NOF-Forum

Välkommen till NOF-Forum, ett fritt och oberoende forum för diskussioner om föreningens principer, arbetssätt, publikationer mm.
Vi vill särskilt påpeka att personangrepp och inlägg som inte håller sig till ämnet samt de inlägg som väcker anstöt är inte välkomna och kommer att tas bort. Var snäll och respektera detta!

Skriv ett eget inlägg

Sökning:


Insänt av Lars Harnemo
tisdag 2005-05-24, 22:26

Pärluggla behöver hjälp?
Det naturliga svaret är att man ska sätta tillbaka ungen där man hittade den snarast. Sannolikt rör det sig om en unge som hoppat ur holken eller bohålet och har oroliga föräldrar i närheten.
Om det är absolut omöjligt att det har gått till på detta sätt, måste man kanske söka hjälp åt ungen, jag vet inte vart...
Men som sagt var, troligen finns föräldrarna bredvid någonstans.
Lycka till önskar / Lars


Insänt av Gustav Fjellström <gustavfjellstrom@hotmail.com>
tisdag 2005-05-24, 17:08

Pärluggla behöver hjälp!
Några grannar till mig har tagit hand om en pärluggleunge, eller vad som tros vara en pärluggla.

Jag vet inte exakt hur det hade gått till men dom hade hittat den övergiven.

Vad ska man göra åt detta ? Finns det någon stans man kan lämna in den för att bli omhändertagen ?

Tacksam för svar!


Insänt av Jan Andersson <jan.andersson@edu.boden.se>
tisdag 2005-05-24, 14:22

Fjällgås med sändare
Hej!
Regniga dagar kan med fördel användas till att kolla intressanta fågelnotiser världen över.
För första gången någonsin har ryska forskare lyckas att följa en fjällgås från höstflyttning- övervintring- vårflyttningen tillbaka till märkplatsen. Den var den 20 maj på en lokal bara 1-1,5 km från märkplatsen sommaren 2004. Ta del av en imponerande resa genom att gå in på www.piskulka.net
Hälsningar
Janne


Insänt av Jouni Ylipekkala
måndag 2005-05-23, 22:04

Gnagare
Jag har en sammanställning av bytesdjur i pärluggleholkar mellan åren 1976 och 1982(n= 531), Det fanns inga skoglämlar med på listan men jag kommer ihåg åtminstone en gång när vi hittade en skogslämmel i en pärluggleholk (1990-talet)
En nästan lika märklig fynd var rester av en vattensork ! vilket bör vara för stor byte för en pärluggla. Hur vattensorken hade hamnat i holken vet jag ej, men pärluggleungar hade det bra.

I år är det mycket sämre, hittils inga pärlugglehäckningar i mina holkar vid Bottenvikskusten kring Haparanda-Torneå.


Insänt av
måndag 2005-05-23, 11:20

RÄDDA!
Stiftelsen www.ettklickforskogen.se har hitills samlat in 543.000 kronor , och innan juni månads utgång måste 840.000 vara insamlat för att kunna rädda Årrenjarkas urskogsområde.

Om alla som är in och klickar i dag( brukar vara runt 3.000 personer skulle "köpa" tre björkar vardera för tot 150 kronor så skulle det räcka för att rädda skogen!

Rädda Årrenkarkas urskog som är klassad som en höintressant biotop!

En som vurmar för våra barns framtid


Insänt av Allan Bergström <s.allan.bergstrom@telia.com>
måndag 2005-05-23, 08:55

Vem såg simsnäpporna?
I går kväll obsade ett par skådare 60 SMALNÄBBADE SIMSNÄPPOR vid hamnen i Måttsund och meddelade även min familj, men eftersom jag vistats på sydligare nejder några dar och inte kom hem förrän i natt så vet jag inte vem ni var. Hör av er!
Hälsningar Allan


Insänt av <zoloft72@hotmail.com>
måndag 2005-05-23, 06:24

Förklaring
Hej!

Förklaringen till mina ord; "Precis som Rolf känner sig utpekad av den anonyme insändaren nedan så känner jag mig outtalat misstänkligjord för att vara den anonyme" är att jag använt det argument som den anonyme insändarskribenten nyttjar/anklagar med.

Den anonyme skriver;

"Jag är förvånad över att NOF låter sig utnyttjas genom att anlita samma person som Banverket för Botniabanan"

Det är hart när exakt så JAG sagt/skrivit till dryga dussinet personer i NOF (som i sin tur möjligen har spridit orden vidare?!). Det är just pg argumentet om att Rolf skulle vara bunden till Banverket från den anonyme som gör att jag jag känner mig misstänkligjord utan att någon eg. sagt eller skrivit det på NOF-net el. i andra sammanhang.

