Fågelobservationer

Välkommen till obs-sidan.

Skriv en egen observation

OBS! Ange inte exakt lokal för känsliga arter t.ex. rovfåglar och ugglor. Tänk på att även äggsamlare kan läsa det du skriver!

Sökning:


Insänt av Jan Andersson <jan.andersson@edu.boden.se>
onsdag 2005-06-08, 13:46

Hej!
Undertecknad, Lars S och Örjan N ägnade gårdagskvällen åt att kolla Herman S:s starholkar mellan Unbyn-Bälinge. Resultat blev 11 häckningar och 36 stora ungar kunde förses med ring.
Ifjol gav samma rutt 10 häckningar och 37 märkta ungar, så häckningsresultaten är helt jämna mellan dessa två år. Ifjol var dock ungarna i medeltal lite större vid märkningen (märkdag 8 juni), så det verkar som häckningen startat lite senare denna vår!
Ett skådartips! Ön vid Norra Sunderbyn har äntligen kommit i dager igen och en hel del vadare fanns där igår. Kanske dags för en tereksnäppa igen!!
Hälsningar
Janne


Insänt av Jan-Olov Johansson
tisdag 2005-06-07, 23:25

Besökte hembyn Sangis i helgen med diverse skådning i Kalix kommun.
Började på fredag kväll i Töre hamn, som visade sig var en bra lokal. SJÖORRE och GRÅHAKEDOPPING ute i fjärden, en massa simänder längs stränderna och MINDRE STRANDPIPARE uppe på hamnplan. Fortsatte med JORDUGGLA i Börjelsbyn, och efter tips av Thore Alm upp till Långtjärnen vid Kälsjärv där tre SVARTHAKEDOPPINGAR sågs.

Lördag till måndag tillbringades i och runt Sangis, med ÅRTA, STJÄRTAND, SKEDAND, BLÄSAND, KRICKA, GRÄSAND på häckningslokal i Sangisfjärden. Det vore kul att dra in snatterand där oxå, för att fylla simandslistan. TRANAN fanns på sina myrar, SÅNGSVANEN låg på bo, fjolårets SALSKRAKE återfanns i Mjöträsket, måste kolla om det blir pulli senare. FISKGJUSEN kom troget över älgtornet, undrar var den har boet. STORLOMMEN återfanns på sina platser, och nytt för året var det positiva resultatet av den riktade SMÅLOM-spaningen. Den fanns i båda de småtjärnar jag misstänkt. Både söndagen och nationaldagen "förstördes" ju till del av regn, men en TRÄDGÅRDSSÅNGARE lät sig i alla fall höras. Däremot sågs inte någon havsörn som i fjol vid samma tid, undrar om den är kvar?

/Jan-Olov J


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
tisdag 2005-06-07, 13:31

Hej alla!

Verkar hända mycket i vårt östra grannland, särskilt i dess norra del. I Rovaniemi första finska fyndet av ÖKENTRUMPETARE samt KASPISK PIPARE, dessutom t.ex. BIÄTARE och ÖRNVRÅK nära Uleåborg nyligen. Skåda således extra hårt även i BD, där ju allt kan hända!

Andreas Livbom (snart hemma igen)


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
tisdag 2005-06-07, 12:02


Hej!

Tisdag 7/6 innebar en ny tur på cykeln i Piteå kommun. Under tidiga morgontimmar avverkade jag 39 km, och kunde då både kontrollera gamla "kändisar" (t.ex. 2 HÄRMSÅNGARE på Lövholmen och 1 GRÖNSÅNGARE vid vattenverket på Degeränget), men även vissa nya individer. Sålunda sjöng t.ex. 1 ÄRTSÅNGARE vid Trädgårdsförsöksstationen i Öjebyn, 1 GRÖNSÅNGARE vid Pitholmsskolan samt 1 tredje ex. HÄRMSÅNGARE vid Lövholmen! Dessutom hördes sammanlagt 22 TRÄDGÅRDSSÅNGARE och 2 ROSENFINKAR.

Hälsar gör Lars!


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
måndag 2005-06-06, 21:02


Hej!

I dag 6/6, på nationaldagen (och årsdagen av invasionen i Normandie 1944!), tog jag mig en cykeltur på eftermiddagen i Piteå kommun.

Jag cyklade Öjebyn- Norrfjärden t.o.r., i det nästan höstlika vädret, och noterade bl.a. följande: KUSTSNÄPPAN kvar, tillsammans med bl.a. 22 BRUSHANAR, vid Älvsbyrondellen i Öjebyn; 235 SÅNGSVANAR i Bertnäsfjärden; 1 LÄRKFALK som jagade fram nära korsningen Råggatan- Patrons allé i Öjebyn. Dessutom årsungar av TOFSVIPA, GRÖNFINK och DOMHERRE längs rutten./Hälsar gör Lars i Öjebyn!


Insänt av Mats Karström
söndag 2005-06-05, 18:19

24-TIMMARS FÅGELSKÅDNING

Under lördagen 4 juni genomförde vi för andra gången en 24-timmars skådning från fågeltornet i Porsitjärn utanför Vuollerim.
Vi skådade i 2-timmarspass från 0.00 till 24.00, med samtliga arter noterade varje pass.

