NOF-Forum

Välkommen till NOF-Forum, ett fritt och oberoende forum för diskussioner om föreningens principer, arbetssätt, publikationer mm.
Vi vill särskilt påpeka att personangrepp och inlägg som inte håller sig till ämnet samt de inlägg som väcker anstöt är inte välkomna och kommer att tas bort. Var snäll och respektera detta!

Skriv ett eget inlägg

Sökning:


Insänt av Rolf G Gustafsson
fredag 2005-10-21, 10:34
Webbadress: http://www.blackwell-synergy.com/doi/full/10.1111/j.1474-919X.2005.00483.x

Taxonomi
Bifogade hemsida visar på nya uppdelningar av fågelarter gjorda/accepterade av engelsmännen. För er som är intresserade av "split".


Insänt av Rolf G Gustafsson
fredag 2005-10-21, 10:29

Fågelskyddsgruppen
Mattias!
Att vi i fågelskyddsgruppen gärna tar emot förslag på arbetsuppgifter är alldeles korrekt. Men det innebär inte att vi MÅSTE åta oss allt som föreslås. Dessutom innebär det nästan undantagslöst att vi begär in mer information av förslagsställaren. Vi utgår nämligen ifrån att förslagsställaren åtminstone i ett utgångsläge vet mer än vad vi gör i frågan.

Att min attityd "skrämmer" får stå för dig Mattias. Folk som känner mig vet att jag är rakt på sak och undviker krusiduller och inlindning. Alla som följt detta forum vet om det. Och jag har inga planer på att ändra det. Lev med det.

Angående att "inte veta vad man ska tro" så hänvisar jag till dina inlägg om spetsbergsgåsen. I ena stund skriver du
"Kul att se att ett samhälle engagerar sig i en gås i denna annars så stressade (väst-)värld.
"
i andra
"Gåsen
In absurdum..."

Men ordet är ju fritt, för oss alla.

MVH


Insänt av Rolf G
fredag 2005-10-21, 10:16

Jodå
Rolf G; Rolf G Gustafsson och Rolf Gustafsson är samma person.


Insänt av Benny <benny@giron.mine.nu>
fredag 2005-10-21, 10:02

Namnfråga ?
Hej.

Är Rolf Gustafsson och Rolf G Gustafsson samma person ?

//Benny


Insänt av Sara
fredag 2005-10-21, 08:59

Har du sett ringmärkta sidensvansar?
Förra vintern ringmärktes 850 sidensvansar i Storbritannien. Fåglarna fick en metallring på höger ben och färgade ringar på vänster ben (2,3 el 4 olika färger). Rapportera till Raymond@waxwing.fsnet.co.uk eller s.sharp@sheffield.ac.uk
De lovar att skicka en historik om alla fåglar till de som rapporterar!


Insänt av
fredag 2005-10-21, 07:47

Tid för gåsjakt
Ja du Rolf.

Å ena sidan vill du ha förslag och tycker att det är bra med förslag.

Å andra sidan tycker du att jag begär hur andra ska agera.

Jag "begär" ingenting. Jag föreslår.

Det är inte lätt att veta vad en ska tro, veta och göra (men det är i o f s inget nytt)!

Vill ni ha förslag i f-skyddsgruppen eller uteslutande arbeta med de frågor du/ni själva väcker?

(Retorisk fråga! Dock värd för dig att tänka på RG då jag tror att ditt svar skrämmer mer än det hjälper vad gäller att erhålla förslag på fågelskyddsfrågor från andra som t ex läser på NOF-net!)

Mattias Nordlund, Luleå


Insänt av Rolf G Gustafsson
torsdag 2005-10-20, 18:18

Svalan
Svalan har nu fått fler mycket intressanta listfunktioner. Gå in och kolla.


Insänt av Rolf G
torsdag 2005-10-20, 11:38

Tidsprioritera
Var och en prioriterar naturligtvis sin egen tid. Fattas bara annat.
Men som jag sagt tidigare; Det är lätt att begära att andra ska göra saker och ting, men göra något själv är alltid svårare.

MVH


Insänt av
torsdag 2005-10-20, 10:24

Gåsjakt
Hej

Jag kan säga rakt av att jag inte prioriterar min tid att skriva ihop svaret.

Hoppades/hoppas att ngn annan vill/kan göra det.

Familjen, jobbet och less på dator när arbetstiden är slut.

