Fågelobservationer

Välkommen till obs-sidan.

Skriv en egen observation

OBS! Ange inte exakt lokal för känsliga arter t.ex. rovfåglar och ugglor. Tänk på att även äggsamlare kan läsa det du skriver!

Sökning:


Insänt av Ulf P
måndag 2005-09-12, 15:20

Enligt uppgift från Jan Bergström kom en yngre AFTONFALK svepande över hustaket på Degerögatan och drog ner mot Lövskatagrundet vid 15 tiden, kolla upp detta Hertsöare + Örnäsare! Allt detta i Luleå! Hälsar Ulf P


Insänt av Staffan Sundin <Staffan.Sundin@nll.se>
måndag 2005-09-12, 08:00

Jo då Andreas, nog hoppas vi på att få en "vingbandare" vi ochså, ute på Näset.. I väntan på denna får vi nöja oss med mer "triviala", men ändå trevliga, märkarter. Morgonmärkning lör-sön gav 85 fåglar av 14 arter. Nämnas kan 9 VIDESPARVAR (alla 1K), 2 GRANSÅNGARE och en MINDRE HACKSPETT (hane av årets modell). JÄRNSPARVEN har inlett sträcket söderut och märktes med 16 ex.
Av obsar bl a en adult HAVSÖRN, en ad SKRÄNTÄRNA och på löradgen sparsamt sträck av rovfåglar (ca 10 ex) och TRANA (ca 50 ex).
Avslutade söndagsmärkningen med att kolla in den kvarvarande unga AFTONFALKEN vid Svartskatan, Ersnäs. Efter några halvdåliga obsar fick vi i alla fall se en riktigt hyfsad jaktscen på slända.
/Hälsar Staffan och Sven-Erik Sundberg


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
söndag 2005-09-11, 17:39

Hej!

Här en rapport från Haparanda Sandskärs fågelstation (via Gunnar Andersson med mobiltelefon på en stege i hård sydvind, gissa om det sprakade i telefonen!). Idag söndag 11/9 har man ringmärkt 47 fåglar av 8 arter under standardiserad tid: 22 GRÖNSISKOR, 7 LÖVSÅNGARE, 7 BERGFINKAR, 5 BOFINKAR, 2 SÄVSPARVAR, 2 BLÅHAKAR, 1 RÖDSTJÄRT och 1 GRÅSISKA. De senaste dagarna har man även fångat 3 PÄRLUGGLOR, varav en var ringmärkt sedan tidigare, närmare bestämt i Helsingfors. Av övriga obsar kan nämnas 1 PILGRIMSFALK samt 2 BÄNDELKORSNÄBBAR.

F ö väntar vi fortfarande på att sibiriska vingband ska nå Norrbotten. Finska västkusten verkar nedlusad med TAIGASÅNGARE just nu med bl.a. 2 ex. på Hailuoto (Karlö) i helgen, så det är nog bara en tidsfråga innan denna art även dyker upp på "Hapanada" eller kanske på Bastunäset hos Staffan Sundin och hans ringmärkning.

/Andreas


Insänt av Glenn Bark
söndag 2005-09-11, 17:28

Idag lyckades jag komma loss från arbete och andra åttaganden och gjorde då en sällsynt tur med tuben;
Svartskatatornet: Inga aftonvarianter, men dock BLÅ KÄRRHÖK (1 hona), BRUN KÄRRHÖK (1 honf, åt syd), HAVSÖRN (2, varav 1 syd-sträckare), JAKTFALK (1, förmodligen gårdagens 2K(?)-fågel), ORMVRÅK (1), FJÄLLVRÅK (1).
Möröbanken:
BRUN KÄRRHÖK (4), HAVSÖRN (1, förmodligen en av de 2 som sågs från Svartskatatornet).
Klubben-Alviksgården:
FJÄLLVRÅK (1), ORMVRÅK (2, varav den ena förmodligen den Börringevråk som sågs i trakten igår). Här sågs också uppskattningsvis >200 TRANOR.

//Glenn


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
söndag 2005-09-11, 09:54

Per Sandberg meddelar att minst 1 juv. AFTONFALK ses från Svartskatatornet, Ersnäsfjärden, k.0930 idag söndag 11/9.


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
lördag 2005-09-10, 22:10

Hej!

Jag har lagt in hela dagens obslista på Svalan, för rovfåglar från Bredviksberget. (Se Andreas´ rader nedan!) Kändes som en mycket bra dag där!

I morgon på exkursionen- se programlänken till vänster- kanske man kan hoppas på att någon av länets AFTONFALKAR, eller annat "godis", hittar till Öjebyn...!/Lars.


