Fågelobservationer

Välkommen till obs-sidan.

Skriv en egen observation

OBS! Ange inte exakt lokal för känsliga arter t.ex. rovfåglar och ugglor. Tänk på att även äggsamlare kan läsa det du skriver!

Sökning:


Insänt av Jan-Olov Johansson
torsdag 2005-05-05, 20:58

Promenerade till Gammelstadsviken i det kalla regnet i morse. Vaken mot E4 börjar bli rätt stor nu, och ett 50-tal BLÄSÄNDER håller till där, med bland annat en SKÄGGDOPPING och ett par SALSKRAKE. På isen en 2k+ HAVSÖRN.
/Jan-Olov J


Insänt av Rolf Lahti <rolf.lahti@hem.utfors.se>
torsdag 2005-05-05, 20:06

Jag och sonen Jacob har hårdskådat idag på Haapakylänsaari, strax norr om Övertorneå. En stor uppodlad holme i Torneälv. Tyvärr blir vägen snart översvämmad dit ut och man blir utestängd från en av de trevligast skådarlokalerna i Övertorneå.
I vakarna mot fastlandet och på ängarna fanns mycket kuligt att se.
Bla 38 TRANOR, 30 SÄDGÄSS; 21 STJÄRTÄNDER, 5 SALSKRAKAR, 3 SJÖORRAR, 2 SKOGSNÄPPOR, 2 GLUTTSNÄPPOR, minst 3 BLÅHÖKAR, 2 JORDUGGLOR, 1 FJÄLLVRÅK, 2 TORNFALKAR, 1 PILGRIMSFALK, 50 LAPPSPARVAR, 2 GULÄRLOR.Insänt av Staffan Sundin <Staffan.Sundin@nll.se>
torsdag 2005-05-05, 20:04

Förmiddagstur (i regnet) i Piteå kommun gav bl a 3 SMÅSPOVAR och en MINDRE HACKSPETT vid vattenverket, Bergsvikssundet, samt mycket rastande fåglar i Bertnäsfjärden. Sammantaget åtminstone 400 sjöfåglar med tyngdpunkt på Bläsand och Vigg. Bland dessa även 1 par SNATTERAND, 1 BRUNAND (hane) och 30 SALSKRAKAR. 1 SKRÄNTÄRNA fiskade i viken och ca 50 DVÄRGMÅSAR snappade insekter. Noterbart är att trastarna nu kommit i stort antal. Letade bland drygt 1000 Skrattmåsar i området mellan Karlbergsåkrarna (Öjebyn) till Norrfjärden, ingen svarthuvad.. den dök upp vid Avan istället...


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
torsdag 2005-05-05, 19:03

SVARTHUVAD MÅS vid färjestället Avan/N.Sunderbyn!!! 1 subad. sågs på närhåll av Herman S vid överfarten men kunde ej ses en stund senare då han hämtat tuben hemma. Fågeln torde dock finnas kvar i området.

/A


Insänt av Ingrid Sandahl <ingrid.sandahl@telia.com>
torsdag 2005-05-05, 18:35

Karin Molin, Urban Jacobs och undertecknad drog till Skaulo i morse. Vädret var snöigt, regnigt och mulet, men vi hade ändå en otrolig tur. Vid spaning från E10-bron i Skaulo upptäcktes en liten flock sädesärlor och när vi flyttat oss till jokkstranden väster om bron kom de förbi alldeles framför oss. Den ENGELSKA SÄDESÄRLAN visade upp sig med sin mörka rygg på mindre än 10 meters avstånd. Ingen tvekan om att det var en YARELLI. Den var rätt rastlös liksom de andra ärlorna och jag misslyckades med att få en bild. Efter fem minuter drog ärlorna vidare och vi lyckades sedan inte hitta dem igen.
Enligt uppgift från Anita Backe var det Sune Knekta från Moskojärvi som upptäckte fågeln för några dagar sedan vid affären i Skaulo. Den har sedan hållit sig i byn och i närheten av affären och varit påfallande oskygg.
I Svappavaara inspekterade vi fågeltornet och räknade in 39 SÅNGSVANAR, 43 SÄDGÄSS och några par GRÄSÄNDER och KNIPOR. En överflygande TRANA fick många av sädgässen att ta till vingarna. Lite längre fram (närmare Kiruna) fanns det 13 TRANOR. Vi har också sett en TJÄDERHÖNA.


Insänt av Håkan Tyrén
torsdag 2005-05-05, 13:43

Trots ett bedrövligt väder kunde jag notera en sträckande SKOGSSNÄPPA och en LJUNGPIPARE över Koskullskulle i förmiddags.


Insänt av Roger Nordmark <roger.nk@telia.com>
torsdag 2005-05-05, 13:29

Hej.
Idag i regnet och snålblåsten på F.M. promenerade jag i Ronnings området. Märkligt nog var det var full rulle på fågelsången. Hörde fyra olika trastarter,korsnäbbar,tom.sånglärkor i regnskyn, fasaner och de vanliga vårtättingarna. Vårsångens topplacering tar i alla fall viporna och conkorderna d.v.s. spovarna. Naturen faller aldrig av!
/Nk.Insänt av
torsdag 2005-05-05, 13:18

Svalan

Efter att ha blivit luggad (i mitt långa hår :-) av en RRK-ledamot lägger jag nu ut amerikanaren på Svalan.

Rätt skall väl vara rätt....

Mattias N


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
torsdag 2005-05-05, 13:03

Eftersökte AMERIKANSKA BLÄSANDEN torsdag kl.0800-1200 utan framgång. Det var regnigt och blött och tuben immade igen, men det fanns i alla fall gott om andra fåglar att se och höra.

