Fågelobservationer

Välkommen till obs-sidan.

Skriv en egen observation

OBS! Ange inte exakt lokal för känsliga arter t.ex. rovfåglar och ugglor. Tänk på att även äggsamlare kan läsa det du skriver!

Sökning:


Insänt av Herman Sundqvist <herman.sundqvist@sveaskog.se>
lördag 2005-05-07, 20:19

Mycket fågel i älven vid N.Sunderbyn/Avan idag. I det usla vädret tidigt i morse stod jag på Sunderbysidan och kunde räkna in ett präktigt personrekord för STJÄRTAND i Bodentrakten - hela 46 ex! Dessutom Kricka 550, VIGG 150, KNIPA 100, SJÖORRE 8, SALSKRAKE 7, SKÄGGDOPPING 1, GRÅHAKEDOPPING 1, SKRÄNTÄRNA 1 och DVÄRGMÅS 11.

Tidigare på morgonen kunde jag konstatera att den tjäderlekplats jag besökte 14 år i rad från 1978 och framåt fortfarande härbärgerade några tuppar. Trots att inga avverkningar gjorts i närheten hade dock spelcentrum flyttats närmare 500 m.

Hälsningar
Herman S


Insänt av Ingrid Sandahl <ingrid.sandahl@telia.com>
lördag 2005-05-07, 19:03

Idag har jag skidat längs Torneälven uppströms från Kurravaara. Älvfåran är öppen hela vägen från Nuorajärvi till Vahkojavri och nästan hela vägen till Vahkoguika. Det är en väldig kakafoni med SÅNGSVANAR. Jag såg sammanlagt 128 stycken. Dessutom gott om diverse änder, mest GRÄSÄNDER och KNIPOR men även BRÄSAND, STORSKRAKE, SMÅSKRAKE, KRICKA, STJÄRTAND, SJÖORRE och VIGG. Det är gott om bäcksländor och andra insekter och kalaset pågår för fullt. Såg VARFÅGEL, DUBBELTRAST, FISKMÅS, SKRATTMÅS. En BLÅ KÄRRHÖK kom också flygande. Vid Iso Sisnajärvi kom en flock SNÖSPARVAR och slog sig ner en stund i en tall innan de gick ner på marken. De kom i två grupper, först honorna och sedan hanarna. Exkursionen avslutades med en HÖKUGGLA vid Kurravaaravägen.
Jag var glad åt mina filtfordrade gummistövlar, men Tegsnäsarna gick trögt, särskilt på slutet. Snön bar dock hyggligt.


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
lördag 2005-05-07, 18:34


Hej!

Idag lördag 7/5 har Per Sandberg och undertecknad besökt två lokaler i Piteå kommun. Vi började vid Bergsvikssundet, sett från vattenverket, och fortsatte sedan till Renörsudden. På den första platsen var det få intressanta rastare,men däremot tendens till rovissträck.
På den andra lokalen var det en tydlig tendens till kustnära sträck av lite större fåglar, där sannolikt den rätt påtagliga ostvinden gjorde sitt för att pressa fåglarna närmare land.

Se Svalan för närmare information om dagens obsar!/Lars.


Insänt av Ingrid Sandahl
lördag 2005-05-07, 17:49
Webbadress: ingrid.sandahl@telia.com

Den som identifierade den engelska sädesärlan i Skaulo var Astrid Backe. Det förekom en felaktig namnangivelse i förra mailet.


Insänt av Roger Nordmark <roger.nk@telia.com>
lördag 2005-05-07, 16:29

Hej.
Igår lö. på Ronningen ser och hör jag DUBBELTRASTEN. Vid campen landade för första gången i år en 40 stor flock BERGFINKAR. Vilken sångbräkning vi var med om under en halvtimme. Idag sö. hör jag GRANSÅNGAREN och flera TRÄDPIPLÄRKOR. Kompisar obsade LAPPUGGLAN, FJÄLLVRÅKAR, TORNFALKEN och BLÅKÄRRHÖKEN.
/Nk


Insänt av Gunnar Thingvall <ulla-britt.wuopio@swipnet.se>
lördag 2005-05-07, 15:17

