Fågelobservationer

Välkommen till obs-sidan.

Skriv en egen observation

OBS! Ange inte exakt lokal för känsliga arter t.ex. rovfåglar och ugglor. Tänk på att även äggsamlare kan läsa det du skriver!

Sökning:


Insänt av Staffan Sundin <Staffan.Sundin@nll.se>
fredag 2005-08-26, 17:53

52 fåglar ringmärktes på Näset 25/8, varav 40 Lövsångare. 1 Gransångare och 2 Kungsfåglar ingick ochså i fångsten. Hyfsad märksiffra med tanke på frisk sydlig vind och täta regnskurar.
2 GRÅHÄGRAR rastade på morgonen i Lomtjärn, nära Piteå C.
/Staffan


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
torsdag 2005-08-25, 18:30

Hej!

Torsdag 25/8 - varmt men lite blåsigt från sydost - således svårt att välja vilken typ av fågelskådning man ska satsa på i dessa dagar, när det känns som vad som helst kan hända.

Det fick bli en eftermiddagstur till Alvik-/Ersnäsområdet. Inte optimala förhållanden för rovfåglar men sex rovisarter noterades i vart fall: ORMVRÅK, BIVRÅK, LÄRKFALK, SPARVHÖK, DUVHÖK samt BLÅ och BRUN KÄRRHÖK, inga av dessa tydligt sträckande.

Vid Alviksgården en blandad kompott av rastande fåglar,: hundratals TRUTAR, bl.a. minst 10 SILLTRUTAR, både unga och gamla, ÄRLOR, BLÅHAKE, MOSNÄPPA, KÄRRSNÄPPA m.m.

Hälsar gör Andreas!


Insänt av Ulf P Eriksson <ulfpeson@bredband.net>
tisdag 2005-08-23, 16:03

Att notera i dag kl 11:00 flög en mörk (svart) falk över vägen från O till V vid Börjelslandet 200 m N korsningen Smedsbyn-Råneå, tyvärr sågs den endast från sidan och ovanifrån, hade undersidan setts så hade den troligen kunnat bestämmas till ad Aftonfalkhane , ni som åker i dessa trakter kan ju hålla utkik t. ex Anna + Susanne bl. a// Hälsar Ulf P


Insänt av Ulf Molau <ulf.molau@botany.gu.se>
tisdag 2005-08-23, 11:08

Hej! Jag har varit stationerad vid Latnjajaure Fältstation i Abiskofjällen 22 juli - 15 augusti och samtidigt bedrivit nätmärkning av tättingar. Trots normal insats beträffande nät-timmar blev resultatet bara ca 50% jämfört med samma perioder 2003 och 2004. Slutet av maj och första halvan av juni var bara ett stort bakslag i fråga om väder (snödrev de flesta dagar) varför häckningar till stor del uteblev av t ex ängspiplärka och blåhake. Stenskvättorna lyckades bättre med sina mer skyddade boplatser. VINTERHÄMPLING sågs dagligen, men i mycket mindre grupper i år; bara 1-3 ungar per kull tycks ha nått flygg ålder. En sen kull med 5 ungar hade lyckats bättre, hanen matade fortfarande en tiggande unge 1/8. En av dessa nyss flygga ungar ringmärktes. Totalt såg vi minst 19 årsungar i Latnja-dalen i år, motsvarande minst 6 kullar. Trots massiv nätinstas märktes bara 2 årsungar i år, mest beroende på envis nordvind de morgnar vi inte hade duggregn.
Mer glädjande är kanske en konstaterad häckning av SNÖSISKA i dalen; 1-2 gamla fåglar hördes och/eller sågs runt fältstationen under hela sommaren och 2 årsungar märktes vid nätfångst 10 resp. 11 augusti.
För STÖRRE STRANDPIPARE tycktes häckningsframgången varit mer normal, liksom för MOSNÄPPA. En KÄRRSNÄPPA hördes vid sjöns utlopp 27 juli. En tjusig gammal KUNGSÖRN stöttes upp vid helikopterinventering i Hoiganvagge 24 juli. Trots långa flygpass både norr och söder om Torne Träsk observerades inte en enda fjälluggla, tyvärr.


Insänt av Stefan Lindberg <stefan.lindberg@edu.pitea.se>
tisdag 2005-08-23, 10:15

Hej!

Började jobbet tidigt (kl06:15) på Backeskolans fritids. Lite barn betydde att jag kunde ställa upp tuben på skolgården. Så jag stod från och till fram till 07:30. Facit blev 12 NÖTKRÅKOR,1 PILFINK,ca40ex Stare,
4 Ringduva samt en Rödvingetrast.

