Fågelobservationer

Välkommen till obs-sidan.

Skriv en egen observation

OBS! Ange inte exakt lokal för känsliga arter t.ex. rovfåglar och ugglor. Tänk på att även äggsamlare kan läsa det du skriver!

Sökning:


Insänt av Thore Alm . Kalix
lördag 2011-12-24, 11:25

BOFINKEN,HANNEN,...
önskar God Jul till övriga bofinkar i Nb !"Jag stannar t.v och i Näsbyn", Kalix.."!!
(obsad julafton i Kalix)


Insänt av <sonja.kuoljok@glocalnet..net>
fredag 2011-12-23, 11:50

Har fått väntat länge denna vinter men idag äntligen satt den på fläskbiten, GRÅSPETTEN! En hona. Nästan som en julklapp.
Var? Givetvis på Fågelvägen i Jokkmokk

Sonja Kuoljok


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
torsdag 2011-12-22, 21:16


Streptopelia!

I dag på sen eftermiddag fick jag in en intressant andrahandsuppgift om en TURTURDUVA på en matning i Piteå kommun. Senare under kvällen har jag fått kontakt med observatören, som bor på Kolgårdsvägen 8 i Munksund.

Vad finns för fakta i målet? Jo, denna duva har funnits i kvarteret i 2-3 veckor- då den plötsligt dök upp- och den födosöker gärna och regelbundet på matningen på nämnda adress samt på angränsande matningar längs gatan. Fågeln är orädd i beteendet. Den sitter ibland på tv-antenner.

Observatören beskriver sig själv som "en glad amatör" gällande fåglar. Men, efter att ha talat med honom på telefon nu i kväll betvivlar jag inte för en sekund att det rör sig om en TURTURDUVA och det går naturligtvis inte på något sätt att utesluta STÖRRE TURTURDUVA! Beteende, tidpunkt samt den höst som förflutit, är starka indikationer på något synnerligen spännande...

Hälsar gör Lars, som kommer att vara på plats i morgon bitti!


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
onsdag 2011-12-21, 22:02


Hej!

I morse i samband med en promenad i Öjebyn, (Piteå kommun) i morse noterade jag en flock TALLBIT på minst ca 90 ex. Det är den största flock jag har sett, och när jag kollar i Svalan tycks det även röra sig om all time high i Norrbotten. Kul i sig, och kanske ett tecken på att det kommer intressanta saker från öster...

God Jul, och allt det där!:-)/Lars.


Insänt av
onsdag 2011-12-21, 20:15

Ja, vid fågelbordet här i rutvik tror jag att det går 20 pilfinkar på en gråsparv. Och man såg knappt en gråsparvsunge i sommar.

Niklas


Insänt av Krister Jakobsson
tisdag 2011-12-20, 20:22

SMÅDOPPINGEN visade sig utanför Gräsörenbron vid 11.50 idag. Den simmade ute på fjärden vid stenranden utanför bron


Insänt av Tord Gustafsson
tisdag 2011-12-20, 16:21

GRÅSPARV kontra PILFINK

Som regionalt rapportansvarig inom Rrk för Gråsparv så vill jag lämna ett litet bidrag till debatten. Antalet observerade pilfinkar i länet under åren 2007-2010 enligt Svalan ligger på cirka 4500-5160 medan motsvarande siffor för gråsparven är 8300-9300. Trenden för båda arterna är något sjunkande från 2008. Så Svalan ger inte något belägg för att pilfinken är på väg att konkurrera ut gråsparven. Svalan är dock inget bra instrument för att mäta populationsutvecklingen för så pass vanliga arter då rapporteringen sker slumpmässigt utan standardisering.

Då är det bättre att inventera en standardrutt eller delta i de häckfågeltaxeringar och vinterfågelräkningar som Lunds universitet administrerar.

Enligt deras senaste rapport för beståndsindex för häckningstiden och punktrutterna så har gråsparven minskat 4,8 % per år sedan 1975 medan Pilfinken minskat 0,2 % per år under motsvarande period. Motsvarande siffror för standardrutterna från 1998-2010 är -0,7 % per år för gråsparven och +0,1% för pilfinken. Den enda minskningen som är statistiskt signifikant är gråsparvens minskning på punktrutterna sedan 1975.

Beståndsindex för vintern visar på en liknande trend. Här har Gråsparven minskat 2,2 % per år sedan 1975 medan pilfinken bara minskat med 0,9 % per år. Båda dessa minskningar är statistiskt signifikanta.

Mellan 2/3 till 3/4-delar av gråsparvbeståndet har försvunnit sedan 1975 beroende på om man tittar på vinter- eller häckningsbeståndet. Siffrorna grundas på statistik för hela Sverige.


Insänt av Tony Persson <tonper378228@bredband.net>
tisdag 2011-12-20, 11:20

Håller med Lars H. Vi borde börja rapportera alla GRÅSPARVAR redan nu!
Den har gått kraftigt tillbaka överallt.

Har hållit koll här på Porsön där det finns två små bestånd av GRÅSPARVAR & de har minskat drastiskt & dessutom ökar dessutom hybrider mellan GRÅSPARV & PILFINK.

Är väldigt orolig över GRÅSPARVEN och tror att den snart är ett minne blott i Norrbotten.

Den verkar också försvinna i hela Sverige men har inga riktiga belägg för just det.

Vänliga häls´ningar Tony.


