Fågelobservationer

Välkommen till obs-sidan.

Skriv en egen observation

OBS! Ange inte exakt lokal för känsliga arter t.ex. rovfåglar och ugglor. Tänk på att även äggsamlare kan läsa det du skriver!

Sökning:


Insänt av Haparanda Sandskärs fågelstation <hapsand@gmail.com>
tisdag 2013-09-24, 21:28

Tisdag den 24 september 2013

Mycket hård vind när vi promenerade ner till ringmärkarudden på morgonen, men ihärdiga som vi är så provade vi att öppna några få nät (7st) som inte var alltför utsatta. Tyvärr bara ökade vindstyrkan och vid niotiden tvingades vi stänga för dagen.
Tack vare våra kära Gråsiskor lyckades vi trots allt få ihop 31 nymärkningar och vi kontrollerade 7 fåglar. Idag dök Varfågel nr två upp.
Aktiviteten på ön är inte stor, vare sig vad gäller fåglar eller människor. Vi kurar alla i skydd mot den envisa vinden. Här finns bara vi Ringmärkare och en stugägare. Mudderverket har tystnat (skönt!) och personalen har lämnat ön. Nu är ordningen återställd. Hamnen är inte längre upplyst, så nu gnistrande åter stjärnhimmel mot det svarta havet.
Nu håller vi tummarna att vinden snart ger upp så att vi åter kan höra fåglar och njuta av tystnaden. Och såklart hoppas vi snart kunna ha öppna alla näten och ringmärka fullt ut.

/RingmärkargängetInsänt av Staffan Sundin
tisdag 2013-09-24, 20:48

Rapport från Rödkallen 24/9;
Vi har fått en radikal väderförändring här ute på ön, och så är fallet även i nästan hela landet. Det har det senaste dygnet blåst en kall och ihärdig nordanvind. Man blir tvungen att söka lä, inte minst vad gäller ringmärkningen. Således har vi kunnat ha endast 4 nät uppe idag, varav 2 inne i själva vingbandsdungen och 2 i den sydvästra kanten av dungen.
Trots det har vi idag ringmärkt 101 fåglar av 13 arter (nu totalt 519 ringmärkta fåglar på 4 dagar). Bland dagens ringmärkta kan nämnas ytterligare en Trädkrypare och en Blåhake (ung hane).
Vad gäller obsarna på ön kan nämnas att Dubbelbeckasinen var kvar i vingbandsdungen på morgonen, och att en östlig Gransångare (med karaktärer talande för rasen Tristis) sågs av och till vid märkplatsen. Den lockade också på "rätt sätt".
//Hälsar Rödkallengänget (Robin, Martin, Mats, Sven-Erik, Lars samt Staffan)


Insänt av Staffan Sundin
måndag 2013-09-23, 20:12

Rapport från Rödkallen 23/9;
Även här på Rödkallen blåste det rejält i morse, 12 m/s i medelvind och 16 m/s i byarna, från NO.
Det gick att ringmärka med endast sex för vinden skyddade nät, vilket ändå gav 62 fåglar av 11 arter. Sävsparv dominerade fångsten. Se "Svalan" för artsammansättning och antal.
Av observationer kan nämnas den HÖKUGGLA som Robin hittade i Kapelldungen och den DUBBELBECKASIN som Staffan stötte i Vingbandsdungen, och sedan kunde återfinnas på samma lokal. Alla sex skådare fick se de bägge arterna. Vidare sågs under dagen även bl a Dvärgbeckasin, Gärdsmyg, Jorduggla, Pilgrimsfalk, ett par Varfåglar samt ett för Rödkallen gott sträck av rovfågel, Trana och Ansergäss. Även här hänvisas till "Svalan" för mer detaljerad info.
//Hälsar Rödkallengänget (Lars, Mats, Martin, Robin, Sven-Erik samt Staffan)


Insänt av Haparanda Sandskärs fågelstation <hapsand@gmail.com>
måndag 2013-09-23, 19:20

Lördagen den 21 september 2013

Vid 14-snåret anlände Vi bland rel. höga vågor. Vi, Lena och Lisa, är den ”kvinnliga besättningen”, som bemannar stationen en vecka framöver.
Som vanligt går första dagen mestadels åt för inkvartering, men en liten tur hann vi med innan mörkret föll. Tyvärr ser inte väderutsikterna så positiva ut inför de kommande dagarna. Redan under natten kunde vi höra hur vinden tilltog och regnet dånade på stugtaket.
/Lena och Lisa

