NOF-Forum

Välkommen till NOF-Forum, ett fritt och oberoende forum för diskussioner om föreningens principer, arbetssätt, publikationer mm.
Vi vill särskilt påpeka att personangrepp och inlägg som inte håller sig till ämnet samt de inlägg som väcker anstöt är inte välkomna och kommer att tas bort. Var snäll och respektera detta!

Skriv ett eget inlägg

Sökning:


Insänt av Thore Alm <sventhore@hotmail.com>
måndag 2005-11-07, 20:38

Ny inloggning för Thore Alm
Min nya adress är
sventhore@hotmail.com


Insänt av Tommy Eriksson <tommy.eriksson@calliope.se>
måndag 2005-11-07, 20:21

Mera fjällgås
"Skynda långsamt" - med 8 par kvar ??? Om nu alla lyckas överleva vintern förstås!

Jag hoppas att det finns andra som inser stundens allvar. Och som kritiskt granskar sina källor.


Insänt av Rolf G Gustafsson
måndag 2005-11-07, 19:20

Lite till om fjällgås
Även vi i NOF: s fågelskyddsgrupp m fl känner till den informationen om det låga numerär som finns kvar av skandinavisk fjällgås och äldre flyttvägar så är det inget nytt. Men inget av det är skäl nog att använda fjällgås som är bär på gener av bläsgås och kanske t o m grågås.

Klippt från SOF: s pressmeddelande nedan:

SOF kritiserar starkt projektet eftersom de avelsfåglar man vill använda vid utsättningar inte är genetiskt rena och vid analys visat sig innehålla gener av både bläsgås och grågås. Forskare vid Uleåborgs Universitet och Uppsala Universitet har påvisat en så hög andel som 36% av avelsgässen med bläsgåsgener och hybridisering har ägt rum vid flera tillfällen. Risken är dessutom stor att ytterligare betydligt flera gäss bär på ”främmande” gener pga. begränsningar med nuvarande genetiska metoder. Därför förordar forskarna att inga gäss från befintliga avelsanläggningar eller djurparker runt om i Europa används vid aktuella eller framtida utsättningar!

Slut citat.

Sen vill jag bara säga att det är tillåtet att ”bara tycka”. Jag ser inget nedvärderande i det. Det är nämligen en bra början till en diskussion. Jag hoppas innerligt att vi aldrig får ett samhälle där bara en elit får "tala om" vad andra ska tycka.

Så tyck till.Insänt av Rolf G Gustafsson
måndag 2005-11-07, 19:07

Fjällgäss och sånt
I naturvårdsverkets beslut 2005-10-21 om Aktion Zwerggans står på sidan 3 att Länsstyrelsen i Nb motsätter sig ansökan från Zwerggans och bifogar en PM från "alla genetiker som deltagit i fjällgåsundersökningar, vari de ifrågasätter värdet av att använda den metod SNV föreslår". På sidan 6 i samma beslut kan man läsa att Vetenskapsakademien skriver "Tillförlitligheten i den metod SNV föreslår inte är klar och en utvärdering av metoden bör göras och till detta finns ingen tid". Jaf har tillåtit mig att förkorta texten men beslutet finns att tillgå för den som så önskar.

Följande remissinstanser har motsatt sig att projektet godkändes:
Länsstyrelsen i Nb län.
Länsstyrelsen i Västernorrlands län.
Länsstyrelsen i Örebro län.
m fl länsstyrelser.
SOF
SNF
Norsk Ornitologisk förening
Listan är inte komplett.

Det är så rätt att vi alla vill ha tillbaka fjällgåsen. Men metoderna skiljer sig åt. Jag förordar "skynda långsamt".Insänt av Tommy Eriksson <tommy.eriksson@calliope.se>
måndag 2005-11-07, 18:06

Fjällgäss igen
Till Lars, Rolf och andra skall vi väl påpeka att Naturvårdsverket fattat sitt beslut baserat på flera tunga remissinstanser med egen kunskap, t.ex Artdatabanken, SOF står ju i detta ärende mest för tyckande. Nog om detta, alla vill vi bevara våra fjällgäss.

Nedanstående nedslående läsning har jag klippt från fjällgåsprojektets egen hemsida http://www.piskulka.net/

"6 September 2005, Valdak Marshes, Porsanger, Norway SUMMARY Last day of monitoring this autumn at the Valdak Marshes. Altogether 32 LWfG has been staging in the area, of which 16 juveniles. This confirmes that the breeding success in 2005 has been relatively bad. (Source: NOF LWfG project)."

Det kan naturligtvis finnas ytterligare någon enstaka "vild" fjällgås i Skandinavien, men i princip ser det ut så här, det finns 8 par och 16 årsungar kvar. Dom minskar med ungefär 5% per år. Innan inaveln (likt vargen) i den här gruppen blir för stor tycker jag personligen att hela den här flocken (dvs de som finns kvar nästa år)skall fångas in och användas för framtida avel. För det kommer att behövas om vi skall ha några fjällgäss kvar.