Vädret var bättre i år, omväxlande väder med en del sol och några enstaka regnstänk.

Även i år blev alla pass snabbt uppbokade och så många som 23 personer deltog i den mycket lyckade räkningen. Vi hann även med en gemensam måltid vid eldplatsen vid tornet.

Märkligt nog noterade exakt samma antal arter som i fjol, 58. Dygnets sista art blev även i år morkulla. Det var intressant att följa hur pass likartat fågellivet har varit under dessa två år. Av de observerade arterna var 45 arter (78%) gemensamma i de båda räkningarna.

Inga mer ovanliga fynd gjordes, men häckande sångsvan (första året) och salskrak tillhör de roligare. Utöver de 58 bestämda arterna sågs några obestämda, bl.a. lom och falk.

Fisktärna var den enda nya arten för i år, årets 95-e art.

Intressant nog var bisamråtta tillbaka i tjärnen efter att ha varit borta många år.

Precis som förra året dök nya arter dök upp under samtliga pass, faktiskt riktigt jämnt fördelade över dygnet enligt 14, 14, 4, 6, 4, 1, 4, 4, 3, 1, 2 och 1.

Ett mycket trevligt dygn med många glada entusiaster. Väl mött nästa år.

Mats Karström, VuollerimInsänt av Maiken Arvidsson <maiken.arvidsson@telia.com>
söndag 2005-06-05, 12:38

RÄTTELSE!
Vi ser KUSTSNÄPPA och ingen annan Kust... vid Älvsbyrondellen i Öjebyn.

Tack snälla Sven-Erik Sundberg som uppmärksammat oss på vår tankemiss. Det är väl den heta önskningen som spökar...

Maiken & Tryggve


Insänt av Maiken Arvidsson <maiken.arvidsson@telia.com>
söndag 2005-06-05, 11:36

Hej!
Så har vi då varit ute och nattsuddat. Då den norrbottniska försommarnatten är både ljus och kort hann vi uppleva både skymning och gryning.

Naturligtvis började vi skådandet på åkrarna i Öjebyn. KUSTPIPAREN var kvar vid Älvsbyrondellen, liksom de tre STRANDSKATORNA. Retfullt nog såg vi en uggla på så långt håll att den inte gick att artbestämma. Retfullt!

Färden gick nu vidare till Hortlax. Trots idogt sökande kunde inte fjällpiparna återfinnas.

Via ett flertal nyplöjda åkrar kom vi till Ängesviken där ärendet var att lyssna. Bland myggsången kunde vi urskilja ett svagt läte som, sedan vi förflyttat oss lite, visade sig vara VATTENRALLEN. Även GÖK och SÄVSÅNGARE gav ”näbb”.

Nu tyckte vi att det var dags för hemfärd, en resa som visade sig ta längre tid än planerat. Vid E4:ans avfart mot Norra Öjebyn fick för andra gången i år se en orädd MORKULLA i diket. Efter en ny runda runt Öjebyåkrarna fick vi nöjet att på Holmen beskåda en GÖK. Trevligt! Medan vi skådade den fick vi i ögonvrån se – ja just det – vår uggla. Nu kunde vi komma närmare och få en höjdarobs på JORDUGGLA. I gryningsljuset framhävdes de vackert gula vingundersidorna. Det var värt att vänta ett par timmar på detta!

Då vi dessutom sett två rävar, en ”skabbig” i Svensbyn och en lurvigare just på Holmenåkrarna så inser vi att TOFSVIPORNA som har fått fram sina dunungar har en tuff tid. Det gäller att hålla koll på anfall både från luften och marken.

Vi fick även se dagens andra igelkott i Öjebyn. Tid och avstånd tyder på två olika individer. Även många människor var i farten. Tvenne skådande bröder Sandberg hade vi nöjet att både se och höra, men flera grilleldar var i full fart. Stojande barn/ungdomar gav liv åt den granna natten. Förmodligen var det många som på samma sätt som vi insåg att här gäller det att nyttja vädret. Sova passar bättre under söndagsmorgonens regn.

Ha en fortsatt trevlig helg, hälsar
Maiken & Tryggve
Öjebyn - Piteå Gamla Stad


Insänt av
söndag 2005-06-05, 08:40

Glömde kommentera en sedd + sjungande SVARTHÄTTA (Hane) på Söränget, Pitholm, i morse. Det är ju inte någon "dussinart" i länet precis...
/Staffan


Insänt av Staffan Sundin <Staffan.Sundin@nll.se>
söndag 2005-06-05, 08:38

En RÖDSPOV rastade tillfälligt vid Älvsbykorset, Öjebyn, idag på morgonen kl 06. Den lyfte efter ett par minuter och drog norrut på låg höjd. Kan finnas kvar i området. Efter bortvaro ur länet drygt en vecka har det blivit 10-talet nya Nb-årsarter det senaste dygnet... Har lagt in obsar på svalan, bl a tidigare nämnda VATTENRALL i Ängesviken.


