Fågelobservationer

Välkommen till obs-sidan.

Skriv en egen observation

OBS! Ange inte exakt lokal för känsliga arter t.ex. rovfåglar och ugglor. Tänk på att även äggsamlare kan läsa det du skriver!

Sökning:


Insänt av Daniel Marklund <Marklund.Daniel@spray.se>
fredag 2004-07-16, 21:07

Hej! jag såg en kungsörn vid dålarkajen i svartskatan när vi paddlade kanot där igår. MVH Danne


Insänt av Jan & Anna <jan.henriksson@snf.se>
fredag 2004-07-16, 12:11

Missade en sak...

På ett grund/liten ö Sydöst om Sagrynnorna låg 400! GRÅGÄSS, ytterligare ca 50 GRÅGÄSS fanns i området mellan Skvalpen och Sandgrynnorna


Insänt av Jan Henriksson & Anna Pettersson <jan.henriksson&snf.se>
fredag 2004-07-16, 12:08

Skärgårdstur 13-15 juli

Vid Västangrundet (del av fågelskyddsområdet V Stor-Brändön) bl a 1 LABB, 1 DALRIPA, 6 KÄRRSNÄPPA.

Sandgrynnorna
15-20!!! LABBAR, 6+4 SPOVSNÄPPA, 28 + 150 + 25 KÄRRSNÄPPA, 2 KUSTPIPARE, 3 SKRÄNTÄRNOR, 1-2 par SMÅTÄRNA, 6 EJDRAR m fl

Skvalpen
150 KÄRRSNÄPPA, 15 SPOVSNÄPPOR, 6-7 par SMÅTÄRNA, 5 LABBAR samt häckningar av bl a BACKSVALA etc

Grillklippan
ca 100 TORDMUKLAR, ca 25 TOBISGRISSLOR etc.

Junköfjärden
1 TORDMULE

obs! Dispens från fågelskyddsområdesbestämmelsena har vi fått för inventering av skräntärna åt ringmärkningscentralen vid naturhistoriska riksmuseet.


Insänt av Claes Kyrk <Claes.Kyrk@swipnet.se>
torsdag 2004-07-15, 19:01

Hej!
En fyradagars tur 9-13.7, till Abisko med omnejd (Riksgränsen-Stordalen) gav följande fågelgodis:
Smålom 8, Storlom 8, Gräsand 8 pull, Afågel 5 pull,

Havsörn 1 subad 2 obsar, Fjällvråk 12 revir samt 4-5 ex mot Kiruna och 6 ex mellan Riksgränsen och Narvik, Tornfalk 1 Stordalen, Stenfalk 2 ex mellan Stordalen och Kiruna,

Dalripa 2 hönor med 5 pull, Fjällpipare 1 Njulla, Smaln simsn häckn Stordalen, Fjällabb 1+1+4 samt 1 ruv på Njulla,

Fjälluggla en spyboll hittades på ett stenröse nära Trollsjön, den verkade inte vara äldre än 1-3 mån, Jorduggla 6 ex mellan Stordalen och Kiruna,

Sidensvans 10-15 ex Abisko-Riksgr samt flera ex vid Jukkasjärvi och Kiruna,Strömstare 3 häckningar,Blåhake mer än 20,Ringtrast häckn Abisko linbana samt 2 häckn längs stigen mot Trollsjön och en sjungande hane väster om Björkliden, Sävsångare 1 Stordalen, Nordsångare 2 sjungande v tunnelm, Grönsångare 1, Varfågel 1 Stordalen,

Lavskrika Jukkasjärvi, Gråsiska mkt vanlig hela vägen mellan Riksgränsen och Kiruna,Vinterh 4 Njulla, Bändel 4 obsar vid Abisko (största flock 14) 2 obsar Stordalen-Kiruna, M korsn ca 50-tal i småflockar,St korsn 2+35 väster om Torne hamn, alla korsnäbbarna verkade vara i rörelse utefter Torne träsks sydsida mot öster,

Lappsparv, Snösparv 4 Njulla 5 Trollsjön, Videsparv en kull öster om Kiruna, Dvärgsparv 2 sjungande väst Stordalen.