Tog en liten tur runt Luleå mitt på dagen. Vid Örnabben såg jag 2 SVARTSNÄPPOR och 2 SMÅSPOVAR. Vid Persöfjärden vid E:4an börjar det vara långt avstånd till fåglarna. Där låg 350-400 gäss som vara svåra att bestämma i värmedallret över is och vatten. De flesta var SÄDGÄSS men lyckades även bestämma 6 GRÅGÄSS och 1 VITKINDAD GÅS. Vidare såg jag där 1 HAVSÖRN och 16 DVÄRGMÅSAR.
I Rutvik på stora åkern mellan E:4an och golfbanan räknade jag till 81 LJUNGPIPARE samt 1 BRUSHANE.
Gunnar Thingvall


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
lördag 2005-05-07, 11:46

Hej!

På lördagsmorgonen hade jag fågelguidning vid Möröbanken tillsammans med Möröns byaförening. Det hade, lite oväntat, inte hänt särskilt mycket vid banken sedan förra helgen. Spridda vadare och en del rastande änder men inga mängder. Se obsarna i Svalan. I omgivningen sjöng bl.a. TALTRAST och VIDESPARV.

Före tidig hemfärd kl. 1000 besök vid Lilla Möröfjärden. Inte heller där några stora fågelansamlingar. Det mest intressanta var 1 ad. PILGRIMSFALK som attackerades av en kråkflock.

/Andreas


Insänt av Maiken Arvidsosn <maiken.arvidsson@telia,som>
lördag 2005-05-07, 10:22

Hej Alla!
Tack vare Lars trastupptäckt i Sjulnäs fick en del av den komplediga fredagen omdisponeras från praktiskt arbete till skådning. Icke hellre vi kunde återfinna den speciella trasten, men i stället hittade vi en, för oss ny, trevlig skådarplats. I Sjulnäs åkte vi ner till Lillpiteälvens mynning. God ansamling av fåglar och en trevlig plats. Suverän för eventuell medhavd matsäck. Tre SMÅLOMMAR var trevliga att se.

Sedan var det ingen återvändo. Planerat arbete väntade!

Trots dagens tidigare skådande tilläts inget övertidsarbete utan kvällen gick, som planerat, i skådandets tecken. Först en vända runt Öjebyåkrarna sedan åkte vi till Bertnäs för att kolla Bertnäsfjärden. Huvva så många fåglar! Klart roligast var två GRAVÄNDER som det senare visade sig Lars redan hade upptäckt. Han skådade tydligen från arla till särla i ”hela kommunen”. Bra jobbat! Gravänderna betedde sig oroligt och försvann snart ur vårt synfält. Kanske flög de iväg, kanske gick de ner bakom någon isvall. Vi hade dem på ganska långt håll.

Förteckning på ÖVRIGA ARTER vi såg ser Du på ”Svalan, fågelrapporter”, titta till vänster på skärmen och klicka sedan på ”färska obsar från Norrbotten”.

Hälsningar
Maiken & Tryggve
i Öjebyn – Piteå Gamla StadInsänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
fredag 2005-05-06, 21:29


Hej!

Så kan jag då äntligen sätta mig vid datorn, denna hektiska fredag 6/5...

Jag steg upp ca 04.30, men den täta dimman gjorde att planerna på ett kustbesök fick bero. I stället bestämde jag mig för att ta en tur runt Svensbyfjärden och f.a. leta bland de trastflockar som finns där, i väntan på att kustbesök skulle bli mer möjliga att genomföra.

Utanför bostaden på Framnäsområdet väntade 1 LADUSVALA på en luftledning. I övrigt sågs inget speciellt förrän 08.15, då jag som tidigare meddelats fick en kort men bra obs på 1 hane TAIGATRAST av den rödhalsade typen (dvs en ruficollis). Detta inträffade i Sjulnäs,alldeles i närheten av gamla bron över Lillpiteälven. Trasten drog iväg lågt över marken när den jagade bort 1 BJÖRKTRAST. Jag larmade ut fågeln direkt på gängse manér, och därefter pågick ett kontinuerligt eftersök i dryga 3 timmar. Vartefter folk anlände, spred vi ut oss en del i byn. Ingen fler obs av trasten gjordes tyvärr, och strax efter 11.30 avbröt jag spaningarna.

