Fågelobservationer

Välkommen till obs-sidan.

Skriv en egen observation

OBS! Ange inte exakt lokal för känsliga arter t.ex. rovfåglar och ugglor. Tänk på att även äggsamlare kan läsa det du skriver!

Sökning:


Insänt av Stefan Lindberg <stefan.lindberg@edu.pitea.se>
fredag 2005-06-17, 15:04

Hej!

Tog mej en sväng igår efter jobbet till Vattnet som ligger mellan Lövholmen och Järnvägsspåret - Strömsborg. Tidigare så rapporterade jag om bobygge av Gråhakedopping. Och honan låg på boet i allsköns ro. Så det var ju trevligt att det är en häckning där. Men jag vill utfärda en varning för de som har tänkt sej besöka stället. Se upp för "Mås-armén". Dom tyckte inte om min närvaro kan man säga. Det var en del störtdykande fiskmåsar.
Var också ute igår vid Långsjön i Jävre. Och det ser ut som att det är häckning av Svarthakedopping i år igen.

Ha d bra!!
Stefan


Insänt av Per Sandberg
fredag 2005-06-17, 06:20

Hej!

Gjorde en nattsångarrunda tillsammans med broder Lars med start i Öjebyn vid midnatt, vidare till Tullnäs-Ersnäs-Möröbankarna-Klubben-Alviksgården-Bertnäs-Öjebyn-Långnäs-Skatan med otaliga stopp vid en mängd potentiella nattsångarlokaler.

Vid Tullnäs hördes tiggande HORNUGGLA liksom vid Klubben och vid Ersnäs sågs ett ex på en stolpe.

Vid Möröbankarna hördes SMÅFLÄCKIG SUMPHÖNA men mera överraskande var den HÄRFÅGEL som kom och flög på som närmast ca. 15 m håll kl 01.35 (ca 200 m NO om Möröbankarna i närheten av huset med nr 127 på väggen). Inte den mest förväntade arten men en mycket trevlig överraskning!

I Bertnäs sågs två SKOGSDUVOR på en åker.

På Framnäs i Öjebyn sågs en av NÖTVÄCKORNA kring känt bo.

Efter att ha burit in tidningen och rastat hunden är det så dags att knoppa in...

-PerInsänt av Seija <seija.kantola@telia.com>
torsdag 2005-06-16, 12:34
Webbadress: www.kaitumalven.nu

Hej!
Vi har fått långväga gäster i Killingi belägen vid Kaitumälven. Stripgäss, fem gäss i söndags, ett par har blivit kvar. Mycket vackra gäss, men det enda vi vet om dessa fåglar är att de kommer från Centralasien. Jag hittar inget data på nätet eller i våra fågelböcker om gässen.
Vi vill gärna veta lite mer om dem, tex hur vanligt det är att vi ser gässen på våra breddgrader, förekomst, häckning.
Se bilden på vår hemsida:
www.kaitumalven.nuInsänt av Ingrid Sandahl <ingrid.sandahl@telia.com>
torsdag 2005-06-16, 11:09

På morgonpromenaden runt Bogdanofftjärn, Kiruna, sjöng en TRÄDGÅRDSSÅNGARE, en GRÖNSÅNGARE, en JÄRNSPARV och en BOFINK ikapp. Alla satt i den frodiga skogen väster om Bogdanofftjärn.


Insänt av Ulf P Eriksson <RRK Norrbotten rättar sig själv>
onsdag 2005-06-15, 21:41

Vad gäller PERSÖFJÄRDEN och Småfläckig sumphöna finns tidigare obsar 1-3 ex 25/5-52 , 1 ex 31/7-1/8-57 (Stig Lundberg) bl.a obsar tidigare! Aldrig får man vara först! Men en av dom första sen dess!!!!! Hälsar Ulf P som magister och rättar sig själv!


Insänt av Sture Sandberg <Utterman @algonet.se>
onsdag 2005-06-15, 09:29

Vid besök i Ängesviken och dess fågeltorn i måndags kväll(13/6)kl 22.30 hördes de två VATTENRALLAR som Tomas C tidigare noterat. I Jävre-Brännland (sommarstugeområde)hörs GÖKTYTA varje dag och de för mig första paret av SVÄRTA inspekterade(? )lugnt kustavsnittet vid min sommarstuga.


Insänt av Ulf P Eriksson
onsdag 2005-06-15, 07:06

Den 13/6 hördes en KORNKNARR 21:15 knorra sporadiskt ifrån Sandnäsudden, Mörön (ifrån parkeringen vid Möröbanken och tillbaka mot stan) Under natten 15/6 hördes ett odefinierat läte ifrån Persöfjärden, vid uppfarten mot Timmerberget, tyvärr tog blåsten i så något säkert vad gäller arttillhörighet kunde vi inte komma fram till. Men stanna gärna till där, något nytt för NB kanske håller till där! Hälsar Ulf P & Jan-Olov