Söndagen den 22 september 2013

Vi vaknade till en mörk, ljummen dag med hög luftfuktighet. Det var ganska blåsigt men inte värre än att vi optimistiskt traskade iväg till ringmärkarboden i vanlig tid.
Vår första ”fångst” var en ”fjoling” som brakade rakt över en av nätstolparna i tians nät. Stolpen förvandlades till kaffeved och älgen såg bra förvånad ut.
Eftersom vi bara är halv personalstyrka och vinden var nog så hård så öppnades inte alla nät och tur var nog det för vi överraskades plötsligt av en störtskur och fick skyndsamt åter stänga allt under en kortare stund. Trots begränsat antal nät öppna lyckades vi få ihop 61 fåglar av 13 arter. Klart godkänt tycker vi.
Vackrast var nog Rödhaken och Blåhaken som fick ring idag och dominerade gjorde, som vanligt senaste veckan, Gråsiskorna med 35 i antal. Om vi inte hade valt att låta näthissen vara stängd hade nog den siffran kunnat slutat på ett par hundra ytterligare, då flockar med flera hundra individer snurrade runt udden hela dagen.
På eftermiddagen anlände vår förstärkning för veckan, Erik Burman, Kim Tybro och Linus Lind från Naturbruksgymnasiet i Kalix. De ska göra en praktikvecka på stationen och lära sig att ringmärka fåglar och allt som hör detta till.
Kvällen ägnades åt att ladda batterier, både våra egna och de tre 12V´s som vi behöver för att kunna kommunicera med omvärlden och avlägga rapport om vårt arbete på ön till intresserade.
/Lena och Lisa

Måndagen den 23 september 2013

Under hela natten har vinden slitit hårt i vår stuga som trots allt stod kvar på samma plats när väckarklockan ringde kl: 04.30. Grabbarna i grannstugan protesterade inte nämvärt när de beordrades att somna om ett par timmar i väntan på att vinden skulle avta. Idag var himlen betydligt ljusar och inget regn verkade vara i antågande så nu var det bara vinden som begränsade vårt arbete.
Bara de nät som står någorlunda skyddade för hårda nordostliga vindar (10 m/s) kunde öppnas och när vi stängde dessa för dagen hade 46 fåglar spridda på 11 arter fått ring. Endast två fåglar togs in för kontroll.
Årets första Varfågel fångades och andra nya arter för oss denna vecka var Snösiska, Svarthätta och Järnsparv. Praktikanterna är ivriga att lära och alla tre har redan idag plockat fågel ur näten. Kvällen ägnades åt dataläggning, kortspel och bastubad.
Med förhoppning om lägre vindhastigheter under morgondagen
/Lena, Lisa, Kim, Linus och Erik.Insänt av Jan Andersson
söndag 2013-09-22, 22:36

Haparanda Sandskär fågelstation
Lördag 21 sep.2013

Sista dagen för oss blev vindarna något lägre och fler nät kunde användas.
Tyvärr fick vi avbryta 10:30 för att vara klar till hemfärden.
55 fåglar av 12 arter märktes och en del intressanta observationer gjordes:
kustsnäppa 20 ex mot S, svartsnäppa för fjärde dagen i följd, mindre hackspett och blå kärrhök.

Anledningen att detta skrivs från min hemdator är att stationens dator la av på fredagkväll varför kommande rapporter från ön ev. kan utebli för en tid.
Lena Stenman och Lisa Nevander samt några elever från Naturbruksgymnasiet är den kommande vecka de som bemannar stationen
/
Team NSG


Insänt av Staffan Sundin
söndag 2013-09-22, 20:29

Rapport från Rödkallen 22/9;
I morse vaknade vi till en ny vindriktning, från västsektorn! (den senaste veckan har Rödkallen haft vind enbart från ostsektorn). Vi kunde konstatera att ön till stor del tömts på gårdagens fåglar, som tidigare sträckt in från ost. Istället hade en hel del av våra egna "fjällarter" dykt upp, främst Gråsiska och Bo-/Bergfink.
Ett par Sibiriska piplärkor fanns kvar på ön idag, liksom ett par Taigasångare. Se "Svalan" för dagens observationer.
Vad gäller ringmärkningen sattes ett präktigt dagsrekord för Rödkallen på 255 ringmärkta fåglar av 8 arter (på 10 nät). 229 av dessa var Gråsiskor. Vi blev tvungna att stänga 5 nät vid kl 09, annars hade vi nog fått in ytterligare ett par hundra siskor i näten.
Tack vare en bra plockinsats av sträckräknande skådare kunde vi snabbt frigöra och ringmärka alla fåglar.
I dagens märkning kan nämnas en Taigasångare och en hona Videsparv. Se i övrigt "Svalan" för övriga ringmärkta fåglar.
Idag åkte Mårten, Stefan och Per hem. Nu blir vi 6 skådare kvar kommande vecka.
//Rödkallengänget, genom Staffan