Insänt av Lars Harnemo
måndag 2011-12-19, 18:32

Om gråsparvar. Det är samma sak här på Hertsön. Om man ser 1 gråsparv på 10 pilfinkar får man vara nöjd. Snart blir nog den gråe en rapporteringsart om det fortsätter så här.
Hoppas att alla fortsätter att rapportera dessa två arter så kan vi kartlägga förändringen så småningom.


Insänt av Niklas Fredriksson
söndag 2011-12-18, 14:10

Gråsparven har nästan helt försvunnit i Rutvik, Pilfinken har tagit över.


Insänt av Jan Andersson <folke.langen@gmail.com>
fredag 2011-12-16, 13:30

Trots att vi är inne i andra halvan av december månad så fanns det idag minst 600 trutar i Bodens omgivningar.
Alla, utom fyra HAVSTRUTAR, var GRÅTRUTAR och av dessa var minst 80% ungfåglar (1K, 2K, 3K).
Även två STARAR på Bodens soptipp är värt att nämnas.


Insänt av Mats Karström
tisdag 2011-12-13, 12:10

Har precis haft en MAGISK STUND vid Talvatismatningen i vinterskrud. Ett 10-tal talltitor och lappmesar hoppade runt på mig,varav minst 4 stycken samtidigt vid ett tillfälle. De satt överallt, bla på skrivarfingret och pennan.Även tofsmesarna och lavskrikorna kom fram nära. Det här är häftigt i nivå med valar och däggdjur på savannen.
Hälsar en uppfylld Mats


Insänt av Rolf G Gustafsson
måndag 2011-12-12, 13:31
Webbadress: www.sjaunjaape.se

En honfärgad, 1k+, FJÄLLVRÅK passerade Lövskatagrundet, Luleå idag mån. 12.12. kl. 13.04. Sträckte mot SV. Min definitivt "vintrigaste" fjällvråk i Norrbottens län genom tiderna.


Insänt av Jan Andersson <folke.langen@gmail.com>
lördag 2011-12-10, 18:37

NORRBOTTNISKA SKRÄNTÄRNOR

Norr om Berlin finns en tysk skådare/fotograf som hittat en sjö där SKRÄNTÄRNOR rastar från mitten av aug. och en knapp månad framåt. En lång cementkaj sticker ut i sjön och på denna gillar tärnorna att sitta. I höst var det ca.600 st. Han har tack vare flitigt fotograferande lyckats avläsa 29 svenska tärnor. Av dessa är fyra från Storgrundet, Rödkallen. Tre är märkta som pull i juni i år och den fjärde märkt som pull i juni -09.
Än fler finska skräntärnor är avlästa och ofta har dessa färgringar med tydliga tecken, vilket gör det lättare att bestämma individen.
Under 2011 har även ett 50-tal svenska skräntärnor försetts med färgringar (röd ring-vita tecken) alla i uppländska kolonier.


Insänt av Märta Fredriksson
söndag 2011-12-04, 10:13

En ovanligt sen Ormvråk passerade Tunnskär igår lördag. I övrigt mycket mesar, främst talgoxe, någon gråtrut, ett par dalripa,grönfinkar mm .Ett fantastiskt väder och öppet vatten....


Insänt av Rolf G Gustafsson
lördag 2011-12-03, 11:10
Webbadress: www.sjaunjaape.se

SMÅDOPPING, 1 ex vid Gäsörenbron. 3.12.11 kl 10:35. På västra sidan just vid brofästet.


Insänt av Jan Andersson <folke.langen@gmail.com>
torsdag 2011-12-01, 17:58

Första december, norrbottens inland, Boden - närmare 700 GRÅTRUTAR, några HAVSTRUTAR och FISKMÅSAR!!!!
Är det kul eller ska man bli orolig??


Insänt av Åke Israelsson <ake.israelsson@bredband.net>
tisdag 2011-11-29, 22:40

Uppdatering. Senast såg han den idag vid ca kl 11 på ett avstånd av ca 10 meter. Den var visst då ensam och flög upp och satte sig på gamla arbetsförmedlingens tak. Gamla arbetsförmedlingen heter nu visst IT-huset Guldet och ligger på Birkarlagatan 12. Han har sett den 4 gånger den senaste månaden. Oftast ensam. Vid ett tillfälle tillsammans med en kråka. Kråkflocken hade jag fått om bakfoten.
Insänt av Åke Israelsson <ake.israelsson@bredband.net>
tisdag 2011-11-29, 22:07

En släkting till mig i Gällivare berättar att han under några veckors tid sett en svartkråka vid några tillfällen. Senast idag. Den hänger ihop med en flock kråkor som brukar vara mellan gamla arbetsförmedlingen och Lantmanna.

Lika stor som en kråka. Jag frågade honom om det kunde vara en ungråka istället, ska visst finnas en förväxlingsrisk men enligt honom så har den inte lika fluffiga dun på låren som en sådan.


Insänt av Tord Gustafsson
tisdag 2011-11-29, 09:03

Stenknäcken är inte alls vanlig i Pajala kommun. Den senaste observationen gjordes 2006 då 1 ex sågs i Kätkesuando den 4.6.
Stenknäcken har under senare tid ökat sin utbredning norrut så det är i skenet av detta som din observation ska ses. Observationer finns så långt norrut som i Torne lappmark.

Rrk Norrbotten gnm Tord Gustafsson


  « Föregående 20       Nästa 20 »