/A


Insänt av M.Nordlund
torsdag 2005-05-05, 13:03

Amerikanare:

Var det relativt få av idag i Ersnäs. Men en av bläsandsversion hade kommit dit från "over there"(?).

Jag vill revidera att jag numera har internetuppkoppling hemma. Det är dock lite varierande om jag har dator att tillgå (lånar en bärbar ibland).

Nåväl. Amerikanska bläsanden, såsom jag bedömde fågeln, är strax inrapporterad till RRK. Jag avser inte skriva in obsen i Svalan pg att jag anser det onödigt att tvätta bort den om den underkänns av RK/RRK.

Bläsen var något dåligt utvecklad och nådde endast toppen på hjässan (inte bakom toppen som det illustreras i litteratur) och ögonbandet var svagare tecknat (inte starkt grönt) som illustreras hos ad hanne. Kanske rör det sig om en 2k/yngre/outförgad hanne.

I övrigt var det yes förlåt, gäss som gällde; 1579 sädgäss (varav 1480 vid Alviksgården). Bland dessa fanns 2 vitkindade gäss, 40 (fyrtio) spetsbergsgäss.

Grågåsen räknades inte idag men uppskattas till ca 200 i hela området.

En brunand vid Sundet.

Skedand i 2 par var dagens roligaste.

(å nu tycker väl några att jag är knäpp(-are). Men att se en sannolikt förrymd and som am.bläsand är ingen fantastisk upplevelse anser jag. Det blev dessutom lite antiklimax i o m bestämningskomplikationer pg bestämningsboken var hemmavid.)

Mattias Nordlund


Insänt av Daniel Marklund <Marklund.daniel@spray.se>
torsdag 2005-05-05, 12:49

jag har märkt at kajan har byggt bo i våran skorsten, den hade fem ägg igår men jag undrar om dom väsnas mycket när dom får kläckta ungar? ///Daniel


Insänt av Per Sandberg
torsdag 2005-05-05, 10:49

Har just pratat med Mattias Nordlund och lovat meddela (eftersom Mattias saknar Internet) att han på morgonen i samband med inventering sett en AMERIKANSK BLÄSAND under tidsintervallet 06.40-06.55.
Platsen var Svartskatatornet, öster om Ersnäs, (från tornet sett i riktning "kl. 11", om rakt fram är "kl 12").
Mattias är nu hemma men andra skådare har eftersökt, i skrivande stund dock utan framgång.

-Per


Insänt av Ingrid Sandahl <ingrid.sandahl@telia.com>
onsdag 2005-05-04, 17:57

Från Skaulo rapporteras en Sädesärla med svart rygg, alltså en yarelli, av Astrid Backe.


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
onsdag 2005-05-04, 16:45

Som Rolf skriver nedan är det en väldig fågelkoncentration främst kring Alviksgården just nu. Under onsdagseftermiddagen fanns ca 1800 SÄDGÄSS där, varav minst 30 av rossicustyp, hela 25 SPETSBERGÄSS (måste vara en av de största ansamlingar av denna art som noterats i länet), 120 SÅNGSVANAR, drygt 300 ÄNDER, 2500 SKRATTMÅSAR, 60 SILLTRUTAR m.m.

Från Gräsören strax före kl.16 intet nytt att rapportera.


Insänt av Rolf Gustafsson
onsdag 2005-05-04, 14:18

Vid Alviksgården denna morgon, mellan 06:30-07:00, uppehöll sig 1850 SÄDGÄSS. Drygt 500 ex. drog iväg mot NO vid 07:00. Av dessa 1850 säggäss var ca 35 ex. med "rossicus-karaktärer". Vidare sågs 12 SPETSBERGSGÄSS men endast 45 GRÅGÄSS. 1500 SKRATTMÅSAR fanns på plats. Runt 40 LAPPSPARVAR rastade. En 2K RÅKA sågs även.
Totalt idag räknade jag in över 2100 SÄDGÄSS i Ersnäsfjärden, Ersnäs och Alviksgården.


Insänt av Urban Jacobs
onsdag 2005-05-04, 12:45

En liten rapport från Kiruna soptipp i det regndisiga och gråa vädret. En hel del sädesärlor, små flockar med björktrast,1 rödvinge, trutar sp. Den gamla havsörnen som sågs igår var inte på plats idag. Mycket korp ock kråka förstås. Såg en kort glimt av något som såg ut som en kråka och blev jagad av en annan kråka. Den var chokladbrun till färgen. Kan det finnas bruna kråkor eller var det något annat jag såg?


Insänt av Lars Sandberg
onsdag 2005-05-04, 12:41


Skådar ni bara under den tid då arbetstiden normalt är förlagd...?/ Hälsar gör morgonpigge Lars! (Som i fortsättningen ska "debattera" på Forumsidan!)


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
onsdag 2005-05-04, 10:30

Vi som jobbar lider inte, snarare tvärtom! Och det är kul när det är mycket väder på jobbet!

/Andreas (som saknar öjebyornitologsempati)


Insänt av Staffan Sundin
onsdag 2005-05-04, 10:11

Nää, Lars! De é bra väder nu! För oss som måste jobba. Fr o m 21/5 får det dock gärna bli bättre! /Staffan


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
onsdag 2005-05-04, 09:47


Hej!

Tog en kort tur denna dags morgon, som bjöd på ett väder som jag tycker väderkaptenen Livbom å det snaraste borde åtgärda!

I alla fall såg jag inte så mycket anmärkningsvärt i den dimma och regniga väderlek som förhärskade i Piteå kommun. Mest noterbart var 6 LJUNGPIPARE i Långnäs samt 5 BRUSHANAR på Holmen i Öjebyn./Hälsar gör Lars, som hoppas på bättre väder SNARAST!!!


  « Föregående 20       Nästa 20 »