Jag har för flera NOF-are angett opartiskhet som orsak till varför jag i år sökte ekonomiska medel ur NOF-fonden för gåsräkningar istället för att som i fjol arbeta med gåsräkningar för Leif Nilsson, Lunds Universitet. Leif som i sin tur är anlitad av Banverket.

Den gåsinventering jag (och Ulf P Eriksson) genomförde i fjol har Rolf genomfört i år.

Jag kan inte annat än säga till den anonyme; trisst som fasen att du strör ännu mera salt i redan infekterade sår!

Mattias Nordlund


Insänt av Jan Andersson <jan.andersson@edu.boden.se>
söndag 2005-05-22, 19:33

Gnagarfynd
Vid holkrensning har jag och säkert många andra frapperas av det stora antal smågnagare som framförallt sparvugglan har hamstrat denna vinter.
Idag när vi skulle titta till några göktyteholkar hittade jag 2 ex av SKOGSLÄMMEL bland mer vanlig gråsiding och framförallt skogssork.Tyvärr låg det också 1 ex vardera av TOFSMES och TALLTITA bland bytena.
Eftersom det var första gången jag hittat den vackra skogslämmeln blir jag nyfiken på hur pass vanlig den är hos oss. Har läst om arten i "Däggdjursboken", men det kunde vara kul att få höra andras erfarenheter av arten.


Insänt av
söndag 2005-05-22, 19:22

Anonyma inlägg
Hej!

Debattens vågor går höga!

Som säkert flera aktiva NOFare känner till har jag hoppat av allt arbete inom NOF. Precis som Rolf känner sig utpekad av den anonyme insändaren nedan så känner jag mig outtalat misstänkligjord för att vara den anonyme.

En av anledningarna till avhoppet är samarbetssvårigheter med Rolf, men det är inte enda skälet. Rolf har inte på något sätt tvingat mig utan det är av mig självvalt. Nu är det dessutom mer officiellt än det var tidigare då endast styrelsen och några till kände till avhoppet. Rykten brukar ha en tendes att kunna välta berg från mun till mun....

Orsaken till samarbetsproblemen med Rolf var att jag hade en annan syn på upplägget av arbetet än Rolf. Alltjämt är vi överens i sakfrågan; det skall inte dras någon Norrbottniabana genom de bästa fågelmarkerna mellan Piteå-Luleå.

Jag tycker inte om anonyma inlägg. Speciellt inte om de kan tolkas som att de kommer från mig i o m nämnda samarbetsproblem med Rolf.

En annan sak jag vill skriva här på NOF-net i detta sammanhang är: jag vet ö h t inte vad som hänt med de Ersnäs/Alvik-inventeringar som jag valde att inte slutföra. Jag hoppas verkligen att ingen behövde stå och vänta på att jag el. någon annan skulle komma till mötesplatsen.

Jag delegerade över inventeringsledningen den 8/5 och 15/5 till styrelsen.

Dock är det för mig okänt om någon ur styrelsen åtog sig ledarskapet.

Kanske någon ur styrelsen kan klargöra vad som skett med inventeringarna?

Mattias Nordlund, Luleå
Insänt av Rolf Gustafsson
söndag 2005-05-22, 15:50

Bäste ANONYM
Jag förstår att det är mig du syftar på då du skriver "NOF låter sig utnyttjas genom att anlita samma person som Banverket för Botniabanan".

I din feghet föredrar du att vara anonym och jag förväntar mig inte att du ska tala om vem du är. Det har du inte mod till.

Men om du läser NOF:s skrivelse till Banverket som är utarbetad av NOF: s fågelskyddsgrupp, (där jag ingår, vilket du vet) och genomläst av alla i NOF: s styrelse ser du att mitt namn står under den skrivelsen.

Än så länge har jag aldrig fått så bra betalt av någon att jag ändrat mina åsikter men du BÄSTE ANONYM kan kanske ge mig ett bud. Vem vet, jag kanske ändrar mig då, var du än vill?

Ärlighet och uppriktighet är bästa kudden och jag sover mycket bra om nätterna. Jag önskar dig en trevlig sommar, bäste anonym.


Insänt av Peter
söndag 2005-05-22, 15:17

Trovärdighet
Ska man överhuvud taget bry sig om att besvara/kommentera osignerade inlägg?


Insänt av
söndag 2005-05-22, 14:10

Trovärdighet!?
Du som skrivit inlägget under detta kan väl specificera vad du menar? Så att alla som läser detta kan sätta sig in i sammanhanget och fakta kring det.


Insänt av
lördag 2005-05-21, 20:33

NOF:s trovärdighet
Jag är förvånad över att NOF låter sig utnyttjas genom att anlita samma person som Banverket för Botniabanan. Vad innebär idellla det engegemanet jämfört med arvodet från Banverket. Banverkets PR-män gnuggar händerna!!!!!!!!!!!!!


