NOF-Forum

Välkommen till NOF-Forum, ett fritt och oberoende forum för diskussioner om föreningens principer, arbetssätt, publikationer mm.
Vi vill särskilt påpeka att personangrepp och inlägg som inte håller sig till ämnet samt de inlägg som väcker anstöt är inte välkomna och kommer att tas bort. Var snäll och respektera detta!

Skriv ett eget inlägg

Sökning:


Insänt av Lasse H, GÄLLIVARE
tisdag 2005-02-08, 11:27

Ännu mera korsnäbbar
Hänger på Rolf här och beskriver varför jag tyckte mej vara så säker på att det verkligen var ST jag hade. Fick 3 kriterier uppfyllda, dels det annorlunda lätet, dels det lite biffigare och tjurnackade utseendet samt dessutom att en av dom faktiskt satt uppe i en tall istället för dom kottsprängfyllda granar som det finns en kraftig överrepresentation av på "min myr". När man sen läser den utomordentliga avhandling som man fått åtnjuta från många kunniga på området, här i forumet - Så drar iallafall jag den slutsatsen att "det räcker inte längre" - Nu vill jag ha Papegojnäbben klockren helst på mycket nära håll och inte de 50-60 m med handkikare som mina obsar bygger på. Bändlarna och dom mindre finns det inga betänkligheter över, dom är så klockrena som dom bara kan bli - men dom större får vänta till ett lämpligare tillfälle.

Lasse


Insänt av Rolf Gustafsson
tisdag 2005-02-08, 10:55

Korsnäbbar
Som jag skrev i mitt förra inlägg finns det stor variation hos korsnäbbar på läte och näbbform. Vid artbestämning får man naturligtvis inte använda endast "en enda" karaktär utan det är kombinationen av flera karaktärer som ger det slutgiltiga resultatet.
Lätet är en god karaktär men kan naturligtvis inte användas på alla korsnäbbar, men visst finns det skillnader, som sedan kan bekräftas med en synobs på fågeln.
Jodå, den mindre kornäbben äter av tallkottarnas frön.
T o m mesar äter av kottarnas frön från både tall och gran, framförallt (som jag skrev i mitt förra inlägg), när kottarna öppnar sig och fröna är mer lättillgängliga.
T ex ser man nu fullt av granfrön på snön eftersom granarna nu släpper ut sina frön.



Insänt av <matsake.bergstrom@swipnet.se>
måndag 2005-02-07, 21:32

Näbbspetsarna......
på mindre korsnäbben ser man inte alla gånger heller. Jag har tre uppstoppade ex.och om jag tittar på de fåglarnas näbbar i profil kan jag inte se undre näbbhalvans spets sticka fram, ej heller ser jag detta på de kranier jag har av mindre korsnäbb.
Idag har jag haft en m. korsnäbbhona på snön ett par meter utanför mitt arbetsfönster. Lustigt att se den knäcka solrosfrön. Noterade att ingen undernäbbspets syntes sticka fram där heller.
Alltså, inte ens detta är ett bombsäkert tecken på artkaraktär.
Lärkens frön verkar vara särskilt gångbara. Har sett alla tre arterna äta sådana, ja även tallbiten tycks gilla dem.


Insänt av Lasse H, GÄLLIVARE <rallarrosen@telia.com>
måndag 2005-02-07, 21:29
Webbadress: http://www.rallarrosen.se

Dilerium Loxiatus
Är oehört tacksam för alla uttömmande och beskrivande svar på mitt inlägg. Det är helt klart tydligt att man verkligen får vara TVÄRSÄKER innan man är Tvärsäker, så jag ska nog ödmjukt radera min STÖRRE obs från svalan. Nästa gång jag går ut på myren tar jag för säkerhets skull med mej ett skjutmått och en lång stege och klättrar upp och mäter näbben på dom ;-))) - Får trösta mej med att ett ärende in till stan idag gav en helt ny art för mej (mitt i centrala Gällivare) - se mera om det i "Senaste Fågelobsarna".

Hälsningar
Lasse


Insänt av Ulf P Eriksson <ulfpeson@bredband,net>
måndag 2005-02-07, 19:42

Mindre kors
Har aldrig sett Mindre Korsnäbb äta tallkottar, däremot Större & Bändel ätandes Grankottar// Ulf P så i det fallet kanske Rolf sett mer än mig!


