NOF-Forum

Välkommen till NOF-Forum, ett fritt och oberoende forum för diskussioner om föreningens principer, arbetssätt, publikationer mm.
Vi vill särskilt påpeka att personangrepp och inlägg som inte håller sig till ämnet samt de inlägg som väcker anstöt är inte välkomna och kommer att tas bort. Var snäll och respektera detta!

Skriv ett eget inlägg

Sökning:


Insänt av Rolf G Gustafsson
fredag 2005-10-07, 14:17
Webbadress: http://www.kuriren.com/

Ripjägare
Se NB-kuriren, länk nedan, där finns en artikel om de norska ripjägarna som skjöt för många ripor samt påföljd.


Insänt av
fredag 2005-10-07, 11:22

ang. am.bläsanden
Jag ska b


Insänt av Rolf G Gustafsson
fredag 2005-10-07, 10:25

Lommar och flyttning
I Jonsson/Tysses bok "Lommar" anges sid. 14 att smålom generellt flyttar senare på hösten än storlom. Detta är förmodligen ur ett Östersjöperspektiv och inte ur häckningslokalsperspektiv. Min egen erfarenhet visar att storlom ligger kvar på häckningslokaler t o m i fjällsjöar ovan trädgränsen ännu i september/oktober (bl a Kårsvagge, V om Abisko). Däremot har jag få sådana sena obsar av smålom. Men smålommen är ju mindre vanlig och även om jag varit till fjälls ofta i september/oktober går det inte att jämföra med maj-augusti. Så obsarna blir därmed färre.

Eftersom adulta lommar anlägger vinterdräkt ganska tidigt är de ofta svåra att skilja från 1K-fåglarna på hösten då de ses sträckflyga på håll. T ex på Haparanda sandskär (höststid) noteras sällan ålder på lommarna utan de anges med art och antal, sträckande osv. Man noterar det man kan upptäcka och det är bra så.

Även arttillhörigheten kan ibland vara svår att bestämma då avstånden blir större eftersom vinterdräkter för adulta och 1K-fåglar på håll liknar varandra.
Detta gör att vi inte får en rättvis statistik på å$ldersgrupperna och deras bortflyttande.

Men det finns kanske sådan statistik? Där många skådare, skådar lommar, under hela höstar år i rad.

MVH

Insänt av Rolf G Gustafsson
torsdag 2005-10-06, 17:51

Lom 2
Att smålommar häckar i ”fiskfria” sjöar/tjärnar är en sanning med modifikation. Jag har själv sportfiskat fina rödingar, (runt kilot, därmed borde det finnas mindre rödingar oxå. Inte bara för att man som sportfiskare gärna skrävlar utan även för att stora rödingar varit små en gång) i små tjärnar i t ex området mellan Vadvetjåkka NP och riksgränsbanan (järnvägen mellan Kiruna och Narvik). I dessa små, nästan pyttesmå tjärnar fanns häckande smålom. Många små sjöar i fjällen är väldigt djupa och hyser därför fisk.
Förvisso flyger både storlom och smålom med fisk till ungarna. Men det betyder knappast att häckningsjön är tom på fisk, åtminstone inte i alla häckningsjöar. Dessutom fångar troligen lommarna även annat (grodor, skaldjur) än fisk även om fisk är absolut störta delen av födan. Men annan föda än fisk kan också vara äten av fisk som lommarna i sin tur fångat.Insänt av Rolf G Gustafsson
torsdag 2005-10-06, 17:39

Lommar
Lommar blir väldigt gamla jämfört med många andra fågelarter. De äldsta fåglarna i BWP är för smålom 24 år och storlom 27 år. Detta innebär att deras ungproduktion är låg/år för att stammen ska hållas stabil. Man kan jämföra med trutar. På våren ser man väldigt få 2K-trutar, 3K-trutar. Den övervägande andelen är adulta (i bemärkelsen helt utfärgade). Det dör helt enkelt bort väldigt många ungfåglar första hösten-vintern och våren. Därför ser man få 2K-fåglar. Men de finns. De är bara så få jämfört de helt utfärgade individerna som är allt från 3K till kanske 25K (lommar). Så gamla är kanske väldigt sällsynt men de utfärgade individerna har ett betydligt större åldersspann. Detta gäller generellt för alla fågelarter där få ägg läggs var år, oftast hos större fågelarter som lommar, örnar, trutar osv.
Själv har jag bara sett enstaka ex. av 2K storlom och 2K smålom under alla år.


