Fågelobservationer

Välkommen till obs-sidan.

Skriv en egen observation

OBS! Ange inte exakt lokal för känsliga arter t.ex. rovfåglar och ugglor. Tänk på att även äggsamlare kan läsa det du skriver!

Sökning:


Insänt av Jan Andersson <jan.andersson@edu.boden.se>
tisdag 2004-07-27, 17:59

Hej!
Med risk att bli tagen som "ful gubbe" har jag smugit omkring på Kyrkogården i Boden med kikaren i beredskap. Lokalen är mycket lämplig så här års, då den innehåller ett ganska stort bestånd av cembratallar och kottarna börjat mogna. Bra tillhåll för SMALNÄBBAD NÖTKRÅKA alltså! Kunde under en knapp timme räkna in ca.15 individer. Då vi sen tidigare vet att "våra" nötkråkor, från talgmatningen på Södra skjutfältet under vintrarna, gärna använder kyrkogården är det extra spännande att se om någon ringförsedd individ finns att beskåda. Idag blev det bara två avläsningar, en från i vintras och en med bara aluminiumring.


Insänt av <matsake.bergstrom@swipnet.se>
måndag 2004-07-26, 20:30

I kväll hittade jag en kull med törnskator i Altergård,drygt 2 mil uppefter Alterdalen.Man får suga så gott det går på dom få pastiller som bjuds i sommar!


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
söndag 2004-07-25, 17:19


Hej!

En del obsar från Piteå kommun det senaste dygnet: Igår lördag hörde och såg Staffan Sundin och undertecknad 1-2 BÄNDELKORSNÄBBAR på Näset, Norrfjärden. Idag söndag såg jag 1 SMALNÄBBAD NÖTKRÅKA på Framnäsområdet, Öjebyn. Dessutom har idag Per Sandberg, Sjulnäs, sett 5 SANDLÖPARE på södra sandstranden på Stenskär i Piteå skärgård./Lars.


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
lördag 2004-07-24, 00:09


Hej!

Efter en vecka i England, huvudsakligen London, är jag så åter i hemmamarkerna. Vid en cykelrunda i Piteå kommun på morgonen den fredagen 23/7 noterade jag bl.a. 1 sjungande TÖRNSÅNGARE vid ABB Plast i Öjebyn. (Nog var det kul med SVARTA KRÅKOR och GLADOR, men det är ändå något visst med Norrbotten...!)

Hälsar gör (BD-patrioten) Lars!


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
fredag 2004-07-23, 18:17

Hej!

Tog en sista nattrunda för säsongen den 22-23/7 och genomsökte då Björbyn, Rutvik, Altersund, Persön, Örarna, Bensbyn och Hertsön. Klart, vindstilla och +15 vid avfärd från stan kl 2345, lika klart men bara +6 när rundan avslutades kl 0300.

Hade hoppats på träsksångare men fick mig istället en uggleorgie - hela 5 häckningar av HORNUGGLA, varav 4 ( med minst 3, 3, 2 resp. 1 unge) är nya för i år. Totalt finns det nu minst 10 kända häckningar av arten i länet.

Enstaka SÄV- och TRÄDGÅRDSSÅNGARE sjunger fortfarande, men det har blivit märkbart tystare (och mörkare nattetid) i markerna den senaste veckan. Det är bara att invänta hösten - sorgligt men sant...

Hälsar gör Andreas (med semester på upphällningen)!


Insänt av Rolf Gustafsson
torsdag 2004-07-22, 12:35

Kom inatt efter midnatt hem med ett väldigt försenat kvällståg från Gällivare. Jag har inventerat standardrutter i bl.a. norra Arjeplogsfjällen, Padjelanta nationalpark och Stora Sjöfallets sargade nationalpark. Några fågelobsar. En NÄKTERGAL sjöng vid Tarraätno den 10.7, ca 2 mil V om Kvikkjokk. I Tarradalen sjöng även minst 3 GÄRDSMYGAR och jag såg några till. Andra fåglar jag observerat är HAVSÖRN, bl a 3 ad ätandes av ett renkadaver tillsammans med ett knappt 20-tal korpar. Minst 4 olika KUNGSÖRNAR. SKÄRSNÄPPA, FJÄLLPIPARE, JORDUGGLA, FJÄLL- och DALRIPA. TJÄDER, VINTERHÄMPLING, SNÖSISKA, FJÄLLVRÅK. Mängder av KORSNÄBBAR av de 3 förekommande arterna i landet. RINGTRAST både adulta och ungfåglar, minst ett tiotal ex. BERGAND, ALFÅGEL, SMÅLOM, SMALNÄBBAD SIMSNÄPPA och mycket annat.