Insänt av Tony Persson <tonper378228@bredband.net>
måndag 2005-02-07, 15:24

Ang.korsnäbbarna.
Håller med alla föregående inlägg om svårigheten att skilja på Större/Mindre korsnäbb men vill säga att när det verkligen är en Större korsnäbb så är det inget att tveka på, tycker att den är markant kraftigare och mer"storhuvad" art med en "blekare"annorlunda rödfärg.Lätena är svåra & jag tycker att mindre varierar mest från st.korsnäbbs kraftiga "kypp" till nästan bändellika veka,mjuka läten.Men en större som är typisk har mera kraftiga KYPP hela tiden.Har funderingar om hona/hane/ung individ låter lite olika!Eftersom när det är en lite större flock så har man flera olika läten.Bara en stilla fundering.Det är bäst att se dem för den lika höga som långa näbben är "Papegoj,Stenknäck-kraftig om jag får säga så?Mindre har rak och dubbelt så lång som hög näbb.Minns att jag hörde något omm att det varit nån som undersökt Större/Mindre korsnäbbarna i Europa och kollat DNA och påstod att det skulle vara upp till 40-talet OLIKA arter i stället för nu tre.(Den Skotska är egen art sedan länge).
Vänliga hälsningar Tony.


Insänt av Jan Anderdson <jan.andersson@edu.boden.se>
måndag 2005-02-07, 13:15

Korsnäbbar
Jag tycker det finns all anledning att inte vara för snabb med att artbestämma korsnäbbar, speciellt enbart på lätet. Under mina drygt 40 år som ornitolog i Norrbotten har jag bara vid två tillfällen stött på skådare som säkert påstått sig skilja på den större och mindre artens läten!! Själv gör jag det inte.
Min erfarenhet är att när man ser en större korsnäbb på bra avstånd, med rätt vinkel och med bra ljusförhållanden så är näbbens form (hög och kraftig som en papegoja) så arttypisk att man ej tar fel. Alla man tvekar på tror jag tillhör den mindre arten, men får naturligtvis bli "korsnäbb, obestämd" i ant.boken. Denna vinters skådande i Bodentrakten har för min del givit ett obs av den större och ingen av bändel, men däremot en hel "drös" av den mindre och en ännu större "drös" av obestämda.
Jag tror att man inte skall ha för bråttom med artbestämning av korsnäbbar, låt de förbli obestämda om du är det minsta osäker, men den dagen du ser en större korsnäbbs näbb perfekt då behöver du inte tveka-då vet du vilken art du har framför dig!


