Fågelobservationer

Välkommen till obs-sidan.

Skriv en egen observation

OBS! Ange inte exakt lokal för känsliga arter t.ex. rovfåglar och ugglor. Tänk på att även äggsamlare kan läsa det du skriver!

Sökning:


Insänt av
söndag 2005-07-10, 14:19

"Debba" = denna!


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
söndag 2005-07-10, 14:18

Puuh i värmen (+30 i skuggan just nu)!

Jag stod i Alvikskurvan ett par timmar under söndagens förmiddag, där jag solade och spanade efter ditt och datt. Ca 30 TRANOR rastar i området. På rovfågelfronten 4 stationära TORNFALKAR samt en ruggande 2K HAVSÖRN (troligen samma som bl a Anders Eriksson skrivit om på debba sida).

/Andreas


Insänt av
lördag 2005-07-09, 15:11

En förmiddagstur till Svartskatan bjöd på LÄRKFALK, HAVSÖRN, TORNFALK med ungar, BRUN KÄRRHÖK och FISKGJUSE.

Mats Williamson


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
lördag 2005-07-09, 12:34

Idag lördag 9/7 besökte jag Gammelstadsviken under några morgon- och förmiddagstimmar, något som kan rekommenderas, såvida man orkar stå ut med mygg och "brämsangrepp" på vägen dit. Väl uppe i tornet är det s g s insektsfritt och en svalkande bris i sommarvärmen - härligt!

Sjöns häckfåglar får nu ut allt fler ungar. Särskilt roligt var därvidlag att få konstatera 1 häckning av BRUNAND. Det är flera år sen sist i Gammelstadsviken. Vidare inräkandes 4 häckningar av SOTHÖNA, 3 av SKÄGGDOPPING, 1 av GRÅHAKEDOPPING, 3 av KANADAGÅS, 1 av GRÅGÅS, 1 av SALSKRAKE, 1 av SKEDAND, flera av GRÄS- och BLÄSAND samt 1 av BRUN KÄRRHÖK.

/A


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
fredag 2005-07-08, 10:12

Hej allihopa!

Jag har deltagit i Club300:s Norrlandssatsning den 3-7/7. Mellan två och fem bilekipage med skådare har kuskat runt i markerna, främst nätter och morgnar, för att hitta både roliga norrlandsarter samt rariteter. Inledningsvis, medan vi befann oss i Kiruna- och Pajalaområdet, låg fokus på de nordliga arterna. Under slutskedet, då vi höll till längs de nedre delarna av Kalix och Torne älvdalar, var nattsångarlyssning prioriterat.

Vädret har varit fint mest hela tiden bortsett från lokala, häftiga åskskurar. Hettan med 25-30 grader på dagarna och riklig förekomst av mygg, knott, bromsar och annat otyg, främst från Övertorneå och norrut, har dock utgjort störande och delvis hämmande faktorer för skådandet. Tur att det finns djungelolja!

Trots idogt letande har vi inte hittat en endaste dvärgsparv. Troligen har det kommit väldigt få dvärgsparvar till Sverige denna sommar, eftersom det blåste ihärdigt från nordväst i slutet av maj-början av juni då arten har sin sträcktopp. Däremot påträffades flera VIDESPARVAR, bl a en häckning, till glädje för sydsvenska skådare som finner arten betydligt mer glamorös än vad vi gör här i norr. LAPPMES, LAVSKRIKA, TRETÅIG HACKSPETT samt DVÄRGBECKASIN är andra trevliga arter vi fått se och höra. De skådare som före satsningen besökt Abiskoområdet hade förstås redan fått in NORDSÅNGARE, FJÄLLRIPA, FJÄLLPIPARE m.m. på sina listor, och de lyckades även hitta 1 ÅRTA i Kiruna, vilket definitivt inte är en vardagsart i Torne lappmark.

På nattsångarfronten framstår södra Tornedalen alltmer som det bästa området i länet. Trots att säsongen generellt varit dålig i år hittade blott två skådargäng 1 GRÄSHOPPSÅNGARE, 2 KORNKNARRAR samt 1 SMÅFLÄCKIG SUMPHÖNA. Närheten till Finland utan den breda Bottenviken "i vägen" spelar sannolikt en större roll än man kanske tror för att dessa arter som har en lite östlig utbredning ska nå Sverige (precis som förträngningen i Kvarken gynnar västerbottningarna). Däremot hittade vi inga roligare Acroephalussångare än SÄVSÅNGARE, även om en av bilarna ett tag trodde sig ha hört kärrsångare, något som de rätt snart fick dementera då de fick reda på artens sällsynthet i Norrbotten och lyssnade lite mer noga.