De eftersök som gjordes i Sjulnäs/Roknäs resulterade bl.a. i DRILLSNÄPPA, sjungande GÖKTYTA (tidigt!) samt 1 hane RINGTRAST. Men, TAIGATRASTEN sågs alltså inte mer.

I övrigt har dagen bjudit på ytterligare en del obsar av större eller mindre intresse från Piteå kommun, och dessa kommer jag snart att lägga in på Svalan!/Hälsar gör Lars!Insänt av Rolf Gustafsson
fredag 2005-05-06, 18:11

Följande märkdata skulle förstås varit med i mitt förra meddelande.
RolfVDR 2001-07-23 NDT TROMSÖ,TROMS,N 6953/1802E
Auvaer
VDR 2001-11-13 USM Minsmere,UK 5214/0136E
FIRST
VDR 2001-11-14 USM Minsmere,UK 5215/0135E
VDR 2001-11-21 USM Minsmere,UK 5215/0135E
VDR 2001-12-03 USM Minsmere,UK 5214/0136E LAST
VDR 2002-01-14 USL Loompit Lake,UK 5159/0117E
VDR 2002-03-05 USL Loompit Lake,UK 5159/0117E
VDR 2002-04-17 USL Loompit Lake,UK 5159/0117E
VDR 2003-01-11 HKB Koninginnepolder 5119/0341E

VDR 2003-11-15 SME Petersb, Foteviken,S 5532/1259E

VDR 2003-12-06 SME Petersb, Foteviken,S 5532/1259E

VDR 2004-12-04 HKF Brouwershaven,Nl 5143/0356E

VDR 2004-12-05 HKF Brouwershaven,Nl 5143/0356E

VDR 2005-04-26 SZE Alvik,Nb 6532/2148EInsänt av Rolf Gustafsson
fredag 2005-05-06, 18:09

Halsmärkt GRÅGÅS

Följande svar har jag fått av Leif Nilsson angående den halsringmärkta grågåsen jag och Ingrid Sandahl såg vid Alviksgården den 26.4.05.

"Kollade i kväll datorn och fann som jag misstänkte att gåsen VDR var
märkt i Tromsö. Den har en lite märklig historia, eftersom det är en av de fp
gässen som varit över i England under vintern, annars tycks det som om den
bestämt sig för det mer normala att stanna i Holland under vintern. När vi talades vid tyckte jag att numret lät bekant och kunde också konstatera att den ju faktiskt varit på besök här nere i Skåne vid Foteviken. Man kan ju undra om det var samma gås som sågs vid Brånsjön den 17 april. Koden som
rapporterades var helt annorlunda, men saknade för övrigt likhet med någon annan kod.

VDR rapporterades för övrigt av Mattias Nordlund från samma dag Du såg
den.
Han har i ett senare mail talat om en gås V80 som jag nämnde i telefon, men där fick jag inte datum. Det kan kanske vara så att han inte såg den själv utan avsåg de avläsningar Du berättade."

MVH


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
fredag 2005-05-06, 15:42

Besökte Ersnäs-/Alviksområdet idag fredag kl.1230-1500. Började att spana ut över Ersnäsfjärden i det allt vackrare vädret. En hel del änder och av allehanda slag men inget speciellt. DVÄRGMÅSEN har nu anlänt till fjärden, och över dess allt mer isfria yta födosökte 2 LADUSVALOR. 1 GRANSÅNGARE sjöng i skogskanten.

Vid Alviksgården har det skett en markant tömning av fågel i och med väderförbättringen. Fortfarande en hel del mås och trut men nästan inga gäss. Man märkte dock ett tydligt gåssträck norrut.

Däremot sträckte inga rovfåglar. Mer stationärt sågs under eftermiddagen bl.a. FISKGJUSE, BRUN KÄRRHÖK, TORNFALK, SPARVHÖK och DUVHÖK.