Andra djur är HERMELIN-kull, FJÄLLÄMMEL, JÄRV, ÄLG, obestämda sorkar.

Rolf G


Insänt av Andreas Livbom
torsdag 2004-07-22, 11:59

Datumen som avses för ÄGRETTHÄGERN nedan är naturligtvis den 19-21/7.

/A


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
torsdag 2004-07-22, 11:54

En ÄGRETTHÄGER uppehåller sig i Anttis utanför Pajala. Fågeln har setts i byn vid Torneälven måndag-onsdag 18-20/7. Idag torsdag är den dock inte sedd men ej heller eftersökt.

MVH

Andreas


Insänt av Gunnar Thingvall <Ulla-Britt.Wuopio@swipnet.se>
onsdag 2004-07-21, 20:37

Hej,
I dag vid 15-tiden rastade 15 LJUNGPIPARE vid Melderstein Herrgård, Luleå kommun.
Hälsningar Gunnar Thingvall


Insänt av Jan-Olov Johansson
måndag 2004-07-19, 20:46

Tillbringade helgen senast i Sangis med omnejd. Där noterades HAVSÖRN vid Hästviken, STORLOM i Gäddträsket, ORMVRÅK i Björkfors och utanför Frevisören STÖRRE KORSNÄBB samt utflyttad Kirunaskådare vid namn Lundström, numera bosatt i Hudiksvall.
Ett par STORLOM även i Hirvijärvi mellan Överkalix och Övertorneå.

/Jan-Olov J


Insänt av Anders Eriksson <anders.eriksson@calliope.se>
lördag 2004-07-17, 11:10

Hej!

Läste just på nätet att ytterligare en TRÄSKSÅNGARE, den 6: för i år tror jag, hittats i Finland. Den här sitter i ULEÅBORGstrakten, så nu är de nära.


Insänt av Daniel Marklund <Marklund.Daniel@spray.se>
fredag 2004-07-16, 21:07

Hej! jag såg en kungsörn vid dålarkajen i svartskatan när vi paddlade kanot där igår. MVH Danne


Insänt av Jan & Anna <jan.henriksson@snf.se>
fredag 2004-07-16, 12:11

Missade en sak...

På ett grund/liten ö Sydöst om Sagrynnorna låg 400! GRÅGÄSS, ytterligare ca 50 GRÅGÄSS fanns i området mellan Skvalpen och Sandgrynnorna


Insänt av Jan Henriksson & Anna Pettersson <jan.henriksson&snf.se>
fredag 2004-07-16, 12:08

Skärgårdstur 13-15 juli

Vid Västangrundet (del av fågelskyddsområdet V Stor-Brändön) bl a 1 LABB, 1 DALRIPA, 6 KÄRRSNÄPPA.

Sandgrynnorna
15-20!!! LABBAR, 6+4 SPOVSNÄPPA, 28 + 150 + 25 KÄRRSNÄPPA, 2 KUSTPIPARE, 3 SKRÄNTÄRNOR, 1-2 par SMÅTÄRNA, 6 EJDRAR m fl

Skvalpen
150 KÄRRSNÄPPA, 15 SPOVSNÄPPOR, 6-7 par SMÅTÄRNA, 5 LABBAR samt häckningar av bl a BACKSVALA etc

Grillklippan
ca 100 TORDMUKLAR, ca 25 TOBISGRISSLOR etc.

Junköfjärden
1 TORDMULE

obs! Dispens från fågelskyddsområdesbestämmelsena har vi fått för inventering av skräntärna åt ringmärkningscentralen vid naturhistoriska riksmuseet.


Insänt av Claes Kyrk <Claes.Kyrk@swipnet.se>
torsdag 2004-07-15, 19:01

Hej!
En fyradagars tur 9-13.7, till Abisko med omnejd (Riksgränsen-Stordalen) gav följande fågelgodis:
Smålom 8, Storlom 8, Gräsand 8 pull, Afågel 5 pull,

Havsörn 1 subad 2 obsar, Fjällvråk 12 revir samt 4-5 ex mot Kiruna och 6 ex mellan Riksgränsen och Narvik, Tornfalk 1 Stordalen, Stenfalk 2 ex mellan Stordalen och Kiruna,

Dalripa 2 hönor med 5 pull, Fjällpipare 1 Njulla, Smaln simsn häckn Stordalen, Fjällabb 1+1+4 samt 1 ruv på Njulla,

