NOF-Forum

Välkommen till NOF-Forum, ett fritt och oberoende forum för diskussioner om föreningens principer, arbetssätt, publikationer mm.
Vi vill särskilt påpeka att personangrepp och inlägg som inte håller sig till ämnet samt de inlägg som väcker anstöt är inte välkomna och kommer att tas bort. Var snäll och respektera detta!

Skriv ett eget inlägg

Sökning:


Insänt av <matsake.bergstrom@swipnet.se>
måndag 2005-04-25, 12:34

Vrånga vråkar
Inga av våra dagrovfåglar kan uppvisa sådan variation i färg och teckning som vråkarna. För en dryg vecka sen såg jag två ormvråkar som parade sig på ett ladutak.Den undre,således honan,var tydligt rödbrun i dräkten medan hannen var i det närmaste svart,utan synlig teckning på rygg-eller buksida.
Såg också den senare flyga och kunde då se att de undre vingtäckarna var lika mörka som fågeln i övrigt,medan hand-och framförallt armpennorna var i det närmaste vita med endast ett mörkt ändband.
Idag på morgonen satt jag länge och studerade en stäppvråk på bra håll.Den satt på ett hygge i toppen av en torraka och spanade ner mot marken.
Fågeln var betydligt mindre och slankare än en ormvråk.Hela fågeln var dessutom blekt rävröd utan tydliga kontraster.Ryggen något mörkare än buksidan,på vars bröst ett ljusare band kunde ses.Hela framsidan var tätt tvärbandad i något mörkare rödbrun ton än buken i övrigt.Stjärtundersida ljust gulockra med endast brett ändband.
Jag fick som en känsla av att vråken hade suttit där många gånger förut.Den verkade hemtam på något vis.
Vet någon med säkerhet om stäppvråken häckar i länet?


Insänt av
fredag 2005-04-22, 21:08

Inventeringstider
Hej!

På söndag drar NOF för 4e året igång fågelräkningar i Ersnäs/Alvik.

I egenskap av samordnare och ledare av dessa får jag meddela att följande gäller (ber om ursäkt för att denna info kommer nära aktiviteten):

Eventuellt kan jag inte vara detta och måste då ev. ställa in aktiviteterna.

Om jag INTE kan deltaga själv kommer jag att meddela detta på lördag kväll d v s den 23/4-2005 senast klockan 18.00.

Vidare meddelar jag redan här att samåkning i bil med mig vid varje inventeringstillfälle inte är möjlig då jag av familjeskäl ev. måste åka hem med kort varsel.

Samt att jag gör en rekognocering före varje tillfälle för att veta var fåglarna befinner sig inför räkningarna.

Mattias Nordlund
tele; 0920-22 41 35/070-685 46 26


Insänt av Rolf Gustafsson
fredag 2005-04-22, 14:30

Ripatjåkka
Skönt att det åtminstone Ripatjåkka (gamla försvenskade stavningen) skjutits upp, åtminstone tillfälligt. Men vi måste fortsätta hålla ögonen öppna.
Gärna vindkraft, men inte på oexploaterade ställen.
Det finns många förfulade gruvberg där snurrorna kan stå.
Den miljövänligaste energin är den vi inte behöver producera.


Insänt av
fredag 2005-04-22, 11:26

Webkamera
Ta en titt på pilgrimsfalkarna i sin bolåda, högt uppe på Lantmännens anläggning i Sydhamnen, Helsingborg.

http://www.kof.nu/falkarna/index.htm

//Glenn :-)


Insänt av Glenn Bark <glennbark@hotmail.com>
fredag 2005-04-22, 09:33

Aporpå Mattias inlägg om Jägareförbundets nya "fakta"
Jag tog en kort titt på den forskningsrapport jägareförbundet refererar till när dem vill tillåta sommarjakt på morkulla. Först ska jag säga att jag inte alls är insatt i jaktfrågor eller viltforskning, då jag själv forskar inom geologi. Men jag tyckte ändå att det var riktigt intressant läsning i rapporten, skriven av Jonas Lemel (Sv Jägareförbundet). Speciellt sidorna 29-30 (slutliga diskussionen och slutsatserna av studien), där det enligt mitt tycke finns klara motsättningar mellan själva diskussionen och flera av slutsatserna som dras. Ta det exempel som Jägareförbundet verkar luta sig mest mot (enligt mig):

