Fågelobservationer

Välkommen till obs-sidan.

Skriv en egen observation

OBS! Ange inte exakt lokal för känsliga arter t.ex. rovfåglar och ugglor. Tänk på att även äggsamlare kan läsa det du skriver!

Sökning:


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
tisdag 2005-08-02, 09:13

Hej!
Först en andrahandsobservation från Gammelstad, Luleå kommun. Den sista juli ringde min morbror Torsten Westerlund och berättade att Margit Stenberg upptäckt 1 NÖTKRÅKA som samlade frön från cembrakottar. Platsen var Hässjestigen 19.

Så över till gårdagen 1/8, då Per Sandberg och undertecknad inte kunde motstå frestelsen att söka efter den dagen innan observerade TURTURDUVAN på Haparanda Sandskär. Under ca 12 timmar fanns vi på ön och letade, men duvan gick inte att återupptäcka. Av övriga iakttagelser kan nämnas 2 TORDMULAR, 2 LABBAR samt- denna dagens clou!- 1 HÖKUGGLA som sågs sitta på trävirket över kapellets klocka kl. 19:15. (Då jag en morgon i augusti 1983, med tandborsten i munnen, upptäckte ett ex av arten på en av stugorna i Kumpula, var detta det tredje fyndet av arten på ön. Hur har fyndbilden månne sett ut sedan dess...?)

I övrigt kan rapporteras att Sandskär alltid är en lika fantastisk och spännande ö att besöka, att vadarburarna ger bra fångster samt att vi bägge redan ser fram emot nästa besök...!

Hälsar gör bröderna Sandberg, genom Lars i Öjebyn!


Insänt av Tomas Carlsson <tomasz@whoever.com>
måndag 2005-08-01, 20:18
Webbadress: http://biphost.spray.se/tomas.c

När jag tittade upp mot himlen i eftermiddags, såg jag en mängd TORNSEGLARE flyga omkring högt däruppe. Minst 100 exemplar. Kanske det dubbla. Som på beställning dök snart en elegant LÄRKFALK upp, men den nöjde sig med att jaga enklare byten, som trollsländor. Plats: Bergsviken, Piteå.Insänt av
måndag 2005-08-01, 09:36

Jag har varit i Abisko under helgen och kunde konstatera att det är en hel del rovfåglar i farten. 7 FJÄLLVRÅKAR 1 JORDUGGLA, 5 FJÄLLABBAR, 1 JAKTFALK. Falken förstörde min rapport om säker häckning av fjällabb, när den flög iväg med en labbunge i klorna mitt framför ögona på mig. Det var även en hel del småfåglar på fjället, som RINGTRAST, ÄNGSPIPLÄRKA, och BLÅHAKE bland annat. Även vadare som MOSNÄPPA obsades av och till.

Mats WilliamsonInsänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
söndag 2005-07-31, 17:05

Hej!

Jag tog en söndagstur norr om Luleå idag söndag 31/7. Svaga, småkyliga västvindar, växlande molnighet - trist väder för skådning men man måste ju hitta på någonting utomhus när man är ledig men har lite för ont i foten för att träna.

Första stoppet vid Sellingsundet, Gammelstadsviken gav intet förutom 1 sjungande SÄVSÅNGARE mitt på blanka förmiddagen. Därefter ägnade jag ett par timmar åt rovfågelspaning i området Ängesbyn-Persön. 1 par BRUN KÄRRHÖK, 1 BIVRÅK, 1 TORNFALK och 1 LÄRKFALK sågs; i övrigt var utfallet magert. I Brändö hamn och Likskärsbanken, Bensbyn högvatten och riktigt uselt med fågel, vilket följdes av hemfärd. Det är aldrig för sent att ge upp!

/A


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
söndag 2005-07-31, 14:15

Lite mer info om TURTURDUVAN på Haparanda Sandskär: Den upptäcktes vid ringmärkningsplatsen ca kl.0800 och sågs där under en stund. Sedan ringmärkarsysslorna fortsatte har den ej setts mer (men kan mycket väl finnas kvar i området). En koll i databasen ger vid handen att detta är den första turturduvan i länet sedan 1998 och den första i landskapet Nb sedan 1997. På Haparanda Sandskär är arten sedd endast en gång tidigare, nämligen i juni 1974, så det var verkligen dags nu!

/A


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
söndag 2005-07-31, 09:51

Jag fick ett skrapigtt, delvis avbrutet meddelande på Mobilsvar nyss. Ingrid Sandahl nämnde något om TURTURDUVA, jag förmodar att den finns på Haparanda Sandskär. Mer info följer av mig eller någon annan när sådant finnes.

