NOF-Forum

Välkommen till NOF-Forum, ett fritt och oberoende forum för diskussioner om föreningens principer, arbetssätt, publikationer mm.
Vi vill särskilt påpeka att personangrepp och inlägg som inte håller sig till ämnet samt de inlägg som väcker anstöt är inte välkomna och kommer att tas bort. Var snäll och respektera detta!

Skriv ett eget inlägg

Sökning:


Insänt av Rolf G Gustafsson
söndag 2005-10-02, 18:14

Antal
Det är viktigt att antal läggs in på fågelarterna på Svalan för alla observationer och arter och inte bara under dagar typ "European Birdwatch". Skälet till det är flera. Men ett sätt att använda Svalan på är att ta fram Importand Bird Areas, sk IBA-områden. Det är av största intresse att kunna se exempelvis antal rastande salskrakar, bläsänder etc vid en specifik lokal. Eller varför inte sädgäss vid Alviksgården. Observera att även vanliga arter har ett stort värde här.

MVH


Insänt av Br. Sandling
söndag 2005-10-02, 13:45

Ang. Roffes inlägg.
Man får tacka för detta påpekande. Förstod ej riktigt att det både var individmängd och artmängd som räknades. Tack! Detta skall genast åtgärdas

MVH // Sandlingbröderna


Insänt av Rolf G Gustafsson
lördag 2005-10-01, 20:44

Antal
Vore intressant om Sandling-grabbarna lade in antal individer på sina obsar på Svalan. Relativt värdelösa noteringar om inte antal skrivs ut.

I all välmening


Insänt av <matsake.bergstrom@swipnet.se>
lördag 2005-10-01, 16:30

Sen..
kväll med gök. Nää! Men däremot nu på e.m. hade jag två sena ladusvalor kring tomten, till synes insektsjagande i blåsten.


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray,se>
fredag 2005-09-30, 20:29

Gök...
Kanske en TAIGAGÖK, Leif?

/A


Insänt av Leif Bildström <calidris55@hotmail.com>
fredag 2005-09-30, 19:47

Göklar också!
Besökte min favoritgammelskog vid Sandforsdammens utlopp. Döm om min förvåning när jag träffade på en gök där! Måste väl vara ett ovanligt sent obs?!
Insänt av Ingrid Sandahl <ingrid.sandahl@telia.com>
fredag 2005-09-30, 17:02

Världsskådardagen i Kiruna
Ville bara påminna om World Birdwatch day i morgon. För Kiruna gäller: Samling i morgon kl 08.00 vid grillplatsen, Yli Lompolo och sedan liten vandring i Kurravaara som vanligt. Finns det sedan energi kvar kanske det blir en tur till Talvitie för att kolla sjöfåglar i Sautusjärvi.


Insänt av Tony Persson <tonper378228@bredband.net>
fredag 2005-09-30, 07:22

Sandskärskandalen
Först en liten ursäkt om nån fattat mej fel.Har 7 olika artiklar och enda som är ok är NK.Alla andra, NSD,Aftonbladet, Länstyrelsen mm. har en annan bild.Jag har med mitt förra inlägg inte menat att någon ska bära hundhuvudet för denna trista historia.Ville bara påpeka vad som borde framkommit bland alla artiklar(NK korrekt konstigt nog) var vem som larmade.Inte en enda annan artikel och uttalande i tv skrev om detta helt korrekt!Har faktiskt NK:s artikel själv!Fast ni får väl tolka mina ord bäst ni vill.
Vänliga hälsningar Tony.

Ps.Kul att media(Läs NK)för EN gångs skull hade en korrekt artikel!Ds.


Insänt av Rolf G Gustafsson
torsdag 2005-09-29, 15:57

SOF-net
har nu en del kommentarer om händelserna på HS.
Länk till vänster.


Insänt av Rolf G
onsdag 2005-09-28, 16:56
Webbadress: http://www.nsd.se/index.php?artikel=156188

Se även
bifogade länk


Insänt av Rolf G Gustafsson
onsdag 2005-09-28, 16:23
Webbadress: http://www.bd.lst.se/default.aspx?propID=10005023

å lite till
Jag kan f ö inte förstå att en del hakar upp sig på detta "att det inte framgår" att det var NOF/sandskärpersonal som "upptäckte" det hela. Det står klart och tydligt i bl a Länsstyrelsens pressmeddelande, se länk. Samt på NOF-nets första sida.
Det framgår mycket tydligt att det är sandskärspersonal som började misstänka och avslöjade det hela.

MVH


Insänt av Rolf G Gustafsson
onsdag 2005-09-28, 16:15

Än mer om HS
Det har framkommit både i press och på NOF: s hemsida att allt inte går att informera om. Skälet är att det pågår en polisutredning och då får man inte sprida information.

Vi får helt enkelt tåla oss till allt kommer fram vid en eventuell rättegång.

Det gläder mig att Lars H håller med mig och andra om att NB-kuriren och NSD skött detta relativt bra. Där är vi överens.

Sedan har Ingrid S rätt i att hur enskilda journalister skriver är inget vare sig NOF, sandskärsgruppen eller andra journalister ska lastas för.

Lars H påpekar även helt korrekt att vi arbetar alla ideellt. Så tid finns inte alltid att informera helt efter allas önskemål.

Det är just därför jag tycker en del kritik som framkommit här är orättvis och på intet sätt underbyggd med fakta.