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
lördag 2005-09-10, 20:54

Hejsan hoppsan!

Väderprognosen för denna lördag, 10/9, talade om nordvästvindar och vackert väder. Så blev också fallet, varför Mattias Nordlund och jag bestämde oss för att ägna dagen åt rovfågelspaning.

På väg mot söderut från Luleå meddelade Mats Williamson oss om en underlig, ljus rovfågel, vid Alviksgården. Vi svängde förbi, varvid Mattias och Mats fick ytterligare en kort skymt av denna troliga ORMVRÅK av Börringetyp.

Därefter fortsatte vi söderut till Bredviksberget, Öjebyn, där vi räknade sträck kl.0950-1300. Hyggligt sydsträck pågick under förmiddagen men med en påtaglig avmattning kring lunch (obsar finnes i Svalan). Jag hoppas Lars Sandberg kan skriva lite mer om hur resten av dagen förlöpte, eftersom Mattias och jag valde att vända norrut mot hemkommunen igen.

När vi närmade oss Ersnäs, påkallade Ulf P Eriksson oss uppmärksamheten. Han hade en liten mörk falk med ljus undersida (STEN- eller AFTONFALK)sittande på just en sten i Ersnäsfjärden, en falk som även tog några korta flygturer tätt över vattnet. Det hela kändes kanske inte särskilt typiskt för att vara en stenfalk, men hållet var långt och värmedallret störande, så inte ens med Mattias feta zoomokular bidde det någon säker artbestämning av denna fågel.

Vi glömde snart bort falken och spanade efter andra rovfåglar. Både ditt och datt noterades sträckande eller "lallande" i omgivningarna (se Svalan för detaljer), men kl.1430 höjdes pulsen på undertecknad när en mörk falk dök upp långt i nordost. Inte var väl detta den LÄRKFALK som synts en stund tidigare utan snarare en AFTONFALK? Javisst, förhöll det sig så, en ung aftonfalk närmade sig alltmer vår obsplats, och vi mådde inte sämre när ännu en aftonfalk plötsligt kom in i samma tubkikarfält! Troligen var denna individ samma falk som vi tidigare fått lämna obestämd.

Falkarna lekte en stund med varandra över Ersnäsfjärden på väldigt fint obsavstånd och i fint medljus för oss tre i Svartskatatornet. Vid slaget tre, då vi tillfälligt tappat bort affarna, fick Ulf syn på ännu en mörk falk. Återupptäckt aftonfalk? Nej, nej, pricken kom närmare och närmare och blev bara större och större och STÖRRE! Det var en JAKTFALK (sannolikt en 2K-fågel) som drog förbi på bara ca 300 m håll när den var som närmast och sedan försvann mot sydväst.

Vilken osannolik falkorgie denna lördag bjöd på! Strax dök aftonfalkarna upp igen, och när vi lämnade platsen ca kl.1600 föreföll fåglarna rätt stationära. Det finns nog en god chans att de är kvar där även i morgon.

Hälsar gör den supernöjda trion Mattias, Ulf och Andreas efter en oförglömlig dag!


Insänt av Rolf G
lördag 2005-09-10, 15:01

AFTONFALK, 1 ad hanne, Edeforsgatan 86, ÖRnäset Luleå, kl. 14.45. Flög mot SV.
Ulf Eriksoon meddelar att två aftonfalkar ses vid Svartskatatornet 14.30.
Alla tre idag 10.0.05.


Insänt av Sture Westerberg <sture.westerberg@bd.lst.se>
fredag 2005-09-09, 10:06

Andrahandsuppgift. Av Gunhild Wennberg, Hamnholmen. Under gårdagen sågs fyra storskarvar på Koppargrynnan som ligger öster om Stensborg.

Hälsningar Sture


Insänt av Lasse H, Rallarrosen, GÄLLIVARE <birdlover@telia.com>
torsdag 2005-09-08, 22:48
Webbadress: http://www.rallarrosen.se

En TRÄDKRYPARE fick bli säsongens första fågelbordsobs för mej. Den här gången var den så nära att det inte behövdes nån kikare för att känna igen den. 5 m utanför fönstret klättrade den lite "ovant" (årsunge ?) uppför trädstammarna just vid fågelbordet. Tji bilder eftersom ingen kamera fanns till hands.


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
onsdag 2005-09-07, 17:16

Tog en runda kring Lulnäsudden idag onsdag före jobbet. En ljum, fuktmättad sydvind gjorde att det blev en riktigt behaglig tur. Jag lade fokus på tättingar i trädgårdar och buskage och såg eller hörde egentligen inget speciellt. Särskilt kan dock nämnas min första större GRÅSISKflock för hösten. Samtliga obsar är inlagda på Svalan.