Slutligen kan nämnas en 2k blåhökhane vid Persöfjärden 14.7

mvh/classe Kyrk


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
torsdag 2004-07-15, 11:23

En LÄRKFALK jagade insekter över Kallax flygplats i morse vid 8-tiden. Det var min första obs av lärkfalk i år.

/Andreas


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
onsdag 2004-07-14, 11:33

Hej!

Vidarebefordrar en hälsning från Martin Rydberg-Hedén på Haparanda-Sandskär vidarebefordrad av Staffan Svanberg:

Inga tyngre rariteter sedda på ön den senaste tiden, höksångaren kom det t.o.m. dementi om. Däremot är följande intressanta obsar gjorda av lite "halvroliga" arter:

NORDSÅNGARE - 1 par i revir, osäkert om häckning skett eller inte.

LUNDSÅNGARE - 1 häckning och totalt 5 gamla fåglar noterade.

DVÄRGSPARV - 2 häckningar och totalt 7 individer noterade.

/A


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
tisdag 2004-07-13, 14:46

Hejsan!

Tog en nattlig tur "before work" måndag 12/7 kl.2315 - tisdag 13/7 kl.04.10 längs rutten Gäddvik-Nälinge-Avan-Unbyn-Selet-Ale-Alvik-Ersnäs-Antnäs-Måttsund-Kallax. Det var en mild och stilla natt med någon enstaka regndroppe i luften och temperatur mellan 10 och 15 grader- ganska idealiskt således.

Mest anmärkningsvärda obsen var 1 PÄRLUGGLA som ropade två serier vid kraftledningsgatan V Unbyn. Tror aldrig jag hört pärlugglan i juli förr. I Alvik konstaterades 2 häckningar av HORNUGGLA, den ena rörde sannolikt samma ungfglar som Ulf P Eriksson hörde för några dagar sedan. I Kallax by satt inom ett begränsat område 1 ÄRTSÅNGARE och 2 TÖRNSÅNGARE och sjöng för fulla halsar. I samma område har jag hört dessa arter även tidigare år, så det handlar nog om revirtrogna fåglar som återvänder till trolig häckplats.

F.ö. bra läge för att hitta träsksångare nu. Ut och spana!

Andreas


Insänt av Roger Nordmark <roger.nk@telia.com>
tisdag 2004-07-13, 11:21

Tillbringade förra veckan i sö. Finland
i skärgården i Hangö trakten. Hörde många olika sångararter. Såg och hörde HÄRMSÅNGAREN i stugan under fyra dagar. Fågelsången var så genomträngande och vacker tom. vackrare än näktergalens.
GRÅHÄGER och TÖRNSKATA observerades vid ett par tillfällen.
Roger Nk.Insänt av Claes kyrk <Claes.Kyrk@swipnet.se>
måndag 2004-07-12, 19:07

Ägretthägern!

Under förmiddagen passerade jag förbi Vittangi för att kolla efter hägern. Två-tre timmars span gav negativt resultat. Vill dock ändå meddela att hägern sågs av lokalbefolkning senast igår förmiddag,(söndag 11.7). Den kan naturligtvis kanske vara kvar. Enligt samma person så har folk i byn sett den vita hägern även under förra året.

Annat som sågs var storlom, smålom, sjöorre, dvärgmås 2 ad, brunhök hona samt jorduggla 2, bändel 1.


Insänt av Ulf P Eriksson <ulf.eriksson@lulea.mail.telia.com>
måndag 2004-07-12, 11:02

11/7 En tur längs Råne södra älvdal under kvällen gav ingenting i ygleväg, ett par MORKULLA i Skogså var väl det enda! Hälsar Ulf Råne norra älvdal är för starkt trafikerad för att nånting skall höras annat än genom tur!


