Fågelobservationer

Välkommen till obs-sidan.

Skriv en egen observation

OBS! Ange inte exakt lokal för känsliga arter t.ex. rovfåglar och ugglor. Tänk på att även äggsamlare kan läsa det du skriver!

Sökning:


Insänt av
torsdag 2005-07-14, 07:12

Hej!

Var till Kallax ham igår för att spana vadare.

Pulsen höjdes när jag fick se två SIBIRISKA TUNDRAPIPARE ;-) som sedemera blev hane och hona ljungpipare.

I a f en udda juli-obs i Luleå kommun i juli månad.

En kull stenskvätta om 4 juvenila. 1 par svärta.

Mattias Nordlund


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
tisdag 2005-07-12, 20:26

Undertecknad fick ett nytt badstrandskryss idag. När jag solade på Lulviksbadet, Kallax flög nämligen 1 BIVRÅK på rätt låg höjd över badet och drog sig sedan sakta norrut. Även en het julidag när det känns som naturen och en själv håller på att gå under av värmen kan det uppenbarligen hända saker!

/A


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray,se>
tisdag 2005-07-12, 20:23

Idag inkom en uppgift till Regionala rapportkommittén om att det setts 1 hane FJÄLLUGGLA vid Kieronklippan S Abisko torsdag-fredag 7-8/7. Ska ni vandra i det området den närmaste tiden kan det alltså löna sig att hålla korpgluggarna öppna.


Insänt av Jan Andersson <jan.andersson@edu.boden.se>
tisdag 2005-07-12, 16:35

Hej!
Under söndagen,10 juli, utfördes den årliga inventeringen av reservatsöarna öster om Sandskär. De öar som vi besökte var Stora och Lilla Harrsten, Korkea och Ylikari. Dessa öar är fågelskyddsområden och besöka årligen av oss. Vi gjorde också ett besök på Kurrika, en ö vi bara besökt enstaka gånger och som ej har tillträdesförbud.
Några stora förändringar i art och individantal jämfört med de senaste åren kunde ej konstateras. Visst förekommer årliga skiftningar, med bla. skrattmåskolonier och dvärgmås-dito.
Iår fanns bara en större koloni av SKRATTMÅS och inga större förekomster av DVÄRGMÅS än 10 ex. FISK/SILVERTÄRNA verkar ha haft bra häckningsframgång och fler pulli än vanligt hittades. Klart fler ungar av fisktärna än silvertärna ringmärktes.
GRÅTRUTEN har ökat de sista 7-8 åren och fler stora, nästan flygfärdiga, ungar märktes. För SILLTRUTEN är situationen lite annorlunda, en möjlig svag minskning kan utläsas av totalantalet, men förvånandsvärt få pull hittas. Då arten säkert ligger minst 2 veckor senare i häckningstid och häckar på samma öar som gråtruten vore det intressant att veta om den senare kan röva ägg- nykläckta ungar av silltruten? Även fler obs än vanligt gjordes av KUSTLABB, som sågs på alla reservatsöar med upp till 3 ex samtidigt.
VITKINDAD GÅS häckar på två av de besökta öarna och ungar sågs på ett ställe. En obs av TORDMULE gjordes vid Korkea, där arten häckade på 50-60-talet. Även några få TOBISGRISSLOR sågs.
Fler pull än vanligt märktes också av STÖRRE STRANDPIPARE.
Totalt ringmärktes ca. 130 pulli.
Ett stort tack till Staffan S med fru Lena som pålitligt år efter år ställer upp och ansvarar för båttransporten. Tack också till Rolf L (alltid väl utrustad), Ulf T (premiärdeltagare), Ingrid S (självaste chefen) och Göran och Eva från Haparanda.


Insänt av Hans Fowelin <hansf@ec.se>
tisdag 2005-07-12, 12:22

Hej!