Insänt av Rolf Gustafsson
måndag 2005-02-07, 10:55

Korsnäbbar
Det här med korsnäbbar är ett delikat och svårt ämne. Enbart på den nordamerikanska kontinenten (välstuderat) finns ett tiotal arter/raser av mindre korsnäbb. Fåglar som skiljs på läten och näbbens storlek och form. Betänk sedan att den ryska landmassan är några gånger bredare i östvästlig riktning än nordamerika. Hur många varianter/raser/arter av mindre korsnäbbar finns då inte där? Så jag misstänker att flera mindre korsnäbbar vi nu har här hos oss i Norrbottens län är väldigt lika den större korsnäbben, åtminstone för ett otränat öga och öra.
Av de korsnäbbar jag sett hittills i Kiruna, Gällivare och Luleå är ett knappt tiotal av den större arten och alla är sedda i Luleå kommun, men de finns naturligtvis även annorstädes. I de norra kommunerna står bändelkorsnäbben för 50-60% av mina artbestämda observationer. I Luleå utgör den mindre korsnäbben ca 80-90% av de artbestämda individerna. Ca 40-50% av korsnäbbarna kan jag inte artbestämma då avstånden är för stora.
Det som får mig att reagera är lätet och i nära nog alla fall där jag trott mig höra den större arten har det visat sig vara korrekt. Vi har alla olika referenser vad lätena avser men försöker mig på en kort förklaring. I mina öron är den mindre korsnäbbens läte mer ”salivfyllt” än den större artens, mer åt ”glipp” i en mjukare ton än den större artens ”kypp” utan ”salivfyllnad”. Sången är väldigt lik hos dessa två arter och en sjungande korsnäbb är lätt att gå nära om man är beredd att kliva av vägen och ut i snön. Så sjungande individer kan artbestämmas med kikarens hjälp.
Det har redan lämnats flera goda redogörelser nedan på artkaraktärer. Artkaraktärerna finns beskrivna i de flesta nya fågelguider. Men en som ofta glöms bort är att med en fågel i profil, ses hos den mindre korsnäbben undre näbbhalvans spets över näbbryggen och ibland även övre näbbhalvans spets under den nedre näbbhalvans undersida. Detta ses inte hos den större korsnäbbens var näbbspetsar är dolda bakom motstående näbbhalva av den betydligt grövre näbben.
Men det viktiga är att ta sig tid att studera dem noga och länge i kikaren. På mina dagliga promenader (ca 15 km) ser jag flera tiotals korsnäbbar om dagen. Försöker artbestämma alla som är inom handkikaravstånd och det har givit mig (sedan nyår) knappt 10 större korsnäbbar, runt 100 bändelkorsnäbbar och kanske tvåhundra mindre korsnäbbar samt några hundra obestämda Loxia sp. Så lätt är det inte och någon genväg finns inte.
Bästa rådet är, som vid all fågelskåderi, ta er tid att studera dem i kikaren då ni har chansen och lyssna på dem samtidigt. Den ögon- och öroninformation ni då anammar samtidigt kommer framöver att leda er rätt i väldigt många fall.
Att den större korsnäbben förekommer i mindre grupper som någon skrev beror helt enkelt på att den är ovanlig i år. Så flockstorleken har inget med arten att göra. Lika lite som vilken kottsort fågeln äter av. De tre arterna har olika anpassningar men äter hej vilt av varandras kottar s a s. När kottarna öppnar sig för att släppa ut fröna är fröna lätt åtkomliga för alla tre arterna.
För mig är det helt uppenbart att denna vinter är den större korsnäbben den klart ovanligaste arten medan de två andra arterna är, över hela länet sett, lika vanliga.



Insänt av Ulf P Eriksson <ulfpeson@bredband.net>
söndag 2005-02-06, 22:00

Större kors
Det som Lasse beskriver som "tjunackad" tycker jag åxå, däremot uppträder Större Korsen i mindre grupper än den Mindre Korsnäbben, kikar man på dem så är lätet på den Mindre väldigt omfångsrikt, jag tror därför att lätet inte är nånting att ta fasta på! Bestäm därför säkert med synen istället! // Hälsar Ulf P (Annars är det ju alldeles riktigt det MåB skriver om näbbskillnanden.)


Insänt av <matsake.bergstrom@swipnet.se>
söndag 2005-02-06, 16:15

Loxia
Om korsnäbbarna kan sägas en hel del, konsten är därvidlag att begränsa sig. Den större och den mindre korsnäbbens utseenden och läten har mycket gemensamt.
Färgmässigt skiljer de sig inte mycket åt. Adulta och juvenila fåglar av bägge arterna ser ganska lika ut.
Bättre är då att ta fasta på de yttre skillnaderna. Eftersom jag råkar ha adulta fåglar av båda könen och arterna monterade kan jag s.a.s. beskriva dem i handen.
S. har betydligt kraftigare näbb än M. Den verkar papegojlik och är praktiskt taget lika hög som den är lång och den undre näbbhalvan är nästan lika grov som den övre. Näbbryggen är kraftigt krökt vilket gör att näbbspetsen ser mycket trubbigare ut än M:s klenare och spetsigare näbbprofil.
S. har också större och kantigare huvud än M. M. har som sagt klenare näbb, längre än den är hög och med mycket mindre krökt näbbrygg. Undernäbben är också vekare än övernäbben. Dessa detaljer kan dock vara svåra att se på längre håll.
Storleksmässigt är inte skillnaden arterna emellan så stor. S. som är aningen större ger allmänt ett tyngre och kraftigare intryck vilket är lätt att säga om man kan jämföra båda arterna samtidigt. I fält blir det knepigare.
Lätesmässigt är det likadant. Skillnaderna tar större utrymme än så här att beskriva. Locklätena och sången liknar dock varandra. Genomgående kan man väl säga att S:s lockläten är kraftigare, hårdare och grövre. Om de sen säger tjipp, kypp, glipp eller tjykk är mycket av en tolkningsfråga. Med den något grönfinksliknande sången är det likadant.
Säkrast och lättast skiljs de ju åt om man hör och ser båda arterna samtidigt.
En övrig detalj som skiljer dem åt(min erfarenhet) är att den större korsnäbben verkar mindre skygg och ibland uppträder lika orädd som tallbiten.