Tiden däröver ägnar jag nu till årets sista skådning el. annat om/när möjligheter ges.

Mattias Nordlund


Insänt av Rolf G Gustafsson
torsdag 2005-10-20, 09:35

Gåsjakt
Tack för förslaget Mattias. Men som du vet har vi mycket att göra i fågelskyddsgruppen. Men kom gärna med ett förslag till oss på ett sådant bemötande du föreslår. Det skulle avlasta oss i fågelskyddsgruppen. Som det är just nu måste vi prioritera bort flera ärenden vilket är beklagligt men sant.

MVH


Insänt av
torsdag 2005-10-20, 07:30

Motion
"Jag hörde på nyheterna i morse att Krister Hammarberg (M) har lämnat in en motion till Sveriges riksdag att jakten på gäss bör tidigareläggas."

Det avser gåsjakten i Norrbotten och inte gåsjakten i Sverige generellt!

Vill bara betona det.

Mattias Nordlund


Insänt av
torsdag 2005-10-20, 07:17

Gås-motion
Hej!

Jag har till riksdagen inlämnat en motion att Sverige bör stifta en lag att allt felfluget vilt skall tas om hand....

Nej, nu till allvarligheterna:

Jag hörde på nyheterna i morse att Krister Hammarberg (M) har lämnat in en motion till Sveriges riksdag att jakten på gäss bör tidigareläggas.

Pga Norrbottens jägare diskrimineras med nuvarande regler om jaktstart först den 25/8. I Skåne har de ju jaktstart redan den 11/8 skriver Krister.

Gässen har lämnat Norrbotten när jakten går av stapeln den 25e, skriver KH.

Jag kan ju undra om KH besökt Skvalpen/Sandgrynnorna i Augusti och inventerat gäss. För visst är det väl inventeringar han har som fakta för sitt påstående!?

Ja du Krister. Sverige är ett avlångt land för den som kan sin geografi. Bl.a häckningscykeln i Norrbotten för sjöfågel är senare än i Skåne (till Malmö är det 147 mil längs europavägarna från Luleå).

I Norrbotten ser man ibland gåsfamiljer (grågås) med knappt och/eller mycket nyflygga flygga ungar i mitten på augusti. Spec. dykänder (Nej, KH dykänder är inte gäss) har knappt eller helt oflygga ungar den 25/8. Spec. ett år som 2005 då vattenståndet pendlat upp å ner.

Jag måste säga att det luktar Vid(-ar)bränt och sprägd anka!

Ett önskemål jag har är att NOF-styrelsen eller NOFs fågelskyddsgrupp författar en skrivelse och bemöter motionen.

Mvh/Mattias Nordlund


Insänt av <matsake.bergstrom@swipnet.se>
onsdag 2005-10-19, 23:05

Nog om gåsen
Oavsett vad som behövs eller ej får man väl hoppas att Länsstyrelsen sköter en situation som denna på bästa sätt.
Lustigt att i detta sammanhang se uttrycket in absurdum när en sån här sak inträffar och diskuteras.
Då kan man ju också undra över med vilket uttryck man ska definiera det tillstånd som flera gånger per år inträffar och som i denna spalt yttrar sig i en flera dagar lång diskussion om exempelvis krökningsgraden på en liten pippis bakklo?
Aves delirium kanske?


Insänt av Roger Söderström
onsdag 2005-10-19, 19:17

NOF´s Bildgalleri är nu igång!!!
Vad kul att se att vårt bildgalleri nu är igång!


Insänt av Rolf G
onsdag 2005-10-19, 14:17

Behövs det?
En uppenbarligt skadad fågel, eller en fågel som uppenbarligen löper en nära förestående risk att skadas/förolyckas ska naturligtvis tas om han på ett eller annat sätt. Där är vi alla överens. Det behöver väl knappast diskuteras.

Men är det någon som VET om spetsbergsgåsen i Arjeplog är skadad? Länsstyrelsen tycker kanske den bör få vara i fred för att den inte uppvisar tecken på skada? Åtminstone för mig ännu obesvarade frågor.

Vi har ju numera nästan årligen någon sångsvan som övervintrar i Kaalaluspa söder om Kiruna. Gräsänder övervintrar i Gällivare och Kiruna. Andra individer av dessa arter drar bort extremt sent på året. De klarar sig på egen hand, nära nog jämt.