Insänt av Ulf P Eriksson <ulfpeson@bredband.net>
onsdag 2005-06-15, 06:39

14/6 22:00 - 15/6 01:00 En massa HORNUGGLEUNGAR gömde sig bra i trädena i Björsbyn, 1 HAVSÖRN 2K+ satt och njöt av värmen i Altersundsåns utl vid Örnabben. Flera PÄRLUGGLOR bl.a 1 ad och 2 1K syntes bättre bland trädena längs Hålsundsvägen, Persön. En SVARTHÄTTA sjöng i går kväll längs Metsundsvägen i Persön, 1 SMÅFLÄCKIG SUMPHÖNA sjöng i Västra delen av Persöfjärden (ifrån där fjärden ligger nära Ängesbyvägen, och skoterspåret går över på vintern-våren) Är det Persöfjärdens 1:a ? Jag tror nästan det! 1 ÄRTSÅNGARE i Ängesbyn. Dock inga Lappugglor, ändå en bra utflykt. Under tidigare år hade folk skakat på huvudet över dessa upptäckter och trott man fabulerat!Hälsar gör observatörerna Jan-Olov Johansson & Ulf P Eriksson


Insänt av Krister Jakobsson
tisdag 2005-06-14, 20:03

Vid lunchbesöket blev det bättre utdelning och då visade sig SKRIKÖRNEN kl 12.20. Satt framför högarna men flög in i skogen då vi kom fram. 170 TRANOR på åkrarna.


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
tisdag 2005-06-14, 19:05

Hej alla!

Tidigt i morse (tisdag 14/6) genomförde jag min ena häckfågeltaxering i trakterna av Sunderbyn, Gammelstad och Porsön. Totalt sågs/hördes 414 fåglar av 51 arter. Antalet individer var fler än normalt mest p g a mycket vitfågel kring Gammelstadsviken. Av lite trevligare obsar kan nämnas 1 GRÖNSÅNGARE, 1 GÖKTYTA samt 1 BÄNDELKORSNÄBB. Flera av de buskmarker som tidigare funnits längs rutten är nu röjda. Det är säkert därför som jag hade ovanligt många TRÄDPIPLÄRKOR samt GRÅ FLUGSNAPPARE i år.

Före inventeringen nattsångarsuddade jag i den stilla, milda juninatten cykelledes i området Skurholmen-Björkskatan-Notviken-Gammelstad-Sunderbyn men utan någon utdelning. Hördes gjorde bl a 1 ROSENFINK, 2 ORTOLANSPARVAR, 10 SÄVSÅNGARE, 8 TRÄDGÅRDSSÅNGARE och 3 BUSKSKVÄTTOR. Ytterligare 2 trädgårds inräknades vid cykelturen hemåt via Rutvik, och Björsbyn, men vid det laget var kl. ca 8 med en del blåst, så att mycket av fågelsången hunnit tystna.

Hälsningar till er alla från Andreas (något ledbruten efter drygt 30 km cykling och 10 km promenad)!


Insänt av Lars Harnemo
tisdag 2005-06-14, 18:06

Hej, ett livstecken från två fågelinventerare i Piteå skärgård.
Roligaste obsar hittills: 310 STORSKARVAR med 80 bon på Peken, 125 skarvar med 54 tomma bon på Gråsjälhällan. I övrigt 1 KUSTLABB, 10-talet EJDER, 1 MOSNÄPPA, knappt 10 TORDMULAR, ca. 150 TOBISGRISSLOR, 2 GRÅGÅSBON. Dessutom ett antal sjungande gråsälar.
För närvarande sitter vi i båten utanför N. Bondökallen och väntar på ett uppehåll så vi kan gå iland.
Hälsningar från Lars och Mats Bergquist.


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
tisdag 2005-06-14, 12:10


Hej!

Efter midnatt, i dag tisdag 14/6, gav jag mig ut på en 44 km:s cykeltur i Piteå kommun. Färden gick runt Svensbyfjärden längs sträckningen Öjebyn-Böle-Långnäs-Sjulnäs-Lillpite-Roknäs-Svensbyn-Bergsviken-Öjebyn. Förhållandena var perfekta, natten och gryningen i bästa Norrbottensanda för årstiden, men nattsångarna uteblev tyvärr helt...

Av intresse i övrigt noterades i Piteälvens mynningsområde i Svensbyfjärden 18 TRANOR och 1 BÄVER(!); 1 adult SILLTRUT av graellsii/heuglinityp i Lillpite; sammanlagt 6 ROSENFINKAR; 1 NÖTVÄCKA av europaeatyp på Framnäsområdet i Öjebyn.

Ha det gott!/Lars i Öjebyn.


Insänt av Krister Jakobsson
tisdag 2005-06-14, 09:50

Besökte grisfarmen i morse mellan 06.30-07.30 men såg ingen SKRIKÖRN. Den hade observerats under en kort stund strax före sex och flugit ner bakom högarna. STRIPGÅSEN var kvar samt 2 MINDRE STRANDPIPARE.
Var och letade trädlärkan vid Bjässmoran men tyvärr vid fel ställe. Obsade istället TOFSMES, DUBBELTRAST och 2 SKOGSDUVOR i SELET.
Hade hoppats på skrikörnen då jag opererade mitt öga igår och tyckte att den kunde vara ett bra premiärkryss för att äntligen kunna se normalt i kikaren igen. Försöker igen vid lunch.


