NOF-Forum

Välkommen till NOF-Forum, ett fritt och oberoende forum för diskussioner om föreningens principer, arbetssätt, publikationer mm.
Vi vill särskilt påpeka att personangrepp och inlägg som inte håller sig till ämnet samt de inlägg som väcker anstöt är inte välkomna och kommer att tas bort. Var snäll och respektera detta!

Skriv ett eget inlägg

Sökning:


Insänt av Tord Gustafsson
måndag 2013-03-04, 10:16

Gammelstadsviken
Svar till Mattias m fl intresserade:

Eftersom jag varit med vid några tillfällen som NOF-representant i projektgruppen i st för Jan-Olov så kan jag ge följande upplysningar.

NOF vill både främja fågelfaunan och underlätta tillgängligheten för fågelskådning vid Gammelstadsviken. Ett ökat fågelintresse ger också möjligheter till ökat skydd.

När det gäller röjning av Notviksgrönnan så är de naturligtvis bäst att röja hela ön men med begränsade resurser så är en röjning av södra delen en bra första åtgärd eftersom det är i denna del som måskolonin funnits. Effekterna av denna kan vi sedan utvärdera i år. I planerna för 2013 ingår också att utreda vad som kan göras för den norra delen.

Visst vore det bra med bete men det är inte lätt att ta sig i land på Notviksgrönnan, vilket inventerare från Ls fick erfara ifjol.

Man skulle också kunna tänka sig upptagning av klarvattenytor i vassarna som kommande åtgärder men beslut om detta är ännu inte fattat.

Projektet bedrivs under 5 år så ännu finns tid för ytterligare åtgärder.

Gammelstadsviken har ju ännu en rik fågelfauna så det gäller att gå varligt fram.


Insänt av Mattias Nordlund <lappkrabben at gmail.com>
lördag 2013-03-02, 12:29
Webbadress: http://www.lulea.se/download/18.48f193fc13702f60fc329e2/1338185213717/F%C3%B6rstudie+Gammelstadsviken-Mj%C3%B6lkuddstj%C3%A4rnen.pdf

Gammelstadsviken
Hej

Jag fick svar av Lena & Lena att de återkommer med svar till mig efter sportlovsveckan (Just ja, sportlov -jag tänkte inte ö h t på det).

Om vi bortser från vad Luleå Kn och Länsstyrelsens svar kommer att ge, hur har NOF resonerat?

Ställer sig NOF bakom att endast halva Notviksgrönnan röjs?

Min personliga åsikt är att det projekt guldkant Gammelstadsviken mest syftar till att öka tillgängligheten för människor. Alltför lite åtgärder ägnas åt att höja vikens kvalité som fågellokal.

I förstudie(länk) nämns väldigt lite om ökad kvalité för fåglarna. Vid informationen på Hägnan nämndes röjningen av Notviksgrönnan och plattformar i Mjölkuddstjärnen.

Därav min något provocerande fråga i mitt förra inlägg "Guldkant - för vem?".

Återställa delar av stränderna på Notviksgrönnan ex genom bete eller slåtter el.dyl. samt en del andra naturvårdande åtgärder.

Mvh / M


Insänt av Jan Andersson
fredag 2013-03-01, 17:27

NOF racet
Lotta: Tack för en bra och trevlig sammanställning av racet.

Lite överraskade blev vi att våra 31 arter räckte till seger i år, men det är alltid kul med överraskningar!!

/Talgtittarna


Insänt av
fredag 2013-03-01, 10:04

G-viken
Hej Mattias,
Såklart går det bra att ställa frågor här. Jag kollar upp röjningsplanerna och återkommer.

/Jan-Olov


Insänt av Mattias Nordlund <lappkrabben@gmail.com>
torsdag 2013-02-28, 20:03

Guldkanten-för vem?
Hej

Jag var på mötet om Gammelstadsviken.

Det som förvånade mig var att endast halva ön Notviksgrönnan ska slyröjas. På mötet fanns möjlighet att samtala enskilt med projektledamöterna och projektledare, något som av olika skäl inte blev av för mig.

De frågor jag hade och ännu har mailade jag, Lena Bondestad (Länsstyrelsen) och Lena Bengtén (Luleå Kn). Något svar har ännu inte kommit.

