Fågelobservationer

Välkommen till obs-sidan.

Skriv en egen observation

OBS! Ange inte exakt lokal för känsliga arter t.ex. rovfåglar och ugglor. Tänk på att även äggsamlare kan läsa det du skriver!

Sökning:


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
måndag 2004-10-11, 13:23

Angående Mats B:s HÄRFÅGEL så sågs den ca 4 km VNV Vuollerim i den torra tallskogen alldeles intill väg 97.

/A


Insänt av
måndag 2004-10-11, 11:04

Noterar på Club 300-hemsidan att Mats Bergquist sett en HÄRFÅGEL i Vuollerim idag, måndag fm.


Insänt av
söndag 2004-10-10, 16:06

Var en morgonsväng till Alhamn.

2-4 Lappmes var intressantast. En hona tretåig hackspett underhöll i tio minuter.

En sävsparv samt en rödhake var andra "roliga" tättingar.

/Mattias Nordlund


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
söndag 2004-10-10, 13:08

Reserapport från ”Haparanda Sandskär”

Har häromdagen kommit hem från en två veckors (lördag 25/9-lördag 9/10) vistelse på Haparanda Sandskär, som vanligt flera upplevelser och erfarenheter rikare. Första veckan skötte Rolf Gustafsson och jag fågelstationens verksamhet. Fr.o.m. 1/10 förstärktes bemanningen i form av trion Per, Lars och Johan Sandberg.

Ringmärkningen har förflutit bra med högre märksiffror än motsvarande höstveckor ett genomsnittligt år. Omväxlande men för ringmärkning oftast tillräckligt bra väder samt invasionartat uppträdande av GRÅ- och GRÖNSISKOR har borgat för detta. Särskilt de sista dagarna har BRUN- och SNÖSISKOR utgjort en ansenlig del av siskflockarna. Endast en dag fick ringmärkningen inställas helt p.g.a. regn, sydlig kuling och högt vattenstånd (+80 cm), vilket tillfälligt satte flertalet nätgrupper under vatten.

Även inflödet av KUNGFÅGLAR har varit större än normalt i höst. Märksummorna av arten är trots allt ganska måttliga, mycket p.g.a. att de flesta näten står i anslutning till lövsly snarare än till barrträd, och därmed undslipper åtskilliga individer nätfångst. Det vore intressant att placera ett par nätgrupper till strax norr om ringmärkarboden kring enbuskagen, där mängder med kungsfåglar med flera arter provianterar.

Mesarna har däremot varit ganska fåtaliga denna höst, och det invasionsartade uppträdandet av lappmes och talltita på fastlandet har vi inte sett röken av på Sandskär. Uppenbarligen är det mesar från inlandet som sökt sig ut till kusten men ej ända till ytterskärgården. På mesfronten var det istället ett mindre inföde av STJÄRTMES som gladde oss lite extra. Den 4-8/10 ringmärktes 17 ex. av denna alldeles särskilt näpna art. Andra mesar är inte särskilt näpna eller behagliga, då de gärna hackar och bits så fort man rör i dem. Bevare oss väl för BLÅMESEN i detta avseende!

TRÄDKRYPAREN hör till de arter som också förekommit i goda antal, både i näten och på resten av ön, liksom allehanda TRASTAR. Bland ringmärkta hackspettar förtjänar 1 ex. av vardera MINDRE och TRETÅIG HACKSPETT att nämnas särskilt. Däremot är inte en enda uggla noterad i år.

Den 26/9 var den bästa märkdagen under mina veckor på ön. Då ringmärktes totalt 268 fåglar under standardiserad tid kl 06-12, så det var ”plocka, plocka, plocka” som gällde från början till slut för Rolf och mig. Tyvärr härjade 4 VARFÅGLAR vilt denna dag, så att närmare tio andra fåglar dödades sedan de fastnat i näten. Nätfångst av fåglar har alltså även sina avigsidor. En klen tröst var i alla fall att varfåglarna också fångades och fick genomgå proceduren att lösgöras ur näten, transporteras i tygförsedd hink eller tygpåse till ringmärkarboden och avslutningsvis ringmärkas och släppas. Hela 6 VARFÅGLAR har försetts med ring i höst.

