NOF-Forum

Välkommen till NOF-Forum, ett fritt och oberoende forum för diskussioner om föreningens principer, arbetssätt, publikationer mm.
Vi vill särskilt påpeka att personangrepp och inlägg som inte håller sig till ämnet samt de inlägg som väcker anstöt är inte välkomna och kommer att tas bort. Var snäll och respektera detta!

Skriv ett eget inlägg

Sökning:


Insänt av Thore Alm , Kalix
onsdag 2011-10-26, 20:27

Födoval hos sidensvansar.
Denna bärfattiga höst har de få kvarvarande sidensvansarna valt att söka föda på alarnas kottar.
Kanske inte så vanligt- men "vi" fick ju ta till barkbröd under 1800-talets nödår !
Tio sidensvansar sågs äta alkottar hos Ralf Öberg i Bondersbyn, Kalix


Insänt av
tisdag 2011-10-25, 17:04
Webbadress: http://www.kuriren.nu/nyheter/default.aspx?articleid=6135318

Änok
Ingen avverkning


Insänt av Rolf G Gustafsson
tisdag 2011-10-25, 12:31
Webbadress: www.sjaunjaape.se

Fågelmatn. V Storträskmyran
Har nu på lunchen startat upp min och Jan-Olov Johanssons fågelmatning V Storträskmyran.


Insänt av <matsake.bergstrom@swipnet.se>
måndag 2011-10-24, 19:22
Webbadress: www.artbotnia.cornix.se

Sena tranor
Bland c:a 250 sångsvanar, ett 30-tal kanadagäss och dryga 100-talet grågäss, även tre tranor i Lakafors, Norrfjärden. Stannar de någr dagar till sätter de rekord!


Insänt av Jan Andersson <folke.langen@gmail.com>
söndag 2011-10-23, 11:36

Sen trana
Under gårdagens skådande längst Luleälven upptäcktes en TRANA som drog uppåt efter älven. Enligt Svalan är detta det tredje senaste datumet under 2000-talet. Senaste datum är den 26/10.
Ingen trana är sedd i november under 2000-talet enligt Svalan.

Som lite kuriosa kan nämnas att en GRÅSÄL sågs i älven nedanför Grannäset (mitt emot Grundet i S.Sunderbyn.
Vem vet något om sälförekomst i Luleälven?


Insänt av Patrick ÅStröm
söndag 2011-10-23, 10:04

En skog är en skog och inte en samling träd
DET ÄR NATURVÄRDEN SOM SKALL SKYDDAS, INTE SKOGSBRUKET.

Nyligen sträckte skogsbolaget SCA ut en hand efter nästan 20 års konflikt i Finnträsk. Bolaget vill nu spara viktiga områden för fågellivet, bland annat Slaguggleskogen och Tjäderskogen, och kom dessutom med förslag på ett antal fågelskyddsfrämjande åtgärder. Initiativet var välkommet.

Vid detta tillfälle hamnade tyvärr den intilliggande naturskogen i Kälen i skymundan, trots att en konflikt pågått även där sedan mer än två år tillbaka.

Just nu slutavverkar SCA i Kälenskogen , nära gränsen mellan Norrbotten och Västerbotten. Denna naturskogsrest har erkänt höga naturvärden. SCA har i sin egen naturvärdesbedömning slagit fast att naturskogen är en värdekärna och att områdets skogar är unika. Merparten av den ca 100 hektar stora skogen är redan klassad som nyckelbiotop.

Även fågellivet i området är rikt. Tretåig hackspett, större hackspett, gråspett och spillkråka häckar, och bohål av mindre hackspett har noterats. Både lappuggla, duvhök, bivråk, tjäder och järpe finns i markerna liksom sannolikt även en tjäderlekplats.
Ideella naturvårdare har påvisat ett 15-tal rödlistade arter (Mats Karström), flera finns med säkerhet.
Allt detta vidgår SCA, men ändå slutavverkar bolaget just nu ca 10 hektar i den västra delen av skogen. I den östra delen skall ytterligare dubbelt så mycket slutavverkas. Sammanlagt skall ca 30 hektar av värdekärnan huggas! Hyggena når ända fram till nyckelbiotoperna, som är det enda SCA avser att inte hugga.

I den del där slutavverkning nu pågår finns bland annat många naturvärdesträd, både lövträd och barrträd (aspar, sälgar, tallar och gamla granar). Av de barrträd som är naturvärdesträd har tallarna sparats, men inte en enda gammelgran har märkts ut som naturvärdesträd trots att de är av samma generation som de sparade tallarna. Samtliga har avverkats trots att naturvärdesträd skall värnas vid alla skogliga åtgärder.
Vi har bedömt naturvärdesgranarna både innan avverkningen och efter, då bland annat årsringar räknats och trädens ålder kunnat fastställas till över 200 år. Även granarnas utseende har tydligt signalerat att de är naturvärdesträd. Ändå har samtliga huggits.

