NOF-Forum

Välkommen till NOF-Forum, ett fritt och oberoende forum för diskussioner om föreningens principer, arbetssätt, publikationer mm.
Vi vill särskilt påpeka att personangrepp och inlägg som inte håller sig till ämnet samt de inlägg som väcker anstöt är inte välkomna och kommer att tas bort. Var snäll och respektera detta!

Skriv ett eget inlägg

Sökning:


Insänt av
fredag 2005-12-30, 11:25

Jaktfalk
Tack Rolf för klargörandet!

Jag läser troligen för snabbt och svarar dito ibland

Mattias N


Insänt av
fredag 2005-12-30, 11:20

Ripa
Vill minnas att ripforskaren Mari(a) Hörnell(?) kommit fram till att ripor flyttar ganska långa sträckor, miltals, och det baseras på radiosändar-märkning. (och ja, hon är jägare och sponsrad av jägareförbundet)

Kommer ej ihåg om detta gäller fjällripa el. dalripa. Vill minnas att det blott stod "ripa" som ett generellt begrepp i artikeln.

Rolf du brukar ju vara bra på att söka reda på fakta. Kanske du kan ta dig tid att kolla upp detta?!

Mattias N


Insänt av Rolf G Gustafsson
fredag 2005-12-30, 11:16

Jaktfalk
Det är ju just det jag skriver i mina inlägg om jaktfalk Mattias, att de utökar sina flygrörelser i sök på föda (gäller även kungsörn). Min tanke med mitt första inlägg i detta ämne var att det redan innan denna "danske" jaktfalken dök upp fanns observationer som visar att fåglar äldre än 2K kan flyga/flytta långa sträckor under icke häckningstid. Det bekräftas f ö även av citaten ur BWP.

Läs om mina inlägg. Som jag sagt förut, vi är mer överens än du tycks tro Mattias.

Fjällripan äter vintertid frön, knopp, bär etc från gräsarter, starr, kråkbär, lingon, blåbär m fl arter som alla växer ovan trädgränsen, långt upp på kalfjället. Du hittar fjällripan på 1000 m höjd många gånger, även under midvinter dvs november-februari.

Jag har runt 100 dygn i snöbivack i svenska fjällen, därtill kommer flera tältturer. Bor aldrig i stuga eftersom man då missar en stor del av fågellivet som är nog "fattigt" denna tid på året. Och det är inte många gånger jag sett jaktfalk och kungsörn under midvintern i häckningsområdena.

Men för att upprepa mig, både jaktfalk och kungsörn finns där, om än mer spridda än under häckningstid. Under häckningstid är de ju bundna till häckningslokalen vilket de inte är i samma utsträckning under midvintern.

MVH


Insänt av
fredag 2005-12-30, 10:56

Föda
Jag kan mycket väl ha fel.

Men att tro att jaktfalken inte flyttar på basis av att födan tryter låter märkligt. De flesta, alla?, andra fågelarter insektsätare, bärätare etc är tvugna att flytta pga födan tryter.

Jag trodde att ripan huvudsakligen åt knoppar av björk, vide om vintern. Visar inte studier av spillning det? Vad äter de ovan trädgränsen?

Att falken lämnar HÄCKreviren är säkert sant men de är nog kvar i fjällen/nära fjällskogen och stapelfödan.

Vidare måste jag säga att du Rolf bygger mycket av dina antaganden på egna obsar och det är väl lika rätt som något annat upplevt.

Men kanske bör man vara lite försiktigare och betona att det rör sig om just dina obsar m a o det finns mycket som inte du vet trots stor fjällvana. Även om du är/varit mycket i fjällen så finns det luckor även i dina teser/påståenden.

Men jag har å andra sidan bara varit ca 7 dagar i fjällen i hela mitt liv!

Som Johan Ekenstedt sa mycket kvar att utforska om Jaktfalken.

Mattias Nordlund


Insänt av Rolf G Gustafsson
fredag 2005-12-30, 10:33

Fjällripor om vintern
Mattias skriver om jaktfalk och föda följande "beroende på att maten m a o riporna flyttar till fjällbjörkskogen om vintern." Detta är direkt fel Mattias.
Fjällriporna stannar huvudsakligen på kalfjället året om, under vissa väderförhållanden kan de söka sig nedåt i terrängen. Jag har själv jagat fjällripa under januari och februari under många år på 1970-talet och i början av 1980-talet. På många midvinterturer i fågelskådningens tecken är mina erfarenheter de samma. Man söker dem på ca 800 m höjd och däröver, m a o väl över fjällbjörkskogen, på kalblåsta marker där de kommer åt växtligheten. Och precis som jag skrev tidigare är det extremt sällan man ser jaktfalk under denna period. Så fjällripor stannar ovan trädgränsen till absolut största delen med avseende på antal och tid. De adulta jaktfalkarna utökar förmodligen sina jaktområden under denna tid, precis som de adulta kungsörnarna gör. Båda dessa arter är svårsedda midvintertid men finns naturligtvis där.