/A


Insänt av
fredag 2005-05-06, 14:48

Hej!

Besökte sunderby tippen vid lunch och såg där bland av silltrut 47 fuscus-trutar även 3 heuglini-modeller.

Vid grundet var det väldigt mycket fågel. Ca 1000-1500 änder.

Även där 3 fuscus, 1 heuglini-typ.

Samt 3 dvärgmåsar. Sjöorre, småskrake, storlom, smålom, rastande och sträckande sädgås.

Mattias Nordlund


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
fredag 2005-05-06, 08:32

Det är hett nu!!!

Hane RÖDHALSAD TAIGATRAST sågs för ca 10 minuter sedan av Lars Sandberg, Piteå i Sjulnäs som ligger SV Piteå. Vägbeskrivning på 0900-1068300.

/A


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
fredag 2005-05-06, 04:41

Årets första RÖDSTJÄRT sjöng några tveksamma strofer i dimman nu på fredagsmorgonen inne på F 21:s flottiljområde.

/A


Insänt av
torsdag 2005-05-05, 21:41
Webbadress: http://www.nof.nu/bildgalleriet/inkomna%20originalbilder/yarelli.jpg

Bild på engelska sädesärlan.
Följ länken här ovan.
Foto: Bengt Johansson, Skaulo


Insänt av Laila Boström <lail@telia.com>
torsdag 2005-05-05, 21:01

Stripgäss har obserververats i Norrbotten, efter Luleåälvdal.
Det är två stycken och dom befinner sig tillsammans med svanar, gäss, änder och tranor...idag den 5/5 -05
kl.20.30

Bilder finns.


Insänt av Jan-Olov Johansson
torsdag 2005-05-05, 20:58

Promenerade till Gammelstadsviken i det kalla regnet i morse. Vaken mot E4 börjar bli rätt stor nu, och ett 50-tal BLÄSÄNDER håller till där, med bland annat en SKÄGGDOPPING och ett par SALSKRAKE. På isen en 2k+ HAVSÖRN.
/Jan-Olov J


Insänt av Rolf Lahti <rolf.lahti@hem.utfors.se>
torsdag 2005-05-05, 20:06

Jag och sonen Jacob har hårdskådat idag på Haapakylänsaari, strax norr om Övertorneå. En stor uppodlad holme i Torneälv. Tyvärr blir vägen snart översvämmad dit ut och man blir utestängd från en av de trevligast skådarlokalerna i Övertorneå.
I vakarna mot fastlandet och på ängarna fanns mycket kuligt att se.
Bla 38 TRANOR, 30 SÄDGÄSS; 21 STJÄRTÄNDER, 5 SALSKRAKAR, 3 SJÖORRAR, 2 SKOGSNÄPPOR, 2 GLUTTSNÄPPOR, minst 3 BLÅHÖKAR, 2 JORDUGGLOR, 1 FJÄLLVRÅK, 2 TORNFALKAR, 1 PILGRIMSFALK, 50 LAPPSPARVAR, 2 GULÄRLOR.Insänt av Staffan Sundin <Staffan.Sundin@nll.se>
torsdag 2005-05-05, 20:04

Förmiddagstur (i regnet) i Piteå kommun gav bl a 3 SMÅSPOVAR och en MINDRE HACKSPETT vid vattenverket, Bergsvikssundet, samt mycket rastande fåglar i Bertnäsfjärden. Sammantaget åtminstone 400 sjöfåglar med tyngdpunkt på Bläsand och Vigg. Bland dessa även 1 par SNATTERAND, 1 BRUNAND (hane) och 30 SALSKRAKAR. 1 SKRÄNTÄRNA fiskade i viken och ca 50 DVÄRGMÅSAR snappade insekter. Noterbart är att trastarna nu kommit i stort antal. Letade bland drygt 1000 Skrattmåsar i området mellan Karlbergsåkrarna (Öjebyn) till Norrfjärden, ingen svarthuvad.. den dök upp vid Avan istället...


  « Föregående 20       Nästa 20 »