Fågelobservationer

Välkommen till obs-sidan.

Skriv en egen observation

OBS! Ange inte exakt lokal för känsliga arter t.ex. rovfåglar och ugglor. Tänk på att även äggsamlare kan läsa det du skriver!

Sökning:


Insänt av Elsa Rensfeldt
lördag 2012-09-08, 23:26
Webbadress: strandskatorna.panatet.se

Som sagt(kolla in Gunborg Stenvall
i Naturmorgon Ps (Strandskatorna).:) Ang SM i tomstskådning, se inlägg i Forum :)


Insänt av Staffan Sundin
lördag 2012-09-08, 21:28

Som ni kanske vet var det idag dags för "SM i tomtskådning". Det handlar alltså inte om att leta tomtar, utan att se så många fågelarter som möjligt från den egna tomten.
På strandtomten vid Bastunäset i Norrfjärden deltog Lars Sandberg, Jonas Jönsson, Linnea Johansson samt undertecknad.
Väderbetingelserna var optimala med nästan klart och soligt väder, samt mycket svaga vindar. Första art (en Koltrast) räknades in kl 05:20 och den sista (en Gransångare) kl 18:00.
Vi fick en riktigt bra start och hade redan vid lunchtid drygt 50 arter. Under eftermiddagen fyllde det på med ytterligare några, och slutsumman blev 62 arter. Ett resultat vi får vara nöjda med.
Inga direkta rariteter sågs men nämvärt är kanske; 2 SVARTHAKEDOPPINGAR som rastade utanför bryggan, en förbiflygande GÖK, TRETÅIG HACKSPETT, GRÅ FLUGSNAPPARE, BLÅHAKE (ringmärkt), ÄRTSÅNGARE (ringmärkt), NÖTKRÅKA samt VIDESPARV (blott en 1K hane, ringmärkt).
Obsarna är inlagda på "Svalan".
//Staffan


Insänt av Haparanda Sandskär Fågelstation genom Jon Hessman <hapsand@gmail.com>
lördag 2012-09-08, 21:16
Webbadress: www.nof.nu/sandskar/hapsandIS/index.htm

Dagbok från Haparanda Sandskär
Lördag den 8 september 2012

För det första vill jag be om ursäkt för uteblivet bloggande tidigare under veckan. Det kommer att kompletteras nu i efterhand.

Morgonen idag var lugn och sval. Lite småljud i buskarna när näten sattes upp lovade gott, och precis efter nätuppsättning satt en lappsparv på en sten på udden. Märkningen började också bra med att Lars stötte in en enkelbeckasin i nät.

Något senare stod Jan, Lars och undertecknad och spanade på udden och såg en sparvhök glida in mot nätområdet. Det var bara för mig att löpa efter (ifall den skulle gå i nät gäller det att vara på plats direkt, annars lossnar de). Resultat uteblev och jag lommade tillbaka mot udden. Men vad var det? Det där lätet kände jag igen! Jag slängde mig på walkie-talkien: ”Är det inte en taigasångare som lockar?!?” Gubbarna bekräftade: ”Vi står precis och ser på den!” En kort löptur ut till gubbarna och där satt den! Säsongens första sibiriska raritet! Ett par taktiska manövrar senare så satt sångaren i nät och lät sig ringmärkas och fotograferas.

Därefter förflöt dagen som de flesta. I näten gladde en flock på 13 grönsiskor och en nästan lika stor flock unga blåmesar. Flera sparvhökar gick i nät men lyckades smita innan vi hann fram. En tordmule sträckte över havet, en ung sandlöpare rastade och ytterligare en lappsparv flög förbi. Liksom igår låg en vikare och solade på en sten i havet. Men det var inte slut på roligheterna där. Precis när klockan slagit 11 och näten skulle dras ner förvarnade Lars att han hade något spännande i påsen, en stor sångare sade han. Väl i boden kunde vi plocka fram en ung höksångare! Jag kommer ju precis från en relativt höksångarrik vistelse på Gotland men övriga gick i taket. Fjärde någonsin på Sandskär, femte någonsin i Norrbotten! Inte varje dag åldringarna får kryssa så det blev en liten whiskeypinne (Famous Grouse såklart) under väntan på Rune och båten.

