Fågelobservationer

Välkommen till obs-sidan.

Skriv en egen observation

OBS! Ange inte exakt lokal för känsliga arter t.ex. rovfåglar och ugglor. Tänk på att även äggsamlare kan läsa det du skriver!

Sökning:


Insänt av Ulf P Eriksson <ulfpeson@bredband.net>
torsdag 2005-05-12, 22:01

Noterade på Nordnytt 12/5 att Håkan Lundström filmat 2 MANDARINAND hanar i Vittangi, dock vet jag inte vilken dag? Hälsar Ulf P Eriksson (RRK Norrb & N. Lappland)


Insänt av
torsdag 2005-05-12, 21:13

Hej!

Var ute vid Ersnäs/Alvik i e m.

Mycket, mycket simänder. Om än inte lika mycket för mig som Krister Jakobsson redovisar, men ändå mycket.

Kricka 922
Bläsand 739
Stjärtand 195 (Etthundranittiofem!)

Även en ad (troligen hane) pilgrimsfalk som både gladde och förstörde...

Även 5 spetsbergsgäss och en parkanka som i original häckar i Tibet och Himalaya d v s en stripgås. En vitkindad gås var kvar bland de 289 sädgässen. Sångsvanarna vid Alviksgården var 368 stycken (majoritet 2k-3k fåglar)

Jag fick en otroligt vacker och hissnande uppvisning i jakt på snabba vingar av p-falken. Problemet var att falken skrämde alla fåglar på vingarna.

Detta inkluderade den adulta silltrut av ljusryggad modell som jag fotograferade.

Nämnda silltrut var dessutom färgmärkt. Det skall bli intressant att ta reda på var. Graellsii känns mest rimligt. Jag menar, finns det någon som färgmärker heuglini (det kan ju inte vara värst många som bor inom rasens/artens häckområde, rysska tundran, och än färre som är fågelskådare med ringmärkarlicens....

Jag vill dock gardera för att det ev. kan röra sig om en ljus variant av intermedius men den är nog för ljusryggad för den rasen.

Sedan såg och pratade jag med två anställda på Alviksgården som efter jobbet (från 16.30) "extraknäcker" som decimerare av måsar. De har tillstånd att skjuta av måsar som betraktas som sanitär olägenhet kring gården.

Då det idag rörde sig cirka 1100 skrattmåsar vid gården (och ca 1000 änder innan jakten började vill säga) så har jägarna ett manngrannt jobb...

Mattias Nordlund


Insänt av Krister Jakobsson
torsdag 2005-05-12, 21:06

Det ligger en KNÖLSVAN (kl 20.30)i Hertsöfjärden. Man ser den inte från Värmeverket utan bäst är att gå ner vid kraftledningarna mittemot Örnäsets kyrkogård.


Insänt av Thore Alm. Kalix
torsdag 2005-05-12, 19:23

Med sedvanlig fördröjning...
I dag kom sv.vita flugsnapparen till min trädgård-och fler ex. sågs på min jogging-runda.
Kalixtrakten kan aldrig rapportera Nb;s första snappare- men vi är glada, närhelst han kommer...Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
torsdag 2005-05-12, 14:07


Hej!

I dag torsdag 12/5 har jag varit ute på en tur i Piteå kommun på förmiddagen. Enorma mängder sjöfågel ligger fortfarande i Bertnäsfjärden, även om siffran har minskat sedan toppnoteringen för några dygn sedan. Där bl.a. även 2 SKRÄNTÄRNOR, 1 BACKSVALA, 1 adult HAVSÖRN samt 2 sträckande ORMVRÅKAR.

Vid V. Harrbäcksfjärden låg det en fin blandning sjöfågel, med bl.a. rastande SKEDÄNDER (ett par) och d:o SVÄRTA (ett par). Översträckande bl.a. 1 FJÄLLVRÅK. Klockan 12.33 svepte 1 subad. JAKTFALK in över vattnet, drog runt ett kort tag,samt drog sedan iväg mot nordväst. Kul obs!

I övrigt kan konstateras från Framnäsområdet att honan av NÖTVÄCKA gjorde en kortare utflykt från bohålet i morse, men kort därefter återvände och hoppade in i hålet igen. Jag väntade i fem minuter, men hon hoppade inte ut igen.

Dessutom är holkar hårdvaluta, verkligen... I söndags, innan första flugsnapparen anlänt hit, satte jag upp fem holkar på lämpliga platser på Framnäsområdet. Den första holken ockuperades på måndag fm, och i morse var fyra stycken upptagna av revirhävdande hannar.

Ha det gott!/Lars.


Insänt av Rolf Gustafsson
torsdag 2005-05-12, 13:51

FASAN-hönan sågs igår 11.5 igen på Lövskatagrundet, Luleå. Hon är svår att finna då hon smyger omkring i buskagen. Men kolla alla rörelser i snåren.