-vad händer om skrattmåskolonin kommer tillbaka-röjer man då resten eller är man nöjd med röjning av halva ön?

-Om måskolonin inte kommer tillbaka-fortsätter man då att röja?

- är det klokt spenderade pengar att röja ön i två omgångar med de kostnader det innebär att frakta ut maskiner vid två tillfällen?

Jag ställer mig också frågande till hur NOF ser på detta. Jan-Olov Johansson är bortrest så jag ställer mina frågor till Tord Gustafsson eller någon annan inom NOF. Jag tar för givet att det går bra att ställa frågorna på detta forum.

Mattias Nordlund


Insänt av Thore Alm <store.alm@hotmail.com>
torsdag 2013-02-28, 19:43

Vinterfågelmatningen -jan-febr.2013
Dags att skicka in Din rapport över
iakttagna fåglar vid Din/ Dina matning/ -ar.
Känns redan , som om aktiviteten vid fågelborden starkt har avtagit-
feb-"våren" får "dom" att tänka på annat än föda..

Så sammanfatta och skicka till
store.alm@hotmail.com

hälsar Thore Alm Kalix


Insänt av Mats Bergquist <mats.bergquist@home.se>
torsdag 2013-02-28, 16:35

NOF-racet
Hej!

Hur får jag tag i rapporten från NOF-racet, ser att den nått pitetrakten i alla fall.

Lag Motbakke / Mats B


Insänt av
onsdag 2013-02-27, 23:04

Tack Lotta!
Piteskådarna tackar härmed för en trevlig rapport över nyss genomförda vinterfågelrace!
Insänt av
onsdag 2013-02-27, 12:15

Om röjning i viken
- Södra delen av Notviksgrönnan röjs för att ev få tillbaka måskolonin.

Hur bra är det jämfört med om hela ön röjs? Okej enligt erfarna fågelintresserade om jag förstår Tord rätt


Insänt av Tord Gustafsson
onsdag 2013-02-27, 10:48

Gammelstadsviken
Här kommer lite info om vad som händer krings Gammelstadsviken - eller Projekt Guldkant som kommunen valt att kalla det. Jag var inte själv med på mötet men kan ge lite info om vad som händer i projektet 2013 eftersom jag varit med på några projektmöten som NOF-representant.
- ytterligare infomöten och några guidade turer planeras.
- Anläggningar och skyltar kommer att placeras ut på den iordningställda stigen runt Mjölkuddstjärn.
- Stigen till tornet vid G-viken kommer att förbättras.
- Inventeringar av fågelliv och naturtyper fortsätter.
- Södra delen av Notviksgrönnan röjs för att ev få tillbaka måskolonin.
- Nya informationsskyltar pä gång.


Insänt av Jan Andersson <folke.langen@gmail.com>
tisdag 2013-02-26, 17:33

Gammelstadsviken
Någon som vet vad som hände på informationsmötet om Gammelstadsviken förra veckan?
Trevligt att få lite information här på NOF:forum.


Insänt av Jan-Olov Johansson
lördag 2013-02-23, 07:32

Förslag till årsmötet
Om precis en månad, 23 mars, är det dags för NOFs årsmöte. I år håller vi till på Ekologen i Långnäs utanför Piteå, se "Program" här till vänster.

Några styrelsemedlemmar har aviserat sin avgång efter flera års trogen tjänst. Lämna gärna förslag på nya styrelsemedlemmar till valberedningens sammankallande: Jan Eriksson i Boden, e-post: e.jan@bredband.net. Dagens styrelse hittar man här till vänster under "Detta är NOF".

Andra förslag till årsmötet skickas till janolov.johansson@bredband.net.


Insänt av Elsa Rensfeldt
fredag 2013-02-22, 16:21
Webbadress: strandskatorna.panatet.se

Späckat med synpunkter:)
Tack för alla funderingar! Även räven är misstänkt. Nåväl ,strunt samma.

Någon har blivit mätt i magen och väl så.

Till nästa säsong får man väl klura ut något inbrottssäkrare :)

Betydligt tristare var det i dag på min matning i Ön när jag hade en uppsvullen och sjuk domherre-hona som satt apatisk på marken :(


Insänt av Jan Andersson <folke.langen@gmail.com>
fredag 2013-02-22, 13:28

Mer späck!
Tror liksom Sonja att mården nog är det rätta svaret. De är otroliga på att få med sig mat. Ett höns-/kycklingnät sliter de sönder utan problem. Kylskåpsgaller, helst med rutor, spikade på byggreglar (45x45) är nog det enda som hållit mården borta från våra skogsmatningar.


