Fågelobservationer

Välkommen till obs-sidan.

Skriv en egen observation

OBS! Ange inte exakt lokal för känsliga arter t.ex. rovfåglar och ugglor. Tänk på att även äggsamlare kan läsa det du skriver!

Sökning:


Insänt av Urban Jacobs
måndag 2005-09-26, 13:25

Såg en blåhake igår på skogarna mellan Sevujärvi och Vittangiälven norr om Jukkasjärvi. Är inte det sent? För övrigt rätt lugnt. Enstaka flockar med björktrast och rödvinge. Några gråsiskflockar i björkskogen, enstaka korsnäbbar, 2 lavskrikor och 3 tjädertuppar.


Insänt av Rolf G Gustafsson
måndag 2005-09-26, 07:17
Webbadress: http://www.nrm.se/forskningochsamlingar.4.2585efe43b2f87f8000175.html

Tretåig mås är ej "kronans vilt" och kan alltså behållas av uphittare/insamlare. Men själv skickar jag alla upphittade döda fåglar till Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm.
Se bifogad hemsida.
De kan använda fåglarna till allt från uppstoppning till miljöanalyser. Om inte just nu så framöver i tiden.
Fåglarna är mycket värdefulla för Riksmuseet tillsammans med uppgifter om datum, plats, omständigheter etc.

MVH
Insänt av Staffan Sundin <Staffan.Sundin@nll.se>
söndag 2005-09-25, 22:08

Rapport från Näset, Norrfjärden, söndag 25/9:
Dagen började bra men snart kom en ettrig sydvind, som försvårade ringmärkningen. Dock kunde 29 fåglar av 7 arter märkas:
Järnsparv 17, Talgoxe 3, Talltita 3, Gransångare 2, Rödhake 1 samt Stenskvätta 1 (ad hona).
Fjällvråk och Stenfalk sträckte förbi på fint avstånd, liksom ett rätt markant tättingsträck med främst Ängspiplärka och Bo-/Bergfink.
På väg hem noterades 2 adulta Kärrsnäppor, som rastade vid Älvsbykorset, Öjebyn.
/Hälsar Sven-Erik, Torbjörn, Lars och Staffan


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
söndag 2005-09-25, 21:58

Hej igen!

Så en liten rapport från Haparanda Sandskär där jag befunnit mig 17-25/9. I sammanfattning har det varit en lite tråkig vecka. Det har väl inte undgått någon vi det här laget vad som försiggått på ön på sistone, och dessutom har det blåst utan dess like. Mest hela tiden friska-hårda vindar från SV-sektorn har spolierat ringmärkningen. Endast under 6 av totalt 42 möjliga timmar har vi kunnat bedriva standardiserad märkning på Sydön, och totalt har bara drygt 30 fåglar ringmärkts. Enstaka fåglar har även fångats i nät kring Kumpula; roligast var kanske 1 1K SILLTRUT samt 2 SPARVHÖKAR. Hittills under september har det varit kulingvindar hälften av dagarna på Hapanada - extremt! Vinden medförde även att vi tvingades stanna kvar på ön en dag extra (till idag söndag).

Fågeltillgången på ön har varit relativt dålig. Orsaken är till stor del vindriktningen samt det alltför fina vädret. Inga invasionsarter har visat sig än, även om antalet MESAR och TRÄDKRYPARE tenderade öka i antal under veckans lopp. Osedvanligt låga antal av SISKOR och FINKAR noterades. SÄVSPARVAR finnes dock i mängd på ön, liksom TALTRASTAR. De rastar lågt i vegetationen p g a vinden och väntar på att få flytta söderut. Flockar om 20-40 individer av nämnda arter har noterats på relativt små områden på ön, främst i de vindskyddde delar.

Av rovisar sågs endast SPARVHÖK och PILGRIMSFALK, av vadare endast enstaka ex. av ENKEL- och DVÄRGBECASIN samt KÄRRSNÄPPA. Sjöfåglar (t.ex. STJÄRTAND och BERGAND) förekommer i mer normala antal, men på artlistan saknades bl.a. sjöorre och alfågel. En sydoststräckande TORDMULE samt en sen sydväststräckande GULÄRLA blev de sista arterna (veckans 60:e resp. 61:a) innan jag lämnade ön.

Veckans raritet var 1 SVARTNÄBBAD ISLOM i nästintill komplett sommardräkt som sträckte söderut i torsdags (22/9) på fint håll från Sandskärs sydostspets. Till mer ovanliga tättingar hörde bl.a. SVARTHÄTTA. Däremot saknade vi sibiriska vingband hemskt mycket.

