Fågelobservationer

Välkommen till obs-sidan.

Skriv en egen observation

OBS! Ange inte exakt lokal för känsliga arter t.ex. rovfåglar och ugglor. Tänk på att även äggsamlare kan läsa det du skriver!

Sökning:


Insänt av <matsake.bergstrom@swipnet.se>
torsdag 2004-08-12, 22:59

Pungmesens bo är pung-eller droppformat,oftast byggt i strandskog och av kaveldun.Ingångshålet sticker ut som en liten tunnel. Boet påminner något om en hängande grå raggsocka med "pip."
Låter väldigt intressant det där.


Insänt av Staffan Sundin <ugglan63@hotmail.com>
torsdag 2004-08-12, 21:36

God fart även idag i näten på Näset. 151 fåglar av 18 arter kunde ringmärkas mellan kl 04.30-13.30:
Lövsångare 94, Sädesärla 8, Grönsiska 8, Trädpiplärka 7, Gulärla 5, Bofink 5, Bergfink 4, Sävsparv 4, Svartvit flugsnappare 3, Ladusvala 3, Mindre korsnäbb 2, Talgoxe 2, Hussvala 1, Buskskvätta, 1 Blåhake 1, Ärtsångare 1, Trädgårdssångare 1 samt Grå flugsnappare 1.
Inga speciella observationer, frånsett vår dagliga dos Skräntärna..
/Hälsar Lars och Per Sandberg, Sven-Erik Sundberg och Staffan


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
torsdag 2004-08-12, 21:15

Klämde in en halvtimmes skådning på torsdagseftermiddagen mellan jobb och träning. Besökte Kallax hamn som bjöd på lågt vatten men knapphändigt med vadare (endast TOFSVIPA, vädret är väl för vackert för att några vadare ska finna det lönt att rasta). I övrigt sågs 1 GRÅHÄGER (1K-fågel, liksom smärre flockar av GRÅ- och KANADAGÅS, GRÄS- och BLÄSAND, GULÄRLA m.m.

/A


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
torsdag 2004-08-12, 21:12

Nordvindarna sätter fart på sydsträcket av småfågel. Idag torsdag har man på Haparanda Sandskärs fågelstation ringmärkt 174 fåglar av 13 arter, därav 157 LÖVSÅNGARE, 2 LUNDSÅNGARE, 1 GRÖNSÅNGARE samt 1 BLÅHAKE. Man har även kontrollerat 1 DVÄRGSPARV (1K) som ringmärktes den 5/8. Av övriga obsar kan nämnas LÄRK- och STENFALK som ses på ön s.g.s. dagligen.

/A


Insänt av Jan-Olov Johansson
torsdag 2004-08-12, 08:52

Ytterligare hösttecken: 100-talet STARAR samlade vid lilla Mjölkuddsrondellen i Luleå i morse.
/Jan-Olov J


Insänt av Staffan Sundin <ugglan63@hotmail.com>
onsdag 2004-08-11, 22:02

Rapport från Näset 11/8:
Höstmärkningen (i år blir den ganska sporadisk) är i gång sedan 24/7. Hittills har 701 fåglar av 35 arter ringmärkts.
De 3 senaste märkdagarna har fågeltillgången varit mycket god. 324 fåglar av 26 arter har märkts, bl a 206 LÖVSÅNGARE, 1 MINDRE HACKSPETT, 1 TRETÅIG HACKSPETT och 2 VIDESPARVAR. Drygt 90 % av de fångade fåglarna är årsungar (1K-fåglar). Idag märktes 169 fåglar av 16 arter. Inga sällsyntheter har ringmärkts.

De 701 märkta fåglarna i höst är fördelade enligt följande:
Lövsångare 380, Svartvit flugsnappare 91, Sädesärla 45, Bofink 31, Bergfink 27, Sävsparv 16, Rödstjärt 13, Talgoxe 13, Grönsiska 10, Rödhake 8, Talltita 8, Blåmes 7, Trädpiplärka 6, Grå flugnappare 5, Mindre korsnäbb 5, Mindre hackspett 4, Domherre 3, Björktrast 3, Blåhake 3, Videsparv 3, Gulärla 3, Sävsångare 2, Större hackspett 2, Gråsiska 2, Grönbena 1, Tretåig hackspett 1, Ladusvala 1, Ärtsångare 1, Trädgårdssångare 1, Kungsfågel 1, Järnsparv 1, Trädkrypare 1, Taltrast 1, Svartmes 1 och Grönfink 1.
Återfynd: Fick för några dagar sedan besked av Peter Nilsson om en Lövsångare ringmärkt på Näset i början av aug 2003, som återfångades på nordsträck 18/5 2004 i Ukraina (på Krimhalvön).
Obsar: Ett tydligt hösttecken var de 19 + 4 Tranor som idag sträckte mot söder i N-vinden. Skräntärna observeras dagligen.
/Hälsn Staffan samt medhjälparna Lars Sandberg och Sven-Erik Sundberg


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
onsdag 2004-08-11, 20:37

Idag onsdag 11/8 har man på Haparanda Sandskärs fågelstation (under p g a blåst blott två timmars märkning) ringmärkt 41 fåglar av 10 arter, bl.a. 1 DVÄRGSPARV (säsongens tredje) samt 2 SPARVHÖKAR.

