Fågelobservationer

Välkommen till obs-sidan.

Skriv en egen observation

OBS! Ange inte exakt lokal för känsliga arter t.ex. rovfåglar och ugglor. Tänk på att även äggsamlare kan läsa det du skriver!

Sökning:


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
söndag 2005-08-28, 19:11

Hej hopp!

Min söndagsskådning den 28/8 inleddes på Sunderby soptipp. Ohyggligt mycket tättingar for omkring i buskar och snår under morgonen med LÖVSÅNGARE och BERGFINK som dominerande arter. Bland övriga rastande tättingar sågs bland mycket annat även BLÅHAKE och VIDESPARV. På sydsträck verkade 2 BÄNDELKORSNÄBBAR samt 1 RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA vara. 1 GRÅSPETT ropade ett par gånger från intilliggande skog. Drygt 150 TRUTAR fanns som brukligt på plats med unga GRÅTRUTAR i klar dominans. En av dessa fåglar hade en röd ring runt höger ben. Ringnumret började med 07, men sedan gick inga fler siffror att avläsa.

Kl.1120-1530 skådade jag vid Alviksgården tillsammans med Mattias Nordlund, Ulf P Eriksson, Jan Bergström, Willy Andersson och Lars Harnemo. Enligt Willy rastade ca 300 TRANOR i omgivningarna på morgonen, men nu syntes bara enstaka grupper dra söderut. Av tättingarna dominerade GULÄRLOR, och vi obsade även 1 RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA samt 2 SKOGSDUVOR.

Totalt inräknades 18 rovfåglar av 9 arter med ett försiktigt sydsträck. Bl a siktades 1 STÄPPVRÅK (rävröd och fin), och vi fick även se 1 HAVSÖRN slå en trut som den började kalasa på och sedan flög iväg med, ivrigt uppvaktad av KRÅKOR.

Mest irriterande var den honfärgade kärrhök som dök upp kl.1140 och i "jizz" och handteckning skrek STÄPPHÖK. Tyvärr skedde obsen på ca 1 km håll i motljus, och inte blev vi gladare när samma fågel dök upp kl.1255 på samma håll och i lika dåligt ljus, varefter den drog söderut. Utan att se detaljer i arm- och ansiktsteckning var vi tvungna att lämna fågeln obestämd. Så kan det gå...

Hälsningar från samtliga ovan samt från undertecknad som fick uppleva en skön dag i kurvan innan åskan började dundra!


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
söndag 2005-08-28, 15:54


Hej!

Vid söndagens- 28/8- NOF-exkursion på Bredviksberget, Öjebyn, i Piteå kommun, sågs sammanlagt 12 rovfågelarter.

Så här såg listan ut: 1 sträckande BIVRÅK; minst 8 ORMVRÅKAR, varav åtminstone 1 var sträckande; 5 DUVHÖKAR, varav 1 sträckte söderut; 7 SPARVHÖKAR, av vilka minst 2 sträckte; 2 LÄRKFALKAR i regionen; 3 TORNFALKAR, varav 2 sträckte; 2 STENFALKAR, varav 1 sträckte; 1 sydsträckande adult PILGRIMSFALK; 4 BLÅ KÄRRHÖKAR vilka samtliga sträckte mot söder; 2 stationära juvenila BRUNA KÄRRHÖKAR; 2 FISKGJUSAR, varav 1 sträckte mot söder; 2 HAVSÖRNAR i regionen.
Dessutom sågs sammanlagt 33 TRANOR sträcka mot söder.

Hälsar gör Janne Lundkvist, Tryggve Arvidsson, Per Sandberg och Lars Sandberg!/Lars.


Insänt av Herman Sundqvist <herman.sundqvist@sveaskog.se>
söndag 2005-08-28, 08:34

Fem rovfågelarter utan egentligt skådande igår lördag: En ung HAVSÖRN kretsade över färjan vid Avan. Dessutom BLÅ KÄRRHÖK, FISKGJUSE och LÄRKFALK. På väg till Luleå en BRUN KÄRRHÖK vid Gäddvik och så det kanske mest intressanta, en AMIRALFJÄRIL på gågatan(!) i Luleå.