/A


Insänt av Roger Söderström
söndag 2005-09-25, 21:21

Blev idag uppringd av en man i Boden som hade hittat vad han upplevde en icke svensk mås, och som han beskrev den i telefon, fanns det risk för att det var en Tretåig mås, så jag drog snappt dit för att kolla på måsen. Och efter lite kontroll på olika kännetecken så kunde jag tillsammans med Mattias Nordlund i telefon konstatera att det verkligen var en 1k TRETÅIG MÅS som han hade hittat

Måsen hittade han levande i på en väg i Murjek den 13/9 och då levde den, men den dog senare under natten, och just nu har jag måsen i min frys för vidare undersökning vad vi skall göra med den.


Insänt av Ingrid Sandahl <ingrid.sandahl@telia.com>
söndag 2005-09-25, 20:10

Sandskär 25/9, tillägg

En av de märkta gråsiskorna var en BRUNSISKA.


Insänt av Ingrid Sandahl <ingrid.sandahl@telia.com>
söndag 2005-09-25, 20:09

Rapport från Haparanda Sandskär 25/9

Jan och Lars har haft en riktigt hyfsad dag med ringmärkning jämfört med den senaste tiden. 42 fåglar av 11 arter har märkts.
GRÅSISKA 1, RÖDHAKE 5, ÄNGSPIPLÄRKA 3, JÄRNSPARV 1, GRÖNSISKA 1, RÖDSTJÄRT 1, KUNGSFÅGEL 1, SÄVSPARV 19, BOFINK 1, BERGFINK 5, TALGOXE 2.

De intressantaste observationerna:
1 juvenil BRUN KÄRRHÖK, 1 ENKELBECKASIN, 3 STORSKARVAR, 4 DALRIPOR, 2 ORRAR OCH EN flock oidentifierade småvadare, möjligen kärrsnäppor.


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
söndag 2005-09-25, 19:36

Hej! Nu är jag tillbaka från Sandskär! Återkommer med en sammanfattande rapport och ämnar istället förmedla lite andrahandsuppgifter från Sandskärs närmaste granne i sydväst, Malören. Sedan den 15/9 finns fyra skånska skådare där och de kommer att stanna där till omkring den 4/10 - snacka om skärgårdssatsning!

Den 16/9 såg de 1 stationär DVÄRGPSARV på ön samt 1 1K JAKTFALK som sträckte mot sydväst. Igår den 24/9 hade de en 1K BREDSTJÄRTAD LABB som "lallade på" och faktiskt drog sig mot Sandskär. Vi som var på Hapanada hade tyvärr fullt upp med städning och packning inför hemresan, så vi missade brellen. Slutligen, idag den 25/9 har grabbarna grus sett 1 SPETSBERGSGÅS samt 1 1K hona JAKTFALK.

I sammanfattning klart godkänd inledning på deras vistelse, även om de också plågats av hårda vindar den gångna veckan.

/Andreas


Insänt av Ingrid Sandahl <ingrid.sandahl@telia.com>
söndag 2005-09-25, 17:44

Rapport från Haparanda Sandskär 24/9

Personalen var inblåst under lördagen och vaktombyte kunde ske först på söndag morgon. Andreas Livbom, Gunnar Andersson och Lennart Andersson åkte in och Jan Andersson och Lars Sundberg åkte ut.

Ingen ringmärkning på lördagen pga vinden men man observerade bl. a. 1 SVARTHÄTTA och 1 SÅNGSVAN.


Insänt av <matsake.bergstrom@swipnet.se>
lördag 2005-09-24, 15:06

Av alla lördagsstressade pitebor var jag nog den ende med någorlunda naturlig andhämtning som lyfte blicken uppåt och såg den majestätiskt flygande subadulta havsörn som sakta drog rakt över ICA Kvantum på förvånansvärt låg höjd.
Detta hände sig vid 13-tiden.
Månntro vad majestätet kan ha haft för tankar ikring alla tvåbeningar som jagade omkring där nere med sina mestadels gröna och ibland vita påsar!