Hem for så Lars, Jan och Lina (som piggnat till betydligt efter gårdagens sjukdom) och ersattes av Peter Keil. Efter att han installerat sig tog vi en tur upp mot östviken och norra dungen vilken inte bjöd på mycket i fågelväg. I det fina vädret hade väl det mesta sträckt iväg.

I morgon och hela den kommande veckan utlovas kraftig vind från sydsektorn, med undantag för måndag. Känns sådär, vi får se hur mycket vi kan ha näten uppe överhuvudtaget men måndag ska bli desto mer spännande! Den som lever får se.


Insänt av Staffan Sundin
fredag 2012-09-07, 19:54

Ringmärkning på Näset, Norrfjärden, idag gav 53 nymärkningar av 15 arter;
Lövsångare 14, Järnsparv 13, Grönsiska 6, Sädesärla 5, Rödhake 3, Gransångare 2, Talgoxe 2, Gulärla 1, Trädpiplärka 1, Rödstjärt 1, Ärtsångare 1, Bofink 1, Talltita 1, Sävsparv 1 samt Videsparv 1 (klockan 17).
När det gäller Videsparv, ser vi en mycket oroande utveckling. Arten minskar, av allt att döma, radikalt i Sverige.
Ringmärkningsbetingelserna var i morse optimala! Det var en kall morgon (+1,8 gr), klart och vindstilla. Arten har sin sträcktopp just nu! Under samma betingelser för 10 år sedan, fångades åtminstone 15-20 Videsparvar en motsvarande fin höstmorgon kring den 7:e september.
För några år sedan kunde man tro att det kunde vara fråga om en mer "normal nedgång" (fåglarnas populationer kan fluktuera i viss utsträckning, från år till år) men det verkar nu gå käpprätt åt skogen för Videsparven. Den minskar även drastiskt i Norge.
Liknande utveckling ses även för några andra Emberiza-sparvar, bl a Gyllensparven (tidigare häckande i Finland, men borta nu). Gemensamt för arterna är att de övervintrar i sydöstra Asien, inte minst i Kina där stora mängder sparvar infångas och återfinns på fågelmarknader för att användas i det Kinesiska köket. Man äter alltså, bokstavligt talat, upp "våra" Videsparvar...
En diskussion angående detta pågår f n på forumet "Vår skådarvärld" (facebook). Dagens enda märkta Videsparv fångades, nog mest av "misstag", sent på eftermiddagen.
//Hälsar Staffan (bekymrat)


Insänt av Elsa Rensfeldt
torsdag 2012-09-06, 09:02
Webbadress: strandskatorna.panatet.se

Bild på mandarinanden på Strandskatorna


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
söndag 2012-09-02, 12:55


Hej, Åsa, och andra ärleintresserade!

Har själv de senaste dygnen haft gott om ärlor utanför bostaden, och jag har kunnat hålla en viss koll på dem men enbart sett GUL- och f.a. SÄDESÄRLOR.

Flockar av gula ärlor innebär alltid GULÄRLOR. Men, och här kommer det intressanta, det går aldrig att utesluta andra "gula ärlor" i ärleflockar. Då menar jag FORSÄRLA och CITRONÄRLA. Sannolikheten är visserligen långt mindre än en procent, men å andra sidan är det säkerligen så att "gula ärlor" emellanåt slentrianmässigt tas för just GULÄRLA fastän det rör sig om sällsyntare arter... Därtill kommer problematiken med årsungar av CITRONÄRLA nu på hösten, vilka lätt kan förväxlas med årsunge av SÄDESÄRLA. Kolla gärna in t.ex. "Fågelguidens" bilder, som är förklarande och bra!

