NOF-Forum

Välkommen till NOF-Forum, ett fritt och oberoende forum för diskussioner om föreningens principer, arbetssätt, publikationer mm.
Vi vill särskilt påpeka att personangrepp och inlägg som inte håller sig till ämnet samt de inlägg som väcker anstöt är inte välkomna och kommer att tas bort. Var snäll och respektera detta!

Skriv ett eget inlägg

Sökning:


Insänt av Berth-Ove Lindström <berthove.lindstrom@telia.com>
torsdag 2013-05-23, 22:45

Soptippsjakt
Hej
SOF har skickat in en skrivelse till landbygds departementet och ställt krav på ändring i jaktlagstiftningen när det gäller skyddsjakt på kommunala soptippar

SOF har fått svar från vår Landbygds minister Eskil Erlandsson att han har fullt förtroende för landets kommuners Miljö och hälsokontor att sköta skyddsjakter på mås och kråkfåglar på sina soptippar. Det pågår nu en utredning om jaktlagstiftningen och SOF planerar att uppvakta den tillsatta utredaren för bla framföra krav på förbud med skyddsjakter på mås och kråkfåglar på kommunala soptippar. Jag har erbjudit mig att medverka på uppvaktningen. Jag föreslår att ornitologer som upptäcker jakter på soptippar kontaktar den aktuella kommunens miljökontor och framför klagomäl och talar om olämpliga med skyddsjakter på kommunalla soptippar
Förhoppningsvis kommer det en ändring i jaktlagstiftningen med en annan regering
Insänt av Rolf G Gustafsson
torsdag 2013-05-23, 07:50

Sprida info
Hej Lars
Arbetet med Piteå och Luleå soptippar genomfördes för några år sedan. Infon spreds även om detta, kanske den inte nådde alla.
Saker och ting förändras f ö. Så det kanske är dags att kolla upp även dessa två soptippar igen?


Insänt av Lars Harnemo
torsdag 2013-05-23, 00:00

Soptippsjakt
Hej
Det förvånar mig att höra att soptippsjakten är förbjuden i Luleå. Förra helgen var jag där och skådade en kort stund och då smällde det och en jakthund kom springande.
Jag trodde i min enfald att jakten fortfarande var tillåten. Kanske det vore bra att de som jobbar med frågan informerar oss andra också....


Insänt av Rolf G Gustafsson
onsdag 2013-05-22, 19:34

Sopptippsjakt
Tack Tord.
Tänkte just skriva något om detta. SOF har verkligen försökt göra något om detta, bl a genom Berth-Ove L. SOF och NOF har faktiskt fått stopp på sopptippsjakt i t ex Piteå och Luleå. Det som förvånar mig är att de som upptäcker "felaktigheter" inte hör av sig till SOF och NOF utan accepterar de det ser. Föreningarna behöver verkligen era uppgifter om felaktigheter. Samla in fåglarna för analys. Föreningarna kan göra jobbet om de har rätt underlag.
Att bara kräva att föreningarna ska göra jobbet utan att själv bidra är inte speciellt smart.


Insänt av Tord Gustafsson
onsdag 2013-05-22, 15:12

Soptippsjakt
SOF har redan 2011 engagerat sig i den ohämmade jakten som bedrivs vid soptippar. Se bifogad länk http://www.sofnet.org/sof/nyheter/2011/krig-mot-korpar-pa-soptippar-i-norr/

Från denna länk finns även en länk till skrivelsen som skickades in till landsbygdsdepartementet.

Vad som hände sedan kanske Berth-Ove Lindström vet då han var en av undertecknarna till skrivelsen.


Insänt av Björn Mildh <bjorn.mildh@naturskyddsforeningen.se>
tisdag 2013-05-21, 12:35

Stenknäckspar vid Furunäset
Kan berätta att vi har haft ett stenknäckspar på besök idag på Läkarvägen 9 vid Furunäset i Piteå. Paret kom till fågelbordet där jag fortfarande matar fåglarna med solrosfrön.
Dessutom hördes årets första rosenfink vid Furunäset igår.


Insänt av Anders Gustafsson
måndag 2013-05-20, 19:57

SoF
Skulle tro att tipproblemet egentligen går genom hela landet. Och därmed en sak att ta upp för SoF.
Att så många duvhökar hittades på tippen i A-jaur i fjol är väldigt konstigt. Men det är inofficiellt och väldigt tyst om fynden. Själv gjorde jag absolut fel som inte tog fåglarna för analys.
Kan det vara så att man lägger ut gift.
De fåglar jag såg hade inga yttre skador.
I vår har jag helt enkelt skitit i att närma mig tippen. Känner bara avsky.
SoF borde agerat för länge sedan.
/-Anders