Insänt av Roger Söderström
fredag 2005-09-23, 15:21

Enl. Club300.se:

2005-09-23 10:39 Andreas Livbom
Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus)
Östviken, Haparanda Sandskär,
Norrbotten
Drog iväg, troligen kvar


Insänt av Staffan Sundin <Staffan.Sundin@nll.se>
fredag 2005-09-23, 08:25

Ringmärkning på Näset igår 22/9 (märkdag nr 21 för hösten) gav 62 märkta fåglar av 10 arter: Järnsparv 26, Talgoxe 10, Grönsiska 7, Sävsparv 4, Gransångare 4, Blåmes 4, Kungsfågel 3, Talltita 2, Bofink 1 samt Gråsiska 1.
Totalt är 1142 ex av 32 arter ringmärkta i höst.
Inga särskilda obervationer gjordes.
/Hälsar Sven-Erik, Lars och Staffan


Insänt av Ingrid Sandahl <ingrid.sandahl@telia.com>
torsdag 2005-09-22, 23:29

Rapport från Haparanda Sandskär 22/9

Dagens märkning:
Märkningen pågick 9.00-12.00
TRÄDKRYPARE 1, RÖDHAKE 1, GRÖNSISKA 1, SÄDESÄRLA 1, SÄVSPARV 1

Dagens obsar:
Förutom den SVARTNÄBBADE ISLOMMEN som redan rapporterats har man sett en SPILLKRÅKA.Insänt av Roger Söderström
torsdag 2005-09-22, 16:29

Enl. Club300.se:

2005-09-22 15:01 Andreas Livbom
Svartnäbbad Islom (Gavia immer)
Haparanda Sandskär, Norrbotten
Adult. Sträckande. Sträckande mot S.


Insänt av
torsdag 2005-09-22, 14:37

Jag gjorde en tur till Gammelstadsviken i morse och fick se att det är en hel del änder i sjön, 240 BLÄSANDER, 4 SNATTERÄNDER, 4 STJÄRTÄNDER, 16 GRÄSÄNDER, några KRICKOR, 17 SKÄGGDOPPINGAR, 1 SVARTHAKEDOPPING, C A 20 SALSKRAKAR, 42 STORSKRAKAR, 12 SOTHÖNOR. Det var även en hel del småfågel som sträckte över fjärden framför allt, ÄNGSPIPLÄRKOR, BERGFINKAR OCH GRÖNSISKOR.

Mats Williamson


Insänt av Lars Harnemo
tisdag 2005-09-20, 23:16

Kul att rapporteringen från Haparanda Sandskär kommit igång igen!
Själv har jag bara två andrahandsrapporter, men inte vilka som helst. Man har hittat ytterligare två häckningar av HAVSÖRN i Luleå kommun den senaste tiden så nu är det plötsligt fyra lyckade häckningar i år.


Insänt av Ingrid Sandahl <ingrid.sandahl@telia.com>
tisdag 2005-09-20, 19:15

Rapport från Haparanda Sandskär 20/9

Vinden har hindrat ringmärkningen. En PILGRIMSFALK har observerats.


Insänt av Ingrid Sandahl <ingrid.sandahl@telia.com>
måndag 2005-09-19, 20:27

Rapport från Haparanda Sandskär fågelstation 19/9

Idag har märkningen pågått 6-12. Det har varit så pass varmt att en del mygg rört på sig. Totalt märktes 27 fåglar av 10 arter:
KUNGSFÅGEL 1, RÖDHAKE 1, LÖVSÅNGARE 3, GRÅSISKA 1, GRÖNSISKA 7, ÄNGSPIPLÄRKA 1, SÄVSPARV 10, BOFINK 1, BERGFINK 1, TALTRAST 1. Utanför standard märktes 2 SPARVHÖKAR. Totalt har 14 sparvhökar märkts i år.

De intressantaste observationerna:
KÄRRSNÄPPA 2, SPILLKRÅKA 1, SIDENSVANS 2, HUSSVALA 7 som sedan sträckte ut.


Insänt av Staffan Sundin <Staffan.Sundin@nll.se>
måndag 2005-09-19, 20:13

Fantastisk höstmorgon idag på Näset, Norrfjärden (vindstilla, klart väder och frost) gav bra resultat i ringmärkningen. Det var "Järnsparvens dag" med hur många som helst i trädgården. 60 ex(!) fastnade i näten och kunde märkas, varav 6 adulta. Totalt ringmärktes 106 fåglar av 9 arter. Övriga märkta var: Grönsiska 16, Talgoxe 9, Sävsparv 8, Gransångare 7, Lövsångare 3 samt vardera 1 ex av Kungsfågel, Blåmes och Talgoxe.
Flera plogar med Trana sågs och hördes sträcka mot söder, liksom en Stenfalk. Det var dock fullt upp med märkningen och mycket passerade säkert oupptäckt..
/Hälsar Staffan


Insänt av Rolf G Gustafsson
måndag 2005-09-19, 13:22

Svartkråka 1 ex, Grannäset, Bälinge 08:55 idag 19.9.
Börringevråken var på plats vid Alviksgården 12:10.


  « Föregående 20       Nästa 20 »