Fågelobservationer

Välkommen till obs-sidan.

Skriv en egen observation

OBS! Ange inte exakt lokal för känsliga arter t.ex. rovfåglar och ugglor. Tänk på att även äggsamlare kan läsa det du skriver!

Sökning:


Insänt av Ulf P Eriksson
söndag 2013-04-28, 08:49

Nu har även jag gjort en ny lokal i Ä-byn nämligen STORHOLMEN där det brukar rasta gäss och svanar, till nytta för bl.a Rolf G G och övriga!


Insänt av Berith Isaksson <massagehanden.bi@gmail.com>
lördag 2013-04-27, 19:37
Webbadress: www.massagehanden.se

Har precis kommit in från skogens härliga läten i dessa tider.Fått den stora förmånen att få se en tornfalk sittandes i en talltopp för att sedan dyka ner och leta något nere vid stranden kom upp igen till samma talltopp och satt där en bra stund,mäktigt möte.Har även sett 1 par sädgäss vid iskanten alldeles nedanför stugan i Gälön,vid Harrbäcken(Norrfjärden)
Tranarna har sin dans ute på isen hör deras läten.
Tack för denna gång
Hälsningar
Berith Isaksson


Insänt av Göran Norman <guran.norman@bahnhofbredband.se>
lördag 2013-04-27, 17:54

Ännu en havsörn i Bensbyn Luleå(17.35 Lördag). Detta ex. tog nära nog identisk väg som exemplaret från onsdagen vilket gör att man kan misstänka att det är samma fågel. Under vårfågelsträcken har dock denna väg varit vanlig för både havs- och kungsörnar vilket gör att det ofta är olika fåglar. Termik och vindar alt. geografiska förhållanden verkar vara gynnsamma för fåglar med stor vingbredd (även tranor). Ser slumpvis minst 10 örnar varje vår från gårdsplanen" vilket ger ett visst incitament för gynnsam sträckväg.


Insänt av Rolf G Gustafsson
fredag 2013-04-26, 14:31
Webbadress: www.sjaunjaape.se

Två adulta KNÖLSVANAR sträckte mot söder över Ängesbyn idag 26 april vid kl 08:10-tiden. Värt att hålla ögonen öppna för i våra fjärdar och vakar.


Insänt av Göran Norman <guran.norman@bahnhofbredband.se>
onsdag 2013-04-24, 19:48

Några noter från Bensbyn (Luleå). Nu börjar gässen flyga in, grågås, men också en och annan sädgås. Sädesärla på taket, bofink i träden och ungtrutar i skyn. Under veckan har även storspoven kommit tillsammans med lärkor (trädpiplärka, sånglärka). Senaste noten 19.15 onsdag; havsörn in från sydost genom byn (obs. i motljus, utan kikare från gården - svårt att åldersbestämma).


Insänt av gunnar norlin <mumsan21@hotmail.com>
tisdag 2013-04-23, 20:43

i dag tisdag min favorit vårfågel
har anlänt STORSPOVEN!!


Insänt av Rolf G Gustafsson
tisdag 2013-04-23, 20:42
Webbadress: www.sjaunjaape.se

Tack Mats. Du är en pärla. :) :)


Insänt av Mats Bergquist
tisdag 2013-04-23, 19:51


Hej!

Nog kan jag ändra namnet på lokalen till "Kapellet". Genom tiderna har huset även benämnts "Betel" - kärt barn har många namn! Enligt länken jag bifogade är huset ett missionshus sedan det byggdes i slutet på 1920-talet. Men jag ändrar beteckningen, så blir i alla fall en glad... Det går ju att ändra igen om det behövs! Vi får kanske ha en omröstning;-)

Med vänlig hälsning

Mats B, rrk Nb


Insänt av Rolf G Gustafsson
tisdag 2013-04-23, 13:36
Webbadress: www.sjaunjaape.se

Hej Mats
Borde inte lokalen kallas för "Kapellet". Så har den kallats av mig och många fler under mer än 15 års tid.


