NOF-Forum

Välkommen till NOF-Forum, ett fritt och oberoende forum för diskussioner om föreningens principer, arbetssätt, publikationer mm.
Vi vill särskilt påpeka att personangrepp och inlägg som inte håller sig till ämnet samt de inlägg som väcker anstöt är inte välkomna och kommer att tas bort. Var snäll och respektera detta!

Skriv ett eget inlägg

Sökning:


Insänt av
tisdag 2006-01-10, 08:36

Ursäkt
Hej

Ursäkta då bl.a mitt inlägg i larmfrågan stört någon/några läsare utöver RG.

Jag förstår ointresset!!

Mattias Nordlund


Insänt av
måndag 2006-01-09, 12:48

Håller med!
Håller med föregående talare. Skippa diskussionen!


Insänt av
måndag 2006-01-09, 10:49

Samma lika
Ser inte Rolf likheterna i egna och Mattias inlägg? Affekt kallas det m a o

Lägg ner!

Ann O Nyman


Insänt av Rolf G Gustafsson
måndag 2006-01-09, 10:31

(Miss-)tolka
Som vanligt (miss-)tolkar Mattias med sin felaktiga information som grund, och ofta blir det fel, så även denna gång.
Det är f ö skönt att ämnet är uttagerat för Mattias del. Vi får se hur länge det varar.

MVHInsänt av
måndag 2006-01-09, 06:27

Trötta ut
Var ordet...

Som en komentar till Rolf Gs facit kan tilläggas att det som orsakade elden i larmlistan var bl.a Rolf Gs eget agerande;

"Jag valde att gå ur larmlistan då det visade sig att man alltid "fick skit" av NÅGON oavsett man larmade eller inte"

Det var/är just sista orden "eller inte..." som startade en brasa! Vi hade en lista men Rolf gjorde som han ville inte som majoriteten enats.

Men eftersom det nu finns en paralell "GRG-" förlåt... "Rolf-lista" är ämnet utagerat från min sida.

Mattias Nordlund


Insänt av Rolf Lahti <rolf.lahti@hem.utfors.se>
söndag 2006-01-08, 19:28

Uvar
Hej

Finns det någon berguvuppfödning kvar i Nb? Kontaktperson/-er? E-posta gärna direkt till mig.

Rolf


Insänt av Patrick
söndag 2006-01-08, 07:28

Skyddad obs
Tack för svar

Har förstått att obsar på typ tjäder också alltid döljs av förståelig anledning....


Insänt av Tomai
söndag 2006-01-08, 00:09

opz
Dagens fågel måste ha laggat sönder!, det stod att dom hade sett följande arter i stubba NP.

Men det har lagat till sig nu!

GÖK
DVÄRGSPARV
GLUTTSNÄPPA
GRÖNBENA
MOSNÄPPA
TOFSVIPA
KÄRRSNÄPPA
OSV...

Insänt av Rolf G Gustafsson
lördag 2006-01-07, 23:24

Känsliga arter
Om man rapporterar via Svalan så är alla arter där redan "försedda" med osynliga "känslighetskriterier". Om man lägger till häckningskriterier (de första 20 kriterierna under aktivitet) döljs känsliga arter automatiskt för alla utom rapportören själv. Olika kriterier gäller förstås för olika arter i skiljda delar av landet. Rrk (rätta mig gärna om jag förstått detta fel) och några till har dock tillgång till alla data men de sprider inte känslig information vidare.

En hökuggla som ses under icke häckningstid kan man ange lokal till även i detta forum. Hökugglor rör sig vida omkring denna årstid och det är inte ens säkert fågeln stannar på en plats mer än någon dag. Men det händer ju att de gör det.


Insänt av Rolf G Gustafsson
lördag 2006-01-07, 22:45

Hej Tomas
Jag säger inte emot dig. Men du får gärna förklara vad du menar? Obsarna ser helt normala ut i mina ögon. Men jag kanske missar något?


Insänt av Tomas Sandling
lördag 2006-01-07, 22:06

KONSTIGT!
Kolla på dagens fågel, lule lappmark.
Jag tycker att obsarna ser mycket märkliga ut!!!, någon som säger emot?
Peace out TomaJ


Insänt av Ingrid Sandahl <ingrid.sandahl@telia.com>
fredag 2006-01-06, 20:43

Uppdaterade Sandskärsdokument
Jag har lagt in uppdaterade dokument på Sandskärs hemsida.

I artlistan har de vetenskapliga namnen justerats så att de inte anger raser utan bara arter. En del år har lagts till och förekomstkoder justerats. T*** används bara för arter som setts en enda gång och som dessutom är långt borta från normalt utbredningsområde.

I ringmärkningslistan har ordningen ändras något så att den överensstämmer med ringmärkningscentralens artlista. Detta betyder att artlistan och ringmärkningslistan har något olika ordning.

Ett nytt återfynd har lagts till återfyndslistan. Det är den finska pärlugglan som kontrollerades på Sandskär i somras.


Insänt av
torsdag 2006-01-05, 06:52

Larmlistan
(info för den i larmsystemet/telefonkedjan oinvigde NOF-net läsaren)

NOF-larmlistan;
Fungerade/fungerar inte så värst bra då det tendera(r)-de att larmas godtyckligt (det fanns de som larmade när det passade dem själva men inte annars). Samtalskedjan gick så att det fanns en samordnare i kustkommunerna Pite, Luleå samt Boden som sedan i nedstigande led ringde intresserade under sig i kommunen.

