Fågelobservationer

Välkommen till obs-sidan.

Skriv en egen observation

OBS! Ange inte exakt lokal för känsliga arter t.ex. rovfåglar och ugglor. Tänk på att även äggsamlare kan läsa det du skriver!

Sökning:


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
onsdag 2004-09-15, 16:28


Hej!

Hade förmånen att kunna stå på Bredviksberget, Öjebyn, (Piteå kommun) idag onsdag 15/9 mellan 11.35-12.40.
3 DUVHÖKAR, 1 SPARVHÖK samt 1 ORMVRÅK sträckte mot söder under den tiden. Dessutom var det relativt gott om ÄNGSPIPLÄRKOR, finkar och trastar som var på väg mot söder.

Hälsar gör Lars!


Insänt av Per Sandberg
måndag 2004-09-13, 15:46

Hej!

Vid söndagens exkursion på Bredviksberget var förutsättningarna riktigt usla: Ingen termik och vind från söder, bitvis kraftig sådan. Folk hade nog insett detta och stannade hemma. Den ende övrige deltagaren blev så småningom min bror...

I alla fall: Fyra SPARVHÖK, två DUVHÖK, en TORNFALK och en STENFALK. Ingen av dessa sträckte.
Flertalet NÖTKRÅKA i luftrummet. En hane GRÅSPETT lät (såväl kicklätet som fallande tonramsan) och visade sig för oss vid flera tillfällen.

-PerInsänt av Staffan Sundin <Staffan.Sundin@nll.se>
måndag 2004-09-13, 15:22

Söndagens ringmärkning (12/9) vid Näset, Norrfjärden, gav 51 ringmärkta fåglar av 10 arter. Nämnas kan 1 SVARTHÄTTA(ung hane), 1 TRÄDKRYPARE och 4 VIDESPARVAR.
Idag måndag har Lars S och undertecknad spanat rovfågel från Bredviksberget, Öjebyn, mellan kl 12-14. Vi hade en fin obs av PILGRIMSFALK (ungfågel) som kom in från norr och började jaga på soptippen. Någon timme senare dök ytterligare ett ex upp från norr och sträckte vidare mot söder. Vidare såg vi 3 olika HAVSÖRNAR i området, varav en något äldre med vit stjärt (ålder 5K+) och 2 yngre individer (2-3K). Mot söder sträckte även 1 BIVRÅK, 1 TORNFALK, 2 STENFALKAR och en SPARVHÖK. 2 DUVHÖKAR fanns dessutom i området.
/Hälsar Lars Sandberg och Staffan (samt Sven-Erik Sundberg och Torbjörn Bergman, som deltog på Näset 12/9).


Insänt av Tony Persson. <tonper378228@bredband.net>
måndag 2004-09-13, 11:37

Såg största flocken för mej i Nb. av KANADAGÅS. ca:250 ex. på Rutviksängarna mot E-4:an.
Vänliga hälsningar Tony.


Insänt av Agneta Haapasaari
söndag 2004-09-12, 18:39

Från fönstret ser jag en JÄRNSPARV som sprättar med löven.Har besök av järnsparv varje vår och höst kan det vara samma fågel.


Insänt av Ulf P Eriksson <ulf.eriksson@lulea.mail.telia.com>
söndag 2004-09-12, 09:45

Jan Andersson fick ett nytt NB kryss på Haparanda Sandskär vid 06.30 i morse då han och Mats Bergquist fångade och ringmärkte 1 ungfågel av TAIGASÅNGARE! Roligt för Jan och Mats /genom Ulf


Insänt av Ingrid Sandahl <ingrid.sandahl@telia.com>
lördag 2004-09-11, 20:28

Fick en ny art på Torne lappmarkslistan idag. En ung GRÅHAKEDOPPING observerades i Sautusjärvi. Fågeln sågs från Tervaslahti vid 15-tiden.


Insänt av Staffan Sundin <Staffan.Sundin@nll.se>
lördag 2004-09-11, 20:02

Fredagsmärkning 10/9 på Näset gav endast 35 märkta av 7 arter, troligen mest pga frisk v-vind. Bl a märktes en Sparvhök, 4 Videsparvar och en Gransångare.
Idag lördag ställde vi in pga ännu hårdare vind. Det måste ha blåst drygt 15 m/sek kl 04.30 på morgonen, eller vad säger meteorolog Livbom?
Nu hoppas vi på söndag morgon...
/Hälsar Staffan (+ Lars som var med på morgontimmarna, fredag)


Insänt av Lars Harnemo
lördag 2004-09-11, 19:31

Dagens ringmärkning på Haparanda Sandskär gav 29 fåglar av 9 arter (7 LÖVSÅNGARE, 1 RÖDSTJÄRT, 13 GRÅSISKOR, 1 BERGFINK, 1 SÄVSPARV, 1 TRÄDPIPLÄRKA, 1 BOFINK, 1 TRÄDKRYPARE samt 3 DOMHERRAR).
Under veckan har vi ringmärkt 304 fåglar av 22 arter. Detta är ett ganska dåligt resultat, men beror mest på ständigt kraftiga vindar från SV - NV. Inga rariteter har dykt upp.
Efter lunch avlöstes vi av Jan Andersson och Mats Bergquist som ska vara där följande vecka.
Hälsningar Lars Harnemo, Roger Ripa och Gunnar Andersson.