Insänt av Allan Bergström <s.allan.bergstrom@telia.com>
söndag 2005-06-05, 07:32

Ungar i två av tre starholkar, ifjol ingen häckning. Tre ungar lämnade den ena holken igår, i den andra fanns fyra knappt veckogamla duntroll. F ö tomtobs på en FISKGJUSE och två sträckande MORKULLOR i går kväll vid 19-tiden.


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
lördag 2005-06-04, 20:17


Hej!

I dag lördag 4/6 har jag cyklat en 28 km lång tur i delar av Piteå kommun.
Mellan 14:00- 16:20 noterade jag bl.a. 1 GRÖNSÅNGARE vid vattenverket i Öjebyn, 1 d:o samt 1 TRÄDKRYPARE på Tingsholmen, 1 TURKDUVA vid Maranvägen i Hortlax, samt 2 FJÄLLPIPARE i Hortlax. Piparna återfanns inte på gårdagens "adress", utan jag påbörjade ett eftersök kring Hortlaxavan som ledde fram till att fåglarna kl. 14:55 återfanns nära korsningen Gideonsvägen-Lappvägen.

Hälsar gör Lars i Öjebyn!(Kul f.ö. med VATTENRALLEN! Kanske en indikation på att det börjar hända saker som har att göra med de senaste dygnets vindändring. Man kanske drar på KASPISK PIPARE snart, på en nyplöjd åker i Piteå kommun...)


Insänt av Tord Gustafsson
lördag 2005-06-04, 15:51

Lördagsmorgonens häckfågeltaxering i skogarna vid Sävast Norrmark gav ett bra utbyte. Hela 274 individer av 47 fågelarter + 1 mård och 3 älgar på närhåll.
Bland fågelarterna kan särskilt nämnas: 1 NÖTKRÅKA, 1 ROSENFINK, 4 VIDESPARVAR samt SÅNGSVAN på bo.
Bland det negativa endast en ENKELBECKASIN och inget livstecken i FISKGJUSEBOET.
Ytterligare en ROSENFINK vid parkeringen i Norra Sunderbyn.


Insänt av Tomas Carlsson <tomasz@whoever.com>
lördag 2005-06-04, 12:17

Hörde en VATTENRALL spela kl 02 i natt i Ängesviken, Bergsviken (Piteå k:n). Kalenderbitare kan notera att det är andra året i rad som arten hörs i sjön. I fjol spelade ett exemplar några dagar i maj.


Insänt av m <maiken.arvidsson@telia.com>
lördag 2005-06-04, 11:13

Hej igen!
Hur kunde jag glömma att berätta att vi i går kväll på Karlbergsåkrarna i Öjebyn såg en TOFSVIPA med två dunungar? Det enda konstiga var att de höll till öppet, ute på åkern. Endast en kort stund såg vi ungarna som annars befann sig under förälderns vingars skydd.

Maiken


Insänt av Maiken Arvidsson <maiken.arvidsson@telia.com>
lördag 2005-06-04, 10:07

Dagens blomma går till Tommy Söderman som berättade om sina rara gäster. Vi kunde naturligtvis inte hålla oss från att ge oss iväg till Maran, Hortlax i den ljusa försommarkvällen. Vilken höjdare att närmare kl 23 kunna obsa tvenne granna FJÄLLPIPARE. De var på nyplöjd åker och kilade av och an likt sina släktingar strandpiparna så att jorden yrde.

Vid Älvsbyrondellen i Öjebyn var KUSTPIPAREN kvar, nu spatserande på den nyplöjda åkern. I den sena kvällssolen lyste den emellanåt som ett rött klot. Sen kvällssol och ljusa nätter ger ny dimension åt skådandet.

Ett tips kan kanske vara att idag spana av nyplöjda åkrar. Vi såg ett flertal traktorer i fullt arbete på olika åkrar i trakten hela tiden vi var ute.

En bra skådarhelg tillönskas alla från
Maiken & Tryggve
Öjebyn – Piteå Gamla StadInsänt av Johan Gelting-Nyström <johan.gelting-nystrom@home.se>
lördag 2005-06-04, 08:57

KASPISK PIPARE sedd i går i Rovaniemi, norra Finland. Håll ögonen öppna!

/Johan


Insänt av <matsake.bergstrom@swipnet.se>
fredag 2005-06-03, 20:08

På tal om nysådd åker.I Öjebyn just nu mitt emot lilla innanhavet gott om tofsvipor,storspovar,brushanar,5 strandskator och 12 större strandpipare.


Insänt av Tommy Söderman
fredag 2005-06-03, 19:51

Ser just nu två fjällpipare på den nysådda åkerna bakom mitt hus på maran i Hortlax. En mycket vacker fågel.


Insänt av Lars Harnemo
fredag 2005-06-03, 15:38

Hej
Jag pratade nyss med Tord Söderman som letat HAVSÖRNS-bon i Luleå skärgård senaste tiden. Idag, just när han var på väg att ge upp, lyckades han hitta det bebodda boet. Boet ligger i samma revir där dom häckade för ett par år sedan (där boet rasat).
De andra kända reviren i Luleå och Piteå skärgård är inte kontrollerade ännu.


  « Föregående 20       Nästa 20 »