Under eftermiddagarna har vi gjort små utflykter till andra delar av ön för att utforska de olika biotoperna. Sjöfågelsträcket har varit obefintligt, och även rastande sjöfågel har det varit tämligen sparsamt med, undantaget GRÄSAND och KNIPA. Jag tror aldrig jag sett så få SVÄRTOR som i år på Sandskär, och vi har inte sett en enda alka under perioden.

Av lite mer anmärkningsvärda sjöfågelobsar kan nämnas den ungfågel av TRETÅIG MÅS som Rolf och jag såg sträcka mot nordost utanför hamnen den 5/10 i samband med sydlig kuling. Tänk vad 10 minuters havsfågelskådning i Norrbotten kan ge! En sen SKÄGGDOPPING noterades den 7/10, en dito GRÅHAKEDOPPING den 9/10 samt 1 SVART SVAN den 8-9/10. Ursprunget för den svarta svanen är oklart. Den finns ju i fågeldammar och parker i hela Europa men har även en frihäckande population närmast på Island. Det känns lite lockande att hänföra denna fågel till sistnämnda population med tanke på datum och vädersituation, men detta förhindrar inte att det ändå hamnar en klammer runt arten när den sedermera kommer att publiceras i årsrapportenL.

Vadare såsom KÄRRSNÄPPA, STÖRRE STRAND-, LJUNG- och KUSTPIPARE observerades främst under den första veckan. Den 2/10 hittade Per 2 SKÄRSNÄPPOR nära T:t på Sydön, men trots en språngmarsch från middagsmat och annat kom övriga för sent, då fåglarna redan hunnit dra iväg. Skärsnäpporna fortsatte att gäcka oss även fortsättningsvis, och bara några dagar senare noterades 2 obestämda Calidris-vadare på östsidan av ön, tyvärr på för långt håll för att säkert kunna artbestämmas.

Rovfågelsträcket är, inte oväntat, gott på Sandskär i vindar från nordsektorn. Det konstaterade vi bl.a. den 8/10 då ett antal DUV- och SPARVHÖKAR, FJÄLLVRÅKAR och HAVSÖRNAR visade upp sig. Det verkar dock som att det behövs lite kraftigare vindar (>7 m/s) för att rovfåglarna skall våga sträcka ut i någon nämnvärd omfattning. De försöker förvisso bege sig iväg men återvänder allt som till Sandskär med omgivande småöar avskräckta av Bottenvikens vatten och frånvaro av andra öar i sträckriktningen söder och sydost när det är för lite medvind eller motvind.

När det gäller roliga tättingar infriades verkligen förväntningarna. Bl.a. SVARTHÄTTA och GÄRDSMYG påträffades på ön, och gärdsmygen fastnade till och med i näten. Sena obsar gjordes av bl.a. LÖV- och ÄRTSÅNGARE samt BLÅHAKE, och den 7/10 hörde undertecknad en obestämd ”tick”-sparv i Östviken.

Medan vi plockade fågel ur näten den 3/10, ägnade Per sig åt handkikarspaning i kungsfågelflockarna som uppehöll sig norr om nätgrupperna. Nötande gav resultat efter några timmar då han upptäckte 1 TAIGASÅNGARE. Efter en snabb ”oral” utlarmning fick samtliga fem skådare på ön se denna trevliga smaragd från öst!

På eftermiddagen den 6/10 var det dags för nästa sibiriska ”vingband”. Lars och Per hittade då 1 KUNGSFÅGELSÅNGARE i ett bestånd med enar och döda aspar strax norr om byn. De försökte påkalla oss övriga uppmärksamhet genom mobiltelefonen, men mobiltelefontäckningen på ”Hapanada” är under all kritik. Undertecknad befann sig samtidigt ca 300 m från Sandbergarna utanför täckning, så när jag återkom till byn en stund senare in i den ”ruta” om 2 x 2 m där det faktiskt är täckning och kunde lyssna av meddelandet om KFS:en var det bara att ropa på Rolf och Johan och sedan ta sig en språngmarsch till brottsplatsen. Efter ett antal nervösa minuter visade sig så den lilla gynnaren i toppen av en buske, och vi fick en verklig njutobs av denna karismatiska färgklick! Med största sannolikhet årets läckraste obs för samtliga! Synd att kameran ej var med!