Var ut igårkväll till ÖjebynRondellen efter ga.E4:an. Obsade 4 Skogsduva, 350 Kråka, 150 Kaja, 63 Grågås.

M.v.h. Stefan Lindberg


Insänt av Urban Jacobs
måndag 2005-08-22, 10:12

Hittade igår ett fiskgjusebo med tre ungar i Lainiotrakten.


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
måndag 2005-08-22, 08:47

Hej!

I dag måndag 22/8 KRYLLADE det av småfåglar på Framnäsområdet, Öjebyn (i Piteå kommun). SÄDESÄRLOR, GULÄRLOR, LÖVSÅNGARE, GRÅ och SVARTVITA FLUGSNAPPARE, finkar och siskor, trastar, mm, svischade omkring i ett sådant där härligt myller som bara kalla höstnätter kan frambringa! Dessutom såg jag som hastigast 1 NÖTVÄCKA som jagade förbi.

Kanske kommer ni ihåg min sängrovfågellista? (Inte mer komplicerad än att det rör sig om rovfåglar sedda från sängen...) I morse kunde denna lista utökas. De tidigare arterna HAVSÖRN, SPARVHÖK, DUVHÖK, FJÄLLVRÅK och TORNFALK fick sällskap av BRUN KÄRRHÖK, då en juvenil individ sågs vingla fram 15 meter från huset när jag spanade från balkongen efter tättingar. Eftersom kärrhökens kurs var den rätta behövdes bara en snabb löpning in i sovrummet, ett hopp ner i sängen, och en spaning över blomsterbrädan, så var en kanonobs ett faktum!

Ha det gott!/Lars i Öjebyn!!!


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
söndag 2005-08-21, 20:31

Mattias Nordlund samt undertecknad från Luleå valde att skåda fågel i den sydliga grannkommunen, närmare bestämt på Bredviksberget, Öjebyn, där bevakningen m h a Lars Sandberg och Sven-Erik Sundberg blev kontinuerlig kl.0750-1630 idag söndag den 21/8.

Som vi förväntat oss fick vi se bra med rovfåglar i och med omslaget till N-vindar och växlande molnighet. 13 olika rovfågelarter bokfördes, och av de totalt 60 individerna var 19 tydliga sträckare, medan 41 snarare "lallade på" i omgivningarna. SPARVHÖK och ORMVRÅK dominerade antalsmässigt. Även ett kontinuerligt tättingsträck försiggick med TRÄDPIPLÄRKA och GULÄRLA i övervikt. Hela 273 sydsträckande TRANOR inräkandes, men det verkliga antalet översteg säkerligen 300, enär många flockar gick högt och var svåra att upptäcka. Se Svalan för detaljer kring arter och antal!

Sammanfattningsvis en riktigt trevlig skådardag, tyckte samtliga på plats i Bredviksbergstornet!


Insänt av Markku Henriksson <markku.henriksson@tokem.fi>
söndag 2005-08-21, 19:42

Hej!

Var ute och plockade lingon och blåbär lägs Tammajänkkä vägen på Haparanda. På hemfärden flög en BRUNGLADA ca 100 meter på 1 meters höjd framför bilen innan den tog höjd och flög norrut.


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
lördag 2005-08-20, 22:06

Hej!

Ingrid Sandahl mailade mig idag angående Haparanda Sandskär, som hon besökte tidigare i veckan.

Antalet fåglar som ringmärkts hittills i år har varit något mindre än i fjol. Framförallt vadarna har varit svårflirtade, mycket beroende på varaktigt högt vattenstånd. STRIPGÄSS, varav flera juvenila, har obsats på ön de senaste veckorna, liksom överflygande(!) VAKTEL. Man har även hittat ett nyligen använt bo av FISKGJUSE samt konstaterat en häckning av BERGAND, som för övrigt blev ny märkart för stationen i och med att två ungfåglar infångades.

I övrigt tillfredsställande situation på personalsidan men materiellt diverse strul: fågelstationens dator krånglar, liksom säkringarna till solpanelen, möjligheterna att finna täckning på stationens mobiltelefon är sämre än den någonsin varit, ett rådjur har totalfördärvat ett och söndrat ett annat ringmärkarnät, och en räv har bitit ihjäl och ätit upp en fågel som fastnat i näten(!).

Som vi brukar säga, på Hapanada kan precis allting hända!