Sammantaget kan man alltså säga att det kan vara riktigt spännande med ärleflockar, både på vår och höst! Även om det i princip alltid rör sig om GUL- eller SÄDESÄRLA i dessa, är det å andra sidan så att nästan alla fynd i landskapet Norrbotten av de två sällsyntare arterna har gjorts bland rastande ärlor av "vanlig typ"!

Mvh!/Lars, i Öjebyn.


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
söndag 2012-09-02, 12:51

Hej Åsa! Det är med all säkerhet gulärlor du sett på gården. Ser man en citronärla (väldigt ovanlig hos oss) på hösten så är den nästan säkert en ungfågel, som inte är gul alls.

M v h
Andreas


Insänt av Åsa Aidanpää <Asa.aidanpaa@gmail.com>
söndag 2012-09-02, 12:11

Vår gård i Ängesbyn invaderades idag av "gula"sädesärlor. Gulärla? Citronärla?


Insänt av Haparanda Sandskär Fågelstation
lördag 2012-09-01, 15:29

Våra förhoppningar om ringmärkning på morgonen kom på skam. Ett envist lågtryck med regn och blåst har härjat under natten och morgonen. Istället gjorde vi en promenad till Östsidan mellan Rivi och Pankinkrunni. Där hittade vi ett nytt fiskgjusebo i en gran (!), väl synligt från heden innanför strandskogen. Boet kan ha varit bebott då vi hittade en vingpenna under det, men dock inga fiskrester. Inga större mängder med fågel men några kungsfåglar och en del trastar på ön. Bergfinkarna färre än i går. Vi har tagit in de flesta vadarburarna då vadarna nu är på upphällningen. En flock om 5 brushanar såg vi i alla fall. Avfärden och personalbytet blev försenat p g a vinden men vi räknar nu med att kunna åka hem vid 17-tiden. Cecilia, Lena och Tord tackar för sig denna vecka.


Insänt av Haparanda Sandskär Fågelstation
fredag 2012-08-31, 19:42

Sovmorgon till kl 06.00 då vinden fortfarande är hård och det regnat lite under morgonen. Satte upp 1 av de ordinarie näten vid 8-tiden + 6 av alternativnäten. Genast gick det på bergfinkar som blev dagens art. Av 18 ringmärkta var 17 bergfinkar och den 18:e en rosenfink. En VIDESPARV sågs fint i skogdungen mot alternativnäten A2-4. Märkningen avbröts vid 10-tiden p g a regn, varefter storstädning av märkarbodan vidtog. Lena tvättade även påsarna. En KUSTPIPARE flög över heden utanför ringmärkarbodan. På hemvägen lockade några KUNGSFÅGLAR vid Kapelldungen och ytterligare några sågs senare på em. En adult HAVSÖRN sågs på em. Tre + fyra VITKINDADE GÄSS sågs också liksom en TRÄDKRYPARE. På aftonen mojnade vinden betydligt och 2 STJÄRTÄNDER låg och guppade i hamnbassängen. Nu firar vi sista kvällen på ön med en god middag innan vi nattar och pigga och utvilade kan ta itu med morgondagens märkning. Cecilia, Lena och Tord tackar för sig denna vecka.


Insänt av Haparanda Sandskär Fågelstation
torsdag 2012-08-30, 18:37

Dagens märkning gav 40 fåglar av 7 arter, däribland 1 rosenfink och 1 rödhake. Antalet bergfinkar ökar på ön och 14 st nymärktes under morgonen. Ökande SO vind gjorde att näten fick stängas en timme före normal tid. Våra praktikanter fick hastigt lämna ön då vindprognoserna är ogynnsamma för morgondagen. Vi får se om det blir någon märkning då. I övrigt bastubad i kväll och kycklingmiddag väntar.Ribbåten kom med nya besökare på fm. De lär få en guppig hemfärd... Cecilia, Lena och Tord