Ja, det har blivit en klyscha, men den tål sägas igen – på ”Hapanada” kan allt hända! Och förutom en massa trevlig skådning har det även funnits plats för härliga bastubad med kalla öl, rafflande och heta omgångar av tärningsspelet ”Ettan”, finska prepositionsuttryck samt ett och annat imperativ, med mera med mera! Det är skönt att vara tillbaka på landbacken, men det kommer inte att dröja länge innan man börjar längta ut till Sandskär igen!

Hälsningar från Rolf (ännu kvar på ön), Lars, Per, Johan samt Andreas!



Insänt av Ingrid Sandahl <ingrid.sandahl@telia.com>
fredag 2004-10-08, 21:13

Från Haparanda Sandskär rapporteras en ny art för länet, låt vara en klammerart. En SVART SVAN sågs på Sydön tillsammans med 9 SÅNGSVANAR. Igår sågs en SKÄGGDOPPING. För ringmärkningsresultaten, se Svalan. Stationen är nu uppe i 5411 märkta fåglar.


Insänt av genom Lars Harnemo
onsdag 2004-10-06, 18:41

Rapport från Haparanda Sandskär.
Igår inställdes ringmärkningen på grund av blåst och regn.
Dagens ringmärkning gav 100 fåglar av 13 arter, för detaljer klicka på Haparanda Sandskär-länken här till vänster.
Igår såg dom en sträckande 1K TRETÅIG MÅS. Idag såg dom 1 GÄRDSMYG, 1 SVARTHÄTTA samt 1 KUNGSFÅGELSÅNGARE.


Insänt av Sonja Kuoljok <sonja.kuoljok@alfa.telenordia.se>
tisdag 2004-10-05, 18:46

Hej!

Denna regniga dag har 3 SVARTHÄTTOR uppehållit sig i det skräpigaste hörnet av vår tomt ( sälg, rönn, tall, gran och kompost). 2 ex hade svarta hättor, 1 ex rödbrun hätta.
Var ligger tomten? Jo, givetvis på Fågelvägen i Jokkmokk!

Hälsn. Sonja


Insänt av Jan Andersson <jan.andersson@edu.boden.se>
tisdag 2004-10-05, 11:46

Hej!
Så här i höstrusket passar det bra att tänka tillbaka på sommaren med sol och värme. Två återfynd av ringmärkta fåglar värmde mig när de här om dagen damp ner i brevlådan.
Till saken hör att de är märkta med två dagars mellanrum i början av juni 1997, den ena i Bodens kommun, den andra i Haparanda skärgård.
Den första är en SKRATTMÅS, märkt som pulli och avläst utan fångst i närheten av Amsterdam i Holland den 4/3-04, 6 år och 240 dagar efter märkningen. Till saken hör att samma individ också avlästes på samma plats den 28/10-03! Avståndet mellan märkning och kontroll är 1761 km och flyttriktningen SW.

Haparandafågeln är märkt som pulli FISKTÄRNA på ön Korkea vid den årliga inventeringen i Haparanda skärgård och kontrollerades mitt i natten den 3/9-04 vid Nabben, Falsterbo.Tiden mellan märkning-kontroll var 7 år och 60 dagar och flyttriktningen SSW.
Av de ca 325 märkta fisk/silvertärnor finns sedan tidigare bara två fynd bägge från Finland (hittades döda några månader efter märkningen).
Kanske finns skrattmåsen idag åter på plats i Holland och fisktärnan är säkert som bäst på väg mot betydligt sydligare breddgrader.