Insänt av Rolf Lahti
tisdag 2013-05-14, 15:44
Webbadress: www.tornedalen.se

Om nya rapportörer på Svalan
Jag har lite fågelskådning med Naturguideeleverna på Tornedalens Folkhögskola. I samband med det får de även rapportera in våra obsar under eget namn på Svalan. Så ni som följer den rapporteringen vet varifrån dessa nya skådartalanger kommer ifrån. mvh Rolf


Insänt av
tisdag 2013-05-14, 07:49

Mördandet på soptipparna
Den s k skyddsjakten (jag kallar det rätt och slätt för mördandet) som försigår på våra soptippar tjänar inget som helst syfte! Den har legitimerats av, och för, skjutglada människor som älskar (d v s finner en njutning i) att döda levande varelser. VAD dom skjuter, är dom mindre bekymrade över, bara dom får se offret dala mot marken.
Det finns högst sannolikt en rimlig förklaring till vissa fåglars tillbakagång i landet. Tänker bl a på Duvhöken, som (av en händelse) frekventerar våra soptippar...
/Gunnar G


Insänt av Mattias Nordlund
måndag 2013-05-13, 20:18

Trutar
Skjuten adult silltrut hittades på Sunderby avfallsupplag i maj för några år sedan. Även ungfågel funnen.

Jag lämnade den adulta (nyskjutna) till polisen som skickade till SVA. Torsten Mörner (ordf i jägarförbundet då och statsveterinär) svarade mig i brev att analysen inte kunde fastställa dödsorsak. Hmmmm...

Silltruten var skjuten men dog alltså möjligen av annan orsak (höjdskräck, kanske). Den låg på toppen av en grushög vid komposterna som Norrlands jord & miljö AB driver.

F.ö står Sunderby jaktklubb och skjuter trutar/måsar som passerar skjutbanan vilket ligger helt i linje under sträckan Luleälv-komposterna (= smörgåsbordet). Fick jag ett jakande svar när jag frågade jägarna om jag fick kolla igenom den stora låda de samlade döda ungtrutar 2009? Det blev bara ett asgarv till svar och så ombads jag lämna området.

Vid Alvik har jag också funnit skjuten silltrut men den var delvis i förruttnelse så jag kunde inte ta me den.

Man kan läsa kraven Länsstyrelsen har på deponier vad gäller fåglar och annan "ohyra". Det är intressant. Ring Lst och be dem skicka det till dig/er. Jag har ett äldre men vet inte exakt var i förrådet.
Insänt av Anders
måndag 2013-05-13, 16:16

Fel antal
Inte 20 rovfåglar utan 2.
Sen hittades flera av andra


Insänt av Jan Andersson <folke.langen@gmail.com>
lördag 2013-05-11, 11:39

Jakt på soptipp
I morse sköts det friskt på Bodens soptipp från 06:20 till 08:20 (den tid jag var ute). Vem eller vilka som skjuter vet jag ej, men tidigare fanns det några personer som hade tillstånd till denna typ av "skyddsjakt".

Håller helt med Anders om att artkunskapen är dålig. Jag har tidigare kommit över en skjuten silltrut från Bodens soptipp som bar färgring. Märkt som pull i Uleåborgstrakten.

I Boden går det att få ut skjutstatistik. Totalt mellan 2000-2010 har 11495 fåglar skjutits på Bodens soptipp!! Det är otroligt många korpar som fälls, t.ex. 273 ex. 2010.

Rapporteringen är också bristfällig då det vissa år bara står "mås" andra fiskmås. Inte en enda skrattmås finns i statistiken fast det vimlar av dessa just nu på våren. Har också själv ett återfynd av en pullmärkt skrattmås som några år senare sköts på Bodens soptipp!!


När man närmare ser på vilka arter det gäller så finns det noterat 478 skjutna havstrutar. Hur många av dessa är adulta silltrutar? Hur många av de 3179 gråtrutarna är silltrutar i ungfågeldräkt?

Vi vet att silltruten minskar i landet och även i Nb. Så den så kallade skyddsjakten på våra soptippar bidrar säkert till denna nedgång.


Insänt av Anders Gustafsson
fredag 2013-05-10, 20:12

Att skjuta på tippen är olagligt
Jag bor ibland så jag hör smällarna från soptippen i A-jaur.
Vet att de som skjuter inte har en aning om vad man skjuter.
Enligt kommunen kallas det måsfåglar.
I det begreppet ingår allt.
De få silltrutarna har inget företräde utan faller liksom andra.
En hel del rovfåglar hittas döda i området.
I fjol bortåt 20 st på våren. Enligt mina egna sök.
Ingen har väl alls tagit reda på dödsorsaken.
Skjutna eller självdöda….gifter.
Hur kommunen alls kan ge tillstånd till vem som helst utan att ta reda på
vad man kan om vad man kan skjuta. Jo..det är nämligen så att måsfågel är ett allmänt accepterat ord som inte de som jobbar som miljöinspektörer fått veta mer om.
Som miljöinspektör så ingår inte att känna till alla fåglar. Det är väl helt ok.
Ska man ge tillstånd till jakt så ska det inte stå i tillståndet –måsfågel.
Det skall stå arter. Vilket det inte gör i t ex Arvidsjaur.
(Har tagit upp det här för några år med kommunen samt jobbat med frågan men inte fått bakupp från NoF.)
Oavsett inte jag är välkommen i NoF så borde man ha hjälpt fåglarna.
Vem fan bryr som en liten Anders, inte ens jag.

