Fågelobservationer

Välkommen till obs-sidan.

Skriv en egen observation

OBS! Ange inte exakt lokal för känsliga arter t.ex. rovfåglar och ugglor. Tänk på att även äggsamlare kan läsa det du skriver!

Sökning:


Insänt av Lasse H, Rallarrosen, GÄLLIVARE <birdlover@telia.com>
torsdag 2005-09-08, 22:48
Webbadress: http://www.rallarrosen.se

En TRÄDKRYPARE fick bli säsongens första fågelbordsobs för mej. Den här gången var den så nära att det inte behövdes nån kikare för att känna igen den. 5 m utanför fönstret klättrade den lite "ovant" (årsunge ?) uppför trädstammarna just vid fågelbordet. Tji bilder eftersom ingen kamera fanns till hands.


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
onsdag 2005-09-07, 17:16

Tog en runda kring Lulnäsudden idag onsdag före jobbet. En ljum, fuktmättad sydvind gjorde att det blev en riktigt behaglig tur. Jag lade fokus på tättingar i trädgårdar och buskage och såg eller hörde egentligen inget speciellt. Särskilt kan dock nämnas min första större GRÅSISKflock för hösten. Samtliga obsar är inlagda på Svalan.

/A


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
onsdag 2005-09-07, 16:28

Per-Erik Lindgren hade idag onsdag vid 10-tiden 1 juv. ROSENSTARE på sin tomt på Storgatan, Överkalix. Tyvärr tog fågeln sedan höjd och drog söderut, så den finns troligen ej kvar i de korokarna.

F ö verkar det vara ett hett läge för östliga arter just nu. Västerbottens hittills femte TAIGASÅNGARE för året (ovanligt stort antal med tanke på det tidiga datumet) ringmärktes idag på Stora Fjäderägg. Se senaste intressanta finska obsar på www.tarsiger.com

/Andreas


Insänt av Urban Jacobs
onsdag 2005-09-07, 11:02

Ett axplock av vad man kan se längs Kaitumdalen uppströms Kaitum hpl den här årstiden 2-6 sept.Stenfalk,tornfalk,blå kärrhök,fjällvråk,havsörn,jorduggla och varfågel.


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
tisdag 2005-09-06, 19:17

Ni som efterlyst info om vad som händer och fötter på Haparanda Sandskär, här kommer det ni sökt men hittills ej funnit! Jag pratade nämligen nyss med Bo Slunge, som varit på ön 27/8-3/9. Tack för telefonsamtalet, Bo!

Man har haft varaktiga problem med strömförsörjningen p g a att säkringar till solpanelen pajat och inte ersatts förrän i onsdags. Därför har mobiltelefonen blivit urladdad, så man har inte kunnat vidareförmedla några rapporter till fastlandet.

Ringmärkningen har gått knackigt i flera veckors tid p g a ihärdiga, friska sydvindar. Under veckan Bo var på ön märktes endast ca 400 fåglar. Den bästa dagen (då vinden tillfälligt blev nordvästlig) fångade man ca 140 st, varav ca 20 RÖDSTJÄRTAR, och då brann ändå två morgontimmar inne p g a att vinden inte hunnit vrida.

Inga speciella tättingar har fastnat i näten. Det verkar vara ett riktigt dåligt år för VIDESPARV och BLÅHAKE - två typiska Sandskärsarter. Av större fåglar har ringmärkts några SPARVHÖKAR, STENFALK, PÄRLUGGLA, BERGAND samt SILVERTÄRNA.

Vadarfångsten har även den varit mager p g a högvatten, och väldigt få vadare har rastat. Särskilt de arktiska vadarna har varit fåtaliga denna säsong.

Av andra obsar utanför nätgrupperna på sistone kan nämnas BÄNDELKORSNÄBB, RÖDSTRUPIGA PIPLÄRKOR i mängd, LAPPSPARVAR samt höstens första SIDENSVANS. Även en flock med 20 KAJOR har siktats; denna art noteras blott sällsynt på Sandskär.