/A


Insänt av Anna
onsdag 2004-08-11, 12:59

Den bilden liknar det som finns i olika böcker, ser mera "runt" ut och med tak. Jag/vi får söka vidare!


Insänt av Lars Harnemo
onsdag 2004-08-11, 11:15
Webbadress: http://www.nof.nu/temp/stjärtmesbo.jpg

Hej
Hittade en dålig bild på ett stjärtmesbo på nätet. Kolla in länken.


Insänt av Anna Andersson <anna.andersson@hem.utfors.se>
onsdag 2004-08-11, 10:05

Pungmeslikt bo (?!) i Persöfjärden?

Min pappa har huggit ved nere vid sjön och då funnit ett bo i en björkkvist. Boet är ca 15-20 cm långt och har "hål" i två sidor, som en "hängande droppe med avlånga öppningar" på två håll. Han högg ner björkarna i början av juni och de vissnade löven sitter kvar på kvisten. Nu när han hämtade hem veden så hittade han boet. Är det någon som vet hur ett stjärtmesbo ser ut eller vad kan det annars vara? Bild kommer framöver.


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
tisdag 2004-08-10, 22:00

Personalen på Haparanda Sandskärs fågelstation meddelar att man idag tisdag ringmärkt 88 fåglar av 9 arter, inget speciellt i artväg. Av obsar på ön från idag kan nämnas 1 (3-4K) HAVSÖRN, 1 SMÅSNÄPPA samt 2 SMÅTÄRNOR (ad. + juv.)

De senaste dagarna har rörelsen och omsättningen på småfågel ökat markant på ön; särskilt LÖVSÅNGARE uppträder talrikt. Dessutom håller stationspersonalen att svettas bort i värmen som man dock svalkar av sig genom dopp i det tempererade (20 grader) havet.

/A


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
tisdag 2004-08-10, 16:52

Igår måndag 9/8 tog jag en skön springtur två varv runt milspåret på F 21, Kallaxheden. Såg och hörde då bl.a. 2 TOFSMESAR, varav en i något som kan vara ett nytt revir för arten. I så fall är det det 6:e kända reviret på Kallaxheden. F.ö.verkar det vara invasionstendenser för STÖRRE HACKSPETT. Tyckte mig ha betydligt fler individer än vanligt av denna art på heden. Att de flesta individerna skulle utgöras av ungfåglar som fötts i trakten tidigare i sommar verkar ganska osannolikt.

Hälsar gör Andreas!


Insänt av Lars Harnemo
tisdag 2004-08-10, 11:58
Webbadress: http://svalan.environ.se/rappsyst/dagens.asp?lokalid=4113

Här ovan finns en direktlänk till obsar som är inlagda i Svalan från Haparanda Sandskär.
(Listan visar bara de obsar som följer rapportmallen. Om du vill se samtliga obsar, klicka till höger på "Visa alla obsar".)


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
tisdag 2004-08-10, 11:19

För er som inte tittar på Svalan kan jag nämna att man på Haparanda Sandskärs fågelstation den senaste veckan ringmärkt bl.a. 2 DVÄRGSPARVAR (1 2K+ och 1 1K) samt 3 LUNDSÅNGARE. Båda dessa arter har konstaterats häcka på ön för ett par veckor sedan, så det är med stor sannolikhet öns egna häckfåglar som fastnat i näten.

/A


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
måndag 2004-08-09, 21:55


Hej!

Först en rapport från Piteå kommun idag måndag 9/8: I morse åkte jag ut till Näset för märkning. På väg dit noterade jag hela 9 HÄMPLINGAR i den s.k. Älvsbyrondellen, i Öjebyn. (En ökning med 2 ex på några dagar...)

Senare idag, under sen eftermiddag, tog jag mig en cykeltur i Öjebyn m.o.
Bl.a. noterade jag en nordflygande adult LÄRKFALK över Framnäsområdet, samt något senare 1 TURKDUVA i närheten av Trädgårdsförsöksstationen.

Så något helt annat! I lördags blev jag uppringd av Ulrika Andersson, Pitholm. Hon hade nära sina föräldrars stuga, i närheten av gamla havsbadsvägen, hittat en skadad rovfågel. Över telefon kom vi fram till att det rörde sig om en LÄRKFALK. Falken uppvisade obefintlig flygförmåga, och den visade ringa intresse för de olika typer av föda som Ulrika försåg den med.