Vi behöver inte ställa konstlade och tillspetsade frågor om fåglars värde, vem som bär skulden till beslut eller avsaknad därav, etc. De flesta av oss som här diskuterar hjälper förmodligen lika gärna en talgoxe som en spetsbergsgås.

Frågan är istället.
Behövs det?Insänt av <matsake.bergstrom@swipnet.se>
onsdag 2005-10-19, 13:09

Blödighetsperspektiv...
..ska man väl i möjligaste mån undvika när det gäller saker som händer i naturen.
Alldeles riktigt Mattias,man bör inte göra åtskillnad vad gäller fågelns värde vare sig det är en skata eller en aftonfalk.
Spetsbergsgåsen lyder under Statens vilt där då vissa fåglar bl.a. anses såpass fåtaliga och värdefulla att de hamnat i en klass för sig.
Om man ska se humanistiskt på det hela,vilket man nog ibland bör göra, när det gäller saker som händer i naturen ska man inte i onödan förlänga ett djurs lidande om man kan göra nånting åt saken.
En vild fjällgås eller berguv som ex.vis skadats fysiskt i vinge,fot eller likn.och som inte bedöms klara sig ute i det fria sätter man nog hellre i avelstjänst än avlivar.
Men vad göra med en spetsbergsgås?
Genom åren har jag haft som tradition att avjaga den mig närbelägna älven vid isläggning på senhöstarna och ta av daga skadskjutna änder som ibland har varit i så dåligt skick att de skulle gå en mycket kvalfull död till mötes.
En sån gång kan jag inte tänka mig att låta naturen ha sin gång.
Om man låter gåsen vara utan att fånga och undersöka den och någon omsider hittar den död och fastfrusen någonstans, vem ska man då berömma för ett sånt beslut.
En senhöst för ett antal år sen kontaktade jag polisen och undrade om de skulle kunna undsätta en ensam ungsvan som riskerade att frysa fast i en skogstjärn och fick till svar:" Det är för lite kött."
Är den här gåsen för lite sällsynt?


Insänt av Rolf G
onsdag 2005-10-19, 11:40

Bidrag
Ja, vi har ju alla bidragit till det :)


Insänt av
onsdag 2005-10-19, 11:23

Gåsen
In absurdum...

Mattias Nordlund


Insänt av Rolf G Gustafsson
onsdag 2005-10-19, 10:25

Ett tillägg
En annan tankegång med lite rara fågelarter som dyker upp är följande. En knölsvan som dyker upp i Norrbotten på våren riskeras aldrig att avlivas eller få flyghjälp. Inte heller en rödspov på våren.

Däremot på hösten anser vi oss tvungna att hjälpa fågeln på traven dit vi tror fågeln var på väg. På hösten är den ju ”sjuk”, ”svag” eller något sådant. Men inte på våren, trots att den kanske uppehåller på samma lokal som en höstfågel och under lika lång tid. På våren så gläds vi bara åt uppenbarelsen av en rarare fågel.
Visst, det är en vinter i annalkande på hösten, men är det hela sanningen?

Åtminstone är tanken värd att fundera över en liten stund.Insänt av Rolf G Gustafsson
onsdag 2005-10-19, 10:13

Tre alternativ
Det finns tre alternativ för oss (=människor) att hantera spetsbergsgåsen i Arjeplog. Förslagen som är lagda är "avlivning", "flyghjälp söderut" samt "låta bli att göra något". Själv är jag för 3: e alternativet.

Jag har alltid undrat varför "avlivning" dyker upp i en del sådana här sammanhang? Lider fågeln? Vet vi det? Varför tror vi det är bästa lösningen? Förslaget dyker t ex aldrig upp när en "lappuggla dyker upp i Skåne" eller en varför inte en "mongolpiplärka vid Gräsörenbron".

Som Staffan skriver, det finns 1000-tals fåglar som "blir kvar" på för oss människor besynnerliga platser, och jag vill tillägga besynnerliga tider.

När jag i mitt förra inlägg skrev "man kan ju undra på orsakerna" så menade jag inte bara orsaker som "västvindar", "skadad eller sjuk" fågel.
Det måste ju även finnas skäl för fågeln att landa just i Arjeplog. Födotillgång? Andra gäss, nu eller tidigare, som den sällskapade med?
Det är så lite vi vet om denna gås, så låt den vara. Tids nog ser vi resultatet.


MVH

  « Föregående 20       Nästa 20 »