NOF-Forum

Välkommen till NOF-Forum, ett fritt och oberoende forum för diskussioner om föreningens principer, arbetssätt, publikationer mm.
Vi vill särskilt påpeka att personangrepp och inlägg som inte håller sig till ämnet samt de inlägg som väcker anstöt är inte välkomna och kommer att tas bort. Var snäll och respektera detta!

Skriv ett eget inlägg

Sökning:


Insänt av Allan Bergström <s.allan.bergstrom@telia.com>
måndag 2005-05-23, 08:55

Vem såg simsnäpporna?
I går kväll obsade ett par skådare 60 SMALNÄBBADE SIMSNÄPPOR vid hamnen i Måttsund och meddelade även min familj, men eftersom jag vistats på sydligare nejder några dar och inte kom hem förrän i natt så vet jag inte vem ni var. Hör av er!
Hälsningar Allan


Insänt av <zoloft72@hotmail.com>
måndag 2005-05-23, 06:24

Förklaring
Hej!

Förklaringen till mina ord; "Precis som Rolf känner sig utpekad av den anonyme insändaren nedan så känner jag mig outtalat misstänkligjord för att vara den anonyme" är att jag använt det argument som den anonyme insändarskribenten nyttjar/anklagar med.

Den anonyme skriver;

"Jag är förvånad över att NOF låter sig utnyttjas genom att anlita samma person som Banverket för Botniabanan"

Det är hart när exakt så JAG sagt/skrivit till dryga dussinet personer i NOF (som i sin tur möjligen har spridit orden vidare?!). Det är just pg argumentet om att Rolf skulle vara bunden till Banverket från den anonyme som gör att jag jag känner mig misstänkligjord utan att någon eg. sagt eller skrivit det på NOF-net el. i andra sammanhang.

Jag har för flera NOF-are angett opartiskhet som orsak till varför jag i år sökte ekonomiska medel ur NOF-fonden för gåsräkningar istället för att som i fjol arbeta med gåsräkningar för Leif Nilsson, Lunds Universitet. Leif som i sin tur är anlitad av Banverket.

Den gåsinventering jag (och Ulf P Eriksson) genomförde i fjol har Rolf genomfört i år.

Jag kan inte annat än säga till den anonyme; trisst som fasen att du strör ännu mera salt i redan infekterade sår!

Mattias Nordlund


Insänt av Jan Andersson <jan.andersson@edu.boden.se>
söndag 2005-05-22, 19:33

Gnagarfynd
Vid holkrensning har jag och säkert många andra frapperas av det stora antal smågnagare som framförallt sparvugglan har hamstrat denna vinter.
Idag när vi skulle titta till några göktyteholkar hittade jag 2 ex av SKOGSLÄMMEL bland mer vanlig gråsiding och framförallt skogssork.Tyvärr låg det också 1 ex vardera av TOFSMES och TALLTITA bland bytena.
Eftersom det var första gången jag hittat den vackra skogslämmeln blir jag nyfiken på hur pass vanlig den är hos oss. Har läst om arten i "Däggdjursboken", men det kunde vara kul att få höra andras erfarenheter av arten.


Insänt av
söndag 2005-05-22, 19:22

Anonyma inlägg
Hej!

Debattens vågor går höga!

Som säkert flera aktiva NOFare känner till har jag hoppat av allt arbete inom NOF. Precis som Rolf känner sig utpekad av den anonyme insändaren nedan så känner jag mig outtalat misstänkligjord för att vara den anonyme.

En av anledningarna till avhoppet är samarbetssvårigheter med Rolf, men det är inte enda skälet. Rolf har inte på något sätt tvingat mig utan det är av mig självvalt. Nu är det dessutom mer officiellt än det var tidigare då endast styrelsen och några till kände till avhoppet. Rykten brukar ha en tendes att kunna välta berg från mun till mun....

Orsaken till samarbetsproblemen med Rolf var att jag hade en annan syn på upplägget av arbetet än Rolf. Alltjämt är vi överens i sakfrågan; det skall inte dras någon Norrbottniabana genom de bästa fågelmarkerna mellan Piteå-Luleå.

Jag tycker inte om anonyma inlägg. Speciellt inte om de kan tolkas som att de kommer från mig i o m nämnda samarbetsproblem med Rolf.

En annan sak jag vill skriva här på NOF-net i detta sammanhang är: jag vet ö h t inte vad som hänt med de Ersnäs/Alvik-inventeringar som jag valde att inte slutföra. Jag hoppas verkligen att ingen behövde stå och vänta på att jag el. någon annan skulle komma till mötesplatsen.

Jag delegerade över inventeringsledningen den 8/5 och 15/5 till styrelsen.

Dock är det för mig okänt om någon ur styrelsen åtog sig ledarskapet.

Kanske någon ur styrelsen kan klargöra vad som skett med inventeringarna?

Mattias Nordlund, Luleå
Insänt av Rolf Gustafsson
söndag 2005-05-22, 15:50

Bäste ANONYM
Jag förstår att det är mig du syftar på då du skriver "NOF låter sig utnyttjas genom att anlita samma person som Banverket för Botniabanan".

