Fågelobservationer

Välkommen till obs-sidan.

Skriv en egen observation

OBS! Ange inte exakt lokal för känsliga arter t.ex. rovfåglar och ugglor. Tänk på att även äggsamlare kan läsa det du skriver!

Sökning:


Insänt av Haparanda Sandskär Fågelstation
torsdag 2011-08-04, 21:00

Onsdag 3 augusti,en strålande men blåsig morgon då vi drog isär näten.
Idag var det väldigt lite rörelse på fåglarna och 23 fåglar av 10 arter fick ring.
Fortsatt lite byte bland vadarna med årets första småsnäppa och nu tre roskarlar.

Torsdag 4 augusti, idag hade vinden mojnat
och vi tog lite mer fågel 37 av fjorton arter.
Flera orrar nere på sydön och vi tar flest fåglar strax innan stängning.
Roligast idag var en mindre flugsnapparhona omärkt som varnade väldigt intensivt mellan tunnelnätet och näthissen. Jag hörde också något som jag tolkade som kontaktläten från ungar men jag lyckades aldrig hitta ursprunget till lätet. Klart intressant!
För Hsfs Bo Slunge


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
torsdag 2011-08-04, 20:45

Upprörd/varnande MINDRE FLUG på Sandskär idag, ser jag i Svalan. Låter spännande...


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
tisdag 2011-08-02, 22:04

Antalet ringmärkta vadare på Sandskär är, som stationspersonalen misstänkte, ovanligt stort. Trots en lite senare start än vanligt har vi hittills i år fram till 2/8 följande exempel på märksiffror (antal för 2010, 2009 och 2008 fram till samma datum inom parentes):

GRÖNBENA 145 (70 56 97)
KÄRRSNÄPPA 83(rekordmånga) (11 0 20)
BRUSHANE 20(rekordmånga) (1 3 4)

Vad gäller grönbena så kan det bli svårt att slå årsrekordet från 2006 på 219 ringmärkta ex. Fram till den 2/8 hade man då redan hunnit förse 185 individer med ring.

Väder, vind och vattenstånd spelar förstås en stor roll för möjligheterna att fånga vadare på Sandskär, men man ska inte glömma bort att en del även handlar om hur smart man placerar ut burarna (hur man grupperar dem, i vilken typ av strandkant och med vilket vattendjup man sätter ut dem etc.). Det verkar vara ett bra år för rastande vadare överlag, men ni som är och har varit på ön kanske även är lite smartare än de flesta? ;-)

Hälsningar Andreas (som tror att nästa stöt med tättingar på Sandskär kommer på torsdag morgon)!


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
tisdag 2011-08-02, 21:33

När det gäller VIDESPARV på Sandskär så häckar den troligen bara vissa år. Vi har aldrig noterat arten under våra juniinventeringar, vilka pågått sedan 2006. De flesta år dyker videsparven upp på fågelstationen först senare i augusti eller rentav i början av september, vilket kan tolkas som höstflyttande individer. I själva verket är dock vidseparven rätt vanlig på ön även under första halvan av maj (när fågelstationen tyvärr är stängd), men då handlar det om individer på vårflyttning som normalt inte stannar på Sandskär för att häcka.

F ö får man nog betrakta RÖRSÅNGAREN som en häckfågel på Sandskär 2011. En 1K är ingen 1K men två 1K är många 1K... Vi hörde ingen sjungande adult då vi inventerade i juni, men sjungande rörsågngare är ju rätt lätt att missa bland alla SÄVSÅNGARE. Det har dock hänt förr, senast 2004, att ungfåglar ringmärkts i juli eller början av augusti. Annars har de fåtaliga fynden av rörsångare (nästan?) uteslutande handlat om adulta individer.


Insänt av Haparanda Sandskär Fågelstation
tisdag 2011-08-02, 21:21

Ser att måndagens rapport inte kommit in så den kommer här.
Ingen vidare fart på fåglarna utan måndagens resultat blev 28 fåglar av 10 arter.
Idag tog vi dock fortvarande en del vadare 10 grönbenor och 1 brushane.
Sol, bad och bastu är ju inte fel.
Vilken sommar!