Hälsningar Herman Sundqvist


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
lördag 2005-08-27, 20:23


Hej!

I dag lördag 27/8 har jag stått i tornet på Bredviksberget, Piteå kommun, tillsammans med Janne Lundkvist, Göteborg. (Janne har vuxit upp i Piteå,och är nu här på tillfälligt besök.)

Under några rätt blåsiga eftermiddagstimmar noterades bl.a. följande: Minst 3 stationära ORMVRÅKAR; 1 d:o FISKGJUSE; 1 överflygande SPARVHÖK; 1-2 juvenila DUVHÖKAR vilka f.a. syntes i soptippens närområde; 1 sydsträckande STENFALK; 1 d:o honfärgad BIVRÅK; 1 sydoststräckande adult hona PILGRIMSFALK samt 2 SKOGSDUVOR mot SO.

Sammantaget var det alltså få individer men ändå en viss sträckaktivitet, trots den byiga vinden från sydsektorn. Denna sydvind känns inte helt tokig ändå, med tanke på den "rovfågelschock" som just i dag har drabbat Finland... Känns spännande! (Se www.tarsiger.com för mer info.)

Hälsar gör Janne och Lars, genom Lars!


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
lördag 2005-08-27, 15:27

Hej!

Lördagstur norr om Luleå idag. Soligt men lite blåsigt och en håvförsedd, blomflugejagande Stig Lundberg (still going strong) vid Sellingsundet, Gammelstadsviken. På samma ställe sågs även 1 LÄRKFALK som födosökte.

Tog därefter en vända runt Persö-/Smedsbyfjärden. En del rovfåglar i luften, främst vråkar av alla de sorter. Särskilt intressant var en individ som med stöd av Forsmans rovfågelguide kunde bestämmas till 1K STÄPPVRÅK.

/Andreas


Insänt av Staffan Sundin <Staffan.Sundin@nll.se>
fredag 2005-08-26, 17:53

52 fåglar ringmärktes på Näset 25/8, varav 40 Lövsångare. 1 Gransångare och 2 Kungsfåglar ingick ochså i fångsten. Hyfsad märksiffra med tanke på frisk sydlig vind och täta regnskurar.
2 GRÅHÄGRAR rastade på morgonen i Lomtjärn, nära Piteå C.
/Staffan


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
torsdag 2005-08-25, 18:30

Hej!

Torsdag 25/8 - varmt men lite blåsigt från sydost - således svårt att välja vilken typ av fågelskådning man ska satsa på i dessa dagar, när det känns som vad som helst kan hända.

Det fick bli en eftermiddagstur till Alvik-/Ersnäsområdet. Inte optimala förhållanden för rovfåglar men sex rovisarter noterades i vart fall: ORMVRÅK, BIVRÅK, LÄRKFALK, SPARVHÖK, DUVHÖK samt BLÅ och BRUN KÄRRHÖK, inga av dessa tydligt sträckande.

Vid Alviksgården en blandad kompott av rastande fåglar,: hundratals TRUTAR, bl.a. minst 10 SILLTRUTAR, både unga och gamla, ÄRLOR, BLÅHAKE, MOSNÄPPA, KÄRRSNÄPPA m.m.

Hälsar gör Andreas!


Insänt av Ulf P Eriksson <ulfpeson@bredband.net>
tisdag 2005-08-23, 16:03

Att notera i dag kl 11:00 flög en mörk (svart) falk över vägen från O till V vid Börjelslandet 200 m N korsningen Smedsbyn-Råneå, tyvärr sågs den endast från sidan och ovanifrån, hade undersidan setts så hade den troligen kunnat bestämmas till ad Aftonfalkhane , ni som åker i dessa trakter kan ju hålla utkik t. ex Anna + Susanne bl. a// Hälsar Ulf P