Insänt av Krister Jakobsson
torsdag 2005-05-12, 13:04

Morgontur till Gräsören: 14 STORSKARVAR kom och landade ute på fjärden. Efter frukost en rundtur till Sunderbyn-Avan-Alvik-Svartskatan.
Ca 5-600 sim/dykänder vid Sunderbyn. 1 par ÅRTA, ca 40 STJÄRTÄNDER, 3 SKEDÄNDER och 5 SALSKRAKAR. ORTOLANSPARV i Selet. I ALVIK ca 300 GÄSS (SÄD,GRÅ,KANADA och 1 VITKINDAD)och 1500 änder( ytterligare 30 STJÄRTAND), 350 SÅNGSVAN. Även årets första SVART-VITA FLUGSNAPPARE.Vid Svartskatan 1 PILGRIMSFALK, 7-800 änder (120 STJÄRTAND), ca 100 BRUSHANE, 2 GULÄRLOR och 1 LADUSVALAZInsänt av Lars Harnemo <lars.harnemo@bredband.net>
onsdag 2005-05-11, 22:14

Hej
Har i kväll tillsammans med Krister Jakobsson varit ute och kontrollerat tre häckningar av SLAGUGGLA på Hertsön, Luleå. Häckningarna ligger mycket nära varandra som längst ca 3 km i en triangel.
Det var fyra ungar i alla tre holkarna vilket tyder på bra med mat. I två av holkarna var ungarna stora, 11-16 dagar gamla vilket tyder på tidig äggläggning i slutat av mars. I den tredje holken var ungarna för små att ringmärka, knappt en vecka gamla.
Den enda honan som vi lyckades fånga var en gammal bekanting som jag märkte 1996 och har kontrollerats som häckande 1998, 1999, 2001, 2002, 2003 och 2004 i samma område.
Totalt har vi i projektet hittat 10 häckningar hittills.


Insänt av Tomas Carlsson <tomasz@whoever.com>
onsdag 2005-05-11, 18:56
Webbadress: http://biphost.spray.se/tomas.c

Var på Hattudden utanför Jävre under morgonen 05:00-07:20. Inte så enormt mycket sjöfågelsträck i närheten av udden (bara 35 STORLOM t.ex). Många fåglar tycktes flyga längre utåt havet, vilket kanske hade med vindarna att göra. En del roligt ändå: en PILGRIMSFALK som sträckte förbi på nära håll och en LÄRKFALK på lite längre avstånd. Dessutom sågs en KNÖLSVAN mot norr alldeles vid udden. Det var säkert den som senare sågs vid Gläntan. En hel del sträckande småtättingar kunde ses - men de flög någon kilometer ut över vattnet och jag kunde inte se vad det var.


Insänt av Fredrik och Emma Spansk <93frs001@edu.lulea.se>
onsdag 2005-05-11, 18:46

En kvällstur igår slutade med att vi fick se några KRICKOR, några MINDRE STRANDPIPARE och några RÖDBENOR i Örarna.


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
onsdag 2005-05-11, 18:40

Intressant med KNÖLSVANEN vid Gläntan som Staffan skriver om nedan. Enligt Svalan hade nämligen Tomas Carlsson en sträckande KNÖLSVAN vid Hattudden i morse. Kanske samma individ? Det skulle betyda att den anlände till Norrbotten idag.

/A


Insänt av Staffan Sundin <Staffan.Sundin@nll.se>
onsdag 2005-05-11, 18:17

1 KNÖLSVAN rastade på eftermiddagen vid Gläntan, Haraholmen. På samma lokal bl a även 2 rastande MYRSPOVAR och en sträckande FJÄLLVRÅK.
/Staffan


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
onsdag 2005-05-11, 17:31

En "After Work" i fågelmarkerna kl.1530-1700 denna onsdag med måttlig nordväst och kristallklar luftmassa. Gjorde tre stopp vid Gräsören, småbåtshamnen i Björkhaga samt Lövskär. Ganska lite fågel generellt. STOR- och SMÅSKRAKAR, KNIPA, VIGG och KRICKA dominerar av sjöfåglarna. Ävenledes sågs någon enstaka SMÅLOM samt SKÄGGDOPPING. Av vadare enstaka ex. av DRILL-, GLUTT- SVART- och SKOGSSNÄPPA, STÖRRE STRANDPIPARE, SMÅ- och STORSPOV. Vitfågel i form av SKRATT-, FISK- och DVÄRGMÅS, SKRÄNTÄRNA samt en och annan FISK- och SILVERTÄRNA. Bland tättingarna märktes min första LÖVSÅNGARE för året samt varnande KOLTRAST.

/Andreas


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
onsdag 2005-05-11, 16:54


Hej!

I morse onsdag 11/5 kunde jag vid 05:30 notera en honfärgad NÖTVÄCKA av europaeatyp på Framnäsområdet i Öjebyn, Piteå kommun. Den satt alldeles vid det redan kända bohålet, där jag tidigare sett en hane. Spännande...