Insänt av Haparanda Sandskär Fågelstation
tisdag 2011-08-02, 21:13

Ringmärkningen gav idag 68 fåglar av 17 arter. Fortsatt bra fart på vadarna gjorde att vi fortsatte lite på eftermiddagen. Summorna för årets vadarmärkning måste ju vara väldigt bra eller vad säger ni som har tillgång till färska siffror från senare år.
Årets andra rörsångare märktes ju idag och bägge fåglarna har jag bedömt som färdigvuxna i ving/stjärtpennor och juv.rugg 5, en klassad 5 i fett och den andra 6. Vilket gör att de kan påbörja flytt när som helst.
Jag antar att de häckar men,men.
Hur ofta häckar videsparven på ön, två ringmärkta och två obsar.
Bo Slunge


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
tisdag 2011-08-02, 20:47

God afton!

Jag ser att dagens obsar och ringmärkning från Sandskär är på väg att matas in i Svalan. Verkar vara ännu en trevlig dag på ön, där jag blir särskilt intresserad av säsongens andra 1K RÖRSÅNGARE (den förra för bara några dagar sedan). Häckning på ön? Hur noga är fåglarna studerade m.h.t. färdigvuxna ving- och stjärtpennor etc.?

Med vänlig hälsning
Andreas


Insänt av Haparanda Sandskär Fågelstation
söndag 2011-07-31, 20:50

Lördag 30 juli

Märkstart som vanligt vid 05.00 i strålande sol, en sol som vi blivit vana vid och det verkar ju inte påverka fågeltillgången negativt.
En lugn dag i näten med 68 nymärkningar med bara fem vadare, det kanske är så att de har personalbyte ldag också och att det kommer ett nytt gäng i veckan som kommer.
Idag tog vi en rörsångare, ungfågel med fett 5, var kommer han ifrån då? När vi sedan kollar listan över fånngade fåglar här ute så ser vi att man tagit dubbelt så många kungsfågelsångare genom åren så det var ju en liten höjdare.
Helg och högtrycksväder gör att hamnen fylls på under dagen och det ska dessutom bli bröllop i eftermiddag men Rune kommer in innan bröllopsgästerna kommer och personalbytet kan ske i lugn och ro.
Anton lämnar oss efter en fin vecka som förhoppningsvis gör att han återvänder under många år framöver. Ny personal nästa vecka blir Lena Stenman, Ilona Virag, Karin Slunge och Henrik Jonsson.
Första natten sex sovande i stugan men bara i natt sedan försvinner bröllopsgästerna och vi får tillgång till ytterliggare en stuga.

Söndag 31 juli

Ännu en strålande morgon men med en måttlig vind från no.
Näten uppe i tid men det var rätt lugnt i buskarna vilket i och för sig var bra för då kunde vi lugn och ro ge Lena och Ilona en mjukstart på deras vistelse här.
Vi fångade 39 fåglar av 12 arter och 18 kontroller så det verkar inte som fåglarna rör sig så mycket för tillfället.
Ytterliggare en ung videsparv i näten och ev. en till som smet i hanteringen kanske en kull som födsöker på sydön och som gärna kommer till oss framöver.
På em. och kvällen ser återigen flockar av mås, tärnor, trut och till och med en labb som snappar insekter som svärmar. Dvärgmås, silvertärna, skrattmås, fiskmås och skräntärna i flockarna plus då labben.Insänt av Haparanda Sandskär Fågelstation
fredag 2011-07-29, 20:52

Här kommer då ännu en blänkare från Sandskär som verkligen visar upp sig från sin bästa sida.

Efter en trög start idag på morgonen i lite kyligare och molnigt väder så blev det lite fart både i burar och nät.
86 fåglar av 25 arter är bra, särskilt artrikedomen är trevlig och sedan i söndags har vi ringat 40 olika arter.
Säsongens första videsparv, en ungfågel från ön?, fick ring, grönsångare,gök, sex olika.vadararter bl.a svartsnäppa, drillsnäppa och enkelbeckasin fångades också.
Tidigare 86 märkta kärrsnäppor från i måndags skall vara 76,en liten "malör en".

För HFS Bo SlungeInsänt av Sandskärsgruppen genom Per <hapsand@gmail.com>
torsdag 2011-07-28, 23:52
Webbadress: http://www.nof.nu/sandskar/hapsandIS/index.htm

Hej!

Fågelstationen på Haparanda Sandskär är som synes i full gång med sin verksamhet.

Förra veckan var jag ute på märkplatsen på Sydön tis-lör (19-23/7) tillsammans med Rolf Lahti och tidvis även hans son Jakob, 13 bast.

Som vanligt är det enormt trivsamt att vistas på ön och Rolf nämnde även i ett tidigare inlägg en del trevliga märkarter som hanns med fast det primära var att göra klart för resten av märksäsongen.

På Svalan har bilder på flera av de "roligare" arterna lagts in under kvällen och via länken "Haparanda Sandskär" här t.v. kan man även ta del av bl.a. de senaste observationerna och märkningen i sin helhet.