Kom i lördags hem från 10 dagar i Sarek. Har noterat fåglar under hela vandringen och fört i på Svalan. Såg att Hans C från DK haft ont om SNÖSPARV. Håller med, men kanske såg vi trots allt fler än vad han gjorde. Bl a två sjungande hanar (sittande) på nästan 1952 m. Kandidat till årets högsta obs av sittande fågel!

Vi har även sett gott om lämmel, och av FJÄLLABB ca 1 revir/varannan vandrad km på kalfjället. Ibland tätare. Flera par av FJÄLLVRÅK, och 2 av dem varnade energiskt. Många STENFALK-obsar i Tarradalen samt 1k HÖKUGGLOR. Samt en vitbeige rovfågel som inte gärna kan vara något annat än hona FJÄLLUGGLA. Även detta i Tarradalen. (Finns det någon sakkunnig att diskutera denna obs med så vore jag tacksam.)

Vi upptäckte också att sjön Lehtjitjavvre (2 mil SV Suorva) är en alldeles utmärkt fågelsjö med bl a ett tiotal MOSNÄPPOR, ett fytiotal SILVERTÄRNOR och BERGAND.

Hälsningar
Hans Fowelin (med medskådare Anders G)
Dalby, Skåne


Insänt av
måndag 2005-07-11, 10:09

Läser på brevduvan att en hona brednäbbad simsnäppa sågs vid Råstojaure den 6 juli.

Ack, den som ändå varit där då!

Mattias Nordlund


Insänt av
måndag 2005-07-11, 08:04

Hej!

Var ägnade moi ett par timmar under gårdagen?

Jo, eller som rapparna säger yo, på Sunderby soptipp.

Vad sågs?

Bl.a en mås som jag bedömde till 2K Heglini-trut. Fågeln fotogragerades och således finns flera plus-karaktärer.

Jag skall maila bilden till folk som är kunningare än jag och ffa som är objektiva till obsen. Men just 2K fåglar är hyfsat lättbestämda.

Jag anser att det svåraste med att skåda måsar är att tro på sin egen förmåga samt i Norrbotten avsaknad av andra att diskutera art/ras-karaktärerna med.

Även 52 bon av backsvala fanns på tippområdet.

Mattias Nordlund


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
söndag 2005-07-10, 23:43


Hej!

Denna "hyfsat" varma söndag 10/7 har jag cyklat Öjebyn (Piteå kommun)-Bjursträsk(Luleå kommun) t.o.r., en utflykt på 71 km. Längs den sträckan borde man ju kunna se mer än bara EN rolig sak, tycker man. Men icke! Det blev bara just en rolig sak, en häckning TORNFALK längs vägen. I övrigt öken...

Då var det desto mer av tråkiga händelser längs vägen, i form av s.k. mortalkryss... Sålunda noterades 3 TOFSVIPOR som vandrat vidare till sällare marker, ackompanjerade av bl.a. 1 TRÄDGÅRDSSÅNGARE, 1 DVÄRGMÅS, 1 SÄDESÄRLA, 1 RÄV, 1 SORK av obestämd art, 1 PADDA samt 2 HUGGORMAR. Om man betänker hela längden på vårt vägnät i landet i detta sammanhang, känns det inte riktigt bra.

Trots detta, ha det gott!/Lars i Öjebyn.


Insänt av
söndag 2005-07-10, 14:19

"Debba" = denna!


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
söndag 2005-07-10, 14:18

Puuh i värmen (+30 i skuggan just nu)!

Jag stod i Alvikskurvan ett par timmar under söndagens förmiddag, där jag solade och spanade efter ditt och datt. Ca 30 TRANOR rastar i området. På rovfågelfronten 4 stationära TORNFALKAR samt en ruggande 2K HAVSÖRN (troligen samma som bl a Anders Eriksson skrivit om på debba sida).

/Andreas


Insänt av
lördag 2005-07-09, 15:11

En förmiddagstur till Svartskatan bjöd på LÄRKFALK, HAVSÖRN, TORNFALK med ungar, BRUN KÄRRHÖK och FISKGJUSE.