Insänt av Tage Holkvik
måndag 2004-10-04, 22:21

SÅNGSVAN mm
Liten rapport från Killinge, ganska lite svan i byn pga extremt högt vatten i älven.
Var upp och spanade på Mella berget i em och kunde räkna till 18 ungsvanar vilket kändes vara många med tanke på antalet vuxna fåglar (runt 100st).
Övriga iaktagelser från byn är att en morkulla iaktagits under ett par veckor under hösten.
Idag har jag också sett 2tjäderhönor här inne i byn för första gången i mitt liv, utöver detta en del ripor, hare(kritvit), lavskrika, nötskrika, hökuggla, gräsand samt fågelbordsfåglarna och många älgar.


Insänt av Allan Bergström <nknu1391@mail.kuriren.nu>
måndag 2004-10-04, 20:44

Ett par intressanta obsar i fredags (1/10): En ad PILGRIMSFALK kollade med en långsam lov (för att vara den arten)i låg trädtoppshöjd över mitt huvud vad som rörde sig i skogen på en ö i Råneå skärgård. Hane GRÅSPETT blev tomt-X nr 161. Även jag har väntat länge på den, men nu har den hörts och visat sig varje dag sedan dess.


Insänt av Sonja Kuoljok <sonja.kuoljok@alfa.telenordia. se>
måndag 2004-10-04, 20:22

Har varit i Saltoluokta 30 sept-3 oktober. Uppehållsväder med hård vind utom en dag. Få fåglar i rörelse i den hårda vinden men det blev ändå några trevliga höstobsar, bl.a stationär HAVSÖRN ad 1 ex, RÖDHAKE 1 ex,GRANSÅNGARE 1 ex, MINDRE HACKSPETT 1 ex, BERGFINK 2 EX, BOFINK 1 ex OCH GRÖNFINK 1 ex. På Langas vågor eller rättare sagt i någon lugnare vik uppehöll sig en flock KNIPOR och 30-talet STORSKRAKE.

I dag hemma i Jokkmokk fick jag ett nytt tomt-X: SVARTHÄTTA 1 hane.

Hälsningar Sonja


Insänt av Jouni Ylipekkala <jouni.ylipekkala@telia.com>
lördag 2004-10-02, 21:42

EBWD Haparanda den 2. oktober, Vattenståndet i Torneälven extremt högt, ca 1,5 meter högre än normalt, vilket förhindrar sångsvanar att söka föda i älven. Endast 7+5+12 SÅNGSVANAR mellan Haparanda och Karungi.
I Seskarö fanns ca 30 sångsvanar, 2 SALSKRAKAR och I ad HAVSÖRN.
KORSNÄBBAR kunde observeras under morgonen trots tät dimma, några enstaka ÄNGSPIPLÄRKOR fanns kvar och små flockar BERGFINKAR sågs vid åkrar.
SOTHÖNS och SKÄGGDOPPINGAR finns också kvar i Stadsviken. Mer observationer kan ses i Svalan.
- Jouni -


Insänt av Thore Alm. Kalix.
lördag 2004-10-02, 20:53

Notiser från lör.2 okt- Kalix
Sädesärla-1 ex. älven-vid Kyrkan
Ringduvor -flock ca 15 ex. Näsbyn, Kalix
Kanadagås- 1 ex. Reningsverket, centrum.
Anm. förra helgen dom. luften av oräkneliga sidensvansar och trast - i dag bara en mintre flock sidensvan- alla övriga som "bortblåsta"
Fortf. gott om bofink -bergfink!(och sångsvan)
F.ö blåhake 31 sept. Kalix skärgård - trädkrypare 1 okt, 2 km. N Kalix centrum


Insänt av
lördag 2004-10-02, 13:39

Vid alhamn såg jag på morgonen 1 LAPPMES (06.55). Sämre väder än gårdagen samt blåst gjorde att jag endast var på plats 06.30-07.30

I Kallax by en hane GRÅSPETT samt 1 hona SKEDAND. Även 4 honor STJÄRTAND.

I Alvik samt Kallax sågs 2 "vanliga" VARFÅGLAR.

Hela morgonturen sträckte sig från 06.00-09.00

För någolunda komplett artlista se svalan-rapporterna.