Insänt av Jan Andersson
söndag 2013-09-22, 12:25

Haparanda Sandskär fågelstation
Fredag 20 sep. 2013

Tyvärr, som större delen av veckan, har vi haft problem med fångsten i våra nät som inte fungerar så bra i den friska ostvinden. Endast 25 fåglar blev märkta (se Svalan) och endast 2/3 av nästen har används.
Vädret har ju varit otroligt varmt, med min.temp runt 13-14 grader, så många arter som normalt har lämnat våra breddgrader är fortfarande kvar, en del i större antal.
Däremot har ännu många senare arter inte anlänt ännu - inga domherrar, sidensvansar, blåmesar, stjärtmesar.

En del rovfåglar har setts under dagen b.la. en p-falk, havsörn, brun kärrhök, stenfalk och sparvhökar.

Det finska muddringföretaget som drog iväg med alla sina farkoster förra fredagkväll låg plötsligt för ankare söder om Norrstugan idag (på lördagmorgon fanns hela "flottan" inne i hamnbassängen för fortsatt arbete).

Veckan har trots mycket klagomål på blåsten varit mycket trevlig och den blandade grupp som vi varit har haft det jättetrevligt med god samvaro, dito mat och en hel del gemensamma intressen, förutom fåglar.

Imorgon, lördag, gör vi sista dagen och överlämnar stafettpinnen till en kvinnlig besättning!

Småblåsiga hälsningar

Norrlands-Janne
Svealands- Berne
Götalands-Håkan


Insänt av Staffan Sundin
lördag 2013-09-21, 19:26

Rapport från Rödkallen 21/9;
Luleå skärgårds yttersta utpost har varit bemannad sedan 14 dagar. Sedan en tid påverkas norra Skandinavien av en ostlig luftström, som gett ett bra inflöde av sibiriska arter. Det ser bra ut även för de närmaste dagarna.
Igår tillkom 7 skådare, och f n är vi nu 9 entusiaster på ön.
Igår satte vi även upp 6 nät för ringmärkning, vilka idag kompletterades med ytterligare 2 nät under förmiddagen. Dessutom sattes 2 nät upp i "Vingbandsdungens" västra del (i vassområdet, det s k "Brunsångarträsket").
De tidigare veckorna har gett en hel del rariteter, såsom t ex ett par Blåstjärtar, Större piplärka och Vitgumpad buskskvätta.
F n finns 2-3 Sibiriska piplärkor och ett par Taigasångare på ön. Se "Svalan" för fina bilder av bl a Mårten.
Ringmärkning idag kl 06-12 (initialt 6 nät och från kl 09 8 st nät) gav 101 ringmärkta fåglar av 17 arter. Gråsiska och Sävsparv dominerar fångsten. I övrigt kan nämnas en Blåhake, en Trädgårdssångare och 3 Större hackspettar.
//Hälsar Rödkallengänget (Mårten, Stefan, Lars och Per S, Mats B, Martin Å, Robin I, Sven-Erik samt Staffan), genom Staffan


Insänt av Haparanda Sandskär fågelstation
torsdag 2013-09-19, 20:45

Repris av gårdagen, både vad gäller blåst och ringmärkning, Idag 37 ringmärkta av nio arter.
En del rovisar har visat upp sig: 1 ex PILGRIMSFALK, 2 ex STENFALK, 1ex BLÅ KÄRRHÖK och 3-4 ex SPARVHÖK.
Imorgon utlovas äntligen måttlig O vind. Det hoppas vi verkligen stämmer.
/
Team NSG
Insänt av Haparanda Sandskär fågelstation
onsdag 2013-09-18, 21:44

Ännu en dag med mycket blåst,mest från OSO. Begränsat med nät som klarar nästan kuling, har haft 1/3 stängda.
Mycket bo/bergfink, gråsiska och björktrast verkar ha lämnar ön. Enda art som ökat sista dygnet är rödhake,
Märkningen slutade på 38 ex av 11 arter (se Svalan).
En KUSTPIPARE och två LJUNGPIPARE rastade i Östviken. En del arter verkar ha stannat länge denna varma höst, rödstjärt, svartsnäppa idag, sävsångare igår.
Tyvärr verkar det bli riktigt blåsigt även de kommande dagarna varför ringmärkningen nog blir blygsam. Får hopas på några trevliga observationer istället.
/
Team NSG