Den avverkade Kälenskogen har dokumenterats i bildserien nedan. SCA har avverkat en skog som man själv klassat som en värdekärna.

https://picasaweb.google.com/106579789240637258146/SCASlutavverkarIEnVardekarna

Sammanfattning.
- SCA slutavverkar just nu i en naturskog som man själv klassat som en värdekärna.
- Värdekärnor skall inte huggas.
- Fakta talar för att SCA har avverkat gammelgranar som är naturvärdesträd.

Återigen:
Svenskt skogsbruk är inte hållbart.
Skogsvårdslagen måste skrivas om och naturvårdslagstiftningen skärpas. Det är naturvärden som skall skyddas, inte skogsbruket.
Skogsbruket måste bli skonsammare.


Insänt av Rolf G Gustafsson
fredag 2011-10-21, 12:09
Webbadress: http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/livsviktigvildmarksaknarlagligtskyddieuropa.5.4c3843d413310a9f0968000226.html

Tänkvärt
Se länk.


Insänt av <matsake.bergstrom@swipnet.se>
fredag 2011-10-21, 09:45
Webbadress: www.artbotnia.cornix.se

Ungsvanar
För ett par veckor sen räknade jag c:a 300 sångsvanar i markerna kring Alviksgården. Av dessa var endast 6 stycken ungfåglar(3+3).
I morse räknade jag 190 svanar på ett tröskat fält här i byn. Av dessa var 30 stycken ungfåglar. Något bättre, men det borde normalt sett vara fler ungfåglar än så.
Någon annan som gjort samma reflektion?


Insänt av Rolf G Gustafsson
fredag 2011-10-21, 08:39
Webbadress: http://www.gopetition.com/petitions/call-for-action-against-illegal-bird-trapping-in-cyprus.html

Fågelsslakt på Cypern
skriv på.

Se även

http://www.sofnet.org/sof/nyheter/2011/mer-an-866-000-smafaglar-slaktade-pa-cypern-i-host/

för med info.


Insänt av Ove Stefansson <lappugglan@telia.com>
tisdag 2011-10-18, 14:14
Webbadress: www.lappugglan.se

Trichomonas parasit hos Grönfink
Hittar du en död grönfink, skicka den då till SVA. Linda in den i t.ex. toapapper, stoppa den sedan i en plastpåse och därefter i en tom toarulle (klämskydd). Skicka fågeln i ett vadderat kuvert till SVA. Läs vidare http://www.sva.se/sv/Djurhalsa1/Vilda-djur/Viltsjukdomar1/Trichomonas/


Insänt av Rolf G Gustafsson
tisdag 2011-10-18, 12:11
Webbadress: http://atlas3.lintuatlas.fi/english/

Finsk fågelatlas
Finlands 3:e Fågelatlas finns nu på webben i engelsk version.


Insänt av B. U. Teo
lördag 2011-10-15, 13:41
Webbadress: http://www.ostran.se/nyheter/oeland/svenskt_rekord_i_fjaellvraak

Ojojoj!!!
Vilken grej!!!


Insänt av Stefan holmberg <stefan@abborrtrask.se>
lördag 2011-10-01, 19:21
Webbadress: http://www.artportalen.se/birds/ebw.asp

EBW
Om man går in på länken, så ser man en del statistik för EBW. Hjälp till med att rapportera, kanske har du sett någon art som ingen annan sett i landet.
Jag har för mig att det utgår en summa till fågelskydd, ju fler rapporter som inkommer och för varje art som rapporteras, men jag kan ha fel.
Själv kommer jag att rapportera allt jag ser i morgon.

Mvh / Stefan H


Insänt av Peter Keil
lördag 2011-10-01, 12:41

Dagbok från Sandskär
Fredag den 30 september 2011
När väckarklockan ringde fick vi tyvärr konstatera att det blåste 12 sekundmeter, så vi avvaktade och satte upp de första näten, ett fåtal, först klockan 9. Vädret förbättrades men fångsten var blygsam (8 fåglar). I stället ägnade vi oss åt att staga upp stolpar och bytte uppknytningssnören. Inger och Ulf hade turen att se en fjällvråk, 6 dalripor lyfte vid kapellet. Ön kryllar av dubbeltrastar för tillfället; vi skattar antalet till närmare hundratalet. Även rödvingar och taltrastar ses bland enbuskarna, men björktrastarna är relativt fåtaliga. En varfågel vid västra stadion. Lingonplockning. Dagen avslutades med ett reningsbad.Insänt av Benny
lördag 2011-10-01, 11:32

EBW
Nån som vet om man ska/måste ange syfte EuroBirdWatch vid rapportering på Svalan, för att rapporten ska räknas ?

Den finns iaf att välja.