Insänt av <matsake.bergstrom@swipnet.se>
fredag 2005-05-20, 21:14

Väderstreck
Jag tror som du Rolf!
Vad är det som säger att alla individer av en art i alla lägen prompt måste norrut och att alla andra flygriktningar är fel?
I två veckors tid har jag dagligen,från tidig morgon till sen kväll,haft något hundratal ljungpipare nästan inne på tomten.
Ibland drar de iväg norrut och tar höjd men är strax tillbaka.En annan gång siktar de österut eller västerut och jag är säker på att de far för gott men efter en stund sitter de här igen.
Tidigt på morron kommer de på förvånansvärt hög höjd,cirklar ett tag och går ner för landning.Jag tror det är samma flock hela tiden,antalet stämmer ganska bra dag för dag.


Insänt av Rolf Gustafsson
fredag 2005-05-20, 10:10

Sydsträckare
Ska vi verkligen tolka dessa tillfälliga och tidiga sydgående flygrörelser som sträck?

Jag tror inte det.

Det kan bara röra sig om flygrundor för sök efter lämpliga rastlokaler och då på nordsträckande flockar.
De arter som nämns är inte speciellt stora så vi ser dem inte alltför långa sträckor/avstånd. De kan mycket väl avvika/byta flygriktning utanför vårt synfält.

Funderar jag.


Insänt av Jan Andersson <jan.andersson@edu.boden.se>
torsdag 2005-05-19, 20:17

Sydsträckare
Hej!
Förra torsdagen, iakttog jag hur 40 ex LJUNGPIPARE i prydlig plogformation sträckte mot SSO kl. 21:20. Platsen var sommarstugan ute i Sangis innerskärgård. Vädret var riktigt bra med klar himmel och kvällssol, knappt någon vind. Underligt beteende för att vara 12 maj och inget oväder i sikte!
Hälsningar
Janne


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
torsdag 2005-05-19, 15:38

Sydsträck...?

Hej!

I morse, men även tidigare morgnar, har jag vid Renörsgrundet sett vadare som i små grupper har dragit mot syd eller sydost. De senaste morgnarna har det rört sig om LJUNGPIPARE, och i morse även en grupp om 7 TOFSVIPOR.

Jag undrar vad detta är för ett fenomen. De borde rimligtvis, av naturliga orsaker, röra sig i motsatt riktning. Ännu kan de ju inte sägas totalt ha hunnit påbörjat eller misslyckats med häckning eller omhäckning, och jag vill heller inte påstå att höststräcket skulle satt igång (även om termometern inte alls motsäger ett sådant påstående...:-))

Alltså, hur ska man tolka dessa sträckrörelser? De står i så bjärt kontrast med intrycket av alla övriga sträckare som drar förbi. Är det någon som har sett något liknande? Vore kul med synpunkter i frågan!/Lars.


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
onsdag 2005-05-18, 15:26
Webbadress: http://picea.slu.se/fagel/vastraKvarken/default.cfm

Länktips
Så här i sträckräkningstider vill jag tipsa om följande länk som leder till sträckobsar från västra Kvarken (=Västerbotteskusten). Under Inkomna rapporter kan man filtrera obsar på alla möjliga håll och ledder. Intressant att jämföra med vad som ses vid vårt läns kust.

/A


Insänt av Gösta <gosta.springfelter @vattenfall.com>
onsdag 2005-05-18, 11:14

kan finska
På "Naturhistoriska Centralmuseet" i
Finland hittar man div intressanta sidor bla satellitpejling av finska fiskgjusar, mm


Insänt av
onsdag 2005-05-18, 09:29

Ålder gravand
Hej!

I går fick jag BWP consised edition.

Ett praktverk måste jag säga!

Men nu till frågan &svaret

Det har tidigare diskuterats gällande gravandsålder på NOF-net.

Rolf G har hävdat att gravanden vid gräsören var en 2k hane graúndat på näbbfärg och avsaknad av vitt ögonring samt dito vid näbbas. En anonym har frågat om detta stämmer.

Enligt BWP samt s g s all annan litteratur bestäms 2k-fåglar gravand ffa på vit vingbakkant samt ibland på grå större täckare på vingovansidan (täckarfältet kan ses hos liggande fågel).

Hanen har enlig sjöfågelguiden näbbknöl redan som 2k-vår medan annan litt. säger att den saknar knöl. Hur som helst når näbben hos hane högre upp på pannan än hos hona gravand oavsett om den har knöl eller inte.

Nåväl, detta med ålder på änder är inte lätt. Jag trodde på basis av bläsen och det gröna ögonbandet att den amerikanska bläsanden var 2k, vilket var fel. 2k amerikanare bestämmer man på ett gråvitt täckarfält likt nämnda gravand.

Mattias Nordlund, Luleå


  « Föregående 20       Nästa 20 »