Rovfågellistan för de senaste veckorna är det enda egentliga glädjeämnet. Förutom ovan nämnda ringmärkta rovfåglar har 1 HÖKUGGLA obsats och ytterligare 3 hittats döda i strandkanten. Var de kommer ifrån och hur de har dött kan man verkligen spekulera kring. Vidare är 1 1K JAKTFALK sedd på ön, och den 2/9 uppehöll sig 1 ad.hanne AFTONFALK över hedmarkerna - Sandskärs fjärde aftonfalk och Norrbottens tredje i år, vilket förefaller logiskt i ljuset av invasionen i Finland de senaste veckorna.

Nu väntar vi på höstens första taigasångare på Hapanada!

/Andreas


Insänt av Ulf P
tisdag 2005-09-06, 17:58

Forts från föregående. Glömde DUVHÖK och FJÄLLVRÅK i min sammanställning! Hälsar Ulf P


Insänt av Ulf P Eriksson <ulfpeson@bredband.net>
tisdag 2005-09-06, 17:41

En tur till Alviksgården utan att träffa MaW dock (09:50), for vid 11- tiden ner till Svartskatatornet utan större förhoppningar, men väl i tornet noterades från 11:30-14:00 1 PILGRIMSFALK 1K,ev. åxå en ad men mera osäkert då en JAKTFALK uppenbarade sig och drog mot SV? ev. mot Alviksgården. Övriga arter LÄRKFALK, SPARVHÖK, ORMVRÅK, BIVRÅK, BRUN KÄRRHÖK 1K, VARFÅGEL, RÖDHAKE, GRÅSISKA, EKORRE, efter kl 14:00 och till efter 15:00 dök Christer Olsson Umeå upp vi fick då bl.a se, STENFALK, LÄRKFALK, HAVSÖRN på långt håll, en ad närmare (C.O) TORNFALK, PILGRIMSFALK 1K igen, BRUN KÄRRHÖK 1K, 2K hona + hane, DOMHERRE. Efter tips av Andreas så åkte vi till Alviksgården där Christer lyckades leta upp RÖDSTRUPIGA PIPLÄRKAN så att man äntligen fick den art man hade åkt ut för att se! Tack Andreas för tipset och Christer för att han jagade fram den! Hälsar Ulf P efter en väldigt lyckad dag bland 5 Falkarter.


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
tisdag 2005-09-06, 17:39

Kort tur mitt på dagen, tisdag 6/9. Började med lite "rek" i Måttsundstrakten, bl.a. på toppen av Måttsundberget, varifrån man har en ohygglig utsikt över nejden. 1 1K PILGRIMSFALK "lallade på" med KORPAR över Öberget, Måttsund, men av den JAKTFALK som Ulf P Eriksson upptäckte vid Ersnäsfjärden vid 12-tiden och som därefter drog sig mot västnordväst fick jag ingen skymt. Vid Näverberget sträckte 3 SKOGSDUVOR förbi.
Stod avslutningsvis en stund vid Alviksgården på eftermiddagen. 1 FJÄLLVRÅK drog sakta mot söder, medan 1 RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA var mer stationär nära kurvan.

/A


Insänt av Mats Williamson
tisdag 2005-09-06, 10:14

Jag gjorde en tur till Alviksgården på morgonen och fick se massor av TRANOR det bör finnas mer än 500 kanske upp mot 1000 stycken som flyger mellan åkrarna i området. Jag såg även GRÅGÅS c a 50 ex, KORP ca 100 stycken SPARVHÖK och DUVHÖK, 5 stycken BLÅHAKAR 100 tals duvor varav c a 25 SKOGSDUVOR i en flock, TRÄDPIPLÄRKOR, GULSPARVAR, mycket av GULÄRLOR, SÄDESÄRLOR och BERGFINKAR.

