Fågelobservationer

Välkommen till obs-sidan.

Skriv en egen observation

OBS! Ange inte exakt lokal för känsliga arter t.ex. rovfåglar och ugglor. Tänk på att även äggsamlare kan läsa det du skriver!

Sökning:


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
lördag 2005-05-07, 11:46

Hej!

På lördagsmorgonen hade jag fågelguidning vid Möröbanken tillsammans med Möröns byaförening. Det hade, lite oväntat, inte hänt särskilt mycket vid banken sedan förra helgen. Spridda vadare och en del rastande änder men inga mängder. Se obsarna i Svalan. I omgivningen sjöng bl.a. TALTRAST och VIDESPARV.

Före tidig hemfärd kl. 1000 besök vid Lilla Möröfjärden. Inte heller där några stora fågelansamlingar. Det mest intressanta var 1 ad. PILGRIMSFALK som attackerades av en kråkflock.

/Andreas


Insänt av Maiken Arvidsosn <maiken.arvidsson@telia,som>
lördag 2005-05-07, 10:22

Hej Alla!
Tack vare Lars trastupptäckt i Sjulnäs fick en del av den komplediga fredagen omdisponeras från praktiskt arbete till skådning. Icke hellre vi kunde återfinna den speciella trasten, men i stället hittade vi en, för oss ny, trevlig skådarplats. I Sjulnäs åkte vi ner till Lillpiteälvens mynning. God ansamling av fåglar och en trevlig plats. Suverän för eventuell medhavd matsäck. Tre SMÅLOMMAR var trevliga att se.

Sedan var det ingen återvändo. Planerat arbete väntade!

Trots dagens tidigare skådande tilläts inget övertidsarbete utan kvällen gick, som planerat, i skådandets tecken. Först en vända runt Öjebyåkrarna sedan åkte vi till Bertnäs för att kolla Bertnäsfjärden. Huvva så många fåglar! Klart roligast var två GRAVÄNDER som det senare visade sig Lars redan hade upptäckt. Han skådade tydligen från arla till särla i ”hela kommunen”. Bra jobbat! Gravänderna betedde sig oroligt och försvann snart ur vårt synfält. Kanske flög de iväg, kanske gick de ner bakom någon isvall. Vi hade dem på ganska långt håll.

Förteckning på ÖVRIGA ARTER vi såg ser Du på ”Svalan, fågelrapporter”, titta till vänster på skärmen och klicka sedan på ”färska obsar från Norrbotten”.

Hälsningar
Maiken & Tryggve
i Öjebyn – Piteå Gamla StadInsänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
fredag 2005-05-06, 21:29


Hej!

Så kan jag då äntligen sätta mig vid datorn, denna hektiska fredag 6/5...

Jag steg upp ca 04.30, men den täta dimman gjorde att planerna på ett kustbesök fick bero. I stället bestämde jag mig för att ta en tur runt Svensbyfjärden och f.a. leta bland de trastflockar som finns där, i väntan på att kustbesök skulle bli mer möjliga att genomföra.

Utanför bostaden på Framnäsområdet väntade 1 LADUSVALA på en luftledning. I övrigt sågs inget speciellt förrän 08.15, då jag som tidigare meddelats fick en kort men bra obs på 1 hane TAIGATRAST av den rödhalsade typen (dvs en ruficollis). Detta inträffade i Sjulnäs,alldeles i närheten av gamla bron över Lillpiteälven. Trasten drog iväg lågt över marken när den jagade bort 1 BJÖRKTRAST. Jag larmade ut fågeln direkt på gängse manér, och därefter pågick ett kontinuerligt eftersök i dryga 3 timmar. Vartefter folk anlände, spred vi ut oss en del i byn. Ingen fler obs av trasten gjordes tyvärr, och strax efter 11.30 avbröt jag spaningarna.

De eftersök som gjordes i Sjulnäs/Roknäs resulterade bl.a. i DRILLSNÄPPA, sjungande GÖKTYTA (tidigt!) samt 1 hane RINGTRAST. Men, TAIGATRASTEN sågs alltså inte mer.

I övrigt har dagen bjudit på ytterligare en del obsar av större eller mindre intresse från Piteå kommun, och dessa kommer jag snart att lägga in på Svalan!/Hälsar gör Lars!Insänt av Rolf Gustafsson
fredag 2005-05-06, 18:11

Följande märkdata skulle förstås varit med i mitt förra meddelande.
RolfVDR 2001-07-23 NDT TROMSÖ,TROMS,N 6953/1802E
Auvaer
VDR 2001-11-13 USM Minsmere,UK 5214/0136E
FIRST
VDR 2001-11-14 USM Minsmere,UK 5215/0135E
VDR 2001-11-21 USM Minsmere,UK 5215/0135E
VDR 2001-12-03 USM Minsmere,UK 5214/0136E LAST
VDR 2002-01-14 USL Loompit Lake,UK 5159/0117E
VDR 2002-03-05 USL Loompit Lake,UK 5159/0117E
VDR 2002-04-17 USL Loompit Lake,UK 5159/0117E
VDR 2003-01-11 HKB Koninginnepolder 5119/0341E