Mats Williamson


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
lördag 2005-07-09, 12:34

Idag lördag 9/7 besökte jag Gammelstadsviken under några morgon- och förmiddagstimmar, något som kan rekommenderas, såvida man orkar stå ut med mygg och "brämsangrepp" på vägen dit. Väl uppe i tornet är det s g s insektsfritt och en svalkande bris i sommarvärmen - härligt!

Sjöns häckfåglar får nu ut allt fler ungar. Särskilt roligt var därvidlag att få konstatera 1 häckning av BRUNAND. Det är flera år sen sist i Gammelstadsviken. Vidare inräkandes 4 häckningar av SOTHÖNA, 3 av SKÄGGDOPPING, 1 av GRÅHAKEDOPPING, 3 av KANADAGÅS, 1 av GRÅGÅS, 1 av SALSKRAKE, 1 av SKEDAND, flera av GRÄS- och BLÄSAND samt 1 av BRUN KÄRRHÖK.

/A


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
fredag 2005-07-08, 10:12

Hej allihopa!

Jag har deltagit i Club300:s Norrlandssatsning den 3-7/7. Mellan två och fem bilekipage med skådare har kuskat runt i markerna, främst nätter och morgnar, för att hitta både roliga norrlandsarter samt rariteter. Inledningsvis, medan vi befann oss i Kiruna- och Pajalaområdet, låg fokus på de nordliga arterna. Under slutskedet, då vi höll till längs de nedre delarna av Kalix och Torne älvdalar, var nattsångarlyssning prioriterat.

Vädret har varit fint mest hela tiden bortsett från lokala, häftiga åskskurar. Hettan med 25-30 grader på dagarna och riklig förekomst av mygg, knott, bromsar och annat otyg, främst från Övertorneå och norrut, har dock utgjort störande och delvis hämmande faktorer för skådandet. Tur att det finns djungelolja!

Trots idogt letande har vi inte hittat en endaste dvärgsparv. Troligen har det kommit väldigt få dvärgsparvar till Sverige denna sommar, eftersom det blåste ihärdigt från nordväst i slutet av maj-början av juni då arten har sin sträcktopp. Däremot påträffades flera VIDESPARVAR, bl a en häckning, till glädje för sydsvenska skådare som finner arten betydligt mer glamorös än vad vi gör här i norr. LAPPMES, LAVSKRIKA, TRETÅIG HACKSPETT samt DVÄRGBECKASIN är andra trevliga arter vi fått se och höra. De skådare som före satsningen besökt Abiskoområdet hade förstås redan fått in NORDSÅNGARE, FJÄLLRIPA, FJÄLLPIPARE m.m. på sina listor, och de lyckades även hitta 1 ÅRTA i Kiruna, vilket definitivt inte är en vardagsart i Torne lappmark.

På nattsångarfronten framstår södra Tornedalen alltmer som det bästa området i länet. Trots att säsongen generellt varit dålig i år hittade blott två skådargäng 1 GRÄSHOPPSÅNGARE, 2 KORNKNARRAR samt 1 SMÅFLÄCKIG SUMPHÖNA. Närheten till Finland utan den breda Bottenviken "i vägen" spelar sannolikt en större roll än man kanske tror för att dessa arter som har en lite östlig utbredning ska nå Sverige (precis som förträngningen i Kvarken gynnar västerbottningarna). Däremot hittade vi inga roligare Acroephalussångare än SÄVSÅNGARE, även om en av bilarna ett tag trodde sig ha hört kärrsångare, något som de rätt snart fick dementera då de fick reda på artens sällsynthet i Norrbotten och lyssnade lite mer noga.