Insänt av Jan Andersson <folke.langen@gmail.com>
tisdag 2013-04-23, 13:36

Den satellitmärkta Större skrikörnen Tönn börjar närma sig oss i Nb (om han följer tidigare års rutiner).
Han lämnade vinterkvarteret i SÖ Spanien den 27 mars och fanns igår i södra Finland. Man ser hur han undviker vatten och därför flög han snyggt runt hela Finska viken innan han tog sig in i Finland


Insänt av Mats Bergquist <mats.bergquist@home.se>
tisdag 2013-04-23, 12:59
Webbadress: http://byar.lulea.se/scripts/historia_visa.asp?By=122&No=145

Hej alla Norrbottensskådare!

Jag har idag gjort en ny lokal på Svalan. Den kallas för "Missionshuset" (se bild och intressant text på länken nedan) och tillhör superlokalen "Ängesbyn". Alla som åker på stora vägen genom Ängesbyn passerar ett stort vitt hus SV om vägen och på odlingen ned mot Persöfjärden brukar det nästan alltid finnas fåglar att bekvämt titta på från parkeringsplatsen intill huset. Ända sedan 1960-talet har det skådats fågel här. Platsen är en mycket bra lokal för framför allt gäss av flera arter.

Från och med nu kan vi således skriva in våra obsar direkt på lokalen och slipper att göra en notering i info-fältet.

http://byar.lulea.se/scripts/historia_visa.asp?By=122&No=145

Med vänlig hälsning

Mats B, rrk Norrbotten


Insänt av Staffan Matti
tisdag 2013-04-23, 11:36

Storspoven är tillbaka. Hörde den första i morse på Björkskatan i Luleå.


Insänt av Bengt-Erik Lugnfors <b-e.lugnfors@hotmail.com>
tisdag 2013-04-23, 08:10

såg en sånglärka 20 april vilket käns helt fel det är ju nästan vinter än här i Anttis, vidare har jag ett Spillkråke par som bygger bo i en Asp som jag har aldeles bakom uthuset dom är väldigt orädda för mig,


Insänt av Tage Fjällborg <kaalasmoose@telia.com>
måndag 2013-04-22, 14:34

4 st SKRATTMÅSAR i Vuotnajärvi (Lule lappmark) idag. Strax öster om järnvägen mellan Kaitum o Kiruna ligger sjön.


Insänt av <dannela2000@yahoo.se>
måndag 2013-04-22, 09:10

lärkan drillar i skyn, ssab centralförrådet. danne


Insänt av Mattias Nordlund
söndag 2013-04-21, 21:54

Skrattmåsarna börjar återvända till "Guldkant Gammelstadsviken" nämligen häckplatserna vid Mjölkuddstjärnen.

4 st kl 10.00 och ca 40 st kl 17.30.


Insänt av gunnar norlin <mumsan21@hotmail.com>
söndag 2013-04-21, 19:04

idag
hackspettsparning vid fågelbordet!
det är ett bra vårtecken!


Insänt av Sture Westerberg <stuwes48@gmail.com>
söndag 2013-04-21, 14:15

Två storspovar flög norrut över Bensbyn under eftermiddagen.
Hälsningar Sture


Insänt av Maria Müller <maria-muller@live.se>
fredag 2013-04-19, 13:37

Vårtecken på Mulön!
Igår flög årets första trana förbi, idag kom bofinken till fågelmatningen och koltrasten kilade snabbt över gräsmattan.

För ca. tre veckor sedan försvann i stort sett alla fåglar från matstället: gråsiskor, blåmes, talltita, de flesta domherrarna och även nötkråkorna. De sistnämnda har varit trogna gäster året om. Vad kan ha hänt?


Insänt av gunnar norlin <mumsan21@hotmail.com>
torsdag 2013-04-18, 16:43

TORSDAGS RAPPORT BENSBYN
tofsvipa, grågås, 2 råkor!!!


  « Föregående 20       Nästa 20 »