Insänt av Per Sandberg <pellepersan@hotmail.com>
tisdag 2013-09-17, 21:56

Hej!
Idag på morgonen hade jag plötsligt massor med fåglar i rönnen bakom huset, 7 m från kaffekoppen och - förstås - kikaren:-)
En phylloscopus hoppade fram bland alla mesar som kommit och jag tog kikaren och fick in den i profil.
Obsen var kort men avstånd och ljuset utmärkt varför jag med det nötta vingband (täckarspetsar) som så klart uppfattades, vid en annan tidpunkt på året skulle ha sagt LUNDSÅNGARE (jag har haft minst fem i handen på Sandskär och sett arten rätt många ggr i fält). Näbben var klen, vilket utesluter nordsångare och det var definitivt ingen taigasångare.
Nån mer obs fick jag inte till och klockan var slagen vad gällde avfärd mot jobb, så nån klarhet fick/ får jag aldrig.
Vore intressant att veta hur sent våra BD-häckande individer kan lämna länet.
Har funnit att man i AC-län ringmärkt LUNDSÅNGARE så sent som 12/9.
Dessutom kan de förstås komma österifrån med vindar som dessa.
En glimt till, gärna från dess högra sida som jag aldrig såg, hade varit intressant. Är benägen att satsa en slant på att det var en LUSÅN i Sjulnäs idag...

//PerInsänt av Haparanda Sandskär
tisdag 2013-09-17, 20:01

Idag var förväntningarna höga, SO vindar!!!

Nu blir det inte alltid som man hoppas! Vinden har legat på 8-9 m/s och näten fångar av naturliga orsaker inte speciellt bra. En hel del fåglar, mest gråsiskor verkar ha lämnat ön, så det blev 24 fåglar av 11 arter, bla. en sen SÄVSÅNGARE Bara en handfull kontroller, vilket också visar på att många lämnat ön.

Både bo/bergfink har sträckt ut på fm och trastar har ökat markant från igår.

Stora mängder, för årstiden, av sädesärla. En sen SVARTSNÄPPA passerade märkarudden, vilket också en BIVRÅK gjorde.

Tyvärr, nu när vindriktningen är spännande, verkar det bli fortsatt hårda. Vi får väl sparka runt i buskarna efter östliga rariteter istället.

/Team NSG
Insänt av Haparanda Sandskär fågelstation
måndag 2013-09-16, 21:09

Idag har vi kämpat mot en besvärlig SO vind. Vissa nät har varit stängda.
Dubbelt så många kontroller än nymärkningar (17 ex) säger ju att det inte skett så mycket senaste dygnet.
Svarthättan får bli det som sticker ut idag.
En TAIGASÅNGARE hördes och sågs några hundra meter norr om näten, kanske det blir fångst i morgon!
Fler KUNGSFÅGLAR har sett och hörts idag, liksom den första VARFÅGELN.
Vi hoppas nu på den ostliga vinden som redan nu blåser!!!
/NSG


Insänt av Haparanda Sandskär
söndag 2013-09-15, 20:29

Inga optimala förhållande för ringmärkning - frisk S-SV och strålande sol. Nästan sommarväder!!!!
Märkningen slutade på beskedliga 53 ex. av 13 arter (se Svalan). Ytterligare två snösiskor, en trädgårdsångare och en vacker sparvhökshane stack ut.
Berne upptäckte en BREDSTJÄRTAD LABB på em. Drog västerut mot Malören.
Bastu och en god middag avslutade dagen.
Imorgon går vi över till "vintertid" med en timme extra sömn!
Sedan väntar vi på de utlovade ostvindarna.
Hälsningar från mixlaget (Götaland, Svealand och Norrland)
Insänt av Haparanda andskär fågelstation
lördag 2013-09-14, 19:13

Morgonen började lugnt, men senare på morgonen blev det bättre fart i näten och dagssumman slutad på69 nymärkningar. Även idag dominerade gråsiskorna med 38 märkta. Dessutom två fina snösiskor och dito videsparvar, vilket gladde våra vänner från söder.
Ett besök i Östviken på em gav 10 större strandpipare, 5 kärrsnäppor, en gluttsnäppa och en enkelbeckasin.Insänt av Haparanda Sandskär fst
lördag 2013-09-14, 19:03

Fredag em blev det personalbyte ute på Sandskär. Ny personal denna vecka är Håkan Cederlund,Sandhammaren, Berne Martinsson, Karlstad och Jan Andersson, Boden.
Under morgon märkte det gamla gänget 153 fåglar med gråsiska (103) som helt dominerande.Även sena trädgårdssångare, sävsångare och en snösiska märkta.Hela märksumman inlagt i Svalan.
Vi rekade lite på em och visade Berne, som är här för första gången, på märkområdet.