Insänt av
måndag 2004-07-12, 10:55

I fredags på väg till Narken, stannade vi till på Glada oxen för att äta middag och fick ÄGRETTHÄGER på köpet.
Under helgen har vi spanat på fåglar och besökt bl.a Kalkkavuoma fågeltorn Så helgen gav i fågelväg bl.a SKOGSNÄPPA, GRÖNBENA, BLÅ KÄRRHÖK, ORMVRÅK, VINTERHÄMPLING, ENKELBECKASIN och mycket annat av de vanligaste fåglarna.
Monika Berg


Insänt av Glenn Bark
söndag 2004-07-11, 21:07

Eftersom jag var en av dem som hade tummen kvar där bak (läs Mats inlägg nedan) så blev det ingen häger för min del. Istället har jag "närskådat" under dagarna två, vilket har resulterat i en del kul obsar:

Lördagen: Persöfjärden (V tornet); 3 BRUN KÄRRHÖK (familj), 1 LÄRKFALK, SÅNGSVAN (1 par med 4 ungar i bo), GRÅGÅS (1 par med 2 ungar), GRÅHAKEDOPPING mfl. Gammelstadsviken; 18 KANADAGÅS, ca 150-200 blandade TÄRNOR, 50-100 SKRATTMÅS, 10 DVÄRGMÅS, 1 BRUN KÄRRHÖK (ad hane), GRÅGÅS (1 par med 1 unge) samt 1 FISKGJUSE.

Under söndagen blev det en liknande runda med start i Persöfjärden; 2 SÄVSÅNGARE, 1 JORDUGGLA (jagade ca 10 m ifrån tornet= BRA obs!). SÅNGSVANARNA, BRUNA KÄRRHÖKARNA och LÄRKFALKEN var kvar idag med. 4 TORNFALKAR, 1 HAVSÖRN(2K?). Vid östra delen av Persöfjärden sågs 47 KANADAGÅS, 1 DVÄRGMÅS samt 1 BRUN KÄRRHÖK (honf.) Vid Gammelstadsviken; 1 TRANA, 2 SÄVSÅNGARE, 2 FISKGJUSE, 24 KANADAGÅS, 2 GRÅGÅS, 1 BRUNAND (hane), 1 SALSKRAKE (hona), 20 DVÄRGMÅS, 150-200 TÄRNOR, 8 SKÄGGDOPPING, 2 SOTHÖNA, 1 SÅNGSVAN, 10 TORNSEGLARE, 2 BRUN KÄRRHÖK (honf.).
//Glenn


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
söndag 2004-07-11, 17:46

Hej hopp!

Först en obs från i fredags 9/7 då jag såg 1 hona STENFALK med en småfågel eller sork i klorna vid Örnäsets kyrkogård.

Idag söndag har jag under en löparrunda i Ormbergsterrängen sett 1 NÖTKRÅKA samt 1 ORMVRÅK. Ormvråken är faktiskt den första jag noterat under häckningstid i år.


Insänt av Ulf P Eriksson <ulf.eriksson@lulea.mail.telia.com>
lördag 2004-07-10, 21:21

Vad gäller HORNUGGLA, så har undertecknad hittat två häckningar i Lul kn. förutom AnL:s häckning, på andra ställen; 1 i området Persöfjärden med minst 3 juniorer och 1 i området Ersnäs-Alvik med minst 2 juniorer! Alltså i Lul kn minst 3 häckningar! Det lönar sig alltså att vara ute och lyssna på kvällar och nätter (som tips)! Hälsar Ulf (dom kvällar man inte följer med på drag inom länet med uppkollning av fåglar via tjänsten inom RRK)! Gärna Tips från Rån älvdal och Lul älvdal ifrån omr. Gäddvik-Unbyn!


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
lördag 2004-07-10, 16:42


Hej!

Strax efter midnatt, detta idag lördag 10/7, hittade jag en häckning av HORNUGGLA i sydvästra Öjebyn, Piteå kommun. Det var minst 3 ungar som satt och pep i en mindre talldunge.