Insänt av Haparanda Sandskär Fågelstation
onsdag 2012-08-29, 20:14

Dagens märkning gav 34 fåglar innan den fick avbrytas vid 9-tiden p g a regn. Lövsångaren dominerar fortfarande men bergfinkflockarna ökar i storlek. Årets första gråsiska fastnade också i näten. Flera kontroller tyder på att fåglarna stannat kvar sedan igår. Två havsörnar besökte märkplatsen. Under eftermiddagen sågs en blå kärrhökshane jaga och en brun kärrhök som satt och putsade sig nere på Sydön. Lärkfalken jagade i bergfinkflockarna men utan lyckat resultat. Mycket gott om älgar i skogarna på ön som nu börjar tömmas på människor. Kvar finns endast personalen på fågelstationen.


Insänt av Haparanda Sandskär Fågelstation
tisdag 2012-08-28, 19:42

Väderomslag med nordlig vind ökade fågelmängden väsentligt i näten under morgonen. 47 fåglar, som vanligt mest lövsångare, försågs med ring. Sävsparv och trädpiplärka blev nya märkarter för veckan. Den unga havsörnen tog en tur över märkplatsen på fm. Gott om gulärlor och ökande mängd bergfinkar. En gråsiska hördes också så vi får se om det blir någon invasion av denna art. Vid Östviken sågs fler vadare än tidigare, bl a en sandlöpare och två småsnäppor. Men vanligast var den större strandpiparen. Fantastiskt fint väder under dagen liksom en god lunch som familjen Svanberg bidrog med (laxsoppa). Stationen har idag fått förstärkning med 5 praktikanter från Kalix Naturbruksgymnasium. De ska lära sig rutinerna vid fågelstationen under resten av veckan.


Insänt av Haparanda Sandskär Fågelstation
måndag 2012-08-27, 19:18

Sovmorgon pga vädret. Startade märkningen först kl 07.00. En kort regnskur på morgonen i övrigt bra väder fram till kvällen. Låg aktivitet bland fåglarna under hela morgonen. Endast 9 märkta med bergfinken som dagens märkart (3 märkta). Däremot gott om mänskliga besökare vid märkplatsen med 18 intresserade specialisttandvårdare från Norrbotten. Lärkfalken jagar på Sydön. Båda bastuna är uppvärmda då ett gäng LKAB-are från Malmfälten invaderat ön efter en ribbåtstur.Insänt av Haparanda Sandskär Fågelstation
söndag 2012-08-26, 20:09

En vackersoluppgång avlöstes av växlande men varmt väder. Ganska låg aktivitet vid näten men med ett bra artutbud. 17 nymärkningar av 6 arter, där de två unga blåhakarna var den roligaste. Jaktfalken är kvar och även vadare vid östviken, bl a 2 sandlöpare, 1 småsnäppa och 3 kärrsnäppor. De första järnsparvarna siktades också. Gott om älgar på ön, minst 7 st.


Insänt av Haparanda Sandskär Fågelstation
lördag 2012-08-25, 20:23

Lördag 25 augusti
Personalbyte på stationen. Ett nöjt gäng mötte upp den pågående personalen i hamnen i strålande sol. Som kronan på verket anslöt en ung jaktfalk för att hälsa Cecilia, Lena, Eva och Tord välkomna. Morgonens märkning dominerades av lövsångare, följt av bergfink samt 2 sparvhökar. Totalt 47 märkta fåglar. Bland övriga intressanta obsar kan nämnas 22 vitkindade gäss, 1 lärkfalk samt 3 fiskgjusar.Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
lördag 2012-08-25, 18:20

Alldeles nyss sågs en nordsträckande HAVSSULA vid Ostögrundet i Västerbotten. God chans att den kommer in i vår skärgård. Håll korpgluggarna öppna på Sandskär!