Lösningen kom till slut att bli att Ove Persson, Piteå, tog hand om falken för att försöka rehabilitera den. Jag återkommer med mer information om "patienten", och vi kan bara hoppas att det går bra för fågeln i fråga; Arten är så pass ovanlig i Norrbotten, att varje individ är av stort värde för beståndet här.

(Som NOF:are och fågelskådare vill jag f.ö. rikta ett stort tack till Ulrika, för det jobb hon lade ner på att försöka hjälpa/föda falken i fråga både innan och efter vårt telefonsamtal! Ett tack även till Kicki Nilsson på Fårön, som tipsade Ulrika om mitt namn!)

Nu håller vi tummarna, Ove... Lycka till!!!

Hälsar gör Lars.


Insänt av Per Sandberg
måndag 2004-08-09, 13:40

Hej!

Båthelg till Piteå skärgård via Piteälven t.o.r. gav:
GRÅHÄGER, 2 ex (1 ad, en yngre)rastande vid ön Märren i Piteälven,lördag 7/8.
SKRÄNTÄRNA 1 juv + 1 ad, TORNFALK 1 hona, LÄRKFALK 1 ad, KUSTLABB 1 ex vid Stor-Räbben, 8/8, samt en TORDMULE utanför Lill-Räbben samma datum.
Gott om STORSKARV här och var samt dussintalet GRÅSÄL kring Lilla Björn.

Lördag: Åsa, Maja, Johan och Per Sandberg.
Söndag: Förutom ovanstående även Karin Malmström och Lars Sandberg.Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
söndag 2004-08-08, 17:21

En runda norrut under söndagseftermiddagen gav inte mycket. Flera BRUNA KÄRRHÖKAR kring Persöfjärden, både gamla och unga fåglar samt 1 ruggande ÅRTA i Sellingsundet, Gammelstadsviken var dock alltid något.

/A


Insänt av Glenn Bark
söndag 2004-08-08, 13:57

Även jag dippade de mindre flugarna vid Harrbäcksfjärden idag, 09.30-11.30, men fick se en MINDRE HACKSPETT (hona) samt en hel del småfåglar i dungen. Mycket matning av ungfåglar!
På hemvägen gjorde jag ett kortare stopp vid Svartskatatornet och såg en GRÅHÄGER samt BRUN KÄRRHÖK, GRÅGÅS samt en del änder.
//Glenn


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
söndag 2004-08-08, 06:35


Hej!

Här kommer en sammanställning över en del obsar jag gjort de senaste dygnen i Piteå kommun: Torsdag 5/8 såg jag 1 adult LÄRKFALK dra över Framnäsområdet (i Öjebyn) mot Grans. Samma dag såg jag 3 SKOGSDUVOR på den s.k. Långslättan, belägen mellan Sjulsmark och Rosfors.

Fredag 6/8 såg jag en grupp på 6 SMALNÄBBADE NÖTKRÅKOR på Framnäsområdet. 4 ex tiggde frekvent och matades av de återstående. På kvällen samma dag såg jag 7 HÄMPLINGAR- en familjegrupp- alldeles nära Älvsbyrondellen i Öjebyn.

Lördag 7/8 cyklade jag Framnäs- Bjursträsk (Luleå kommun) t.o.r., en sträcka på 72 km. Under den färden noterades bl.a. 1 hona SPARVHÖK nära Porsnäsfjärden, 1 hane TORNFALK i Lakafors, 1 hane TORNFALK i Sjulsmark, 1 hane TÖRNSÅNGARE på Långslättan (precis söder om skylten som pekar mot Övre Sjulsmark) samt 1 SLAGUGGLA nära Rosfors bruk.

Hälsar gör Lars!


Insänt av Staffan Sundin <ugglan63@hotmail.com>
lördag 2004-08-07, 19:03

Morgon- och förmiddagsmärkning på Näset i Norrfjärden gav idag 36 fåglar av 12 arter. Det är ganska dålig rörelse än så länge, men fåglarna känner väl ingen större inspiration till sträckrörelser med 27 grader i skuggan..
Dock ringmärktes bl a höstens första VIDESPARV (1K hane) och BLÅHAKE 2 ex (1 ad hane och 1 juv hona). Den gamla Blåhaken såg faktiskt ut som en vitstjärnig vid snabb påtitt.. men det var vita bräm på underliggande röd strupfläck! En snabb fältobs av denna fågel hade ev kunnat ge en felaktig rasbestämning! Således ett klart observandum (vilket finns beskrivet i litteraturen sedan tidigare).
En ad hane MINDRE HACKSPETT kunde ochså förses med ring (den 3:e för hösten).
Totalt har närmare 400 fåglar märkts vid Näset i höst. Återkommer med en sammanställning så småningom.
/Hälsar Lars Sandberg, Andreas Livbom (som var på besök ett par timmar) och Staffan


  « Föregående 20       Nästa 20 »