Mats W


Insänt av Staffan Sundin <Staffan.Sundin@nll.se>
tisdag 2005-09-06, 07:37

Ringmärkning på Näset, Norrfjärden, 5/9 gav endast 35 märkta av 8 arter, mest beroende på friska (ibland hårda) västvindar. En Buskskvätta och en Gransångare kan nämnas ur fångsten. Totalt har 725 fåglar ringmärkts i höst (på 12 märkdagar). Mest anmärkningsvärt är den närmast totala avsaknaden av Videsparvar.. endast 7 ex har ringmärkts i höst, ingen idag. Dålig häcksäsong för arten?
Vid "bryggskådning" på eftermiddagen kunde ett visst sydsträck av rovfåglar noteras, totalt 10 ex av 5 arter, bl a 1 yngre Havsörn. 50 Tranor sträckte ochså över mot söder. En adult Havsörn jagade tafatt bland änderna i fjärden. En Skräntärna fanns kvar i viken.
/Hälsar Staffan samt även Peter Nilsson, som var på besök några timmar på morgonen.


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
måndag 2005-09-05, 21:50


Hej!

Cyklade en kortare tur i Öjebyn m.o. (i Piteå kommun) i morse måndag 5/9. En rolig obs gjordes i form av 7 TURKDUVOR som satt i en björk i den lilla parken öster om Trädgårdsförsöksstationen.

När det gäller helgens FJÄLLVRÅKAR vid Bredviksberget- se nedan- rörde det sig inte om dubbelräkningar. I stort sett varje vråk passerade så att det gick att skilja juvenila från adulta hanar och honor. Hos de adulta hittar man dessutom ofta individskiljande karaktärer. (Frågan är dock befogad att ställa!)

Jag köper dock helt och hållet den teori som Andreas ställer upp nedan. Det förlopp vi upplevde passar bra med den teorin, helt enkelt, och den "finska modellen" får stryka på foten till dess att annat dyker upp. Andreas´ modell låter helt rimlig!

Beträffande TAIGASÅNGARE och annat godis österifrån känns det sannerligen spännande... Långsiktigt har ju vädret under sommaren/hösten byggts upp på sådant sätt att faktiskt VAD som helst kan hända denna höst! (Om nu inte envisa västvindar blir det som kommer att dominera i en månads tid...)

Ha det gott, i väntan på de små gröna!/Lars.


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
måndag 2005-09-05, 21:21

Alert! Det verkar redan vara dags för sibiriska arter! Trots att vi bara hunnit några få dagar in i september och att det varit mycket västvindar på sistone har redan 3 st TAIGASÅNGARE fångats på Stora Fjäderägg, Västerbotten - två fåglar igår och en idag. Även i Finland har det gjorts ett par fynd. Från Haparanda Sandskär har döremot ingenting hörts på flera veckor. Telefonproblem och dålig märkning lär vara orsaken, men även Hapanada ligger bra till för vingbandare som säger "tsuisst".

/AInsänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
måndag 2005-09-05, 19:22

Hej!

Rekade utkikspunkter söder om Luleå idag måndag. Började på Sörberget och Hemberget S Ersnäs där under en knapp timme efter lunch blott 1 FJÄLLVRÅK, 1 SPARVHÖK samt 70 TRANOR sträckte förbi i den friska västvinden. Under resten av eftermiddagen fortsatte utflykten med betoning på rek. Hur ska man optimera sträckskådning av rovfåglar i Luleå kommun m a p överblick åt rätt väderstreck, höjd över omgivande terräng, naturliga sträckleder samt närhet till fågelattraktorer såsom bondgårdar eller soptippar - en i sanning inte helt lätt fråga att besvara. Återigen, varför har vår kommun inget Öjebyberg?!

/AndreasInsänt av Sture Sandberg <utterman@ algonet.se>
måndag 2005-09-05, 15:14

Dubbla tomtkryss i form av BLÅHAKE den ena i sommarstugan i Jävre -Brännland, den andre på Ugglegatan 14 i Piteå. Observationerna gjordes igår söndag 4/9, bägge individerna vistades under vinbärsbuskarna på respektive tomt.