/A


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
onsdag 2005-09-07, 16:28

Per-Erik Lindgren hade idag onsdag vid 10-tiden 1 juv. ROSENSTARE på sin tomt på Storgatan, Överkalix. Tyvärr tog fågeln sedan höjd och drog söderut, så den finns troligen ej kvar i de korokarna.

F ö verkar det vara ett hett läge för östliga arter just nu. Västerbottens hittills femte TAIGASÅNGARE för året (ovanligt stort antal med tanke på det tidiga datumet) ringmärktes idag på Stora Fjäderägg. Se senaste intressanta finska obsar på www.tarsiger.com

/Andreas


Insänt av Urban Jacobs
onsdag 2005-09-07, 11:02

Ett axplock av vad man kan se längs Kaitumdalen uppströms Kaitum hpl den här årstiden 2-6 sept.Stenfalk,tornfalk,blå kärrhök,fjällvråk,havsörn,jorduggla och varfågel.


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
tisdag 2005-09-06, 19:17

Ni som efterlyst info om vad som händer och fötter på Haparanda Sandskär, här kommer det ni sökt men hittills ej funnit! Jag pratade nämligen nyss med Bo Slunge, som varit på ön 27/8-3/9. Tack för telefonsamtalet, Bo!

Man har haft varaktiga problem med strömförsörjningen p g a att säkringar till solpanelen pajat och inte ersatts förrän i onsdags. Därför har mobiltelefonen blivit urladdad, så man har inte kunnat vidareförmedla några rapporter till fastlandet.

Ringmärkningen har gått knackigt i flera veckors tid p g a ihärdiga, friska sydvindar. Under veckan Bo var på ön märktes endast ca 400 fåglar. Den bästa dagen (då vinden tillfälligt blev nordvästlig) fångade man ca 140 st, varav ca 20 RÖDSTJÄRTAR, och då brann ändå två morgontimmar inne p g a att vinden inte hunnit vrida.

Inga speciella tättingar har fastnat i näten. Det verkar vara ett riktigt dåligt år för VIDESPARV och BLÅHAKE - två typiska Sandskärsarter. Av större fåglar har ringmärkts några SPARVHÖKAR, STENFALK, PÄRLUGGLA, BERGAND samt SILVERTÄRNA.

Vadarfångsten har även den varit mager p g a högvatten, och väldigt få vadare har rastat. Särskilt de arktiska vadarna har varit fåtaliga denna säsong.

Av andra obsar utanför nätgrupperna på sistone kan nämnas BÄNDELKORSNÄBB, RÖDSTRUPIGA PIPLÄRKOR i mängd, LAPPSPARVAR samt höstens första SIDENSVANS. Även en flock med 20 KAJOR har siktats; denna art noteras blott sällsynt på Sandskär.

Rovfågellistan för de senaste veckorna är det enda egentliga glädjeämnet. Förutom ovan nämnda ringmärkta rovfåglar har 1 HÖKUGGLA obsats och ytterligare 3 hittats döda i strandkanten. Var de kommer ifrån och hur de har dött kan man verkligen spekulera kring. Vidare är 1 1K JAKTFALK sedd på ön, och den 2/9 uppehöll sig 1 ad.hanne AFTONFALK över hedmarkerna - Sandskärs fjärde aftonfalk och Norrbottens tredje i år, vilket förefaller logiskt i ljuset av invasionen i Finland de senaste veckorna.

Nu väntar vi på höstens första taigasångare på Hapanada!

/Andreas


Insänt av Ulf P
tisdag 2005-09-06, 17:58

Forts från föregående. Glömde DUVHÖK och FJÄLLVRÅK i min sammanställning! Hälsar Ulf P


Insänt av Ulf P Eriksson <ulfpeson@bredband.net>
tisdag 2005-09-06, 17:41

En tur till Alviksgården utan att träffa MaW dock (09:50), for vid 11- tiden ner till Svartskatatornet utan större förhoppningar, men väl i tornet noterades från 11:30-14:00 1 PILGRIMSFALK 1K,ev. åxå en ad men mera osäkert då en JAKTFALK uppenbarade sig och drog mot SV? ev. mot Alviksgården. Övriga arter LÄRKFALK, SPARVHÖK, ORMVRÅK, BIVRÅK, BRUN KÄRRHÖK 1K, VARFÅGEL, RÖDHAKE, GRÅSISKA, EKORRE, efter kl 14:00 och till efter 15:00 dök Christer Olsson Umeå upp vi fick då bl.a se, STENFALK, LÄRKFALK, HAVSÖRN på långt håll, en ad närmare (C.O) TORNFALK, PILGRIMSFALK 1K igen, BRUN KÄRRHÖK 1K, 2K hona + hane, DOMHERRE. Efter tips av Andreas så åkte vi till Alviksgården där Christer lyckades leta upp RÖDSTRUPIGA PIPLÄRKAN så att man äntligen fick den art man hade åkt ut för att se! Tack Andreas för tipset och Christer för att han jagade fram den! Hälsar Ulf P efter en väldigt lyckad dag bland 5 Falkarter.