När internet så småningom funkar perfekt kommer man så att kunna följa stationens arbete litet här och var; även via Svalans dagboksfunktion och här på NOF-net.


SAMMANFATTNING 19-23/7:

Totalt märktes 237 fåglar av 27 arter.

Tre arter dominerade:
GRÖNBENA (53)
LÖVSÅNGARE (41)
TALGOXE (30)

Dessa tre står för mer 52 % av de märkta individerna.

Litet mer statistik:

Av GRÖNBENORNA är 98 % födda i år.

Av 180 märkta TÄTTINGAR är 75 % födda i år.

Ovanliga märkarter:
LUNDSÅNGARE (1 st 1K och 3 st 2K+)
BUSKSÅNGARE (2K+)
MINDRE FLUGSNAPPARE (hane, 2K+), ny märkart för stationen.

Av observationer kring märkplatsen kan nämnas:
En SVART RÖDSTJÄRT (hane, 2K) födosökte en timme på morgonen den 20:e.
Som mest nio adulta SMÅTÄRNOR kring Pauhu (den 21:a).
Två sjungande LUNDSÅNGARE kring märkplatsen, också den 21:a.
Som mest 15 juvenila DVÄRGMÅSAR på Pauhu.
1 par varnande SKRÄNTÄRNOR kring Pauhu hela tiden.
1 varnande GÄRDSMYG (där miflu uteslutits...).

Noterade också att det fanns STENSKVÄTTOR "överallt"!

Hur är då fågeltillgången?

Antalet märkta fåglar måste ses i ljuset av hur mycket fångstutrustning som är igång och hur länge.

NÄTINSATSEN har endast varit 283 nättimmar, vilket är blott 39% av vad vi skulle haft med alla nät (24 st, 9 m långa) uppe den s.k. standardiserade tiden, dvs 6h per dag (f.n. 05-11).

BURINSATSEN är desto större med 1200 burtimmar, vilket motsvarar 143 % av standardtiden (dvs vi har haft ute våra 28 vadarburar även efter kl 11).

Håller med Bo Slunge om att det är god fart och en bra start i år: Mer än 600 individer märkta under 9 dagar (ti 19/7 - to 28/7) där de inledande dagarna ändå inte kunnat nyttjas maximalt.

Hoppas trenden håller i sig, för fåglarnas - men även för personalens! - skull!

P.S. Det finns ännu några veckor med plats för fler i bemanningen:

Veckorna 32, 34 och 41 är vi en man/kvinna kort.
Vecka 39 (med bl.a. utmärkt läge för den som gillar östliga vagranter!) finns det plats för två personer.

Men SANDSKÄR I SIG räcker ju gott och väl som dragplåster!!

Läs mer på hemsidan(se länk!)!

Intresserade kan höra av sig till mig:

pellepersan@hotmail.com

eller

070-203 03 98Välkommen Du också!

/Per


Insänt av Haparanda Sandskär Fågelstation
torsdag 2011-07-28, 13:23

Insänt av Haparanda Sandskär fågelstation

Onsdag 27 juli

Igår fick vi ingen kontakt med nätet men idag gick det bättre.
Onsdagen bjöd på strålande väder och avslutades med massor av måsar och tärnor som snappade insekter precis över stugan bl.a dvärgmås vilket vi inte är bortskämnda med.
Märkningen idag gav 74 fåglar av 16 arter med rosenfink och göktyta som roligast.
Lundsångare sjunger lite här och där på ön men inte så intensivt längre.

Älg bland näten är inte bra så ett gick kon rakt igenom.


Torsdag 28 juli

Strålande väder som inte sätter fart på fåglarna men vid lunchen efter märkningen sjöng lundsångaren över grannstugan.
Märkningen idag gav 42 fåglar av 13 arter sen i söndags har vi märkt 374 fåglar av 32 arter vilket måste vara godkänt för juli.

HFS Bo Slunge


Insänt av Sandskärsgruppen genom Per <hapsand@gmail.com>
onsdag 2011-07-27, 23:11

Märkning HSFS

Dagens ringmärkning, 110727, på Haparanda Sandskärs fågelstation, rapporterat via sms:

74 nymärkta fåglar.

Roligast upplevde personalen en adult ROSENFINK och ett antal GÖKTYTOR vara.