Insänt av Stefan Lindberg <stefan.lindberg@edu.pitea.se>
måndag 2005-09-05, 11:42

Hej!
Än en gång så har jag lyckates att förena jobbet med fågelskådning. Bussen till badhuset går förbi Lomtjärn. Så vid 10-tiden uppehöll sej 2 GRÅHÄGER vid tjärnen. På tillbakavägen vid 11:30-tiden satt de fortfarande kvar där.

M.v.h. Stefan Lindberg


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
måndag 2005-09-05, 08:48

Intressant med FJÄLLVRÅKARNA på Bredviksberget. Det sannolika är väl att de försökt sträcka ut under förmiddagen medan vinden var svag men möttes av ökande sydsydostlig vind (och regn?) och därför vände tillbaka. Man ser ofta samma fenomen med rovfåglar, ffa fjällvråkar, i ytterskärgården (t ex på Rödkallen och Haparanda Sandskär)på hösten, där det behövs ganska mycket medvind för att de ska våga sig ut över havet, och vissa fåglar vänder trots medvind om och kommer tillbaka från sydost. Är ni säkra på att ni inte dubbelräknat vissa individer från berget, d v s kan de ha prövat sträcka ut väl öster om berget men kommit tillbaka på nordsträck längre västerut flera gånger?

/A


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
söndag 2005-09-04, 22:06


Hej!

I dag söndag 4/9 hade NOF sin andra exkursion för hösten till Bredviksberget, Piteå kommun. Den mest intressanta händelsen var egentligen ett antal händelser, eller rättare sagt ett antal individer av samma art...
Inte mindre än 18 FJÄLLVRÅKAR drog förbi, mot NORR! Merparten kom mellan ca 12:30-14:30, och de tycktes alla komma in från havet/kusten. Rörde det sig om fåglar som blåst över från finska sidan, eller...? Blev den starka vinden dem övermäktig? Mycket intressant fenomen!

I övrigt hänvisas till Svalan för mer detaljerad information om de 11 arter rovfågel som skådades, av tiotalet besökare som slöt upp under dagen.

Hälsar gör Lars i Öjebyn!


Insänt av Tord Gustafsson
söndag 2005-09-04, 17:18

Även jag deltog i TOMT-SM under lördagen genom att skåda mer eller mindre sporadiskt från tomten i Mjöfjärden utanför Råneå. 31 arter blev dagens facit, vilket jag tycker var bra. Hela 3 nya tomkryss lyckades jag få in: havsörn, pilgrimsfalk och härmsångare! Dessutom en skräntärna, vilken ju inte tillhör de regelbundna besökarna vid denna årstid.
Härmsångaren varningsläte var det som fick mig att reagera på denna inte alltför lättbestämda art som ju inte sjunger så här på höstkanten.


Insänt av mats.bergquist@home.se
söndag 2005-09-04, 12:13

4.9
Morgonens skogspromenad öster om Buddbyn gav inte så mycket spännande i fågelväg, men däremot ett nattfärskt BJÖRNSPÅR i leran på vägen! Man skulle ha varit i farten några timmar tidigare.

Bland fågelobservationer kan nämnas en kull ORRE, två juvenila MINDRE KORSNÄBBAR samt fyra KUNGSFÅGLAR.

/Mats B


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
lördag 2005-09-03, 23:32


Hej!

Läs på Svalan om det detaljerade resultatet från lördagens spaning från Bredviksbergets fågeltorn (i Piteå kommun), som jag bedrev mellan 11:30- 16:30. Andra halvan av tiden fanns även Kjell Norman på plats.

Sammantaget blev det 44 bestämda individer av 12 rovfågelsarter. Dessutom sågs knappa 20-talet individer på alldeles för långt håll för att det säkert skulle gå att bestämma dem.

Hälsar gör Lars i Öjebyn!  « Föregående 20       Nästa 20 »