Insänt av Ulf P Eriksson <ulfpeson@bredband.net>
torsdag 2005-10-06, 15:38

Lomfrågor SVAR
Mitt inlägg får bli att när SMÅLOMSUNGEN blivit tillräckligt stor för att kunna flyga bra, så drar SMÅLOMS familjen ned till havet istf att Hanen eller honan? skall behöva flyga med fisk till junior. De håller dessutom till i "icke fiskförande" småtjärnar till sklillnad från STORLOMMEN! Enl egna erfarenheter! Hälsar Ulf P


Insänt av Jan-Olov Johansson
torsdag 2005-10-06, 12:41

Lomfrågor
Hej,
På tal om när fåglarna flyttar härifrån:
Under sommaren har jag besökt några sjöar i framförallt Kalix kommun, och noterat ett antal lommar, både små- och stor-. Under älgjaktsveckan, alltså första hela veckan i september gjorde jag några återbesök. I samtliga fall var det så att storlommarna fanns i "sina" sjöar, medan smålommarna inte fanns kvar. Så till min fråga. Berodde detta på att:
1) Smålommen generellt flyttar bort tidigare än storlommen?
2) Smålommen överger sina små häcksjöar (eller snarare tjärnar) och tillbringar hösten på andra, mer födorika, platser så snart ungarna är flygga.

En fråga till: I Jonsson/Tysses bok "Lommar" anges ju 2K-dräkter för våra båda vanliga lommar. Jag kan inte påminna mig ha sett nån sådan. Flyttar inte "ungdomarna" hit, eller?

/Jan-Olov J


Insänt av Rolf G Gustafsson
torsdag 2005-10-06, 10:26

Tack
för det Tony. Det är just denna typ av hjälp jag efterlyst. Så än en gång tack.


Insänt av Tony Persson <tonper378228@bredband.net>
torsdag 2005-10-06, 10:10

Ang. Mongolpipen.
Hej Allihop.
Jag har sökt Krister Mild och fick tag i honom alldeles nyss.Han har kollat
Peters eminenta bilder.

Hans svar:

Jo det ser som en mongol
exv. näbbform/näbblängd, kort bakkklo, kort/normala tarser (ej st pipens grotest långa ben), fågelns kortstjärtade intryck, EJ uppresta intryck (ej st pipens högresta rangliga intryck), ser allmänt liten och välproportionerad ut. Även dräkten bra exv. mer jämnfärgad undersida utan st. pipens kontrast mellan bröst och buk, den kraftigt streckade hjässan och manteln. Tyvärr är alla mellersta täckare som syns på bilden juvenila och det går därför inte att skilja ut den som mongol på denna karaktär.
I all hast
/ krister

Tänkte det var kul att höra hans åsikter så jag satt in detta här.
Vänliga hälsningar Tony P.


Insänt av Ulf P Eriksson <ulfpeson@bredband.net>
onsdag 2005-10-05, 22:50

Sena obsar
Självklart rapporterar vi på Svalan och alla obsar är av intresse, vi i rrk har dessutom ställt in parametrarna så att en blå boll dyker upp för alla obsar vi tycker är väldigt sena för flyttfåglarna likväl som på väldigt tidiga vårobsar, så vem rapporterar den senaste .... ? Själv antecknar jag alla flyttfågelobsar nu i slutet av året! För att åtminstone själv få ett eget grepp om mina egna senaste obsar! Hälsar Ulf P


Insänt av Rolf G Gustafsson
onsdag 2005-10-05, 22:45

Anteckningar
Matsåke har helt klar en poäng i det han skriver. Detta med dagliga anteckningar eller noteringar är av största vikt. Det som är vanligt i dag kan vara ovanligt om 5 år, eller tvärtom. Såg själv en sånglärka igår med Jan Bergström på modellflygfältet på Hertsön. Har en oktober-obs av sånglärka från Lappberg (Gällivare kn) längs järnvägen mellan Gällivare och Kiruna från oktober för många år sedan.

Som jag ser det vore det oerhört värdefullt om sådana här anteckningar hamnar på Svalan. Då får den s.k. "eftervärlden" behålla informationen och det är då informationen gör nytta. Så skriv in allt, även gamla, observationer på Svalan.

Tar visserligen en del tid att rapportera på Svalan men där glöms förhoppningsvis inte informationen bort, vilken den riskerar att göra i privata anteckningsböcker som förkommmer när den noggranne observatören/antecknaren faller bort (skrivet med tanke på att jag själv passerat 50-årsstrecket).