Därefter begav jag mig till Renörsudden, tillsammans med Jon Kärneskog från Sveriges Radio P4. Vi hade en väldigt bra sträckmorgon där, med bl.a. stort sträck av korsnäbbar och DVÄRGMÅS, samt en mängd småtättingar. (Resultatet av den inspelning vi gjorde, kommer enligt plan i morgon bitti i några småbitar under Radio Norrbottens morgonsändningar i P4 mellan ca 06:30-08:00.)

Jag hann också med ett kort besök i Bertnäsfjärden, Norrfjärden (Piteå kommun), som fullkomligt KRYLLADE av sjöfåglar. Jag räknade lite grovt in ca 2800 änder, utan att något speciellt stack ut i mängden. (Men då gick heller inte alls alla fåglar att bestämma...)

Obsarna lägger jag in på Svalan lite senare i kväll.

Hälsar gör Lars!


Insänt av Krister Jakobsson
onsdag 2005-05-11, 10:25

Försökte hitta bläsanden i Svartskatan i morse mellan 04.30-06.00 men hittade den inte. Såg däremot 2 JORDUGGLOR, 1 SVARTHAKEDOPPING, VIDESPARV, en sträckande GULÄRLA samt hörde årets första LÖVSÅNGARE. En kråka snodde ett byte från den ena jordugglan som sedan jagade kråkan till ca hundra meters höjd. Kråkan "fintade/tappade" bytet och dök och fångade den i luften igen och då hann inte jordugglan med längre utan blev avhängd. I övrigt "det vanliga": BRUSHANAR, SALSKRAKE, SKEDAND,SVARTSNÄPPOR mm


Insänt av Krister Jakobsson
tisdag 2005-05-10, 21:56

Hann med en kvällstur till Gräsören och Lövskär. Lite fågel vid Gräsören. 1 SMÅSPOV. Det är öppet vatten ganska långt ut till höger vid Lövskär.Såg ett par hundra sjöfågar.Ca 40 SMÅSKRAKE totalt. I övrigt mest VIGG, KNIPA och STORSKRAKE. Hörde ALFÅGEL utifrån havet. Í övrigt 5 STENSKVÄTTOR, 3 SMÅSPOVAR och 2 DRILLSNÄPPOR.


Insänt av Rolf Lahti <rolf.lahti@hem.utfors.se>
tisdag 2005-05-10, 20:52

Jag och sonen Jacob har haft en underbar kvällstur på Torneälv nu i fantastiskt väder den 10 maj på kvällen. Under vår fisketur var vi omgivna av DVÄRGMÅSAR, 65 styck. Ibland simmade de så nära som 5 meter och plockade insektsnymfer från vattenytan. Och deras mysiga bjäbbanden ringer fortfarande i våra huvuden.


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
tisdag 2005-05-10, 18:56

Hej!

Tisdag 10/5 - en händelserik dag men med lite ryckig skådning, men vad göra när man även måste arbeta?

På morgonen vid 6-tiden gjorde jag några stopp på Kallaxheden i hopp om att påträffa någon (numera s.g.s. årlig på lokalen) trädlärka. Någon sådan blev det dock inte, däremot en massa sjungande RÖDSTJÄRTAR, TRÄDPIPLÄRKAOR, RÖDVINGE-, BJÖRK- och DUBBELTRASTAR på den magra tallheden. Nog för att trädlärka är en skönsjungande varelse, men sjunger inte dubbeltrasten nog så ödsligt vackert så säg?!

På förmiddagen tog jag chansen att smitae från jobbet någon timme, när AMERIKANSKA BLÄSANDEN återupptäcktes i Ersnäsfjärden. Tack Mattias, Ulf och Rolf för att ni spred infomrationen som renderade i ett prydligt landskapskryss för mig!

Efter arbete, löpträning samt helkroppsmassage på ett spa (jodå, min sambo gav mig detta i present när jag senast fyllde år) hann jag med ett kortstopp vid Gräsören kl.1715-1730. Vattenståndet är på gränsen till för högt för att gagna vadare, och vädret är lite för fint just nu. Därför sågs bara enstaka ex. av STORSPOV, DRILLSNÄPPA och GLUTTSNÄPPA samt sjöfågel av allehanda slag, SKRÄN- och FISKTÄRNA, SKRATTMÅS m.m.

/A


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
tisdag 2005-05-10, 18:47


Hej!

Alldeles nyss, 18:40, rapporterade min bror Per att han och Staffan Sundin stod och direktobserverade den AMERIKANSKA BLÄSANDEN från Svartskatatornet i Ersnäs, Luleå kommun. Den hade flyttat sig jämfört med den tidigare positionen i dag, och återfanns nu mer till vänster från tornet räknat, i riktning mot Aleåns mynning uppströms tornet./Lars.


Insänt av Rolf Gustafsson
tisdag 2005-05-10, 17:57

ORTOLANSPARV 1 hanne, DEGERÖGATAN 3, 17.55, upptäckt av Jan Bergström.


  « Föregående 20       Nästa 20 »