Insänt av Peter Nilsson <peter@medit.se>
fredag 2005-12-30, 10:28
Webbadress: http://www.nof.nu/bildgalleriet/julkalendern2005/kalendersidor/bonus.htm

Bonusbilder
I kväll vid 21-tiden publicerar jag de rätta svaren på bonusbilderna samt de som hade flest rätt. Fram tills dess kan ni skicka in förslag på rätta svar.

Bilderna hittar ni under länken ovan.


Insänt av
fredag 2005-12-30, 09:58

Holk
Det skall nog inte va några problem. Åter dock delvis beroende på vilka fåglar du byggt holken för.

Ekorre och större hackspett är väl största predatorerna på holkhäckande fåglar men med närheten till huset kan detta skrämma även dem vi´lket m a o kan göra närheten till huset till ett skydd.

Biotoperna kring huset/bostadsområdet d v s skog el buskar etc avgör givetvis vilka fåglar du får i holken.

Mattias Nordlund


Insänt av Elsa RL
fredag 2005-12-30, 09:51

Nära
... det handlar om cirka 1,5 meter. Kan man sätta holken så lågt ned på trädet som cirka 2,5-3 meter från marken.

Elsa


Insänt av
fredag 2005-12-30, 09:28

För nära
Pilfink/gråsparv lär acceptera holken oavsett placering. Dessa bebor ju ofta håligheter i våra hus.

Frågan är om den är byggd för dessa hyresgäster (håldiametern). Mesar (talgoxe/blåmes) lär ej störas så mycket heller tror jag.

Har du tänkt ha andra arter så kanske det är för nära. Vidare så är definitonen av nära olika. Hur nära är det? 30 Cm eller 2 meter?

Betr. jaktfalken (och kanske kungsörnen?) så flyttar de ffa beroende på att maten m a o riporna flyttar till fjällbjörkskogen om vintern. Att sedan en promille av jaktfalkarna kommer längre än fjällbjörkskogen är bara undantag! Men det är just OM dessa undantag förekommer som har snackats om i busken.

Mattias Nordlund, Luleå


Insänt av Elsa RL
fredag 2005-12-30, 08:10

För nära
Kan häckande fåglar rent av bli störda om holken sitter för nära när man vistas,exempelvis som i det här fallet- alldeles intill en balkong.

Elsa


Insänt av Rolf G Gustafsson <rolf.g.gustafsson@telia.com>
fredag 2005-12-30, 00:07
Webbadress: http://hem.passagen.se/caprimulgus/index.htm

Holkar vid fönster
Om man på insidan av fönstret placerar tydliga, ljusa, föremål, så ser fåglarna dem och misstar inte fönstren och deras spegelbild för omgivande natur. Det är ju spegelbilden av omgivande natur som gör att fåglar flyger in i fönster. Kan man bryta denna spegelbild krockar inte fåglarna med fönstret. Själv har jag lampor, alltid lysande innanför fönstret då jag matar fåglar på fönsterblecket. Stora ljusa växter på insidan av fönstret bryter även spegelbilden. Ljusa gardiner är ett annat sätt. Det har aldrig hänt att fåglarna krockar med fönstret hos mig. Detta gäller dock vintermatning. Exakt hur det fungerar under häckningstid är en annan sak. Att försöka dölja fönstret med växter på utsidan tror jag dock inte på eftersom det inte bryter spegelbilden. Det gäller att bryta spegelbilden i hela fönsterrutans yta, d v s runt om fönstret.
Det finns rovfågelssiluetter att köpa på Naturbokhandeln (http://www.naturbokhandeln.com/), men de lär skrämma bort holkhäckarna helt.
Grundtanken är; fåglar är i första hand ”seende” djur precis som vi människor. Ser inte vi en spegelbild (från utsidan) i fönstret så ser inte heller fåglarna det. Men prova dig fram i olika ljus, kvällsljus, morgonljus, dagsljus och nattljus. Glöm inte ljuset under soliga eller molniga dagar.Insänt av Rolf G Gustafsson <rolf.g.gustafsson@telia.com>
torsdag 2005-12-29, 21:53
Webbadress: http://hem.passagen.se/caprimulgus/index.htm

Äldre jaktfalkar
Den 3 maj 2001 såg jag (tillsammans med Håkan Tyrén) en jaktfalk vid Alviksgården. Jag har rapporterat den i Svalan som en 3K+ (vilket även står i minobs.-bok). Anmäld som "subad" i rrk:s meddelande nr 24:1 (FiN nr 2-2002, sid. 44).
För er som är intresserade av dräktkaraktärer se Dick Forsmans rovfågelsbok sid 548 för förklaring.