Lemel skriver i slutet av rapporten (sid 30):

"Om man följer trendindex för hur morkullans bestånd utvecklats under sex år i forskningsområdet utanför Uppsala verkar populationen kortsiktigt vara på väg neråt i numerären (figur 28). Sambandet är inte statistiskt säkerställt utan ligger sannolikt inom ramen för den variation som långsiktigt finns både i avskjutningsstatistiken så väl som i ringmärkningsstatistiken. Det verkar alltså som om att införandet av sommarjaktsförbudet inte påverkat populationsutveklingen positivt, snarare det motsatta".

Rapportens slutsats blir därmed att en slopad sommarjakt har negativt påverkat antalet morkullor.

Som jag ser det så rör den här slutsatsen ett mindre område strax öster om Uppsala. Frågor som dyker upp i huvudet är, skulle det kunna vara så att det finns andra, icke jaktrelaterade, orsaker som påverkar antalet morkullor i just det här området? Och om morkullan inte jagas i det här området och ändå inte ökar i antal, hur kan man då dra slutsatsen att man bör införa en decimerande sommarjakt igen? Frågor som borde ha besvarats i diskussionen/slutsaten...

Länken till rapporten finns här:
http://www.jagareforbundet.se/files/Slutrapport_Lemel_2005.pdf


En tanke för dagen ;-)
//Glenn
Insänt av Roger Nordmark <roger.nk@telia.com>
torsdag 2005-04-21, 17:50

Tofsvipan som blev sidensvans.
Hej
Tyskte det var konstigt med tofsvipor på jästa paradisäpplen. Vid närmare koll i fågelboken för de obsande i området
identifierade de fåglarna som sidensvansar. Då faller alla bitarna på plats. Det är ju väldigt vanligt med berusade sidensvansar efter sådana kalas.
Ha de.
/Nk


Insänt av Urban Jacobs
torsdag 2005-04-21, 17:40

vindkraft
Tack för upplysningar om Sjiska. Naturskyddsföreningens länsavdelning har också skrivit och protesterat. Angående Riphachokka eller hur det nu stavas så har Vindkompaniet tagit tillbaka sin ansökan så regeringen behöver inte pröva detta. Troligtvis var det för många remissinstanser som var emot placeringen.


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
torsdag 2005-04-21, 16:22

Kikarköp?

Hej!

Jag tänker inom mycket kort göra mig av med min nuvarande kikare, en 10x40 Leica Trinovid BA, inköpt 1985.

Rent optiskt, och i övriga väsentliga funktioner, är kikaren i mycket väl bibehållet skick. (Utbyte av okularmusslorna är dock att rekommendera.)

Intresserad? Hör då av dig till undertecknad via mail, eller på mobiltelefon 070/3299253, så får du veta mer!/Lars.


Insänt av
torsdag 2005-04-21, 15:51

Favorit i repris...
Så var det dags igen.....

Vad då?, den nyfikne kan kolla länken.

http://www.jagareforbundet.se/nyheter/1832_nyhet.asp

Må tro om min favorit Vidar varit i farten igen...

Mattias Nordlund


Insänt av Rolf G <rolfg092017802@yahoo.se>
torsdag 2005-04-21, 10:28

Till Urban Jacobs
Om jag får din e-postadress (min adress nedan) kan jag skicka dig ett förslag på uttalande om Sjisjka.


Insänt av Rolf Gustafsson
torsdag 2005-04-21, 10:13

Sjisjka
SOF, VOF och NOF samt undertecknad (privat) har och kommer att lämna in "åsikter" till miljödomstolen. Vi alla anser att vindkraft EJ ska tillåtas på Sjijka. Se motivation i Vår fågelvärld nr 5/2004 t ex. SNF Gällivare och SNF Norrbotten har även de sagt nej till vindkraft här.
Hur kommer Kiruna SNF att agera?

Hur går det med Ripaktjåkka? Även här anser underteckand att vindkraft EJ ska byggas.

Samarbete SNF Kiruna och NOF borde gå att ordna.