Insänt av Lasse H, GÄLLIVARE <birdlover@telia.com>
söndag 2005-02-06, 11:28

KORSNÄBBAR
Undertecknad blev full av betänkligheter då han efter att tvärsäkert har rapporterat in STÖRRE KORSNÄBBAR tidigare i Januari, då han upptäcker att digniteter som Hasse G, Håkan Tyrén och inte minst Rolf G ICKE rapporterat in några sådana trots att de formligen vadat i korsnäbbar i år. Har pratat lite med Håkan och han har beskrivit en del av dilemmat av att på håll skilja dem åt, men tycker ändå att jag har ganska ordentligt på fötterna. Var ut på myren i förmiddags igen och upptäcker ett par individer (honor) sittandes i varsin grantopp, lockande med ett TYDLIGT "Typp Typp Typp" lite hest och metalliskt och med stark betoning på begynnelsekonsonanten. KLOCKRENA Större korsnäbbar efter boken tycker jag iallafall. (??) Kunde iaktta den ena en lång stund med min modesta 10x handkikare på lite styvt 50-60 m håll och den såg dessutom väldigt tjurnackad ut - som om huvet satt fast direkt på kroppen (utan någon hals dvs - hehe). En stund senare kommer 2st arttypiskt glippande mindre korsnäbbar flygande över huvet. Som jag tidigare nämnt är det i den här lokalen vanskligt att skilja olika individer åt pga dålig sikt. Nu är frågan (som iallafall jag tycker mej ha svaret på men som jag redan inledningsvis uttryckte mina betänkligheter över) HAR JAG idag observerat 2st STÖRRE KORSNÄBBAR + 2st MINDRE d:o, eller saknar jag den fälterfarenhet som krävs för att göra den bedömningen. Vore tacksam för svar på detta inlägg helst av någon med substantiella kunskaper på området - Rolf G. t.ex.

mvh
En fundersam korsnäbbsdåre från Malmfaälten ;-)


Insänt av Peter <102030@rixmail.se>
lördag 2005-02-05, 10:21

Skåningar på besök
Hej
Vi är ett gäng skåningar, som ska skåda i Norrbotten 18 – 27 juni. Luleå-Abisko-Luleå med ett 3-4 dagars stopp i Abisko. Vi vill gärna komma i kontakt med några lokala skådare för att få tips på lokaler, sevärdheter och annat som kan förgylla vår vecka.
Peter



Insänt av <matsake.bergstrom@swipnet.se>
fredag 2005-02-04, 18:35

Skådarlistan
Arter på skådarlistan. Med täckfjädrar och ögonbrynsstreck. Mer eller mindre fullfjädrade och med tubseende. Är det en ny krysslista på gång?


Insänt av Rolf Gustafsson
fredag 2005-02-04, 13:43

Dubbelbo fortsättning...
Dubbelbo fortsättning...

Andreas Garpenbrings inlägg fick mig att bläddra lite i mina böcker. Några korta förklaringar först.

Polygami = en fågel har ett etablerat parförhållande med flera fåglar av motsatt kön.

Polygyni = en hanne som parar sig med flera honor. T ex gärdsmyg.

Polyandri = i fågelvärlden, generellt sett, så avses en hona som i normala fall parar sig med flera hannar och lägger en kull åt vardera hanne, som han sedan ruvar. T ex smalnäbbad simsnäppa, mosnäppa och fjällpipare. Polyandri förekommer även hos arter med ett överskott av hannar.