Så visst flyttar åtminstone delar av de äldre jaktfalkarna. Det framgår om man läser bl a Svalan och rrk: s meddelanden.
Det är extremt sällan man ser jaktfalk i häckningsområdena under midvintertid (mina egna observationer).

BWP (Birds of Western Palearctic), denna förnämliga uppslagsbok, anger för jaktfalk "Migratory in high latitudes only".

För Island anges "More widespread outside breeding season, due to dispersal of juveniles and general movements towards coast for winter.

För Ryssland anges "Mainly resident and dispersive; probably partially migratory in Russia where regular movements from tundra to taiga.

Men jaktfalk, liksom andra större rovfåglar (ex.vis adulta kungsörnar, som också är svår att hitta midvintertid i T och Lu lpm i häckningsområdena), företar med all säkerhet stora förflyttningar för att leta föda under den bistra midvintern. Därför finner vi dem (kungsörn) längs vägar och järnvägar vid kadaver av ren som dödats av bil och tåg. Se bl a Håkan Tyréns artikel i FiN 4-2005 sid 116-117. Där visas att det är adulta individer som i första hand faller offer för trafikdöden (åtminstone av de påträffade och åldersbestämda). Så visst rör sig adulta individer betydligt mer vintertid än annars.

Sedan är det väl upp till var och en om man vill kalla det "flyttning" eller ej. Långa förflyttningar sker, säkert olika för olika år och olika områden beroende på väder och födotillgång.

Det är dock först nu som det bevisats med ringmärkta fåglar för jaktfalkens del. Därav vikten att ringmärka, även jaktfalk.


Insänt av Elsa Rensfeldt Larsson
torsdag 2005-12-29, 20:36

Holkfråga
Planerar att sätta upp en holk där min gamla pappa bor i ett äldreboende. Han har egen lägenhet med stor balkong och strax intill finns en rejäl björk vars grenverk når in på balkongen. Björken där jag skulle vilja sätta holken står alltså nära.
Är det förkastligt att sätta holken så nära? Och hur långt ifrån är det i så fall annars tillrådligt att placera den?

Elsa RLInsänt av
onsdag 2005-12-28, 15:29

Tack SVT
För filmen idag, med fågelbetoning.. SÅN klass... hoppas den vunnit priser, själv har jag nog aldrig sett bättre.

//Benny


Insänt av
onsdag 2005-12-28, 12:14

Jaktfalk
Det var en rackarns grann bild av Jaktfalken !

//Benny


Insänt av
onsdag 2005-12-28, 10:34
Webbadress: http://www.sofnet.org/apps/nyheter/las_mer.asp?NewsID=1543

Jaktfalk
Ovan klickbara länk visar en ad jaktfalk som fotats i danmark men är färgmärkt i jämtland.

Kanske snacket bland NOFare om gamla jaktfalkar ö h t flyttar kan få ett svar: Ja, ibland!

Mattias Nordlund
Insänt av
onsdag 2005-12-28, 07:50

KALENDERN
Hej

Jag pratade med Ulf Eriksson igår om kalendern.

En sak (åtminstone ;-) är vi överens om.

Julkalenderbilder eller andra fågelfotobilder/tävlingar visar inte en rättvis bild av hur man/jag/vi/ni är som fältornitologer.

Vi bör se dessa bildtävlingar som ett komplement till fältskådningen och inte som ett rättvisande exempel på "fältkompetensen".

I fält d v s med fågeln livs levande sammanvägs ofta ett antal karaktärer för att avgöra bestämningen (den s k jizzen). På kalenderbilder ex visas endast en karaktär eller några få karaktärer.

Allt detta visste givetvis alla men det kan inte nog påtalas.

Mvh/Mattias Nordlund, Luleå


Insänt av Benny
tisdag 2005-12-27, 20:20

Bonus
Tack Sara, men vid närmare betraktande, så drar jag nog snarare till med Trömpetsvan !

//BennyInsänt av Sara
tisdag 2005-12-27, 20:06

bonusluckor
Jag får väl önska dig lycka till med bofinken =)


Insänt av Benny
tisdag 2005-12-27, 19:38

Bonusluckor
Jag drar nog till med Bofink på alla bonusluckor, så får man väl ETT rätt iaf...

/Benny


  « Föregående 20       Nästa 20 »