Jag vill också påpeka att det finns belägg (bla från 1800-talet) för att fjällgäss tidigare flyttat till såväl Holland, Spanien som England. Kanske var det rentav så att det i den tid då fjällgåsen fanns i hela vår fjällkedja fanns två flyttvägar, en sydlig och en sydostlig. Kanske något att fundera på.


Insänt av Rolf G Gustafsson
måndag 2005-11-07, 16:29

Orena fjällgäss
Metoden som Naturvårdsverket rekommenderar för genetisk test av fjällgås är inte tillförlitlig enligt många. Man kan med andra ord inte helt säkerställa om gässen som används i försöken är "rena" eller ej.

För att undvika mer missförstånd så när jag angav att grågås-gener påträffats i vissa fjällgäss avser det en belgisk besättning som användes i ett tidigare försök med ultralätta flygplan 1999.

Så jag är inte dåligt påläst men ibland föredrar jag att uttrycka mig kortfattat.Insänt av Lars Harnemo <lars.harnemo@telia.com>
måndag 2005-11-07, 15:42
Webbadress: http://www.sofnet.org/apps/nyheter/las_mer.asp?NewsID=1511

Fjällgås
Uppgift står mot uppgift. I ovanstående länk kan du se vad SOF tycker om detta projekt, och kritiken är inte nådig.


Insänt av Tommy Eriksson <tommy.eriksson@calliope.se>
måndag 2005-11-07, 15:14

Fjällgäss
När Rolf Gustafsson skriver att Aktion Zwerggans skall använda sig av genetiskt orena fjällgäss så är han dåligt påläst. I projektets förutsättningar finns inskrivet att gässen skall vara genetiskt rena, i annat fall gäller inte tillståndet!

Vi kan alla ha olika uppfattning om hur saker och ting skall gå till, men vi skall hålla oss till fakta och inte till skrönor.


Insänt av <zoloft72@hotmail.com>
lördag 2005-11-05, 15:42

Säljes
Zeiss Conquest 10x30 i välvårdat, nära på ny-, skick säljes.

Inköpt i feb-2004.

Säljes pga tre-dubbla kikare i familjen(och sambo som är ointresserad av fågel...).

Intresserad?, slå en pling på 0920-224135/070-6854626 alt. mail (mailsvar dröjer ofta ngn dag pga avsaknad av internet i hemmet).

Mattias Nordlund, Luleå
Insänt av Rolf G Gustafsson <rolf.g.gustafsson@telia.com>
fredag 2005-11-04, 14:55
Webbadress: http://www.sofnet.org/apps/nyheter/las_mer.asp?NewsID=1511

FiN 3-2005
Ni som fått Fåglar i Norrbotten (FiN) 3-2005 idag ser på sidorna 98-99 lite om fjällgås.
Dessvärre beslutade Naturvårdsverket (SNV)att bifalla Aktion Zwerggans ansökan.
I bifogade länk ser ni SOF: s pressmeddelande om ärendet.

Det är inte första gången SNV tar korkade beslut.

Felet med Aktion Zwerggans ansökan är att man kommer att använda "orena" fjällgäss, med bläsgåsgener (och grågåsgener vill jag minnas att jag läst någonstans).


Insänt av Marie Björklund <marie.bjorklund@bd.lst.se>
fredag 2005-11-04, 12:24

Möte med kryss
Hade styrelsemöte med SOF i helgen på Öland. Vi brukar vara mycker effektiva och hålla på från tidig morgon till sen kväll. Den här årstiden innebär det minimal tid till skådning pga mörkret. Så på mina 2 x 30 minuter som ägnades till skådning hann jag hänga in dvärgspov och ökenstenskvätta(2 minuter innan mörkret föll). Det var kul.

Vi diskuterade bl a fågelinfluensan. På Ottenby ringer media dygnet runt och frågar och frågar...och hittar på en massa saker i media.

Det var också många som undrade om polacken på H-a Sandskär. Intresset är stort.

Hälsar Marie som råkade se att man kan skriva om obsar från andra ställen än Norrbotten här.


Insänt av
fredag 2005-11-04, 08:17

HPS
NK skriver idag:

Killen som (åtm. MNs anm.) hade ihjäl 2 pärlugglor och 1 stenfalk på HPS-fglst fick en månad i finkan.

Men i o m att han suttit 21 dgr i häkte och var end. 20 år så har han redan tjänat av straffet enl. domstolen.

Min personliga åsikt är att det är ett för lågt straff. Längre tid bakom bur och ett rejält bötesstraff till HPS hade varit på sin plats.

Mattias Nordlund


Insänt av Benny
torsdag 2005-11-03, 18:02

Gbg
Hej.

Vart tvungen att ta en sväng till Göteborg. "Fick" Nötväcka, Kungsfågel, Stare, Ekorre och några andra.. kul att se.. +16 o strålande sol.. HOSCH !!