Inget av ovanstående förekommer generellt sett hos arter där båda föräldrarna deltar helt eller delvis i ruvning, matning och skydd av ungarna, t ex hos våra trastarna av släktet Turdus dit rödvingetrast, koltrast, ringtrast, taltrast, dubbeltrast och björktrast hör.
Det ska inte förekomma hos t ex blåhake, men jag har själv sett två hannar (och en hona) mata ungar i ett bo i Sjaunja. BWP (The Birds of the Western Palearctic Vol. 5) anger också att några få fall av polygyni är kända från Finland.
Andreas G nämner han sett något liknande hos sävsparv (dessutom dubbelbo). BWP anger följande om sävsparv. Normalt monogamt häckningssystem men polygami (av flera varianter) är känt. Intressant är att äggen i kullarna till endast ca 50% tillhör hannen i paret. Hela 69% av kullarna innehåller avkomma från andra sävsparvar än det par som äger boet. Ett komplicerat familjeliv hos sävsparv m a o.

Angående nämnda Turdus-arter ovan säger BWP följande med BWP: s ordval.

Ringtrast, hanne deltar delvis i ruvning, endast monogami (engifte) känt.
Koltrast, hanne ruvar ej, några fall av bigami (månggifte) är konstaterade.
Björktrast, hanne ruvar ej, polygyni ej känt.
Taltrast, hanne deltar i enstaka fall i ruvning, endast monogami (engifte) känt.
Rödvingetrast, hanne ruvar ej, endast monogami (engifte) känt.

Rolf Gustafsson



Insänt av Red.
fredag 2005-02-04, 08:41

Oj då!
Vi får ursäkta dribblet med skådarbilder. Peter fanns ju redan med. Per kan kanske skicka in en mer sanningsenlig bild av sig själv för jämförelse ;-)


Insänt av Mats Bergquist <mats.bergquist@bd.lst.se>
fredag 2005-02-04, 08:10

Per/Peter

Hej.

Kollade de nya arterna i Skådarguiden och upptäckte att det behövs en raritetsrapport på bilden som skall föreställa min granne Per Nyström. Studerar man det tydliga ögonbrynsstrecket och de övre täckfjädrarna, börjar det likna en bekant flyttfågel som håller till i Afrika så här års (Peter N).

Hälsar den skarpögde / Mats


Insänt av Ulf P Eriksson <ulfpeson@bredband.net>
torsdag 2005-02-03, 07:49

Vägen "bättre" plogad
En eloge till Luleå kn? som har plogat vidare från infarten till brandövningsfältet och till korsningen hitom Gräsörenbron! Hälsar Ulf (Mera vägflanörer sågs där) Snart har dom plogat fram till Gräsörenbron och Gamla Lövskärsvägen också!


Insänt av Andreas Garpebring <agarpebring@hotmail.com>
tisdag 2005-02-01, 23:11

Dubbelboet
Sommaren 01 jobbade jag med fågelinventeringar i Ammarnäs åt en forskare på Lund universitet. Hittade då ett bo som var konstruerat exakt som det avbildade trastboet, men byggt av sävsparvar. När jag hittade boet låg det 2 ägg i den ena balen och tre i den andra. Efter åtrkommande besök vid boet visade det sig att det beboddes av en sävsparvshona med två(!) hanar. Tydligen hjälpte hanarna till med ruvning på varsin bohalva! Antagligen känns förklaringen med en andrkull mer trolig i fallet med trastboet. Har ingen aning om polyandri alt polygami är känt från trastvärlden (eller för den delen om det tidigare noterats hos sävsparvar?). Hursomhelst finns det många underligga saker att upptäcka om man bara tittar lite extra.

mvh Andreas, Umeå


Insänt av <matsake.bergstrom@swipnet.se>
måndag 2005-01-31, 10:48

Trastbo
Jag är böjd att hålla med Rolf G. beträffande dubbelboet som kunde beskådas i senaste FiN. Mått, byggnadsmaterial och att det såg "slarvbyggt" ut tyder på rödvingetrast. Placeringen av boet är nog däremot ovanligare för rödvinge.


Insänt av Ingrid Sandahl <ingrid.sandahl@telia.com>
söndag 2005-01-30, 17:47

Artlista för Haparanda Sandskär
Nu har Rolf Gustafsson och jag knåpat ihop en preliminär lista över arter observerade på Haparanda Sandskär och lagt ut den på Sandskärs hemsida. Listan omfattar 245 arter varav 4 är klammerarter (ej spontana). Listan omfattar alla kända observationer oavsett om det är stationspersonal eller andra som obsat.

Listan är som sagt preliminär och jag tar gärna emot rättelser.


  « Föregående 20       Nästa 20 »