//Benny


Insänt av Ulf P Eriksson
lördag 2011-10-01, 07:09

Euro Bird Watch 11
Idag är det Euro bird watch, man räknar och skriver in sina resultat på Svalan. Alla fåglar räknas, samt alla som skriver in sitt resultat räknas och det pågår lördag, söndag och måndag tror jag! //MvH Ulf P Eriksson


Insänt av Inger Brännström <hapsand@gmail,com>
torsdag 2011-09-29, 12:34

Haparanda Sandskär
Onsdag den 28 september 2011
Äntligen regnfritt. Till och med solen kikade fram mellan varven. Efter gårdagens busväder hade vi förväntningar på ett stort antal fåglar men eftersom antalet siskor minskat kraftigt stannade dagens resultat på 40 märkta individer, av 15 olika arter. Två gärdsmygar märktes, svarthätta, gulsparv, kungsfågel, sju domherrar och tio gråsiskor. Antalet mesar ökar varje dag, framförallt talgoxarna. Lite överraskande drog tre ringduvor över ringmärkarboden, sidensvansarna drar fram i flock och letar de fåtal rönnbär som finns kvar. Ovanligt många varfåglar – idag hade fem stycken fattat post vid näten så vi fick vara på vår vakt hela tiden. Till hjälp hade vi en tornfalk som gjorde utfall mot en av dem. Länsstyrelsen som varit här och röjt samt eldat sly sågade upp en del bastuved åt oss. Tack för det! Eftersom det var Ingers födelsedag idag avnjöts lunchen med plättar och egen lingonsylt. Tystnaden har åter lagts sig över Sandskär, kvällen är stjärnklar och fyren på Malören blinkar i fjärran.
Peter, Inger och UlfInsänt av Krister Jakobsson <krister.jakobsson@edu.lulea.se>
onsdag 2011-09-28, 06:40

World Birdwatch Day lördag 1 oktober i Luleå
Jag har inte lyckats hitta någon ersättare för att leda exkursionen i Luleå denna dag så därför ställs den in. Obs! Det gäller bara i Luleå


Insänt av Peter Keil <hapsand@gmail,com>
tisdag 2011-09-27, 20:06

Haparanda Sandskär
Tisdag den 27 september 2011

Det blir mycket väder i dagens rapport. Väckarklockan ringer som vanligt 04.30, men ute regnar det och blåser nästan kuling från ost. Klockan sex har både nederbörd och blåst ökat, så vi tar ett snabbt beslut att ägna oss åt inre tjänst under dagen: all inläsning fram till idag inklusive kontroller inlästa; dessutom kontrolleras 980 poster. En stund under förmiddagen blir det ett uppehåll i regnandet då Peter passar på att stå en stund nere vid Kumpulastugan och spana in lite tättingar i alsnåren: grönsiskor och mesar mest, en svarthättehona och en lövsångare. Den blå kärrhöken och en smygjagande sparvhök sätter skräck i småfåglarna. En bergand ses i viggflocken i hamnen, medan nio gråtrutar verkar obekymrade av det hårda vädret ute på Islandet.
Vid lunchtid vrider vinden mot väst och ökar rejält med en medelstyrka på 15m/s och i byarna upp emot 20. Slagregn, dvs riktigt busväder. Medan de flitiga inläsarna Inger och Ulf fortsätter med inläsningen och kontrollerna i Fagel 2 travar Peter iväg mot ringmärkarboden; dock inte för att öppna några nät. Det är numer kanaler i de flesta nätgator; i A1:s nätplats ingen kanal dock utan en paddelbar insjö. Vid nätplats 5 har Bottenviken nått nästan ända fram till burarna, vilka flyttas in mot buskaget. Innan vädret blir alltför otrevligt siktas fyra dubbeltrastar, två sångsvanar, gräsänder, några viggar och knipor,och en stjärtand i området. Det klarnar upp mot sen eftermiddag och en fullständig regnbåge slår ner sina brofästen mot en ovädersgrå himmel över heden i nordost.
På eftermiddagen får vi besök av en av arbetarna, en haparandabo, som jobbar med bl a slyuppröjning på uppdrag av länsstyrelsen. När mörkret fallit tänder de på slyet och vi pratar Kröyer och Hugo Alfvén innan vi beger oss in i bastuns ångor.
Peter, Inger och UlfInsänt av Inger Brännström <hapsand@gmail,com>
måndag 2011-09-26, 19:50

Haparanda Sandskär
Måndag den 26 september 2011
Morgonen var vacker men inbäddad i dimma, som dock lättade efter en dryg timme. Gårdagen rush vid 8-tiden uteblev idag men en liten anstormning av gråsiskor blev det ändå. Främst i näthissen. Tre salskrakar simmade i viken och hundratals trastar och sidensvansar flög omkring på udden. En blå kärrhök svepte förbi liksom en fjällvråk, dalripor och orrar. Nu börjar talgoxarna och blåmesarna komma. Även björk- och taltrast fastnar i näten. En gransångare märktes och sist av allt en varfågel. Totalt under säsongen hittills har tio varfåglar märkts. Gråsiskorna toppade märklistan idag med 35 av totalt 64 fåglar. Staffan med personal från länsstyrelsen slyröjer al nedanför nedre bastun så vår tystnad har ersatts av motorsågar. Älgar skrider runt på heden och hararna hoppar i buskarna. Många sorkar kilar runt under spängerna. Peter ägnade eftermiddagen åt lingonplockning medan Inger och Ulf tog en promenad till Ruutti och Pauhu. Vinden friskade i framåt kvällen och det varnas för regn i morgon.


  « Föregående 20       Nästa 20 »