Vidare protkollfördes alla sjungande ROSENFINKAR. Längs riksvägen Haparanda-Övertorneå hörde två ekipage totalt 27 sjungande individer, och då hann bara delar av sträckan avlyssnas under de bästa morgontimmarna den 6/7. Vid Kukkola satt 9 ROSENFINKAR och 4 TÖRNSÅNGARE inom 1 km vägsträcka vilket förstås är ganska extrema tätheter. Törnsångare hördes även i Kukkola. SVARTHÄTTOR sjöng på två ställen (Lampisenpää, Övertorneå och Virtakari, Haparanda) men GRÖNSÅNGARE bara på sistnämnda plats. Inte en enda ortolansparv är ett oroande tecken och vittnar om artens tillbakagång.

Gnagartillgången verkar vara sämre i södra Tornedalen än eljest i länet. I och för sig konstaterades 1 häckning av JORDUGGLA samt sågs 1 HORNUGGLA, men mer än så bidde det inte trots att många skådare varit ute i markerna.

Satsningens sällsyntaste obs blev den TEREKSNÄPPA som upptäcktes vid Aavalahti längs vägen ut mot Seskarö på kvällen den 6/7. Fågeln spelade och varnade ett par minuter men drog sedan rakt sydvästut mot Seskarö (och exv. timmerupplaget där vi skådat tidigare på dagen) så att undertecknad inte hann fram i tid för att se fågeln:-( Flera obsar av arten de senaste åren trots att området sällan besöks av skådare gör att man med gott fog kan misstänka att tereksnäppa faktiskt häckar i Haparanda eller Kalix skärgård. Frågan är bara exakt var. Säkert är i alla fall att Tornedalen är ett område som är förtjänt av fler besök av skådare och då inte bara för att leta rariteter utan även för att kartlägga vardasgarternas utbredning och tätheter.

/Andreas


Insänt av Ulf Molau <ulf.molau@botany.gu.se>
torsdag 2005-07-07, 15:33

Rapport från Latnjajaure, Torne lappmark, 27 juni - 5 juli.

Efter några inledande dagar med kyla och snöglopp kom högtryck och värme att dominera. Det är i år sällsynt glest med tättingar på fjället, sannolikt pga det långa bakslaget med snödrev hela första veckan i juni. Till och med snösparv verkar att ha givit upp och dragit till andra områden. VINTERHÄMPLING höll däremot ut och vi har haft dagliga kontakter med arten; minst 4 troliga häckningar i branter runtom sjön (matning pågår). I övrigt verkar också STÖRRE STRANDPIPARE häcka i närmast normal omfattning. Ganska gott om gnagare; mest åkersork i fjällängarna men även en del lämmel. FJÄLLABB ses dagligen men verkar inte häcka. Periodens trevligaste obs var en STORLABB som besökte den fortfarande islagda sjön 28.6 (tillsammans med ett tiotal fiskmåsar). Efter några spaningsrundor i det vintriga landskapet drog hela detta gäng tillbaka mot de norska fjordarna några mil västerut. (Storlabb har tidigare bl a setts vid Kilpisjärvi).

Lars Paterson som inventerar möjliga häckningsområden inom projekt VINTERHÄMPLING rapporterar kontakt med stationära ex på flera lokaler NV om Torne träsk: Vaddvetjåkkas sydsluttning och Njunjis SV-brant. Han befinner sig nu i Hoiganvaggi för att gå igenom dalens många potentiella häckningsbranter.

Slutligen hörde jag en lockande SIDENSVANS i björkskogen alldeles utanför Abisko Naturvetenskapliga Station på morgonen 6 juli.
Insänt av Sture Sandberg <utterman@algonet.se>
torsdag 2005-07-07, 10:12

Vid ett besök på Bondökallarna i Piteå skärgård i går 6/7 sågs GRÅGÅS (43 st på öppet vatten söder Mellerstön i spridda grupper),på Bondökallen bl.a.LABB (mörk fas 2st),MOSNÄPPA (ett par),ROSKARL (2par),RÖDBENA (ett par),SVÄRTA 5 honor,STÖRRE STRANDPIPARE (ett par),3TORNSEGLARE,BERGAND (en hona).Noterbart i övrigt var att högvattnet från jultid -04 hade "rensat" stränder och placerat bråten på en nivå som verkar "osannolik"när man besöker ön i normalt till lågt vattenstånd.