Insänt av Ulf Molau <ulf.molau@botany.gu.se>
tisdag 2005-08-23, 11:08

Hej! Jag har varit stationerad vid Latnjajaure Fältstation i Abiskofjällen 22 juli - 15 augusti och samtidigt bedrivit nätmärkning av tättingar. Trots normal insats beträffande nät-timmar blev resultatet bara ca 50% jämfört med samma perioder 2003 och 2004. Slutet av maj och första halvan av juni var bara ett stort bakslag i fråga om väder (snödrev de flesta dagar) varför häckningar till stor del uteblev av t ex ängspiplärka och blåhake. Stenskvättorna lyckades bättre med sina mer skyddade boplatser. VINTERHÄMPLING sågs dagligen, men i mycket mindre grupper i år; bara 1-3 ungar per kull tycks ha nått flygg ålder. En sen kull med 5 ungar hade lyckats bättre, hanen matade fortfarande en tiggande unge 1/8. En av dessa nyss flygga ungar ringmärktes. Totalt såg vi minst 19 årsungar i Latnja-dalen i år, motsvarande minst 6 kullar. Trots massiv nätinstas märktes bara 2 årsungar i år, mest beroende på envis nordvind de morgnar vi inte hade duggregn.
Mer glädjande är kanske en konstaterad häckning av SNÖSISKA i dalen; 1-2 gamla fåglar hördes och/eller sågs runt fältstationen under hela sommaren och 2 årsungar märktes vid nätfångst 10 resp. 11 augusti.
För STÖRRE STRANDPIPARE tycktes häckningsframgången varit mer normal, liksom för MOSNÄPPA. En KÄRRSNÄPPA hördes vid sjöns utlopp 27 juli. En tjusig gammal KUNGSÖRN stöttes upp vid helikopterinventering i Hoiganvagge 24 juli. Trots långa flygpass både norr och söder om Torne Träsk observerades inte en enda fjälluggla, tyvärr.


Insänt av Stefan Lindberg <stefan.lindberg@edu.pitea.se>
tisdag 2005-08-23, 10:15

Hej!

Började jobbet tidigt (kl06:15) på Backeskolans fritids. Lite barn betydde att jag kunde ställa upp tuben på skolgården. Så jag stod från och till fram till 07:30. Facit blev 12 NÖTKRÅKOR,1 PILFINK,ca40ex Stare,
4 Ringduva samt en Rödvingetrast.

Var ut igårkväll till ÖjebynRondellen efter ga.E4:an. Obsade 4 Skogsduva, 350 Kråka, 150 Kaja, 63 Grågås.

M.v.h. Stefan Lindberg


Insänt av Urban Jacobs
måndag 2005-08-22, 10:12

Hittade igår ett fiskgjusebo med tre ungar i Lainiotrakten.


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
måndag 2005-08-22, 08:47

Hej!

I dag måndag 22/8 KRYLLADE det av småfåglar på Framnäsområdet, Öjebyn (i Piteå kommun). SÄDESÄRLOR, GULÄRLOR, LÖVSÅNGARE, GRÅ och SVARTVITA FLUGSNAPPARE, finkar och siskor, trastar, mm, svischade omkring i ett sådant där härligt myller som bara kalla höstnätter kan frambringa! Dessutom såg jag som hastigast 1 NÖTVÄCKA som jagade förbi.

Kanske kommer ni ihåg min sängrovfågellista? (Inte mer komplicerad än att det rör sig om rovfåglar sedda från sängen...) I morse kunde denna lista utökas. De tidigare arterna HAVSÖRN, SPARVHÖK, DUVHÖK, FJÄLLVRÅK och TORNFALK fick sällskap av BRUN KÄRRHÖK, då en juvenil individ sågs vingla fram 15 meter från huset när jag spanade från balkongen efter tättingar. Eftersom kärrhökens kurs var den rätta behövdes bara en snabb löpning in i sovrummet, ett hopp ner i sängen, och en spaning över blomsterbrädan, så var en kanonobs ett faktum!

Ha det gott!/Lars i Öjebyn!!!


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
söndag 2005-08-21, 20:31

Mattias Nordlund samt undertecknad från Luleå valde att skåda fågel i den sydliga grannkommunen, närmare bestämt på Bredviksberget, Öjebyn, där bevakningen m h a Lars Sandberg och Sven-Erik Sundberg blev kontinuerlig kl.0750-1630 idag söndag den 21/8.