Vidare protkollfördes alla sjungande ROSENFINKAR. Längs riksvägen Haparanda-Övertorneå hörde två ekipage totalt 27 sjungande individer, och då hann bara delar av sträckan avlyssnas under de bästa morgontimmarna den 6/7. Vid Kukkola satt 9 ROSENFINKAR och 4 TÖRNSÅNGARE inom 1 km vägsträcka vilket förstås är ganska extrema tätheter. Törnsångare hördes även i Kukkola. SVARTHÄTTOR sjöng på två ställen (Lampisenpää, Övertorneå och Virtakari, Haparanda) men GRÖNSÅNGARE bara på sistnämnda plats. Inte en enda ortolansparv är ett oroande tecken och vittnar om artens tillbakagång.

Gnagartillgången verkar vara sämre i södra Tornedalen än eljest i länet. I och för sig konstaterades 1 häckning av JORDUGGLA samt sågs 1 HORNUGGLA, men mer än så bidde det inte trots att många skådare varit ute i markerna.

Satsningens sällsyntaste obs blev den TEREKSNÄPPA som upptäcktes vid Aavalahti längs vägen ut mot Seskarö på kvällen den 6/7. Fågeln spelade och varnade ett par minuter men drog sedan rakt sydvästut mot Seskarö (och exv. timmerupplaget där vi skådat tidigare på dagen) så att undertecknad inte hann fram i tid för att se fågeln:-( Flera obsar av arten de senaste åren trots att området sällan besöks av skådare gör att man med gott fog kan misstänka att tereksnäppa faktiskt häckar i Haparanda eller Kalix skärgård. Frågan är bara exakt var. Säkert är i alla fall att Tornedalen är ett område som är förtjänt av fler besök av skådare och då inte bara för att leta rariteter utan även för att kartlägga vardasgarternas utbredning och tätheter.

/Andreas


Insänt av Ulf Molau <ulf.molau@botany.gu.se>
torsdag 2005-07-07, 15:33

Rapport från Latnjajaure, Torne lappmark, 27 juni - 5 juli.

Efter några inledande dagar med kyla och snöglopp kom högtryck och värme att dominera. Det är i år sällsynt glest med tättingar på fjället, sannolikt pga det långa bakslaget med snödrev hela första veckan i juni. Till och med snösparv verkar att ha givit upp och dragit till andra områden. VINTERHÄMPLING höll däremot ut och vi har haft dagliga kontakter med arten; minst 4 troliga häckningar i branter runtom sjön (matning pågår). I övrigt verkar också STÖRRE STRANDPIPARE häcka i närmast normal omfattning. Ganska gott om gnagare; mest åkersork i fjällängarna men även en del lämmel. FJÄLLABB ses dagligen men verkar inte häcka. Periodens trevligaste obs var en STORLABB som besökte den fortfarande islagda sjön 28.6 (tillsammans med ett tiotal fiskmåsar). Efter några spaningsrundor i det vintriga landskapet drog hela detta gäng tillbaka mot de norska fjordarna några mil västerut. (Storlabb har tidigare bl a setts vid Kilpisjärvi).

Lars Paterson som inventerar möjliga häckningsområden inom projekt VINTERHÄMPLING rapporterar kontakt med stationära ex på flera lokaler NV om Torne träsk: Vaddvetjåkkas sydsluttning och Njunjis SV-brant. Han befinner sig nu i Hoiganvaggi för att gå igenom dalens många potentiella häckningsbranter.

Slutligen hörde jag en lockande SIDENSVANS i björkskogen alldeles utanför Abisko Naturvetenskapliga Station på morgonen 6 juli.
Insänt av Sture Sandberg <utterman@algonet.se>
torsdag 2005-07-07, 10:12

Vid ett besök på Bondökallarna i Piteå skärgård i går 6/7 sågs GRÅGÅS (43 st på öppet vatten söder Mellerstön i spridda grupper),på Bondökallen bl.a.LABB (mörk fas 2st),MOSNÄPPA (ett par),ROSKARL (2par),RÖDBENA (ett par),SVÄRTA 5 honor,STÖRRE STRANDPIPARE (ett par),3TORNSEGLARE,BERGAND (en hona).Noterbart i övrigt var att högvattnet från jultid -04 hade "rensat" stränder och placerat bråten på en nivå som verkar "osannolik"när man besöker ön i normalt till lågt vattenstånd.