Insänt av Stefan Lindberg <stefan.lindberg@edu.pitea.se>
tisdag 2005-06-14, 07:15

Hej på er!

Var ute med jobbet på Äventyrstorpet i Sikfors. Min uppmärksamhet borde kanske ha legat på aktiviteterna vi utövade där i form av genomsvettiga tävlingsmoment. Men i sann fågelskådaranda så låg min uppmärksamhet även upp i träden och himlen. Hade smugglat med en 8X21 i fickan. Och till slut så dök det upp en Kungsörn. Svävade runt i cirklar ovanför där jag stod. En mäktig syn. Tråkigt nog så blev det min tur att delta i personaltävlingen. Så då var det bara att slita sej därifrån.

M.v.h. Stefan Lindberg
Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
måndag 2005-06-13, 22:05


Hej!

Har under måndagen 13/6 1)cyklat i Piteå kommun, mellan Öjebyn och Bergsviken, samt 2)stått i tornet på Bredviksberget, Öjebyn.

Cykelturen gav inget speciellt.
Väl uppe i tornet, mitt på dagen, höll jag nästan på att blåsa bort i den kraftiga vinden. Jag härdade ut 80 minuter, och noterade under den tiden ingen GÅSGAM, men väl 2 ORMVRÅKAR, 1 BIVRÅK och 1 FJÄLLVRÅK. BIVRÅKEN gjorde tappra försök att dra mot NO, men det gick inte bra... De två övriga arterna uppvisade ett mer stationärt beteende.

Om en timme ca tänker jag ge mig ut på cykel igen. Som det ser ut just nu verkar det vara mycket bra akustiska förutsättningar för en sådan utflykt. Med de vindar som har blåst idag kan man ju dessutom ha vissa förhoppningar om något extra roligt!/Lars.


Insänt av Jouni Ylipekkala
måndag 2005-06-13, 22:03

Inga örnar i Haparanda men igår 12.6. de första TRANUNGAR vid Kaitijärvi i Haparanda kommun. SÅNGSVANEN i Stadsviken ruvar fortfarande likaså DVÄRGMÅSARNA. Idag var det för varmt (+28 ) att vandra på myrar, men det skulle vara en fin kväll för nattsångarskådning. // Jouni


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
måndag 2005-06-13, 19:58

En liten komplettering från igår söndag. Förutom en aftonutryckning till den finfina STÖRRE SKRIKÖRNEN i Alvik gjorde jag även en runda i de södra delarna av Luleå kommun på morgonkulan. Hade inget speciellt men ett omnämnade förtjänar i alla fall 1 TÖRNSÅNGARE samt 1 ROSENFINK i Ersnäs.

Håll ögon och öron öppna för caligata m.m. i denna östanvärme!

/Andreas


Insänt av Ulf P Eriksson
måndag 2005-06-13, 14:12

Enligt muntl. uppgift från Håkan Harnesk hörde han för några dagar sedan SMÅFLÄCKIGA SUMPHÖNANS vackra läte ljuda över terrängen kring Möröbanken. Hälsar RRK genom Ulf P Eriksson


Insänt av Ulf P Eriksson <ulfpeson@bredband.net>
måndag 2005-06-13, 11:32

Gårdagens STÖRRE SKRIKÖRN som upphittarna MATS WILLIAMSON & KRISTER MILD hittade var toppen, såg den själv som 2K fågel i Boden 1/5-67 + 28/4-68, första obsen liknade denna, förutom att fågeln ej var på marken. Men dessa två upptäckare såg även 1 TUNDRASÄDGÅS + STRIPGÅS som nog de flesta kanske missade! Hälsar Ulf P och lyfter på kepsen för dessa upptäckare.


Insänt av Glenn Bark <glennbark@hotmail.com>
måndag 2005-06-13, 09:08

Efter en 3-dagars skådartur till Malå-Ammarnäs fick jag en hyfsad ;-) avslutning vid Alviksgården igår kväll då jag (bland andra lyriska skådare) kunde obsa den sittande/flygande/gående/jagande STÖRRE SKRIKÖRNEN mycket fint.

I Malå fick vi en fin guidning av Leif Bildström (tackar Leif :-). Både häckande HÖK- och PÄRLUGGLA sågs mycket fint.

Runt Ammarnäs sågs bla FJÄLLABB, TORNFALK, FJÄLLVRÅK, BLÅHAKE, LJUNGPIPARE (mkt), FJÄLLPIPARE, VARFÅGEL, båda RIPORNA, SJÖORRE, STORLOM, häckande HÖK- och PÄRLUGGLA, LAPPSPARV, SVARTHAKEDOPPING, en GRÅHÄGER, samt 400-500 SMALN. SIMSNÄPPOR.

För kännedom kan berättas att det finns gott om lämmel i år...

//Glenn


  « Föregående 20       Nästa 20 »