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
lördag 2004-09-11, 15:28


Hej!

Idag lördag 11/9 har jag stått i tornet på Bredviksberget, Öjebyn, (Piteå kommun) mellan 10.15-14.15.
En stor del av tiden låg vinden på rätt kraftigt från väster, men mot slutet minskade vindstyrkan något samtidigt som det vred mot nordväst.

Förhållandena var m.a.o. ganska bra, men trots detta blev utfallet på rovfågelssidan relativt magert.
Av sträckare sågs 7 SPARVHÖKAR, 1 DUVHÖK, 1 ORMVRÅK, 1 FJÄLLVRÅK, 1 BIVRÅK, 1 BLÅ KÄRRHÖK samt 1 äldre HAVSÖRN. Av mer stationära rovisar sågs 2-3 DUVHÖKAR samt 1 adult HAVSÖRN.

I övrigt noterades ett antal, oftast små, flockar med TRANA sträcka söderut. Sammanlagt ca 95 ex arten noterades. Dessutom drog en flock om 27 SÄDGÄSS rakt över tornet. Vidare sågs en flock om ca 40 svalor, som sannolikt till 100% bestod av LADUSVALOR.

Påtagligaste fenomenet i övrigt under dagen var det kontinuerliga, om än inte alltid kraftiga, sträcket av flockar med BO- och BERGFINK, samt samma typ av passage av ÄNGSPIPLÄRKOR.

Hälsar gör Lars!


Insänt av Glenn Bark <glennbark@hotmail.com>
lördag 2004-09-11, 08:29

Eftersom jag mestadels spenderar min tid på jobbet nu för tiden så kan jag ju alltid rapportera in "i bilen, på väg till jobbet-obsar":
kårhusets gräsmatta (LTU); ca 200 STARAR och en trolig BLÅHAKE bland dem.
Ok, tillbaks till arbetet...
//Glenn


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
fredag 2004-09-10, 23:02


Hej!

Här kommer en, i flera avseenden, sen rapport från Piteå kommun: I går torsdag 9/9 hann jag med att stå en kort stund i tornet på Bredviksberget på eftermiddagen. Mellan 15.00- 15.50 sträckte 1 SPARVHÖK, 1 TORNFALK samt 1 honfärgad BLÅ KÄRRHÖK mot söder.

Senare på kvällen, i samband med "civila" ärenden, noterades 1 HÄGER kl. 17.55 när den flög norrut över Bergsviksbron längs med Piteälven. Sannolikt, om jag såg rätt i backspegeln, landade fågeln nära sommarstugorna på Hemlunda.
Vid hemkomsten till Framnäs en stund senare sågs NÖTVÄCKAN nära den välbesökta cembratallen.

Avslutningsvis kan sägas att jag tog mig en cykeltur i Öjebyn på fredag kväll. Noterbart var att vägen upp till Bredviksberget nu åter är öppnad, men sannolikt bara den tid som det pågår timmertransporter från vägens nedersta del. Jag gissar att detta är klart inom två arbetsdagar, men vågar inte gissa om man kör i helgen.

Hälsar gör Lars!


Insänt av Lars Harnemo
fredag 2004-09-10, 19:54

Ringmärkningen på Haparanda Sandskär idag gav 31 fåglar av 10 arter (6 LÖVSÅNGARE, 14 GRÅSISKOR, 2 BERGFINKAR, 1 ÄNGSPIPLÄRKA, 1 KUNGSFÅGEL, 2 SÄVSPARVAR, 2 BOFINKAR, 1 TRÄDKRYPARE, 1 TALGOXE och 1 RÖDVINGETRAST.
Den hårda vinden (12 m/s SV) gjorde att fåglarna inte fastnade i näten så bra. Även om det blåst kraftigt hela veckan här yte har det varit rätt fint väder och vi har kunnat märka alla dagar. I morgon är sista passet för oss.
Hälsar Lars H., Roger R., Gunnar A.