I din feghet föredrar du att vara anonym och jag förväntar mig inte att du ska tala om vem du är. Det har du inte mod till.

Men om du läser NOF:s skrivelse till Banverket som är utarbetad av NOF: s fågelskyddsgrupp, (där jag ingår, vilket du vet) och genomläst av alla i NOF: s styrelse ser du att mitt namn står under den skrivelsen.

Än så länge har jag aldrig fått så bra betalt av någon att jag ändrat mina åsikter men du BÄSTE ANONYM kan kanske ge mig ett bud. Vem vet, jag kanske ändrar mig då, var du än vill?

Ärlighet och uppriktighet är bästa kudden och jag sover mycket bra om nätterna. Jag önskar dig en trevlig sommar, bäste anonym.


Insänt av Peter
söndag 2005-05-22, 15:17

Trovärdighet
Ska man överhuvud taget bry sig om att besvara/kommentera osignerade inlägg?


Insänt av
söndag 2005-05-22, 14:10

Trovärdighet!?
Du som skrivit inlägget under detta kan väl specificera vad du menar? Så att alla som läser detta kan sätta sig in i sammanhanget och fakta kring det.


Insänt av
lördag 2005-05-21, 20:33

NOF:s trovärdighet
Jag är förvånad över att NOF låter sig utnyttjas genom att anlita samma person som Banverket för Botniabanan. Vad innebär idellla det engegemanet jämfört med arvodet från Banverket. Banverkets PR-män gnuggar händerna!!!!!!!!!!!!!


Insänt av <matsake.bergstrom@swipnet.se>
fredag 2005-05-20, 21:14

Väderstreck
Jag tror som du Rolf!
Vad är det som säger att alla individer av en art i alla lägen prompt måste norrut och att alla andra flygriktningar är fel?
I två veckors tid har jag dagligen,från tidig morgon till sen kväll,haft något hundratal ljungpipare nästan inne på tomten.
Ibland drar de iväg norrut och tar höjd men är strax tillbaka.En annan gång siktar de österut eller västerut och jag är säker på att de far för gott men efter en stund sitter de här igen.
Tidigt på morron kommer de på förvånansvärt hög höjd,cirklar ett tag och går ner för landning.Jag tror det är samma flock hela tiden,antalet stämmer ganska bra dag för dag.


Insänt av Rolf Gustafsson
fredag 2005-05-20, 10:10

Sydsträckare
Ska vi verkligen tolka dessa tillfälliga och tidiga sydgående flygrörelser som sträck?

Jag tror inte det.

Det kan bara röra sig om flygrundor för sök efter lämpliga rastlokaler och då på nordsträckande flockar.
De arter som nämns är inte speciellt stora så vi ser dem inte alltför långa sträckor/avstånd. De kan mycket väl avvika/byta flygriktning utanför vårt synfält.

Funderar jag.


Insänt av Jan Andersson <jan.andersson@edu.boden.se>
torsdag 2005-05-19, 20:17

Sydsträckare
Hej!
Förra torsdagen, iakttog jag hur 40 ex LJUNGPIPARE i prydlig plogformation sträckte mot SSO kl. 21:20. Platsen var sommarstugan ute i Sangis innerskärgård. Vädret var riktigt bra med klar himmel och kvällssol, knappt någon vind. Underligt beteende för att vara 12 maj och inget oväder i sikte!
Hälsningar
Janne


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
torsdag 2005-05-19, 15:38

Sydsträck...?

Hej!

I morse, men även tidigare morgnar, har jag vid Renörsgrundet sett vadare som i små grupper har dragit mot syd eller sydost. De senaste morgnarna har det rört sig om LJUNGPIPARE, och i morse även en grupp om 7 TOFSVIPOR.

Jag undrar vad detta är för ett fenomen. De borde rimligtvis, av naturliga orsaker, röra sig i motsatt riktning. Ännu kan de ju inte sägas totalt ha hunnit påbörjat eller misslyckats med häckning eller omhäckning, och jag vill heller inte påstå att höststräcket skulle satt igång (även om termometern inte alls motsäger ett sådant påstående...:-))

Alltså, hur ska man tolka dessa sträckrörelser? De står i så bjärt kontrast med intrycket av alla övriga sträckare som drar förbi. Är det någon som har sett något liknande? Vore kul med synpunkter i frågan!/Lars.


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
onsdag 2005-05-18, 15:26
Webbadress: http://picea.slu.se/fagel/vastraKvarken/default.cfm

Länktips
Så här i sträckräkningstider vill jag tipsa om följande länk som leder till sträckobsar från västra Kvarken (=Västerbotteskusten). Under Inkomna rapporter kan man filtrera obsar på alla möjliga håll och ledder. Intressant att jämföra med vad som ses vid vårt läns kust.