Ryktesspridning och falska anklagelser är det minsta vi behöver.

MVH


Insänt av Lars Harnemo
onsdag 2005-09-28, 15:40

Mer om Sandskärsfrågan
När jag i mitt tidigare inlägg kritiserade NOF för att inte agerat tillräckligt i frågan tänkte jag mig följande.
Tänk om NOF/Sandskärsgruppen varit så förutseende att man i direkt samband med att polisen gjorde tillslaget sammankallade till en presskonferens där man redogjorde för vad som hänt och berättade om att det var "egen" personal på fågelstationen som avslöjat den misstänkte skojaren.
På så sätt hade man kunnat vända saken så att föreningen/stationen framställdes som hjältar istället. Situationen hade ju varit känd ett antal dagar i förväg så detta hade kunnat hinnas med.

Tyvärr är det ju så att vi alla jobbar ideellt i föreningen och har inte alltid möjlighet att lägga ned tillräckligt med tid på detta. Dessutom har vi oftast inte den rätta kompetensen att sköta kontakten med massmedia och marknadsföring på ett professionellt sätt.

När det gäller hur saken beskrivits i media håller jag inte med Staffan S. m.f.l. om att föreningens personals insats uppmärksammats korrekt. I N-K och NSD var det bra skrivet, men i bl.a. DN samt ett otal TV- och radioinslag sades inte ett ord om att det var övrig stationspersonal som avslöjade historien. Vad gäller Ingrids insats så har jag ingen kritik att framföra.


Insänt av Elsa Rensfeldt Larsson <elsa.rensfeldt@kuriren.com>
onsdag 2005-09-28, 15:09

Intressant
Jag följer, som fågelintresserad samt mediaperson, debatten på denna sida. Å ena sidan kritiken mot att vi i media är för snabba att artbestämma och ropa ut ornitologiska sensationer. Ja det kan jag nog hålla med om, till viss del. Men vi lär oss alltmer att hitta till NOF och den profesionella kunskapen. Undertecknad gör mycket reklam för hemsidan på min redaktion samt puffar även allt vad jag kan för själva ämnet fåglar, som många , många är intresserade av.

Sen bara en kort uppmaning till Tony P som av någon anledning inte verkar ha läst åtminstone Norrbottens-Kuriren särdeles noga när det gäller den trista Sandskärshistorien. Jag skickar dig gärna ett exemplar av tidningen från den 24 september! Då kan du, om du är intresserad, själv konstatera att det med all önskvärd tydlighet framgår att Sandskärs personal och Sandahl nog skött den här frågan på ett helt korrekt sätt- liksom NK som rapporterat.

MVH Elsa Rensfeldt Larsson


Insänt av Ingrid Sandahl <ingrid.sandahl@telia.com>
onsdag 2005-09-28, 15:02

Hantering av Sandskärsfrågan
Jag har tagit del av ett antal inlägg här på NOF-forum. Jag förstår att många är upprörda och ni kan nog föreställa er hur upprörd jag själv är. Dessutom har det här kostat mig åtskilliga timmars extra arbete. Ni som klagar på bilden av händelserna som förekommit i media ska veta att jag inte gjorde något annat i fredags än svarade på journalistfrågor. Så sanningsenligt som möjligt. Vad sedan vissa media skrev är en annan sak. Och kom ihåg -- det finns misstankar --men det pågår en polisutredning och det har inte fallit någon dom. Vissa saker som till att börja med ser väldigt konstiga ut kan ha rimliga förklaringar och det är inte NOFs sak att agera domstol.

Läs för övrigt texten på NOFs hemsida och texten i länsstyrelsens pressmeddelande.
Insänt av Rolf G Gustafsson
onsdag 2005-09-28, 12:18
Webbadress: http://www.abdn.ac.uk/nsbc/

Oljeplattformar och fåglar
Fåglar på oljeplattformar? Finns det?
Se bifogad hemsida.


Insänt av Stefan Holmberg <stefan@abborrtrask.se>
onsdag 2005-09-28, 11:02

Kontaktpersoner
Jag hittar dem och ser att min kommun är vakant, jag tar gärna den om det går för sig.

mvh / Stefan Holmberg


Insänt av Rolf G Gustafsson
onsdag 2005-09-28, 10:40

Kontaktpersoner
Jag tror listan med kontaktpersoner för media bör synas redan på 1:a sidan, en länk dit alltså. Har journalisten bråttom, och det har de ju, så hinner de nog inte hitta namnen där de nu ligger. Jag hittade dem t ex inte.

MVH


Insänt av Rolf G Gustafsson
onsdag 2005-09-28, 10:37

Bra Mattias
Jag ville bara visa Tony hur hans ord låter och ser ut.

MVH


Insänt av
onsdag 2005-09-28, 10:32

Lugn i stormen
Hej!

Vi har olika syn på saker och ting.

Ta nu och lugna ner er mina herrar Rolf och Tony.

Yttrandefrihet innebär att vi alla har rätt till våra åsikter.

Detta inkluderar Rolf och Tony.

Men diskutera med andra ord på dessa sidor tack.

Det behöver inte råda samsyn i alla frågor.

Mattias Nordlund

(Ses troligen som intrikat sedan länge av en del skådare landet/länet runt. Numera fredsmäklare på deltid)


  « Föregående 20       Nästa 20 »