MVH
Rolf G


Insänt av Urban Jacobs
torsdag 2005-04-21, 09:57

Vindkraft Sjiska
Imorgon är det sista dagen att yttra sig över Sjiskaprojektet. Har NOF yttrat sig och vad tycker man i så fall?


Insänt av Robert Sandberg <robert.sandberg@bd.lst.se>
onsdag 2005-04-20, 16:36

Tervajänkkä
Hej Mattias!

Visst får man fråga! Området består av en skog-myr-mosaik med höga naturskogskvalitéer främst knutna till äldre grandominerad brandsuccessionsskog med ett stort inslag av asp och björk. I området finns såväl produktiv granskog på frisk mark som barrblandskog, gransumpskog och olika typer av myr. Området har de finaste fläckarna av gammelskog i närheten av Haparanda. Redan idag används området som utflyktsmål för bla skolor som vill ut i naturen och titta på tex fåglar. Myren Tervajänkkä har högsta naturvärdesklass enligt VMI och Joukhaisenjänkkä ligger i klass 2, höga naturvärdenvärden. Området har även höga ornitologiska värden och det var just dem jag hade hoppats få ytterligare kunskap om här..

Vänliga hälsningar
/RobertInsänt av
onsdag 2005-04-20, 15:12

Naturreservat Tervajänkkä i Haparanda
Hej Robert!

Får jag ställa en öppen fråga:

Av vilken anledning vill LST bilda nämnda reservat.

Vad har området för naturvärden?

Mvh/Mattias Nordlund


Insänt av Rolf Gustafsson
onsdag 2005-04-20, 14:38
Webbadress: http://www.banverket.se/templates/StandardTtH____11506.asp

Norrbotniabanan
Hej
Se länk för möjligt område för dragning av Norrbotniabanan mellan Piteå och Luleå.
NOF: s fågelskyddsgrupp (undertecknad + Ove Persson i styrelsen) samt Mattias Nordlund (styrelsen) mottager gärna synpunkter.


Insänt av Robert Sandberg <robert.sandberg@bd.lst.se>
onsdag 2005-04-20, 10:37

Naturreservat Tervajänkkä i Haparanda
Hej!
Jag jobbar på länsstyrelsen och håller på att skriva ett reservatsförslag för ett område ca 8 km NV om Haparanda. Området ligger öster om myren Tervajänkkä, vid Hepojänkkä-Joukhaisenjänkkä. Jag vet att området har höga ornitologiska värden men jag skulle gärna vilja komma i kontakt med någon med mer kunskap om fågellivet i det här området.
Om det är någon som dessutom vet något om intressanta kärlväxter eller intressant information om området i övrigt så är jag tacksam även för den. Maila eller ring 0920-96138.
/Robert


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
tisdag 2005-04-19, 21:07

Det var bättre förr...

... i alla fall om man tänker tillbaka till våren 1995!

Minns ni hur det var den våren? Soliga men svala dagar, och kalla nätter.
M.a.o. sträckte det mycket fågel på dagtid, fåglar som sedan koncentrerades på relativt få och små öppna mark- och vattenytor. Här i Öjebyn var det en saaaaagolik koncentration av fåglar i Storstrandsvaken, speciellt på kvällarna då det var dags att söka nattläge. (Jag minns en kväll då jag räknade in ca 900 STORSPOVAR, för att nämna endast en art, som samlades på isen för att invänta nästa dags födosök i markerna i pitebygden. Det började med några hundra spovar- bara det en bra siffra!-men för var dag som gick fyllde det på söderifrån, utan att speciellt många drog iväg norrut.)

Det känns lite grann som om det är det läget i vardande igen nu... Kanske inte riktigt lika utpräglat, men känslan finns där ändå när jag ser på prognoser och det faktiska läget ute.

Dessutom påminner en sak till om våren 1995, nämligen det faktum att åkrarna i Ersnäs-/Alviksområdet då liksom nu är en vecka senare än åkrarna här i Piteå. Det torde betyda att det skulle kunna slamma upp rejält med fågel f.a. i södra Luleå kommun, eftersom Aleåns närhet under kortare eller längre tid blir den absoluta stoppen/ slutet på den ryssja som fåglarna råkar in i på sin väg norrut...
Alltså, först en kanalisering i Piteå kommun och sedan en koncentration i de södra delarna av Luleå kommun- Mums,tycker jag...!