Personal: Bo och Anna-Karin Slunge, Anton Castelius.Insänt av Mats Karström
onsdag 2011-07-27, 18:35

Dagens fjärilspromenad blev till Padjerim, strax utanför byn. Lite fjärilar, men ett gärdsmyglikt varningssmatter hördes nära vägen. Överraskande nog var det en MINDRE FLUGSNAPPARFAMILJ. Flera ungar, en hanne som matade vid flera tillfällen. De höll till i slutet på byn, mest i nedre högra delen( bakom vägen till sista huset från 97-an) i skogskanten. Bla i öppningen där en gammal lada står. Ibland var de på vänstra sidan av vägen, i kanten mellan vägen och en fd odling.
Min andra obs.
Kul, tycker Mats Karström.


Insänt av Haparanda Sandskär Fågelstation
tisdag 2011-07-26, 20:40

Från Haparanda Sandskär

Här kommer då en rapport från oss tre på Sandskär om nu modemet vill.
En kort sammanfattning av de tre dagar som gått följer här.

Sönd 24 juli med strålande väder och varmt.

56 fåglar fångade av 15 arter med Lundsångare i topp, 1 nymärkt och en kontroll. Rätt bra aktivitet på fågel.

Månd 25 juli, efter en natt med åska och skurar vaknar vi till en blåsig morgon.

Men vi fångar ändå 124 fåglar med 86 kärrsnäppor som topp,gott om vadare och även en kyckling dalripa/orre i ett nät!!!!!!!!

Tisd 26 juli, strålande väder och svag vind.
78 fåglar av 20 arter, värda att nämna är grönsångare 1, gluttsnäppa 1 och en del vadare finns kvar. Nu ikväll massor av måsar och tärnor över stugan bl.a dvärgmås och alla käkar insekter till kvällsmat.
Fungerar nu modemet kan ni läsa detta,
hälsar HSF genom Bo Slunge


Insänt av Sandskärsgruppen genom Per <hapsand@gmail.com>
tisdag 2011-07-26, 02:01

Dagens ringmärkning, 110725, på Haparanda Sandskärs fågelstation:

124 fåglar av 10 arter.

Dominerade gjorde KÄRRSNÄPPA (86!) och GRÖNBENA (19).

Regn under natten och upp till 18 m/s….

Personal: Bo och Anna-Karin Slunge, Anton Castelius.Insänt av Oskar Eriksson <oser@telia.com>
måndag 2011-07-25, 16:38

Flera nötkråkor i kvarteret här i Norrfjärden de senaste dagarna.


Insänt av
måndag 2011-07-25, 12:43

Hej, vi har nötkråkor i vår trädgård som äter kottar, är de vanliga i Norrbotten?


Insänt av Rolf Lahti
söndag 2011-07-24, 23:48

Sandskär i Juli bjuder på ett fantastiskt väder, blindbromsar i mängd och lite sömn samt en massa kul fåglar. Bland det roligaste; Svart Rödstjärt(ej ringmärkt), 1 Busksångare, 4 Lundsångare, 2 Svarthättor samt 1 Mindre Flugsnappare. Och ändå märkte vi endast med reducerat antal nät torsdag - lördag. Per får senare sammanställa resten på Svalan och kanske även här.


Insänt av Sandskärsgruppen genom Per
söndag 2011-07-24, 18:48

Dagens ringmärkning, 110724, på Haparanda Sandskärs fågelstation:

56 fåglar av 15 arter.

Bland dessa 1 LUNDSÅNGARE (stationens femte i år).

Även en kontroll av en tidigare märkt sådan.

Regn av och till.

Personal: Bo och Anna-Karin Slunge, Anton Castelius.


Insänt av Per Sandberg
lördag 2011-07-23, 00:41

EJ ruggande!

Måste bara lugna den som har svårt att få informationen att gå ihop gällande gamla BUSK- och LUNDSÅNGARE på Sandskär i veckan. Alla dessa fyra (1+3) är HP-klassade (handpenneruggning) med en 1:a, dvs "ruggar EJ, dräkt sliten".

Mått och vingformler är förstås tagna/noterade (litet extra måttagande på busksångaren, t.ex. näbbens s.k. S-mått) och lämpliga bilder som visar för t.ex. busken: kort handpenneprojektion, ögonbrynsstreck som når tydligt bakom ögat, flack panna; för lundsångarna rätt diffusa men dock tydliga vingband/ljusa täckarspetsar.

Bilder kommer när vi är i land och internet blir pålitligare (att detta funkar nu är en tillfällighet utifrån senaste dygnens icke-funktion gällande internet och telefoni härute...)

Mvh

Per (Rolf hälsar säkert också men jag hoppas han sover nu; vi ska upp kl 4...)


  « Föregående 20       Nästa 20 »