Fjälluggla en spyboll hittades på ett stenröse nära Trollsjön, den verkade inte vara äldre än 1-3 mån, Jorduggla 6 ex mellan Stordalen och Kiruna,

Sidensvans 10-15 ex Abisko-Riksgr samt flera ex vid Jukkasjärvi och Kiruna,Strömstare 3 häckningar,Blåhake mer än 20,Ringtrast häckn Abisko linbana samt 2 häckn längs stigen mot Trollsjön och en sjungande hane väster om Björkliden, Sävsångare 1 Stordalen, Nordsångare 2 sjungande v tunnelm, Grönsångare 1, Varfågel 1 Stordalen,

Lavskrika Jukkasjärvi, Gråsiska mkt vanlig hela vägen mellan Riksgränsen och Kiruna,Vinterh 4 Njulla, Bändel 4 obsar vid Abisko (största flock 14) 2 obsar Stordalen-Kiruna, M korsn ca 50-tal i småflockar,St korsn 2+35 väster om Torne hamn, alla korsnäbbarna verkade vara i rörelse utefter Torne träsks sydsida mot öster,

Lappsparv, Snösparv 4 Njulla 5 Trollsjön, Videsparv en kull öster om Kiruna, Dvärgsparv 2 sjungande väst Stordalen.

Slutligen kan nämnas en 2k blåhökhane vid Persöfjärden 14.7

mvh/classe Kyrk


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
torsdag 2004-07-15, 11:23

En LÄRKFALK jagade insekter över Kallax flygplats i morse vid 8-tiden. Det var min första obs av lärkfalk i år.

/Andreas


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
onsdag 2004-07-14, 11:33

Hej!

Vidarebefordrar en hälsning från Martin Rydberg-Hedén på Haparanda-Sandskär vidarebefordrad av Staffan Svanberg:

Inga tyngre rariteter sedda på ön den senaste tiden, höksångaren kom det t.o.m. dementi om. Däremot är följande intressanta obsar gjorda av lite "halvroliga" arter:

NORDSÅNGARE - 1 par i revir, osäkert om häckning skett eller inte.

LUNDSÅNGARE - 1 häckning och totalt 5 gamla fåglar noterade.

DVÄRGSPARV - 2 häckningar och totalt 7 individer noterade.

/A


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
tisdag 2004-07-13, 14:46

Hejsan!

Tog en nattlig tur "before work" måndag 12/7 kl.2315 - tisdag 13/7 kl.04.10 längs rutten Gäddvik-Nälinge-Avan-Unbyn-Selet-Ale-Alvik-Ersnäs-Antnäs-Måttsund-Kallax. Det var en mild och stilla natt med någon enstaka regndroppe i luften och temperatur mellan 10 och 15 grader- ganska idealiskt således.

Mest anmärkningsvärda obsen var 1 PÄRLUGGLA som ropade två serier vid kraftledningsgatan V Unbyn. Tror aldrig jag hört pärlugglan i juli förr. I Alvik konstaterades 2 häckningar av HORNUGGLA, den ena rörde sannolikt samma ungfglar som Ulf P Eriksson hörde för några dagar sedan. I Kallax by satt inom ett begränsat område 1 ÄRTSÅNGARE och 2 TÖRNSÅNGARE och sjöng för fulla halsar. I samma område har jag hört dessa arter även tidigare år, så det handlar nog om revirtrogna fåglar som återvänder till trolig häckplats.

F.ö. bra läge för att hitta träsksångare nu. Ut och spana!

Andreas


Insänt av Roger Nordmark <roger.nk@telia.com>
tisdag 2004-07-13, 11:21

Tillbringade förra veckan i sö. Finland
i skärgården i Hangö trakten. Hörde många olika sångararter. Såg och hörde HÄRMSÅNGAREN i stugan under fyra dagar. Fågelsången var så genomträngande och vacker tom. vackrare än näktergalens.
GRÅHÄGER och TÖRNSKATA observerades vid ett par tillfällen.
Roger Nk.Insänt av Claes kyrk <Claes.Kyrk@swipnet.se>
måndag 2004-07-12, 19:07

Ägretthägern!

Under förmiddagen passerade jag förbi Vittangi för att kolla efter hägern. Två-tre timmars span gav negativt resultat. Vill dock ändå meddela att hägern sågs av lokalbefolkning senast igår förmiddag,(söndag 11.7). Den kan naturligtvis kanske vara kvar. Enligt samma person så har folk i byn sett den vita hägern även under förra året.

Annat som sågs var storlom, smålom, sjöorre, dvärgmås 2 ad, brunhök hona samt jorduggla 2, bändel 1.


  « Föregående 20       Nästa 20 »