/A


Insänt av Gösta <gosta.springfelter @vattenfall.com>
onsdag 2005-05-18, 11:14

kan finska
På "Naturhistoriska Centralmuseet" i
Finland hittar man div intressanta sidor bla satellitpejling av finska fiskgjusar, mm


Insänt av
onsdag 2005-05-18, 09:29

Ålder gravand
Hej!

I går fick jag BWP consised edition.

Ett praktverk måste jag säga!

Men nu till frågan &svaret

Det har tidigare diskuterats gällande gravandsålder på NOF-net.

Rolf G har hävdat att gravanden vid gräsören var en 2k hane graúndat på näbbfärg och avsaknad av vitt ögonring samt dito vid näbbas. En anonym har frågat om detta stämmer.

Enligt BWP samt s g s all annan litteratur bestäms 2k-fåglar gravand ffa på vit vingbakkant samt ibland på grå större täckare på vingovansidan (täckarfältet kan ses hos liggande fågel).

Hanen har enlig sjöfågelguiden näbbknöl redan som 2k-vår medan annan litt. säger att den saknar knöl. Hur som helst når näbben hos hane högre upp på pannan än hos hona gravand oavsett om den har knöl eller inte.

Nåväl, detta med ålder på änder är inte lätt. Jag trodde på basis av bläsen och det gröna ögonbandet att den amerikanska bläsanden var 2k, vilket var fel. 2k amerikanare bestämmer man på ett gråvitt täckarfält likt nämnda gravand.

Mattias Nordlund, Luleå


Insänt av Patrick Åström <abisko21@hotmail.com>
tisdag 2005-05-17, 21:33

Märkta grågåsar
Angående märkning av grågäss finns en bra förklaring med bild just nu på Hornborgasjöns fältstations hemsida: http://www34.brinkster.com/hbsj/

Kan även rapportera att flitigt med ringtrastar har synts i Skövdetrakten och även ett gäng Amerikanska bläsänder och alla har dom tydligen längtat norrut!?


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
tisdag 2005-05-17, 16:35

DVÄRGMÅSAR, och annat.

Hej!

Flockarna som har passerat har oftast legat mellan 5-15 individer, men en del har uppgått till 30-40 stycken.

Vindriktning och styrka spelar, inte helt helt oväntat, stor roll, och när det ligger på från västsektorn passerar förmodligen en stor andel så pass långt ut från land att de inte syns. De senaste dagarna har västriktningen tyvärr dominerat, vilket naturligtvis påverkar inte bara sträckande måsar utan även andra arter, men de dagar då det legat på från sektor N-SO har det varit riktigt bra och spännande att vara på plats!

Vind från NO i hastigheterna 3-5 sekundmeter har varit oväntat gynnsamma.
Jag antar att detta beror på att det är en relativt stor andel av de individer som sträcker en sådan dag som pressas in mot land, och dessutom på låga höjder, även om denna vindriktning i sig inte alls befrämjar totalantalet sträckare. Men vi som vill se så många fåglar som möjligt, fåglar som dessutom passerar så lågt och långsamt som möjligt, vi tycker därför om vind från NO...!

En annan spännande fråga att utforska är om det förekommer någon typ av eftermiddags- eller kvällssträck på platsen. Staffan Sundin och undertecknad gjorde ett försök i frågan tidigare i vår, men detta enda försök är lite för svagt som underlag för att dra säkra slutsatser utifrån. Den tendens vi såg var dock försiktigt positiv ur vår synvinkel.

Avslutningsvis vill jag gratulera kalixborna till en trevlig and! Rätt kul story bakom, egentligen. Man kan inte låta bli att undra hur många andra fåglar av samma kaliber som bara ligger/ står/ sitter och väntar på att meddelas omvärlden...

Ha det gott!/Lars, som hoppas på gott sträckväder i morgon bitti!


Insänt av Oskar Lindberg
tisdag 2005-05-17, 13:56

Dvärgmås
Läckert med sträcksiffrorna från Renörsudden. 170 sträckande dvärgmåsar på 1½ timma är imponerande! Det finns en del monstersiffror från Öland och SO-Skåne med fyrsiffriga antal sträckande dvärgmås - förmodligen östligare populationer. Annars står sig nog 170 ex rätt så bra i ett nationellt sammanhang på våren. Fråga till Lars: Hur stora var flockarna?


Insänt av
måndag 2005-05-16, 20:24

Skyddslokaler
Hej!

Läser om efterlysningen av skyddsvärda lokaler längs Norrbottenskusten inför järnvägsdragning.

Av de lokaler som nämns i uppropet är väl Alviksängarna allra viktigast att skydda? Tittar man i svlan utkristaliseras dessa som tveklöst värdefullast.

Vid stora byggnationer som en järnväg bör naturvården tänka på att man även måste ge och inte bara ta. Med det avses att man kan inte skydda ALLT.

Somethings gotta give, som det heter.

Betona de oersättliga s k värdekärnorna längs sträckan.


Insänt av <matsake.bergstrom@swipnet.se>
måndag 2005-05-16, 13:54

Knipa
Ännu inte fullt utfärgad kniphanne av fjolårets årgång.


  « Föregående 20       Nästa 20 »