/Andreas


Insänt av Roger Söderström
lördag 2005-08-20, 14:45

Som Glenn B redan har skrivit här nedan så såg jag 13:25-13-35 en Adult RÖD GLADA som kom glidflygande över Boden och in över Bodentravets gräsmattor för att där kretsa några varv och sedan ta höjd och dra i ganska hög fart mot Sävast. Så håll gluggarna öppna om den dyker upp någon annanstans


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
lördag 2005-08-20, 14:05

Kort mittpådagen-tur till Persöfjärden. Varmt och skönt ute och en svag västvind men inga sträckande rovisar. Däremot stationära FISKGJUSE, TORN- och LÄRKFALK.

/A


Insänt av
lördag 2005-08-20, 13:38

Tydligen ska Roger Söderström nu se en RÖD GLADA någonstans längs väg 97, mellan Boden och Luleå. För närmare uppgifter kolla med Roger. //Glenn


Insänt av Ulf P Eriksson
lördag 2005-08-20, 12:45

Har tittat närmare på STRIPGÄSSEN, men ser inte att det skulle röra sig om annat än adulta, då juv saknar "stripor" läs mustachstreck, rätta mig om jag har fel/ Hälsar Ulf P


Insänt av Staffan Sundin <Staffan.Sundin@nll.se>
fredag 2005-08-19, 14:23

Det verkar vara en god ungfågelreproduktion i Norrbotten i år. Märkningen på Näset blir dock tyvärr ganska sporadisk i höst.
Denna vecka har 3 märkdagar givit 271 märkta individer av 18 arter. Lövsångare dominerar förstås med drygt 80% av de ringmärkta. VIDESPARVEN har börjat dyka upp, hittills 2 ex märkta.
Drygt 95% av de märkta fåglarna är årsungar, dvs 1K.
Mer utförlig rapportering från Näset kommer senare.
/Hälsar Lars Sandberg och Staffan


Insänt av Jan Andersson <jan.andersson@edu.boden.se>
fredag 2005-08-19, 09:16

Hej!
"Höstens" första ringmärkningsdag i Åskogen ägde rum igår, torsdag. Som vanligt gått om fågel kring Börjes matningar, med också som vanligt GRÖNFINK som dominerande inslag.
Märkningen fördelade sig som följer:
GRANSÅNGARE 1, LÖVSÅNGARE 2, BUSKSKVÄTTA 1, GRÖNSISKA 2, SVARTVIT FLUGSNAPPARE 1, BOFINK 9, BERGFINK 2, ROSENFINK 1 samt GRÖNFINK 145. Summa 164 ex av 9 arter.
Av övriga observationer kan nämnas ORMVRÅK 1, SPARVHÖK 1, SPILLKRÅKA 1.
Vi kontrollerade också några GRÖNFINKAR märkta -03 och -04.


Insänt av
fredag 2005-08-19, 07:47

Hej
Fick i förrgår berättat för mig att harens dödskri hörts och att FJÄLLVRÅKEN satt under vårt sovrumsfönster i Oinakkastugan utanför Kiruna.
Han satt där oskygg och åt hare.
Igår åkte vi till stugan och under sovrumsfönstret satt den fortfarande och kalasade på resterna.
Den var skyggare än jag fått berättat men det var en nära naturenupplevelse ändå.
Sedan blev det fiske i Torneälven.
Livet är bra härligt, ett spö i handen och HAVSÖRNAR ( till antal två ) i skyn.
Monika BergInsänt av Thomas Sjögren <thomas.sjogren@hamn.lulea.se>
onsdag 2005-08-17, 11:07

7st Stripgås 1 vuxen 6st ungar observerades på LULEÅ HAMN.


Insänt av Krister Jakobsson
onsdag 2005-08-17, 10:52

Så är man tillbaka i selen igen och dags att ta upp skådandet igen efter en lång varm sommar med mycket husarbete/koloniodling/semesterresor och lite skådande. Har obsat LÄRKFALK på Storsand för en vecka sedan. Observerade en BIVRÅK i måndags på koloniområdet och en HÄGER vid Gräsören. NÖTKRÅKOR ses/hörs dagligen på Hertsön.


Insänt av Stefan Lindberg <stefan.lindberg@edu.pitea.se>
tisdag 2005-08-16, 21:28

Hej alla fågelvänner!

Kvällens tur till Öjeby-Älvsby-rondellen G:a E4:an gav en obs av yngre individ av AFTONFALK. Om man räknar att man kommer söderifrån på ga:E4:an. Den satt på höger sida i höjd med rondellen. Där gick den omkring på den plöjda åkern. Jag såg den kring 19:35. Den lyfte och flög norrut på låg höjd i riktning mot VILLA VARM - ladugården 19:55 - 20.00. Flyttade mej 800m N om rondellen. Lars sandberg och Peter Nilsson kuskade runt på vägarna runtom men utan resultat.

M.v.h. Stefan linberg


  « Föregående 20       Nästa 20 »