Insänt av Sonja Kuoljok
fredag 2013-02-22, 10:28

Späck
Appropå späck som försvinner. En vinter var mården späcktjuv vid min skogsmatning. Den var fenomenal på att dra i väg med späckbitarna,förmodligen som en tjuv på natten men spåren talade sitt tydliga spår.
Även hermelinen gillar späcket,har sett den kalasa ett antal gånger under dagtid. Men den är för klen för att ta med sig godsakerna.


Sonja i Jokkmokk


Insänt av Thore Alm
torsdag 2013-02-21, 21:49

Späckhuggaren...
Vid min matning -"Birdlanda "Kalix - i skogen-är det två nötkråkor , som sliter ut delar av späcket. trots galler,så dom har inte tänkt späka sig under Fastan
hälsar Thore Alm, Kalix


Insänt av Elsa Rensfeldt
torsdag 2013-02-21, 21:25

Vad korpar späck :)
På Strandskatornas officiella matning har vi under vintern varit med om att väl fastsatta späckbitar försvunnit. Nu sist hade vi stuckit ståltråd genom och runt späcket men bitarna har ändå försvunnit. Vem kan vara tjuven, har du något tips? Kan någon större fågel slitit bort det? Korp?


Insänt av Staffan Sundin
onsdag 2013-02-20, 11:20

Upprop avseende "Tomt-X-listan"!
Hej alla skådarvänner!
Nyligen har det varit ett upprop om att uppdatera diverse X-listor i Norrbotten.
Det kommer i föreningstidskriften FiN (Fåglar i Norrbotten), inom kort ett tema om diverse olika fågellistor. För vissa av oss är det riktigt kul med olika listor, medan det för andra skådare är rätt oväsentligt.
Hur som helst har undertecknad fått i uppdrag av redaktör Stefan Holmberg, att skriva om tomtlistor. Jag ser att vi är 30-talet skådare i Norrbotten som har en sådan tomt-X-lista (se under "Listor" i vänstermarginalen på denna webb-sida).
Ni kan gärna uppdatera antalet arter på Er tomt, genom ett mail till Jan-Olov Johansson.
Om ni har några roliga fågelobsar (i detta fall av lite mer sällsynta fåglar) från er egen tomt, så kan ni gärna maila mig. Eventuellt kommer jag då att kommentera det i artikeln.
Från Herman i Avan har jag t ex fått info om den Tallsparv som han såg på sin tomt 1/4 1990.
OBS! Tacksam för svar inom 4-5 dagar! (pga kommande manusstopp för FiN).
Min mailadress; staffan.sundin@hotmail.se
(Observera att det är .se på slutet!).
//MvH! Staffan


Insänt av Rolf G Gustafsson
tisdag 2013-02-19, 19:06
Webbadress: http://www.kuriren.nu/nyheter/?articleid=6752036

Nya fågelarter drar norrut
Se länk


Insänt av Krister Jakobsson
måndag 2013-02-18, 18:00

Apropå domherrar
Har roat mig med att notera hur många fåglar av olika arter jag sett vid mina 5 fågelbord i vinter och förra vintern. Före jul räknade jag ett 20-tal gånger båda åren och såg i snitt 0,9 domherrar per tillfälle. Efter jul så har jag hittills räknat 48 ggr och snittet är 4,9 domherrar per tillfälle. I fjol var det 55 tillfällen där snittet var 5,9 per tillfälle. Så lite mer i år men samtidigt så är räkningarna i fjol fram till sista februari. Något mer i fjol än i år hittills. I fjol var domherren det vanligaste fågeln vid fågelborden antalsmässigt och i år är den 2:a hitills efter gråsiska (145 resp 147) så domherren får nog räknas till en mycket vanlig fågelbordsfågel båda åren. I fjol var det framförallt en matning som lockade många fåglar (över 20) och i år är de mer spridda på flera matningar. Har också matat med betydligt mindre frö i år.


  « Föregående 20       Nästa 20 »