Insänt av ulfpeson@bredband,net
onsdag 2005-07-06, 22:22

INFORMATION CLUB 300 Satsning Norrb Län. 6/7-05 Enligt Andreas Livbom har en TEREKSNÄPPA med upprört beteende (8)stötts upp vid Aavanlahti, Seskarö. Den sträckte västerut, åtminstone tillfälligt, (men biotopen är ju den rätta!) Vi får se vad detta ger! Det är kanske en ny Club 300 upptäckt? Beroende på slöa, slappa, för få skådare i länet! Hälsar RRK /Ulf P även 300 medlem!


Insänt av Anders Eriksson <anders.eriksson@calliope.se>
tisdag 2005-07-05, 18:37

Till alla ni som ämnar leta efter rara örnar vid Alvik/Ersnäs kan en lite varning utfärdas. Jag och två kumpaner var i det området och skådade lite i söndags och såg då en ganska märklig havsörn. Ganska liten, inte så utstickande huvud och inte så kilformad stjärt som är brukligt. Dock tvivelsutan en havsörn, troligen en 2k-fågel, fågeln sågs mycket bra.


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
tisdag 2005-07-05, 17:56


Hej!

För ett tag sedan avslutade undertecknad och Oskar Lindberg, (med rötterna i Piteå men numera boendes i Helsingborg), en tisdagsskådning i Piteå kommun som blev synnerligen givande! Vi klev upp i tornet på Bredviksberget, Öjebyn, ca 13:30, och hade bl.a. hunnit med några FISKGJUSAR och en ORMVRÅK, när vi ca 14:30 upptäckte en örn i lufthavet väster om tornet. Direkt, redan i handkikaren, syntes det att detta inte var någon "vanlig" örn...

Vi kunde därefter följa örnen i tubarna sammanlagt ca en kvart, varav den syntes mycket bra under dryga fem minuter, när den sakta arbetade sig norrut i lufthavet. Redan de första sekunderna försvann alla artkandidater utom tre: MINDRE SKRIKÖRN, KEJSARÖRN och STÄPPÖRN. Ganska snart därpå stod det klart för oss att vi faktiskt följde en äldre subadult STÄPPÖRN, när den sakta rörde sig norrut! (Vi landade så småningom på att det sannolikt var en 5K-fågel.)

Eftersom STÄPPÖRNEN drog norrut på ganska låg höjd, ca 100-150 meter, torde chanserna till återupptäckt inte kunna försummas. Kanske rastar/födosöker den i trakterna av Ersnäs/Alvik? Sedan vi larmat ut den på sedvanligt sätt, vet jag att informationen gick vidare åt flera håll. Kanske den larmas ut från Luleå kommun i morgon...?

Hälsar gör Oskar och Lars!/Lars.


Insänt av Per Sandberg
tisdag 2005-07-05, 12:18

Av nedan nämnda Kalixsångare har den förstnämnda artbestämningen dementerats sedan det visat sig vara en SÄVSÅNGARE...
Den senare individen har eftersökts utan att återfinnas.

-Per


Insänt av Per Sandberg
tisdag 2005-07-05, 02:15

Hej!
Andreas Livbom ringde nyss och meddelade att man hittat två acrocephalus-sångare i Kalix.
En vid brandstationen, säkert bestämd till KÄRRSÅNGARE. Den andra individen finns 400-500 m öster om bron över Kalixälven vid Bondersbyn och bedöms f.n. som trolig KÄRRSÅNGARE; BUSKSÅNGARE kan tydligen inte helt uteslutas.
-Per


Insänt av Hans Christensen <sphansc@tiscali.dk>
måndag 2005-07-04, 11:28

Hej från DK
Just hemkommit från 3 veckor vid och genom Sareks snö och smältvatten.
Kommar att schicka inn till standardrutt, Norrbottensatlas och evt Svalan diverse obsar.

Först och främst: Det fanns - de flesta ställen - mycket gott om LÄMMEL. Även levande.
Fast alle prädatorerna - UTOM FJÄLLVRÅK - fanns i ganska bra antal.
Också jorduggla, stenfalk och tornfalk. Av fjällabb och ripor var det fint. Det samma blåhake och ringtrast.

En stor och märklig brist: SNÖSPARV sågs bara 2 ställen, nämligen i Vuoskelvagge d 1 juli. De brukar finns nästan i alla ruttar ovanför trädgränsen. Vad kann ha hänt?

Såvida jag hörte fanns i år ingen Nordsångare i Kebnats d 2 juli.
Hälsa fåglarna i Norrbotten
Hans


Insänt av
måndag 2005-07-04, 11:06

He´j!¨

En nattrunda såg ut så här:

Boden-Inbyn-Ubbyn-Skogså-Brobyn-Vibbyn-Ängesbyn-Örarna-Likskär-Sängen...