NoF bör ringa till A-jaur miljökontor för att få en liten vetskap. Frågan om hur många jagar.
Vad jagar dom. Hur vet man vad dom kan om att skilja på arter. Vilken tid på året. Och kanske det viktigaste. Vilka arter och hur mycket av varje art skjuter man.
En statistik över vad som skjuts alltså.
Precis som skogsbolagen kräver för jakt.
Ska det vara så konstigt.
Så jävla konstigt egentligen att det borde vara ett uppdrag för granskning.

Alla fåglar borde dessutom registreras som döda oavsett hur dom dött.
Just nu dör alla möjliga fåglar på tipparna utan att registreras.
Typiskt sverige att försöka framstå som ett bra exempel men ändå vara sist i världen att verkligen utföra något.
Hm..förlåt. Blev lite upphetsad av tippfrågan, :) Ha det vänner!!
Mvb/-AndersInsänt av
torsdag 2013-05-09, 20:53

Måsar
Silltrut får aldrig skjutas.

Grå- och havstrut är snudd på fredlösa pga s.k skyddsjakt.

Vid ex Alviksgården var det länsveterinär som initierade idén om skyddsjakt pga att denne menade att grisfodret kunde smittas av sjukdomar från måsarna.

NOF har väl jobbat en del med skyddsjakt senaste åren och annna kan säkert ge klarare besked än jag kan.

Mattias Nordlund


Insänt av Leif L
torsdag 2013-05-09, 16:12

"Jakt"
Får man skjuta skrattmås och sill/havstrut den här årstiden?


Insänt av Lotta Nygård <masklotta@hotmail.com>
onsdag 2013-05-08, 10:13

Kirunaskådare!
Vi träffas i kväll, onsdag kl 19.00 vid Ylilombolosjön.Insänt av Anders Gustafsson
lördag 2013-05-04, 17:44

Hök på gädda
Hej på er!
Kul med sparvhöksaktiviteter.
Bara en liten udda händelse om en sparvhök.
Farsan hade fiskat och en rätt stor gädda låg uppsprättad på gräsmattan.
När farsan skulle hämta den satt en sparvhök på den och åt.
När han närmade sig blev höken hotfull och lät.
Skickade en gång bilder på det hela till SoF som la ut det på sin sida. Vet inte om det finns kvar.
Höken vann i alla fall kampen om gäddan och fick stilla sin hunger:)
T o m att farsan hjälpte den genom att skära upp gäddan mer medan höken satt på den.
Kontentan är väl att man egentligen aldrig ska uttala sig tvärsäkert om vem/vad/hur det "alltid" fungerar i naturen:)
Allt kan hända...och är inte det just det fantastiska.
Mvh/-Anders


Insänt av
lördag 2013-05-04, 07:14

Sparvhök slår Skata
Har bevittnat en Sparvhök som slog en Skata för några år på min balkong, när jag kom i fönstret såg Sparren mig och släppte Skatan som kämpade emot. Sparre drog iväg liksom Skatan ett tag efter. Men vad som förvånade mig var att samma Skata dök upp ett tag senare och hade tre andra Skator med och sen satt dessa på räcket och lät, Möjligen berättade den första Skatan om vad som skett för de andra! //MvH Ulf P Eriksson


Insänt av Rolf G Gustafsson
fredag 2013-05-03, 12:43
Webbadress: http://blogg.miljodep.se/blog/sveriges-fagelfauna-foranderlig-men-stabil/#.UYOUIXVvnmI

läavärt
Se länk


Insänt av Jan Andersson <folke.langen@gmail.com>
torsdag 2013-05-02, 12:11

Den som gapar efter mycket.......
En senhöst för några år sedan såg jag något liknande som Lars skriver.
Det var en ung sparvhök som gav sig på en tamduva. När höken fått ner duvan på marken var det som om den inte visste vad den skulle göra. Höken satt mest på duvan och höll fast denna med klorna. Jag såg aldrig att den försökte bita eller börja slita i duvan. När jag närmade mig fåglarna flög höken bara bort en bit medan duvan låg chockad kvar på marken, till synes oskadd.
Men historien slutar inte där. När jag gått därifrån och kommit en bit bort gav sig sparvhöken på duvan igen, med exakt samma beteende. Satt säker kvar 5 minuter på duvan innan den fann för gått att ge sig iväg. Duvan klar sig helt efter detta drama.
Min tanke var att den unga höken inte riktigt förstod sig på vilken storlek på byte den skulle slå, så den lärde sig nog något av detta!!


  « Föregående 20       Nästa 20 »