Insänt av Jan-Olov Johansson
fredag 2004-09-10, 13:36

Har tillbringat två mycket blåsiga dagar i älgtorn i Sangis-trakten under veckan. En flock BERGFINK har varit troget sällskap, däremot har nästan inga trastar setts, som de två tidigare åren varit vanliga. Sydsträckande par STORLOM, 25 TRANOR, ett par SPILLKRÅKA, en DUVHÖK och en SPARVHÖK som jagade rätt nära tornet var några av observationerna. Inne i Kalix noterades en NÖTKRÅKA. Men inga älgar...
/Jan-Olov J


Insänt av Lars Harnemo
torsdag 2004-09-09, 20:56

Ringmärkningen på Haparanda Sandskär har idag gett 34 fåglar av 8 arter (17 LÖVSÅNGARE, 2 RÖDSTJÄRTAR, 8 GRÅSISKOR, 2 BERGFINKAR, 1 ÄNGSPIPLÄRKA, 1 KUNGSFÅGEL, 1 GRÅ FLUGSNAPPARE och 2 GRÖNSISKOR).
Idag har vi rivit ner antennen till den gamla NMT450-telefonen så nu kan du inte nå stationen på det gamla 010-numret längre. Ny förbindelse ordnas om ett par veckor.
Hälsar Lars, Roger och Gunnar.


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
torsdag 2004-09-09, 11:01


Hej!

I morse torsdag 9/9 kryllade det av fågel i trädgården utanför bostaden på Framnäsområdet i Öjebyn, (Piteå kommun).
Det rådde tydlig höst- och sträckkänsla, med en vild blandning av LÖVSÅNGARE, finkar, starar, trastar och andra småtättingar.

Den mest prominenta deltagaren i det fågelparty som rådde var Louise, NÖTVÄCKAN av europaeatyp, som funnits på plats i drygt två veckor nu.

Ha det gott i regnet, hälsar Lars!


Insänt av Lars Harnemo
onsdag 2004-09-08, 20:39

Ringmärkningen på Haparanda Sandskär gav idag 58 fåglar av 14 arter vilket är hyfsat med tanke på det blåsiga vädret.. 27 LÖVSÅNGARE, 5 RÖDSTJÄRT, 12 GRÅSISKA, 2 BLÅHAKAR, 1 BERGFINK, 2 ÄNGSPIPLÄRKA, 1 BUSKSKVÄTTA, 1 GRÅ FLUGSNAPPARE, 1 SÄVSPARV, 2 STENSKVÄTTOR, 1 TRÄDPIPLÄRKA, 1 VIDESPARV, 1 LAPPSPARV samt 1 BOFINK.
Av observationer kan nämnas 1 RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA.
Hälsar Lars H., Roger R., Gunnar A.


Insänt av Lars Harnemo
tisdag 2004-09-07, 19:44

Ringmärkningen på Haparanda Sandskär gav idag 67 fåglar av 10 arter. 31 LÖVSÅNGARE, 6 RÖDSTJÄRTAR, 19 GRÅSISKOR, 1 BLÅHAKE, 2 BERGFINK, 1 ÄNGSPIPLÄRKA, 1 BUSKSKVÄTTA, 4 STENSKVÄTTOR, 1 S-V FLUGSNAPPARE samt 1 TRÄDPIPLÄRKA.

Av observationer kan 1 RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA på Sydön nämnas.
Hälsningar från Lars H, Roger R samt Gunnar A.


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
tisdag 2004-09-07, 16:25


Hej, igen!

Idag tisdag 7/9 hade jag ånyo förmånen att kunna stå i tornet på Bredviksberget, Öjebyn, i Piteå kommun.
Förutsättningarna var rätt OK: måttliga vindar från väst- nordväst, och rätt klart väder med hyfsad termik.

Mellan 10.50- 14.15 såg jag bl.a. följande sträckare: 13 SPARVHÖKAR; 8 BLÅ KÄRRHÖKAR (varav 7 var hanfärgade); 7 TORNFALKAR; 5 ORMVRÅKAR; 2 DUVHÖKAR; 2 STENFALKAR; 2 BIVRÅKAR ; 1 1K PILGRIMSFALK (som passerade i sakta mak kl. 12.15).
Av mer stationära fåglar noterades 2 DUVHÖKAR, 4-5 ORMVRÅKAR samt 1 2-3K HAVSÖRN.

I övrigt noterades bl.a. ca 65 TRANOR mot söder samt sammanlagt 20-talet LADUSVALOR mot samma håll.

Hälsar gör Lars!


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
tisdag 2004-09-07, 08:00


Hej!

Jag trodde hon var borta, men i morse tisdag väcktes jag med beskedet att väckan inte var väck: Louise is back!!!

Det rör förstås NÖTVÄCKAN av europaeatyp, som funnits regelbundet ca två veckor på Framnäsområdet i Öjebyn men som inte synts till sedan i lördags.
Nu är hon tillbaka igen, och det känns kul!

Hälsar gör Lars!


  « Föregående 20       Nästa 20 »