VDR 2003-11-15 SME Petersb, Foteviken,S 5532/1259E

VDR 2003-12-06 SME Petersb, Foteviken,S 5532/1259E

VDR 2004-12-04 HKF Brouwershaven,Nl 5143/0356E

VDR 2004-12-05 HKF Brouwershaven,Nl 5143/0356E

VDR 2005-04-26 SZE Alvik,Nb 6532/2148EInsänt av Rolf Gustafsson
fredag 2005-05-06, 18:09

Halsmärkt GRÅGÅS

Följande svar har jag fått av Leif Nilsson angående den halsringmärkta grågåsen jag och Ingrid Sandahl såg vid Alviksgården den 26.4.05.

"Kollade i kväll datorn och fann som jag misstänkte att gåsen VDR var
märkt i Tromsö. Den har en lite märklig historia, eftersom det är en av de fp
gässen som varit över i England under vintern, annars tycks det som om den
bestämt sig för det mer normala att stanna i Holland under vintern. När vi talades vid tyckte jag att numret lät bekant och kunde också konstatera att den ju faktiskt varit på besök här nere i Skåne vid Foteviken. Man kan ju undra om det var samma gås som sågs vid Brånsjön den 17 april. Koden som
rapporterades var helt annorlunda, men saknade för övrigt likhet med någon annan kod.

VDR rapporterades för övrigt av Mattias Nordlund från samma dag Du såg
den.
Han har i ett senare mail talat om en gås V80 som jag nämnde i telefon, men där fick jag inte datum. Det kan kanske vara så att han inte såg den själv utan avsåg de avläsningar Du berättade."

MVH


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
fredag 2005-05-06, 15:42

Besökte Ersnäs-/Alviksområdet idag fredag kl.1230-1500. Började att spana ut över Ersnäsfjärden i det allt vackrare vädret. En hel del änder och av allehanda slag men inget speciellt. DVÄRGMÅSEN har nu anlänt till fjärden, och över dess allt mer isfria yta födosökte 2 LADUSVALOR. 1 GRANSÅNGARE sjöng i skogskanten.

Vid Alviksgården har det skett en markant tömning av fågel i och med väderförbättringen. Fortfarande en hel del mås och trut men nästan inga gäss. Man märkte dock ett tydligt gåssträck norrut.

Däremot sträckte inga rovfåglar. Mer stationärt sågs under eftermiddagen bl.a. FISKGJUSE, BRUN KÄRRHÖK, TORNFALK, SPARVHÖK och DUVHÖK.

/A


Insänt av
fredag 2005-05-06, 14:48

Hej!

Besökte sunderby tippen vid lunch och såg där bland av silltrut 47 fuscus-trutar även 3 heuglini-modeller.

Vid grundet var det väldigt mycket fågel. Ca 1000-1500 änder.

Även där 3 fuscus, 1 heuglini-typ.

Samt 3 dvärgmåsar. Sjöorre, småskrake, storlom, smålom, rastande och sträckande sädgås.

Mattias Nordlund


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
fredag 2005-05-06, 08:32

Det är hett nu!!!

Hane RÖDHALSAD TAIGATRAST sågs för ca 10 minuter sedan av Lars Sandberg, Piteå i Sjulnäs som ligger SV Piteå. Vägbeskrivning på 0900-1068300.

/A


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
fredag 2005-05-06, 04:41

Årets första RÖDSTJÄRT sjöng några tveksamma strofer i dimman nu på fredagsmorgonen inne på F 21:s flottiljområde.

/A


Insänt av
torsdag 2005-05-05, 21:41
Webbadress: http://www.nof.nu/bildgalleriet/inkomna%20originalbilder/yarelli.jpg

Bild på engelska sädesärlan.
Följ länken här ovan.
Foto: Bengt Johansson, Skaulo


Insänt av Laila Boström <lail@telia.com>
torsdag 2005-05-05, 21:01

Stripgäss har obserververats i Norrbotten, efter Luleåälvdal.
Det är två stycken och dom befinner sig tillsammans med svanar, gäss, änder och tranor...idag den 5/5 -05
kl.20.30

Bilder finns.