MVH


Insänt av <matsake.bergstrom@swipnet.se>
onsdag 2005-10-05, 22:03

Sena obsar
Det är väl inte så märkvärdigt att komma dragande med en sånglärka i dessa dagar när länet besöks av en rar piplärka från Asien.
Såg en sånglärka idag och började undra hur sen den var.Jag var ju naturligtvis tvungen att kolla i mina noteringar.Något rekord var det dock inte.Jag har en senasteobs från den 20 oktober 1980.
Vi är förmodligen ganska många som antecknar flyttfåglarnas ankomsttider på våren och av dessa siffror kan man tydligt se att fåglarna anländer tidigare än för 10-15 år sen.Vårarna börjar helt enkelt tidigare än förut.
Hur många av er för motsvarande anteckningar över senasteobsar under hösten?Det är inte lika lätt som på våren.Helt plötsligt inser man bara att flugsnapparna och silvertärnorna är väck.Men när drog de?
Har ett par exempel här på några av mina senasteobsar: Råka 7.11.1973.Har också en tidig vårobs för råka på ett märkligt ställe(Kvikkjokk 8.4.1976).Ladusvala 19.10.1977.Här lustigt nog också en sen obs på ladusvala från Kvikkjokk(3.10.1998).
Jorduggla 18.10.1981,ringduva 27.10.1982 och en storspov i Öjebyn den 6 oktober 1988.
Mina obsar gör på intet sätt anspråk på att vara de senaste som gjorts i länet,men om fler(än nu) borjar göra sådana anteckningar kan det med tiden bli intressant material.Om det är klimatförändringar vi ser i fåglarnas tidigare ankomsttider på vårarna måste det även märkas på höstarna,som ser ut att bli mildare och längre.


Insänt av
onsdag 2005-10-05, 18:10

Maildove
Hej!

Vill å vill.

Tackar å bockar hjärtligast för generositeten!

Cool as ice, Vanilla Ice!

Mattias Nordlund


Insänt av Rolf G Gustafsson
onsdag 2005-10-05, 18:03

Bäste Mattias
När jag skrev mitt inlägg fanns du inte ens i mina tankar.

Men vill du ta åt dig, så varsågod.


Insänt av Mattias Nordlund <Luleå>
onsdag 2005-10-05, 17:12

Brevduvan
För att gå med i brevduvan går ni in på www.club300.se och läser instruktionerna.

Min syn på brevduvan är följande. Jag är med på maillistan och läser mail-rubriken och ser det ut att vara läsvärt så läser jag, annars delete.

Tar någon sekund.

Jag anser inte att jag är ohjälpsam om jag inte på NOF-net klipper och klistrar in de svar jag/vi får på brevduvan. Jag gjorde valet att "bara" skriva att några på duvan ansåg att det var mongopipl. Det föll inte i god jord hos alla men det var mitt val.

MN


Insänt av Mats Bergquist <mats.bergquist@home.se>
onsdag 2005-10-05, 08:30

Prefix 4 blev 1
Morgon!

Blir väl "tvungen" att ändra mitt första fynd av större pip i Nb till en mongol - tur att man är flexibel. Ännu större tur att man inte var på Hapanada den dagen...

/Mats


Insänt av
tisdag 2005-10-04, 21:36

Brevduvan
Ahaaa.. OK, tack !

//Benny


Insänt av Peter Nilsson <peter@medit.se>
tisdag 2005-10-04, 21:33
Webbadress: http://www.cornix.se/desktop/

Brevduvan
http://www.club300.se/Club300/Brevduvan.aspx

är adressen till Club 300:s diskussionsforum/maillista.


Insänt av Benny <benny@giron.mine.nu>
tisdag 2005-10-04, 21:27

Brevduvan?
Hej.

Vad är Brevduvan ?

//Benny


Insänt av Rolf G Gustafsson
tisdag 2005-10-04, 20:53

Brevduvan
Hej. Det känns lite onödigt att anmäla sig till Brevduvan eftersom jag redan har extremt mycket e-post att läsa. Dessutom tycker jag vi ska hjälpa varandra med information, vilket alltså några gjorde. Dessutom var mitt inlägg inte enbart riktat till en person utan flera.
Men låt oss inte fördjupa oss i den diskussionen. Vi kan lägga vårt krut på nyttigare saker.

Låt oss glädja oss åt mongolpiplärkan istället.

MVH


  « Föregående 20       Nästa 20 »