/Mattias Nordlund


Insänt av
fredag 2004-10-01, 12:28

Besökte Alhamnsudden med Jan Henriksson i dag mellan 06.30-10.15.

Mesarna var ordentligt på G. 5-13 LAPPMESar kunde beskådas då de sträckte ut. Troligen rörde det sig om den högre siffran men med reservation för ett litet återsträck av mesar så skriver vi in 5-13 individer.

Av talltita såg vi flera flockar därav två flockar på 45 resp. 70 individer. Totalen slutar på 250-500 TALLTITOR!!! Häftig upplevelse. Hoppas bara att det inte är skogsbruket i Ryssland som orsakat massutvandring pga födobrist!

När vi anlände ca 06.30 såg vi en duva komma flygande. Storleken indikerade att det inte rörde sig om någon av våra vanliga arter. Den upplevdes som blek och hade snabbare vingslag. Vi misstänkte någon raritet. Den satte sig i en grandunge och innan vi hunnit fram hörde vi ett trestavigt oh-åh-oh, TURKDUVA. På Alhamnsudden.....Men så var det iaf.

5 SVÄRTA, 110 STORSKRAKE, 1 SKÄGGDOPPING, 11 SMÅSKRAKE, 2 RÖDHAKE mm

/Mattias Nordlund


Insänt av Per Sandberg
fredag 2004-10-01, 09:12

Hej!
GRÅSPETT på gården i Sjulnäs, P-å k:n, idag! (Har väntat många år nu...)
-Per


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
torsdag 2004-09-30, 14:19


Hej!

Hade möjlighet att ta mig upp på Bredviksberget (Öjebyn, Piteå kommun)idag torsdag 30/9. Jag stod där mellan 11.10- 12.30. Sträcket var inte alls lika påtagligt som i förrgår, men det blev ändå väldigt lyckat!

Följande intressantare obsar gjordes: 1 ad. HAVSÖRN fanns i luftrummet NO om tornet, och 1 1K KUNGSÖRN sträckte mot SO kl. 11:15. Vidare sträckte 5 FJÄLLVRÅKAR, 3 SPARVHÖKAR samt 2 BLÅ KÄRRHÖKAR mot S.

Dagens absoluta clou uppenbarade sig på arenan kl. 12.15, då jag en bit bort i öster fick syn på en kärrhök som sakta drog mot SV på låg höjd. Känslan av "annan kärrhök" infann sig direkt, och efter en kort stunds obsande kunde jag bestämma fågeln till 1 hane STÄPPHÖK! Jag fick fina intryck av fågeln i ca fem minuter innan den dök ner mot åkrarna i Öjebyn, nära Älvsbyrondellen, och på något märkligt sätt försvann bland buskagen. Antagligen gick den ner och vilade. (Fågeln var en hane i 3K höstdräkt, men den gick väl att skilja i väsentliga detaljer mot förväxlingsrisken subad hane BLÅ KÄRRHÖK.)

Hälsar gör en glad Lars!


Insänt av Allan Bergström <nknu1391@mail.kuriren.nu>
torsdag 2004-09-30, 07:46

Tomtobs på HAVSÖRN, modell äldre, som åt lunch två dagar i följd på "Kaffestenen" i fjärden. Första dagen såg jag den slå i vattnet och sedan med tunga vingar söka upp stenen där den genast började äta (fisk?). Uppvaktades efter en stund av en gråtrut.


Insänt av Ulf P Eriksson <ulf.eriksson@lulea.mail.telia.com>
onsdag 2004-09-29, 18:23

29/9-04 Nu verkar det som mycket TALLTITA är sträckvilliga och i dessa flockar ingår unga? LAPPMESAR som vid Gräsörenbron idag och som Mattias N hade för några dagar sen i Alhamn! Hälsar Ulf (Håll Lappmesgluggarna öppen ni som vill se LAPPMES i Norrbottens kustland också!


Insänt av Urban Jacobs
onsdag 2004-09-29, 17:44

En sen sädesärla efter Nikkaluoktavägen idag. Men det tjusigaste var en grov gammal tjädertupp som lugnt gick över vägen.


  « Föregående 20       Nästa 20 »