/A


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
söndag 2005-07-31, 08:53


Hej!

Torsdag/fredag 28-29/7 befann jag mig på Haparanda Sandskär tillsammans med 3 andra (icke-fågelskådande!) personer. Huvudskälet till resan var avkoppling/semester på denna underbara ö, men naturligtvis råkade jag få med mig skådarutrustningen...

Inga stänkare noterades. Sammanlagt noterade jag 54 arter, varav några i samband med ringmärkningen. Se Svalan för närmare rapport om det hela!

Under uppfärden noterades dessutom 1 HÄGER vid Älvsbyrondellen i Öjebyn, Piteå kommun, och vid nedfärden 1 hane STENFALK på samma plats.

Hälsar gör Lars!


Insänt av Jouni Ylipekkala
lördag 2005-07-30, 23:51

Hej!
30.8. 2005 Stadsviken Haparanda:
SÅNGSVANEN med sina 7 ungar fortsätter livet som vanligt, trots att deras häckningsplats förstörs snart i samband med IKEA-bygget.
Hela 437 änder, merpart unga bläsänder, hade samlats i mitten av viken. Minst 5 kullar SKÄGGDOPPINGAR och 6 kullar SOTHÖNS observerdes också. GRÖNBENA och BRUSHANE har börjat flytta söderut och några individer rastade vid Stadsviken.
Det är gott om NÖTKRÅKOR i Haparanda just nu, som mest har jag sett 8 Ex samtidigt. De vuxna nötkråkor matar fortfarande sina ungar som var flygga och kom till centrum tidigt i år, redan under juni månad.
// Jouni


Insänt av Ulf P Eriksson <ulfpeson@bredband.net>
fredag 2005-07-29, 19:44

Upplysning från RRK; Enligt Jan Bergström ligger för tillfället 1 ex GRÅGÅS X KANADAGÅS i Bredviken, Hertsöfjärden nedan kyrkogården! Ni som inte sett den passa på. Ev kan det vara en annan (syster el. bror) till den som rastade i Persöfjärden! Hälsar Ulf P


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
torsdag 2005-07-28, 19:50

Hej!

Gjorde ett nytt försök att få se lite arktiska vadare idag torsdag 28/7. Jag såg sålunda till att nyttja mitt säsongskort på turbåten Stella Marina och åkte ut till Klubbviken/Sandöklubb(an)på eftermiddagen. Det hade slagit om till västvindar och grannväder tidigare på dagen, vilket var ett dåligt tecken, men de senaste dagarnas östanvindar och tidvis regn gjorde att jag ändå var svagt optimistisk inför vilka vadare jag skulle få se.

Nä, 2 KÄRRSNÄPPOR blev de enda Calidrisarna. Dessutom sågs STÖRRE STRANDPIPARE samt diverse Tringa-vadare. Förra veckan när jag senast var på Sandöklubban noterade jag 1 varnande MINDRE STRANDPIPARE. Därför var det extra roligt att denna gång finna 2 1K-fåglar av nämnda art på samma plats.

Häckningar konstaterades även hos bl.a. STENSKVÄTTA och SÄDESÄRLA. Vidare obsades 1 par SMÅTÄRNA samt 1 KUSTLABB m.m.

Hälsningar Andreas!


Insänt av Patrik Bylund <pata@zworg.com>
måndag 2005-07-25, 11:18

Ingen direkt observation, utan mer ett generellt konstaterande, att fjällvråkarna här uppe i Abiskotrakten lyckats väldigt bra med häckningarna!

Ovanligt många häckningar i området, och nästan alla bon har tre eller fyra stora ungar.

Äntligen ett bra sorkår alltså!Insänt av Jan-Olov J
måndag 2005-07-25, 10:27

Så kom då mina första TÖRNSKATOR, en adult som matade en unge på ett hygge utanför Sangis. En SMÅLOM låg på bo vid en tjärn där, och SALSKRAKEN hade fått ut ungar i Mjöträsket. Och en svartvit hackspett med röd hjässa på hjortronmyren förbryllade mig tills jag kom åter till bilen och guiden och konstaterade juvenil STÖRRE H.
/Jan-Olov J


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
fredag 2005-07-22, 13:50


Hej!

I dag fredag 22/7 har jag cyklat runt i Piteå kommun på förmiddagen. Bl.a. noterades 1 SMALNÄBBAD NÖTKRÅKA på Framnäsområdet i Öjebyn, 2 d:o nära Sabels i Öjebyn, 1 ad hane BRUN KÄRRHÖK med byte i klorna nära en potentiell häcklokal, 2 häckningar av GRÅHAKEDOPPING (i Lomtjärn och i småbåtshamnen i Bergsviken; 1 resp 2 pull).