Vad fåglarna tycker är mer oklart. Kanske trivs de inte med de svala nätterna och de endast långsamma förbättringarna födosöksmässigt. Eller så härdar de bara ut, i väntan på det som för dem är bättre men som för oss skådare inte alls är så trevligt: Snö- och istäckets definitiva uppluckring och så småningom slutliga försvinnande...

Nåväl, vi får se vilket förlopp det blir framöver. För egen del nöjer jag mig i nuläget med att verkligen SER ut som en bra start på något som kan bli ännu bättre så småningom!
I morgon bitti tänker jag dessutom ta del av det som då gäller, vid Södra Armen, och inte tänka på vad som var eller vad som kanske kommer, utan bara ta del av morgondagens nu.

Vem vet, kanske larmar jag också ut en vilsedriven och hitblåst ALKEKUNG eller någon annan ensammen stackare med hemvist längre norrut. Som vindarna har varit ett tag nu, känns det inte helt otroligt att det skulle kunna hända.

Vi får se vad morgondagen bjuder i Piteå kommun.../Lars i Öjebyn.


Insänt av Per Hansson, VOF
måndag 2005-04-18, 23:16

Nu kan Du tycka till om Botniabanan genom Umedeltat
Hej skådarbröder och -systrar i norr!

SVT gör just nu en undersökning om Botniabanan och Umedeltat på sin hemsida:

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=2516

På fredag beslutar miljödomstolen huruvida Botniabanans genom Natura 2000-området Umeälvens delta och slätter är förenligt med Miljöbalken.

Vad tycker Du, ska järnvägen få dras där? Gå in på SVT hemsida eller klicka på länken.

Sprid gärna detta vidare på hemsidor och epostlistor!

Varför ska just Du rösta? Inte för att påverka ledamöterna i miljödomstolen, utan för att visa att Du bryr Dig.

Snart är Norrbotniabanan på gång - låt inte samma dåliga beslutsunderlag leda till samma misstag som i Umeå!


Insänt av Roger Nordmark <roger.nk@telia.com>
måndag 2005-04-18, 22:22

Intoxikerade Tofsvipor.
Hej.
En dam i min frus bekantskapskrets berättade häromdagen att på gården i ett villaomr. i Sö.Svartbyn Boden händer det roliga saker. Hon låter paradisäpplena hänga kvar i trädet under hösten. Under senaste veckan besökte TOFSVIPOR trädet. På det blev det en riktig fest på jästa äpplen. Vissa vipor blev så dragna att de hade problem att lyfta. Party hade de tydligen!
/Nk


Insänt av Mattias Nordlund <zoloft72@hotmail.com>
söndag 2005-04-17, 11:44

Ang. Norrbotniabanan
Hej!

På tisdag den 19/4 håller Banverket ett samrådsmöte i Luleå gällande delsträckan Piteå-Luleå.

Den 20/4 gäller dito i Norrfjärden.

Möteslokaler (Källa; Annons i Norrbottens Kuriren 16/4):

*Luleå Stadshotellet;18.30 Konferensrum Gammelstad

* Norrfjärden:18.30 EFS gården.

Banverket håller öppet hus med bl.a kartskisser och information från 15.00 på resp. plats. I Luleå dock konferensrum Notviken.

Synpunkter skall vara Banverket till handa senast 20/5.

NOF arbetar med frågan.

Om du har frågor eller information i ”fågelsammanhang” hör vänligen av dig till undertecknad. Jag sammanställer observationer gjorda i områdena Alvik/Alviksgården/Ersnäsfjärden/Möröfjärden/Lilla Möröfjärden.

Om Du har äldre observationer av t ex en ovanligt stor flock brushane eller ovanligt stora flockar av andra fågelarter i nämnda områden så vänligen meddela/rapportera de uppgifterna till mig. Senast 15/5!

Mail enl. ovan alt. telefon 070-685 46 26/ 0920-224135

Mattias Nordlund  « Föregående 20       Nästa 20 »