920-224135

Mattias NordlundInsänt av Peter Nilsson - Dar es Salaam, Tanzania <peter@medit.se>
fredag 2005-04-15, 20:42
Webbadress: http://www.communique.se/medit/tanzania/

TANZANIA
Vänner

Nu börjar dagen för returen till Norrbotten att närma sig men fortfarande finns det lite tid för exkursioner. På adressen ovan finns bilderna från den senaste safarin publicerade.
Det finns fortfarande småspov, gluttsnäppa, drillsnäppa, törnskata och ladusvala kvar här nere i Dar men det är nog inte många veckor innan de kommer upp till er.
Vi syns lagom till höststräcket!

Hälsar Peter från Dar


Insänt av Jan Henriksson <jan.henriksson@snf.se>
torsdag 2005-04-14, 13:24

Larmlista?
Hej
Har upptäckt att det finns en hel del observationer de senaste veckorna av en del sällsyntare fåglar. Det jag funderar över är om det finns någon fungerande larmlista kvar i länet? För min telefon är i a f helt tyst...


Insänt av Rolf G
torsdag 2005-04-14, 09:59

VIDESPARV och MYGG
Jag har hört ett rykte som säger att myggen ska bli extra stora och besvärliga vid Mossabäcken redan i början av juni i år. De vill visst också se videsparven. :) :)


Insänt av Lars-Erik Nygren <lars-erik.nygren@telia.com>
onsdag 2005-04-13, 20:57

Videsparv igen
Hej och tack till Mattias Nordlund för snabbt och bra svar! Sophie Enbom på Falsterbo fågelstation svarade också direkt till mig med ungefär samma förslag. Det får bli en tur i mitten av juni, hoppas bara att myggen inte är för svåra.
Vänliga hälsningar
Lars-Erik Nygren


Insänt av Rolf Lahti <rolf.lahti@hem.utfors.se>
onsdag 2005-04-13, 18:03

Vete, vapen och Virus
Vete , Vapen och Virus är en läsvärd ahaaupplevelse

Författare: Jared Diamond
ISBN 91-7297-507-5


Insänt av
onsdag 2005-04-13, 12:55

Dynamik
Hej!

Allan B skriver;

"Dynamiken är en förutsättning för evolutionen och de arter som inte kunnat anpassa sig till nya förhållanden har dött ut"

Vad betyder dynamik för dig Allan? Att tjädern måste anpassa sig till skogsbruk och jakt för att klara livhánken?

Just nu råder ett förhållande där djur/fåglar sålunda skall anpassa sig till att gevärskulor är farliga!? Det tror jag ungefär lika mycket som på jultomten....

Ang. Nya förhållanden; gevärets historia med krutet från Kina fick rätt dramatiska konsekvenser för såväl djur som människa. Hur är det med historian?

Gällande människosyn och huruvida vi lever i samklang och är en del av naturen: Människans obalans, ffa att vi i väst har ett försprång gentemot s k U-länder betr utbildning, vård omsorg mm , startade för länge sedan.

Vilken historia-skola man väljer att följa är subjektivt.

Själv väljer jag "Vete,vapen och virus". Vilket är en bok jag varmt kan rekomendera Allan att läsa och sedan komma och tala om balans och att leva med naturen.

Mina debatter här på NOF-net tar jag själv både med ironi och lite allvar. Så är det med seriositeten! Vad fasen det är ju ett debatt-forum på en föreningshemsida.

Mattias Nordlund


Insänt av Rolf Gustafsson
onsdag 2005-04-13, 12:22
Webbadress: http://www.naturvardsverket.se/

Jakt på sångsvan och storspov.
Angående följande frågor som dykt upp här.

"Det har från jägarhåll framförts önskemål om att få möjlighet att jaga ex.vis sångsvan och storspov.Hur ställer sig ornitologen till sådana ideér?"

De som har FÅGLAR I NORRBOTTEN kan läsa i artiklarna om sångsvan (1997 eller 1998), då sångsvanen var riksinventeringsart. Där skriver jag och Susanne Backe lite om jakt på sångsvan. Där kommer även SOF: s dåvarande ordförande till tals. Läs och se att ornitologer faktiskt bryr sig i dessa ämnen.

Storspoven är idag rödlistad av naturvårdsverket och kommer därför med all sannolikhet inte att tillåtas jagas. Observera att rödlistan (sammanställs av artdatabanken och beslutas av Naturvårdsverket) till stor del beror på ornitologers inventeringar och bedömningar. Så även här gör ornitologer insatser genom att inventera.

Så dra ert strå till stacken.

En ny rödlista kommer ut i år. Den kommer att publiceras på Naturvårdsverkets hemsida i maj 2005. nu finns listan för år 2000 utlagd där. Se länk.


  « Föregående 20       Nästa 20 »