Som vi förväntat oss fick vi se bra med rovfåglar i och med omslaget till N-vindar och växlande molnighet. 13 olika rovfågelarter bokfördes, och av de totalt 60 individerna var 19 tydliga sträckare, medan 41 snarare "lallade på" i omgivningarna. SPARVHÖK och ORMVRÅK dominerade antalsmässigt. Även ett kontinuerligt tättingsträck försiggick med TRÄDPIPLÄRKA och GULÄRLA i övervikt. Hela 273 sydsträckande TRANOR inräkandes, men det verkliga antalet översteg säkerligen 300, enär många flockar gick högt och var svåra att upptäcka. Se Svalan för detaljer kring arter och antal!

Sammanfattningsvis en riktigt trevlig skådardag, tyckte samtliga på plats i Bredviksbergstornet!


Insänt av Markku Henriksson <markku.henriksson@tokem.fi>
söndag 2005-08-21, 19:42

Hej!

Var ute och plockade lingon och blåbär lägs Tammajänkkä vägen på Haparanda. På hemfärden flög en BRUNGLADA ca 100 meter på 1 meters höjd framför bilen innan den tog höjd och flög norrut.


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
lördag 2005-08-20, 22:06

Hej!

Ingrid Sandahl mailade mig idag angående Haparanda Sandskär, som hon besökte tidigare i veckan.

Antalet fåglar som ringmärkts hittills i år har varit något mindre än i fjol. Framförallt vadarna har varit svårflirtade, mycket beroende på varaktigt högt vattenstånd. STRIPGÄSS, varav flera juvenila, har obsats på ön de senaste veckorna, liksom överflygande(!) VAKTEL. Man har även hittat ett nyligen använt bo av FISKGJUSE samt konstaterat en häckning av BERGAND, som för övrigt blev ny märkart för stationen i och med att två ungfåglar infångades.

I övrigt tillfredsställande situation på personalsidan men materiellt diverse strul: fågelstationens dator krånglar, liksom säkringarna till solpanelen, möjligheterna att finna täckning på stationens mobiltelefon är sämre än den någonsin varit, ett rådjur har totalfördärvat ett och söndrat ett annat ringmärkarnät, och en räv har bitit ihjäl och ätit upp en fågel som fastnat i näten(!).

Som vi brukar säga, på Hapanada kan precis allting hända!

/Andreas


Insänt av Roger Söderström
lördag 2005-08-20, 14:45

Som Glenn B redan har skrivit här nedan så såg jag 13:25-13-35 en Adult RÖD GLADA som kom glidflygande över Boden och in över Bodentravets gräsmattor för att där kretsa några varv och sedan ta höjd och dra i ganska hög fart mot Sävast. Så håll gluggarna öppna om den dyker upp någon annanstans


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
lördag 2005-08-20, 14:05

Kort mittpådagen-tur till Persöfjärden. Varmt och skönt ute och en svag västvind men inga sträckande rovisar. Däremot stationära FISKGJUSE, TORN- och LÄRKFALK.

/A


Insänt av
lördag 2005-08-20, 13:38

Tydligen ska Roger Söderström nu se en RÖD GLADA någonstans längs väg 97, mellan Boden och Luleå. För närmare uppgifter kolla med Roger. //Glenn


Insänt av Ulf P Eriksson
lördag 2005-08-20, 12:45

Har tittat närmare på STRIPGÄSSEN, men ser inte att det skulle röra sig om annat än adulta, då juv saknar "stripor" läs mustachstreck, rätta mig om jag har fel/ Hälsar Ulf P


Insänt av Staffan Sundin <Staffan.Sundin@nll.se>
fredag 2005-08-19, 14:23

Det verkar vara en god ungfågelreproduktion i Norrbotten i år. Märkningen på Näset blir dock tyvärr ganska sporadisk i höst.
Denna vecka har 3 märkdagar givit 271 märkta individer av 18 arter. Lövsångare dominerar förstås med drygt 80% av de ringmärkta. VIDESPARVEN har börjat dyka upp, hittills 2 ex märkta.
Drygt 95% av de märkta fåglarna är årsungar, dvs 1K.
Mer utförlig rapportering från Näset kommer senare.
/Hälsar Lars Sandberg och Staffan


  « Föregående 20       Nästa 20 »