Det fanns regler och en manual (bl.a vilka arter som bör larmas, vi önskade att folk ringde varandra men en del ignorerade detta och uteslutande skickade SMS istället) m a o dessa regler och manualen följdes godtyckligt.

De som inte följde det enkla men ej slaviska regelverket bör själv(a) veta det vid det här laget.

Det är sällan det blir rök utan eld.

Nu finns det en larmkedja och de som är med borde väl rimligen veta vilka de själva är. Annars blir jag fundersam...

Vi (jag & Andreas L) som fixade larmkedjan/listan har sagt att den var/är öppen för de intresserade som önskar få telefon vid någon udda fågelart i länet.

Uppenbarligen är det en fnurra på tråden någonstans ännu.

Mattias Nordlund


Insänt av Ingrid Sandahl <ingrid.sandahl@telia.com>
fredag 2005-12-30, 16:29

Ny information på Sandskärs hemsida
Det har kommit in en del ny information på Sandskärs hemsida. Där finns nu
1. Tabell över märkta fåglar vid stationen för alla år.
2. Uppdaterad artlista. Det finns även en excelversion avsedd att skriva ut på ett A4-papper.
3. Lista på främmande kontroller och återfynd 2003-2005. Tidigare fanns bara denna information fram till 2002.Insänt av Monika Berg
fredag 2005-12-30, 15:56

Nedslagsplats ugglor
Jag trodde att nedslagsplatsens avtryck var något mindre än vingspannet på fågeln. Givetvis ger vingspannet en utgångspunkt vilken fågel som varit framme för ett skrovmål.
Är inte vingarna något hopkupande när ex uggla tar ett byte?
Fågeln i fråga hade släpat bytet in under stugan, gör ugglor detta?Insänt av Rolf G Gustafsson
fredag 2005-12-30, 12:18

Fjällripa i träd
Under speltid, slutet av april och under maj månad kan man se fjällripetuppar spela från fjällbjörkar vid övre trädgränsen. Jag vill minnas att i ett nr av Vår Fågelvärld, för några år sedan, fanns det bilder från Kvikkjokksfjällen med just detta.


Insänt av Rolf G Gustafsson
fredag 2005-12-30, 11:57

Flyttande ripor
Jodå, flera ripraser (vi har minst 2 raser bara i skandinavien enligt vissa forskare) och arter flyttar. Men flyttningen är inte så lätt att förstå hos riporna, pga lite forskning (forskningen är i första hand lagd till jakt och ripor).

Jag har själv sett åtskilliga flockar med dalripa och obestämda ripor på 1960-, till början av 1980-talet på 200-1000 individer, alltid under höst och förvinter. (Mot en flock av ca 200 dalripor slog en ad jaktfalk en gång i Pessinki, Torne lpm, förvisso i oktober månad.) Jag har inte sett någon stor flock (> 100 ex) där jag är säker på att alla var fjällripa däremot.

I mina ögon ser dessa massflytt ut som de som utlöses hos fjällämmel, därmed inte sagt att det är så. Men trots dessa stora flockar av ripa så finns fjällripa kvar på kalfjället och dalripa i skogslandet (vissa dalripor finns naturligtvis på kalfjället oxå), då i mindre "familjegrupper". Så "flytten" berör inte alla individer.

Det är f ö svårt att säga om dessa flockar av ripa flyttar FRÅN oss eller TILL oss. Men de förekom (förekommer tyvärr ej mer i samma utsträckning) under goda föryngringsår av framförallt dalripa hos oss. Riporna i dessa enorma flockar är extremt vaksamma och skygga och svåra att komma nära.

Så även för ripor gäller nog samma "regler" som för jaktfalk och kungsörn man flyttar/flyger långt om maten tryter.
Insänt av Sara
fredag 2005-12-30, 11:55

ripor
Översättning =)

Jag har aldrig sett nån fjällripa nedanför kalfjället (obs med säkerhet, alla hinner man ju inte studera tillräckligt). Det vill säga att jag inte har sett fjällripa bland träd, för att vara extremt tydlig, utan gå in på fjällens olika zoner =).


Insänt av
fredag 2005-12-30, 11:31

Ripa
Sara skriver;

"Jag kan dock säga att jag hittills inte har sett någon fjällripa (med säkerhet) nedanför trädgränsen, bara dalripor."

Visst avses med "nedanför trädgränsen" nedanför kalfjället (d v s aldrig sett fjällripa utanför kalfjället)?

MattiasN


Insänt av Sara
fredag 2005-12-30, 11:26

fjällripa
Fjällripan befinner sig till största delen av vintern (och året) uppe på kalfjället. Det finns oftast områden som inte har snö på sig (låter otroligt), beror lite på läge och blåst. Men det finns låg växtlighet där som ripan hittar föda i (växtlighet som kan vara så låg som 1 dm hög, bla dvärgbjörk, men även bär och grässorter). Nu har jag inte varit i fjällen så tidigt som i januari, men februari och mars. Det vill säga innan solen har fått någon inverkan på snötäcket. Och ofta ser man fjällripor ovanför trädgränsen. Enligt böcker går dock även fjällripan ner till lägre nivåer om vädret är dåligt/födan täcks över. Jag kan dock säga att jag hittills inte har sett någon fjällripa (med säkerhet) nedanför trädgränsen, bara dalripor. Observera mina egna observationer =).


  « Föregående 20       Nästa 20 »