Insänt av Peter Keil <hapsand@gmail.com>
torsdag 2013-09-12, 21:28

VIDESPARVSDAGEN

Det tickade lite varstans runt ringmärkarboden under morgontimmarna, och under eftermiddagens promenader fortsatte tickandet både vid hedarna kring kapellet och uppe vid Östviken. En ung videsparv hade dessutom den goda smaken att fastna i ett av våra nät (som vanligt, åtminstone vad gäller mig, Peter K, så är det alternativnäten a2-A4 som gäller för arten.

Denna näst sista märkardag för Schelander - Keil blev dessutom den bästa vad gäller antalet märkta fåglar - 105 stycken, varav 73 gråsiskor, de flesta i hissnätet. Det är uppenbart att siskorna nu börjar lagra upp fett på allvar,och vi noterade en riktig fettbomb på 16,3 gram. I flocken även en snösiska (1K).

Ann gjorde inte mindre än två upptäcktsfärder till ensamma huset på västra udden.

För övrigt ägnades dagen åt städning, matförrådsinventering, bärrensning och bastubad.

Mot eftermiddagen sänkte sig dimman över
vårt Sandskär och förlänade denna pärla i Bottenviken ett trolskt skimmer, varvid öns älgar antog gigantiska proportioner.


Insänt av Lars Harnemo
torsdag 2013-09-12, 20:57

Tog en kvällspromenad hemifrån och upp till Hertsöträsket. Tanken var att kanske få höra en sparvuggla spela i skymningen, men det blev en SLAGUGGLA som spelade mycket fint istället. En kort stund satt den bara 50 meter ifrån mig och flög sedan iväg så jag kunde se den. Jag hörde den 19.30 - 20.00. Väldigt vacker kväll dessutom med kvällsdimma och en uppgående måne.


Insänt av Haparanda Sandskär
onsdag 2013-09-11, 21:13

FÅ FÅGLAR MEN MÅNGA BLÅBÄR

SSV och 7 m/s, och trots att Peter älgade iväg redan kvart över fyra så var första rundan fågelfri. Och så rann det på (nästan) till klockan 11 med bara 16 nymärkningar, men vi lever fortfarande högt på de två senaste dagarnas blåstjärt och taigasångare så vi deppar inte alls ihop. En vacker adult pilgrimsfalk satt på en sten och bevakade fågellivet, och sågs jaga aktivt efter någon timme. Totalt tre videsparvar hördes ticka på olika delar av ön, och Peter S hade även en snygg visuell obs på ett av exemplaren. För övrigt ägnades eftermiddagen mest åt blåbärsplockning av halva personalstyrkan. Till i morgon har YR lovat vindvridning till NV och sakta mojnande till 3-5 sekundmeter. Vi ser fram mot morgondagen med tillförsikt och nya utmaningar.


Insänt av Bertil Schelander <hapsand@gmail.com>
tisdag 2013-09-10, 21:11

Tisdag den 10 september

Uppsättning av alla näten i halvmörker, bara 5 m/sek men tyvär sydliga vindar.
Solen upp idag 05,30. Dags att gå första rundan, inget i första nätet mden en fågel i det andra, Waaao, Bertil skrek till, dörrstängarart, en BLÅSTJÄRT, Alla tre vart vi lika häpna och jätteglada, Märkning, mätning, fotografering sedan fick den vackra juvelen friheten igen. Gissa om vi vsr glada, Föt
rsta fågeln för dagen occh så en blåstjärt.
Sedan var det segt med fågel restan av dagen. Bara 19märkta, mest lövsångare och sävsparv. Kontroll av gammal hona talgoxe,
Lappsparv och videsparv hörda.
Eftermiddagen ägnades åt att Peter K badade i havet, alla hjälpteds sedan åt att plocka lingon, blåbär och några kantareller som blev till förrätt som Ann gjort till god middag.
Skön bastu väntade. 13 grader varmt ute i kvällen.
Skrev gjorde Bertil.


  « Föregående 20       Nästa 20 »