Insänt av ulfpeson@bredband,net
onsdag 2005-07-06, 22:22

INFORMATION CLUB 300 Satsning Norrb Län. 6/7-05 Enligt Andreas Livbom har en TEREKSNÄPPA med upprört beteende (8)stötts upp vid Aavanlahti, Seskarö. Den sträckte västerut, åtminstone tillfälligt, (men biotopen är ju den rätta!) Vi får se vad detta ger! Det är kanske en ny Club 300 upptäckt? Beroende på slöa, slappa, för få skådare i länet! Hälsar RRK /Ulf P även 300 medlem!


Insänt av Anders Eriksson <anders.eriksson@calliope.se>
tisdag 2005-07-05, 18:37

Till alla ni som ämnar leta efter rara örnar vid Alvik/Ersnäs kan en lite varning utfärdas. Jag och två kumpaner var i det området och skådade lite i söndags och såg då en ganska märklig havsörn. Ganska liten, inte så utstickande huvud och inte så kilformad stjärt som är brukligt. Dock tvivelsutan en havsörn, troligen en 2k-fågel, fågeln sågs mycket bra.


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
tisdag 2005-07-05, 17:56


Hej!

För ett tag sedan avslutade undertecknad och Oskar Lindberg, (med rötterna i Piteå men numera boendes i Helsingborg), en tisdagsskådning i Piteå kommun som blev synnerligen givande! Vi klev upp i tornet på Bredviksberget, Öjebyn, ca 13:30, och hade bl.a. hunnit med några FISKGJUSAR och en ORMVRÅK, när vi ca 14:30 upptäckte en örn i lufthavet väster om tornet. Direkt, redan i handkikaren, syntes det att detta inte var någon "vanlig" örn...

Vi kunde därefter följa örnen i tubarna sammanlagt ca en kvart, varav den syntes mycket bra under dryga fem minuter, när den sakta arbetade sig norrut i lufthavet. Redan de första sekunderna försvann alla artkandidater utom tre: MINDRE SKRIKÖRN, KEJSARÖRN och STÄPPÖRN. Ganska snart därpå stod det klart för oss att vi faktiskt följde en äldre subadult STÄPPÖRN, när den sakta rörde sig norrut! (Vi landade så småningom på att det sannolikt var en 5K-fågel.)

Eftersom STÄPPÖRNEN drog norrut på ganska låg höjd, ca 100-150 meter, torde chanserna till återupptäckt inte kunna försummas. Kanske rastar/födosöker den i trakterna av Ersnäs/Alvik? Sedan vi larmat ut den på sedvanligt sätt, vet jag att informationen gick vidare åt flera håll. Kanske den larmas ut från Luleå kommun i morgon...?

Hälsar gör Oskar och Lars!/Lars.


Insänt av Per Sandberg
tisdag 2005-07-05, 12:18

Av nedan nämnda Kalixsångare har den förstnämnda artbestämningen dementerats sedan det visat sig vara en SÄVSÅNGARE...
Den senare individen har eftersökts utan att återfinnas.

-Per


Insänt av Per Sandberg
tisdag 2005-07-05, 02:15

Hej!
Andreas Livbom ringde nyss och meddelade att man hittat två acrocephalus-sångare i Kalix.
En vid brandstationen, säkert bestämd till KÄRRSÅNGARE. Den andra individen finns 400-500 m öster om bron över Kalixälven vid Bondersbyn och bedöms f.n. som trolig KÄRRSÅNGARE; BUSKSÅNGARE kan tydligen inte helt uteslutas.
-Per


  « Föregående 20       Nästa 20 »