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
tisdag 2005-09-06, 17:39

Kort tur mitt på dagen, tisdag 6/9. Började med lite "rek" i Måttsundstrakten, bl.a. på toppen av Måttsundberget, varifrån man har en ohygglig utsikt över nejden. 1 1K PILGRIMSFALK "lallade på" med KORPAR över Öberget, Måttsund, men av den JAKTFALK som Ulf P Eriksson upptäckte vid Ersnäsfjärden vid 12-tiden och som därefter drog sig mot västnordväst fick jag ingen skymt. Vid Näverberget sträckte 3 SKOGSDUVOR förbi.
Stod avslutningsvis en stund vid Alviksgården på eftermiddagen. 1 FJÄLLVRÅK drog sakta mot söder, medan 1 RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA var mer stationär nära kurvan.

/A


Insänt av Mats Williamson
tisdag 2005-09-06, 10:14

Jag gjorde en tur till Alviksgården på morgonen och fick se massor av TRANOR det bör finnas mer än 500 kanske upp mot 1000 stycken som flyger mellan åkrarna i området. Jag såg även GRÅGÅS c a 50 ex, KORP ca 100 stycken SPARVHÖK och DUVHÖK, 5 stycken BLÅHAKAR 100 tals duvor varav c a 25 SKOGSDUVOR i en flock, TRÄDPIPLÄRKOR, GULSPARVAR, mycket av GULÄRLOR, SÄDESÄRLOR och BERGFINKAR.

Mats W


Insänt av Staffan Sundin <Staffan.Sundin@nll.se>
tisdag 2005-09-06, 07:37

Ringmärkning på Näset, Norrfjärden, 5/9 gav endast 35 märkta av 8 arter, mest beroende på friska (ibland hårda) västvindar. En Buskskvätta och en Gransångare kan nämnas ur fångsten. Totalt har 725 fåglar ringmärkts i höst (på 12 märkdagar). Mest anmärkningsvärt är den närmast totala avsaknaden av Videsparvar.. endast 7 ex har ringmärkts i höst, ingen idag. Dålig häcksäsong för arten?
Vid "bryggskådning" på eftermiddagen kunde ett visst sydsträck av rovfåglar noteras, totalt 10 ex av 5 arter, bl a 1 yngre Havsörn. 50 Tranor sträckte ochså över mot söder. En adult Havsörn jagade tafatt bland änderna i fjärden. En Skräntärna fanns kvar i viken.
/Hälsar Staffan samt även Peter Nilsson, som var på besök några timmar på morgonen.


Insänt av Lars Sandberg <l_sandberg@hotmail.com>
måndag 2005-09-05, 21:50


Hej!

Cyklade en kortare tur i Öjebyn m.o. (i Piteå kommun) i morse måndag 5/9. En rolig obs gjordes i form av 7 TURKDUVOR som satt i en björk i den lilla parken öster om Trädgårdsförsöksstationen.

När det gäller helgens FJÄLLVRÅKAR vid Bredviksberget- se nedan- rörde det sig inte om dubbelräkningar. I stort sett varje vråk passerade så att det gick att skilja juvenila från adulta hanar och honor. Hos de adulta hittar man dessutom ofta individskiljande karaktärer. (Frågan är dock befogad att ställa!)

Jag köper dock helt och hållet den teori som Andreas ställer upp nedan. Det förlopp vi upplevde passar bra med den teorin, helt enkelt, och den "finska modellen" får stryka på foten till dess att annat dyker upp. Andreas´ modell låter helt rimlig!

Beträffande TAIGASÅNGARE och annat godis österifrån känns det sannerligen spännande... Långsiktigt har ju vädret under sommaren/hösten byggts upp på sådant sätt att faktiskt VAD som helst kan hända denna höst! (Om nu inte envisa västvindar blir det som kommer att dominera i en månads tid...)

Ha det gott, i väntan på de små gröna!/Lars.


  « Föregående 20       Nästa 20 »