Insänt av Jan-Olov Johansson
torsdag 2005-05-05, 20:58

Promenerade till Gammelstadsviken i det kalla regnet i morse. Vaken mot E4 börjar bli rätt stor nu, och ett 50-tal BLÄSÄNDER håller till där, med bland annat en SKÄGGDOPPING och ett par SALSKRAKE. På isen en 2k+ HAVSÖRN.
/Jan-Olov J


Insänt av Rolf Lahti <rolf.lahti@hem.utfors.se>
torsdag 2005-05-05, 20:06

Jag och sonen Jacob har hårdskådat idag på Haapakylänsaari, strax norr om Övertorneå. En stor uppodlad holme i Torneälv. Tyvärr blir vägen snart översvämmad dit ut och man blir utestängd från en av de trevligast skådarlokalerna i Övertorneå.
I vakarna mot fastlandet och på ängarna fanns mycket kuligt att se.
Bla 38 TRANOR, 30 SÄDGÄSS; 21 STJÄRTÄNDER, 5 SALSKRAKAR, 3 SJÖORRAR, 2 SKOGSNÄPPOR, 2 GLUTTSNÄPPOR, minst 3 BLÅHÖKAR, 2 JORDUGGLOR, 1 FJÄLLVRÅK, 2 TORNFALKAR, 1 PILGRIMSFALK, 50 LAPPSPARVAR, 2 GULÄRLOR.Insänt av Staffan Sundin <Staffan.Sundin@nll.se>
torsdag 2005-05-05, 20:04

Förmiddagstur (i regnet) i Piteå kommun gav bl a 3 SMÅSPOVAR och en MINDRE HACKSPETT vid vattenverket, Bergsvikssundet, samt mycket rastande fåglar i Bertnäsfjärden. Sammantaget åtminstone 400 sjöfåglar med tyngdpunkt på Bläsand och Vigg. Bland dessa även 1 par SNATTERAND, 1 BRUNAND (hane) och 30 SALSKRAKAR. 1 SKRÄNTÄRNA fiskade i viken och ca 50 DVÄRGMÅSAR snappade insekter. Noterbart är att trastarna nu kommit i stort antal. Letade bland drygt 1000 Skrattmåsar i området mellan Karlbergsåkrarna (Öjebyn) till Norrfjärden, ingen svarthuvad.. den dök upp vid Avan istället...


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
torsdag 2005-05-05, 19:03

SVARTHUVAD MÅS vid färjestället Avan/N.Sunderbyn!!! 1 subad. sågs på närhåll av Herman S vid överfarten men kunde ej ses en stund senare då han hämtat tuben hemma. Fågeln torde dock finnas kvar i området.

/A


Insänt av Ingrid Sandahl <ingrid.sandahl@telia.com>
torsdag 2005-05-05, 18:35

Karin Molin, Urban Jacobs och undertecknad drog till Skaulo i morse. Vädret var snöigt, regnigt och mulet, men vi hade ändå en otrolig tur. Vid spaning från E10-bron i Skaulo upptäcktes en liten flock sädesärlor och när vi flyttat oss till jokkstranden väster om bron kom de förbi alldeles framför oss. Den ENGELSKA SÄDESÄRLAN visade upp sig med sin mörka rygg på mindre än 10 meters avstånd. Ingen tvekan om att det var en YARELLI. Den var rätt rastlös liksom de andra ärlorna och jag misslyckades med att få en bild. Efter fem minuter drog ärlorna vidare och vi lyckades sedan inte hitta dem igen.
Enligt uppgift från Anita Backe var det Sune Knekta från Moskojärvi som upptäckte fågeln för några dagar sedan vid affären i Skaulo. Den har sedan hållit sig i byn och i närheten av affären och varit påfallande oskygg.
I Svappavaara inspekterade vi fågeltornet och räknade in 39 SÅNGSVANAR, 43 SÄDGÄSS och några par GRÄSÄNDER och KNIPOR. En överflygande TRANA fick många av sädgässen att ta till vingarna. Lite längre fram (närmare Kiruna) fanns det 13 TRANOR. Vi har också sett en TJÄDERHÖNA.


Insänt av Håkan Tyrén
torsdag 2005-05-05, 13:43

Trots ett bedrövligt väder kunde jag notera en sträckande SKOGSSNÄPPA och en LJUNGPIPARE över Koskullskulle i förmiddags.


Insänt av Roger Nordmark <roger.nk@telia.com>
torsdag 2005-05-05, 13:29

Hej.
Idag i regnet och snålblåsten på F.M. promenerade jag i Ronnings området. Märkligt nog var det var full rulle på fågelsången. Hörde fyra olika trastarter,korsnäbbar,tom.sånglärkor i regnskyn, fasaner och de vanliga vårtättingarna. Vårsångens topplacering tar i alla fall viporna och conkorderna d.v.s. spovarna. Naturen faller aldrig av!
/Nk.Insänt av
torsdag 2005-05-05, 13:18

Svalan

Efter att ha blivit luggad (i mitt långa hår :-) av en RRK-ledamot lägger jag nu ut amerikanaren på Svalan.

Rätt skall väl vara rätt....

Mattias N


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
torsdag 2005-05-05, 13:03

Eftersökte AMERIKANSKA BLÄSANDEN torsdag kl.0800-1200 utan framgång. Det var regnigt och blött och tuben immade igen, men det fanns i alla fall gott om andra fåglar att se och höra.

/A


  « Föregående 20       Nästa 20 »