Två häckningar hornuggla samt två jordugglor var roligast. En drös trädgårdssångare varav de vid sågen Örarna sjöng mest upptempo(och torrare än arten vanligen gör).

En del spelande morkullor samt flera häckningar skogssnäppa och storspov var stämningsfullt och sockersött!

Vackra dimmor fick ersätta bristen på starrsångare....

Mattias Nordlund


Insänt av Tony Persson <tonper378228@hotmail.com>
söndag 2005-07-03, 22:58

Hej allihop.
Hade en sporadiskt sjungande HÄRMSÅNGARE vid Sunderbybäcken i Gammelstad idag.Hade en NÖTKRÅKA vid LV-7 området tidigare idag.Skulle satt in om STÄPPÖRNEN när jag hade haft den men det var redan två artiklar inne såg jag.
Vänliga hälsningar Tony.


Insänt av Mats Williamson
söndag 2005-07-03, 17:30

Inatt gjorde jag en sångarrunda med cykel från Smedsbyn till Skogså och tillbaka. Tyvärr blev det inte mer än två ROSENFINKAR som sjöng på morgonen i trakterna av Vibbyn.

Mats Williamson


Insänt av Sture sandberg <Utterman@algonet.se>
söndag 2005-07-03, 16:34

Har återkommit till kusten efter en veckas fiske i Vounatjviken,Riebnisjaur i Arjeplog kommun.(12km från närmaste bilväg)Måndagen den 26/6 hörde jag utanför mitt stugfönster en sång jag aldrig tidigare hört.Det blåste rätt kraftigt men avståndet upp till björkarna där den satt var bara 10-15meter .Där rörde sig fågeln "rastlöst".Med min handkikare kunde jag direkt konstatera ett mycket tydligt ögonstreck, som gick långt bakom ögat.Näbben "ganska" lång och mörk längst ut.Ovansidan grå och undersidan ljusare.Telefonmottagningen är mycket bristfällig men jag fick så småningom på kvällen kontakt med sonen Ola. Det kunde inte röra sig om något annat än en NORDSÅNGARE.Jag hade lämnat fågelboken i bilen.Att det var en för mig obekant sångare var det ingen tvekan om, tyvärr fick jag bara höra den en gång till (30/6)och då flög den iväg och jag hittade den inte mer.Jag hade behövt kolla det där med vingbanden något som jag inte kunde se och heller inte visste att jag skulle söka, vid min första obs.Jag har i efterhad lyssnat på CDupptagningen av nordsångare, men den lät lite "mjukare" än den som jag hörde.Visst skule man vilja att alla karaktärer var "by the book"men så här blev det denna gång.Som vanligt visade sig också HAVSÖRN.Sedan det där med fisket,det skulle ni ändå aldrig tro på om jag berättade!


Insänt av Sture Westerberg <strure.westerberg@bd.lst.se>
söndag 2005-07-03, 14:05

Bensbyn 13.30. från öster seglade in en större örn ? STÄPPLIKNANDE, tog sedan höjd och drog i väg mot Gammelstadsviken. I bland går det lite för snabbt, man upptäcker fågeln, springer in efter kikaren (som borde ligga ute) och försöker göra en artbestämning, oftast under mycket kort tid.

H/Sture från en mycket varm slåtteräng där låsbräken och ängsklocka blommar.


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
fredag 2005-07-01, 14:23

Notera att det sitter en SVART RÖDSTJÄRT och sjunger vid västra tunnelmynningen, Abisko.

/A


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
fredag 2005-07-01, 05:02

God morgon!

Är just hemkommen från en natt- och morgonrunda i Piteå samt de södra delarna av Luleå kommun. Mattias Nordlund och undertecknad gjorde ett enkom besök hos den skumma sångaren som Lars S skrivit om nedan. Vi kunde då konstatera att på platsen uppehöll sig en TRÄDGÅRDSSÅNGARE som understundom hade en klart avvikande, delvis stäppsångarlikt stötig, energisk sång, dock hela tiden med den trädgårdssångarmässiga klara grundtonen med lite pitch, alltså inte så "torr" som en typisk stäppsångare. Sannolikt har vi låtit oss luras en aning av bandinspelningarna på aktuell fågel kontra referensinspelningarna som vi avlyssnade igår kväll via mobiltelefon, telefon och videoband och där frekvensspektrats övre (diskanta) del något modifierats/förvrängts vid överföringen mellan de olika medierna. Hursomhelst, mycket intressant och lärorikt!

Vad vi obsade i övrigt under utfärden kan ni se i Svalan!

Hälsar gör Andreas och Mattias!


  « Föregående 20       Nästa 20 »