I övrigt kändes det som om det var ovanligt gott om årsungar av småfågel i buskage och trädridåer. Den fina sommaren med ovanligt gott om insekter och frön betyder säkert mycket för denna (subjektiva...!) iakttagelse.

Hälsar gör Lars i Öjebyn!


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
torsdag 2005-07-21, 15:50

Hej alla!

Johan Gelting-Nyström och jag åkte ut till Sandöklubb(an) på eftermiddagen igår onsdag 20/7. Vi hade förstås hoppats att finna rastande arktiska vadare. Väder och vindar var de rätta, men icke, vi fick nöja oss med "de gamla vanliga" vadarna. Av andra obsar kan nämnas 1 par SMÅTÄRNA, 1 KUSTLABB av mörk fas samt 1 hane MINDRE HACKSPETT.

/A & J


Insänt av Ulf P Eriksson <ulfpeson@bredband.net>
tisdag 2005-07-19, 10:24

Noterade EJ Gråhägern i Gammelstadsfjärden på Stadsön i Gammelstad under förmiddagen, däremot LÄRKFALK, GRÖNBENA, GLUTTSNÄPPA mm. Hälsar Ulf P :-)


Insänt av Rolf Lahti <rolf.lahti@hem.utfors.se>
måndag 2005-07-18, 22:56

Då har säsongen kört igång på Haparanda Sandskärs fågelstation. Ingrid Sandahl, Rolf och Jacob Lahti har bemannat den 16 -18 juli. 60 märkta fåglar inom standardardiserade märkningen, bla tre juv TÖRNSÅNGARE, en TRÄDKRYPARE. Bland obsarna finns tre STRIPGÄSS 17 och 18 juli. 4 KUSTLABB vara två ljus fas, en GÖKTYTA. En ÄLG, tre HARAR och SMÅGRODORNA var också kul att se.


Insänt av Jan-Olov Johansson
måndag 2005-07-18, 22:38

Får väl kontra Andreas badstrands-bivråkar med egna badstrandskryss, nämligen 4 STRANDSKATOR på Gråsjälören mitt i Luleå. Där det dessutom häckar SILVERTÄRNA och FISKMÅS. Ett antal RÖDMAGADE STRANDHÄCKARE noterades även i den 27-gradiga luften.
/Jan-Olov J


Insänt av
måndag 2005-07-18, 09:46

Hej!

I lördags var jag och Ulf P Eriksson på tippen, Sunderbyn och spanade mås.

Ingen Heuglini trots att Uffe dansade måsdans samt bad diverse böner. En massa avvikande måsar av gråtrutsmodell bl.a en med mycket kaspisk-lik näbb och delvis dito dräkt. Måsar är svårt!

En SVARTKÅRÅKA flög in och landade en stund bland avfallet.

Senare åkte jag förbi Sunderbybäckens utlopp och fick där se en årsunge GRÅHÄGER.

Mattias Nordlund


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
söndag 2005-07-17, 13:02


Hej!

I morse söndag 17/7 har jag cyklat runt en del i Piteå kommun. På Strömnäs, nära centrala stan, uppmärksammade jag intressanta läten från några höga björkar. Det rörde sig om STENKNÄCK, så jag stannade till och spanade. Ganska snart fick jag syn på 2 juvenila ex av arten! (Mer exakt hände detta alldeles intill f.d. ICA-Grahns på Strömnäs.)Efter en kort stund flög de iväg, med riktning mot Näckrosgränd./Lars i Öjebyn.


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
lördag 2005-07-16, 11:45

Hej!

I går fredag 15/7 besökte jag släktingar i Gammelstad, Luleå kommun. Från deras tomt på Hässjestigen 19 (belägen på Stadsön) hörde jag då bl.a. 1 NÖTKRÅKA. Dessutom noterade jag ett påtagligt sträck av vitfågel längs den angränsande Sunderbybäcken. Min morbror upplyste mig då om att det övernattar gott om vitfågel kring bäckens mynningsområde, och att dessa flyger fram och tillbaka mellan detta område och soptippen i Sunderbyn- Kanske något för lokala trutskådare att ta fasta på...?

I dag lördag 16/7 har jag cyklat runt i Piteå kommun på förmiddagen. Bl.a. noterade jag 1 SMALNÄBBAD NÖTKRÅKA och 1 STENKNÄCK på Lövholmen, nära centrala staden./ Hälsar gör Lars i Öjebyn!


  « Föregående 20       Nästa 20 »