//Benny


Insänt av
torsdag 2005-11-03, 08:17

NOF-program
Mycket spännande vinterprogram. Kul att få drömma sig bort till Oman och Tanzania

Mattias Nordlund, Luleå


Insänt av Rolf G Gustafsson
onsdag 2005-11-02, 21:39
Webbadress: http://www.gallivare.snf.se/index.htm

Döda örnar
Roger.
Hur många örnar är tills dags dato ihjälkörda längs järnvägar och vägar i NB län, detta år?

Kanske något som vi i NOF m fl miljö-/naturorganisationer bör ta tag i? Förmodligen beror det mesta dödsfallen på att påkörde renar/älgar inte tas bort från vägar och järnvägars omedelbara närhet, eller?

På Gällivare SNF: s hemsida kan ni se Håkan Tyrén skriva om örndöd i Nb län.

MVH


Insänt av Lars Gustafsson <gustafssonl@bredband.net>
tisdag 2005-11-01, 17:34

Fågelskydd
Svar till ElsaRL

Gällande ansökningar till fågelskyddsfonden så gäller det medlemmar i föreningen. Är man inte medlem så är det bara att betala in medlemsavgiften till NOF så blir man omedelbart medlem.
För att erhålla pengar från fonden måste man göra något praktiskt för fågelskyddet exempelvis sätta upp holkar och studera häckningsresultaten.
Ringmärka eller inventera fåglar.
Vi delar inte ut bidrag om man bara söker pengar till fågelfrön för utfodring eller att bygga ett eget fågeltorn.
När man väl har fått sitt bidrag godkänt och genomfört projektet måste det redovisas helst i vår medlemstidskrift.
Hoppas att detta räcker som svar på din undran.

Hälsningar
Lars Gustafsson
NOF-fondenInsänt av Leif L <leif.lundstrom@tele2.se>
tisdag 2005-11-01, 14:09

Vendettan
När jag tar del av den pågående vendettan drar jag mig till minnes ett visdomsord ur Torgny Lindgrens bok Merabs skönhet:
UNDFLY DET SOM KAN FÖRTÖRNA DIG!


Insänt av <matsake.bergstrom@swipnet.se>
tisdag 2005-11-01, 13:02

Pust!
Det känns hopplöst att fortsätta i detta ämne när det mesta mynnar ut i misstolkningar och missförstånd oavsett hur man anstränger sig att söka förklara.
Debatt? Tjaa! Personangrepp? Nej!Jag lägger mig.
Slutligen undrar jag om det i Forumsidans oskrivna regler finns någon uppgift om rekommenderad takhöjd.
Nej, usch hur det blir när jag skriver!
Får lyckligtvis snart tillfälle att önska mig en ny,oförargligare ordbehandlare.
God Jul förresten!


Insänt av
tisdag 2005-11-01, 10:51

För kännedom.
Jag sitter på jobbet och funderar en del om de senaste dagarnas debatt (som delvis initierats av mig) i detta forum.

Nedanstående skall ses som klargörande åsikter för att förklara en del spörsmål.

Jag märker att jag stört mig på ff en fråga mer än jag tidigare trodde (förträngning?!).

När det kommer till att det är fult att tävla i fågelkunskap anser jag nu att jag inte kan vara tyst.

Jag har kommit 2a i SM i fågelskådning.

Det har gått till så att jag identifierat fågelarter på fotografier.

Jag har tjänat pengar på fågelkunskaper. Det gör även MÅB (som är en kritiker) men i annan form (konst).

Trisst att det anses fult av ett fåtal människor att tävla i fågelidentifiering(yttranden som MÅBs tyder på flera saker i deras personlighet men skapar dessvärre även mer polarisering mellan nytänkare och gammelrävar i skådarleden).

I tid har jag lagt ner hittills 100-120 timmar på fågelspelet cybird (www.cybird.se).

Min sambo är mycket förstående och att jag varit mycket kvar och spelat 100t efter/före arbetstid har med familjeskäl (ej skilsmässa) att göra men i längden är min frånvaro positiv för oss alla i vår lilla familj.

Jag sitter och spelar på jobbet (ej arbetstid, utan ca 30-60 min samt 20 min fika/dag) och på LTUniversit:s datorer.

Min chef tillåter detta och det är jag tacksam för.

Vad gäller det jag TROR att MÅB avser med vända kappan efter vinden är att jag i stort sett svarade om min åsikt av finkens id. flera timmare/en dag efter det att Rolf och MÅB initierat debatten.

Svara sent på mail el. NOF-net är något som ofta gäller mig då jag ej har internet hemma utan kollar nätet på jobbet el. universitetet.


Mattias Nordlund, Luleå


Insänt av
tisdag 2005-11-01, 07:00

Avslut
Ja, MÅB. Som vanligt har du givetvis helt rätt i det du skriver. Jag slutar att fortsätta argumentera här och nu.

Men för att svara på din fråga så kan jag säga att mina påståenden har ingenting med artbestämning eller tävling att göra.

Syftet med inläggen var ff att kanske inser du att även du emotsäger dig själv och dina teser.

Ang. spydigheter så skall jag anamma det du skriver och bättra mig. Det du läser mellan raderna får stå för dig.

Mattias Nordlund


  « Föregående 20       Nästa 20 »