Insänt av Lars Harnemo
lördag 2012-08-25, 18:06

Hej
När nu NOF:s exkursion till Sandgrynnorna plötslig blev inställd och jag laddat hela veckan för denna så tog jag min egen båt och tillsammans med Krister Jakobsson så gjorde vi en egen exkursion.
Vädret var fantastiskt bra, svaga vindar och nästan för varmt i den strålande solen.
Trots att vi tyckte att det var väldigt lite fågel därute så drog vi in 31 arter och listan toppades av SANDLÖPARE 5, KUSTSNÄPPA 4, VITKINDAD GÅS 200, HAVSÖRN 1, LÄRKFALK 1 samt PILGRIMSFALK 1.


Insänt av Haparanda Sandskärs Fågelstation <hapsand@gmail.com>
fredag 2012-08-24, 22:59

Dagbok fr Haparanda Sandskär:

Onsdagen den 22 augusti 2012
Ofrivillig sovmorgon till 0700 pga envist regnande, sen blev det bara bättre! Ringmärkningen gav 79 fåglar av 10 arter, 2 nya rosenfinkar och äntligen började vadarburarna leverera (2 ängspip och 1 grönbena). Härliga observationer av sandlöpare i NV, dom verkade ganska obekymrade av vår närvaro, passerade på ca 2,7 m avstånd ivrigt födosökande. Apropå sandlöpare så gjorde Karl Markus en idrottslig prestation med att springa 32 km, dvs tre vändor till Nordspetsen från Kumpula (ett ganska överdrivet träningspass tyckte vi andra). Vi andra plockade lite lingon, tittade på några dvärgmåsar och flanerade runt lite på ön i sakta mak. Och vi jobbar vidare med artlistorna, fattas 3 till 100 för veckan.Insänt av Haparanda Sandskärs Fågelstation <hapsand@gmail.com>
fredag 2012-08-24, 22:57

Dagbok fr Haparanda Sandskär:

Torsdagen den 23 augusti 2012
Morgonen inleddes med en frisk nordostvind och regn. Näten sattes upp först vid 07:00. Fångsten var tämligen mager men hade kunnat fått en drastisk vänding om någon av de stora bergfinksflockarna gått in i näten. När det äntligen dök upp en videsparv så studsade den förargligt nog i ett av näten framför näsan på en minst sagt snopen Johan S. Lyckan blev däremot desto större en stund senare när en ung jaktfalk upptäcktes sittande på Pauhu, dessutom veckans 100:e art för vårt gäng! Falken bjöd på riktigt fina obsar resten av dagen. På kvällen sov den på en sten och brydde sig inte nämnvärt om att både sten- och lärkfalk gav sig på den. Staffan Svanberg kom till ön och landsatte en grupp bestående av åtta primärvårdschefer från Norrbotten. Vi bastade och badade i hamnen på kvällen. Kvällsmaten bestod av mackor med nystekta kantareller som vi fann rikligt av i aspurskogen.

Fredagen den 24 augusti 2012
En strålande höstdag med solsken och svag vind. Jaktfalken konstaterades vara kvar och sågs till och från jagande kring Pauhu. Efter gårdagens nätstudsande videsparv kunde vi glädja oss åt en i fångsten idag. Staffan med grupp om totalt tio personer guidades under morgonen vid märkningen. Staffan bjöd oss på rökt lax och färskpotatis med hjortonsås och skjutsade oss sedan med sin båt Bosmina till nordrevet. Det fanns gott om småfågel i buskarna över hela ön men i Östviken var det fortfarande högvatten och vadarna lyste med sin frånvaro. Mellan ringmärkning och fågelskådande har vi även hunnit botaniserat och funnit ca 130 arter, däribland specialiteter som österbottenstarr, strandögontröst, småsvalting och bottenviksmalört. Sista kvällen grillade vi i kvällssolen vid hamnen och åt pannkakor med grädde och sylt gjord på öns blåbär och hallon, gott!  « Föregående 20       Nästa 20 »