Efter en god natts sömn kunde jag därefter utöka min sängrovfågellista, (som den minnesgode kan erinra sig att jag tidigare har redogjort för på denna plats!). När jag på balkongen fick syn på en hane TORNFALK som sakta drog i till synes lämplig riktning, rusade jag in i sovrummet och slängde mig ner på sängen. Jag kunde därefter halvliggandes, med siktet ställt ovanför fönstrets blomsterkrukor, till min oerhörda glädje se falken sakta svepa förbi grannens skorsten... Glädjen stod högt i tak! (OK, jag håller med. Det är lite weird, men vi har ju alla våra listor... Eller hur?! F.ö. blev detta rovisart nr 4 från denna spektakulära obsplats.)

Hälsar gör Lars!


Insänt av Jan-Erik Falk <janerikf@telia.com>
lördag 2004-07-10, 16:18

Andrahandsobservation.
8/7 såg Olle Malmsten på Trollnäs en halsbandsflugsnappare. 3 m från observatören satt en halsbandsflugsnappare, en svart-vit flugsnappare och en hona bredvid varandra på ett räcke.
Jan-Erik Falk skriver detta.Insänt av Peter Nilsson <peter@medit.se>
lördag 2004-07-10, 15:56
Webbadress: http://www.sofnet.org/

STENFALK häckar i ett gammalt kråkbo vid Vargviken, Fårön, Piteå. Bild finns på adressen ovan.

Hälsar Peter från ett varmt Dar es Salaam, Tanzania


Insänt av Mats Bergquist <mats.bergquist@home.se>
lördag 2004-07-10, 10:05

Lyckat dragplåster!

Efter ytterligare en givande nattlig långfärd i bil, tredje resan sedan i maj där milantalet inte underskridit 75 mil, är jag så åter hemma vid 0430 på morgonen. Styrman denna gång var Andreas L och de övriga medresenärerna var Ulf T, Ulf P E samt delvis även Carin S. Målet var den ”vita häger” som setts i Vittangi några dagar. Innan vi hunnit ända fram, hade Ingrid S och Anders L, från Kiruna, tagit sig till platsen och enkelt kunna artbestämma fågeln till en ÄGRETTHÄGER: Efter ett tillsynes alltför långt stopp i Purnu för ett gófika, var givetvis fågelskrället inte synlig när vi anlände till de av högvatten dränkta stränderna längs Torneälven. Men klockan 2210 kom den i alla fall flygande och landade i toppen på en videbuske inte långt från stranden. Där kurade den ihop sig för att troligen sitta och sova resten av den smått regniga natten. Jubel i busken har jag hört talas om, men nu blev det jubel på stranden. Detta är tredje fyndet i Lappland (två fynd från Västerbotten) och samtidigt en ny art för Torne lappmark.

Ägretthägern är under ökning och har börjat häcka i Lettland, Holland och Polen. Till 2001 finns det 257 fynd i Sverige. En av dessa fåglar hade jag lyckan att hitta i Muskusträsk; Vistträsk, 1982, så det var hög tid för en komplettering.

Om det kan vara till någon glädje, har flera av de ägretthägrar som ses i Sverige varit långstannare, så än finns det hopp för er som inte fått tummen ur…!

/ MatsInsänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
fredag 2004-07-09, 13:17

Det finns en liten vit häger, mest troligt 1 SILKESHÄGER, i Vittangi, Kiruna just nu enligt Club300:s telefonsvarare. Fågeln håller till på några holmar i Torneälven och lär ha varit där i några dagars tid. Detta torde vara Lapplands första fynd av nämnda art.

/Andreas


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
fredag 2004-07-09, 11:21

Hej!

Nu tillbaka i länet efter en veckas välbehövlig semestervistelse söderöver! Tog med sambon på en kort nattrunda på torsdag natt 8-9/7 kl.2255-0020 på Hertsön, Örnäset samt SSAB-området. Behållningen blev 1 kull (troligen 3 st) tiggande HORNUGGLEungar, så det är inte bara i Piteå det har häckat hornuggla i sommar.

Hälsningar Andreas och Carin!


  « Föregående 20       Nästa 20 »