Fågelobservationer

Välkommen till obs-sidan.

Skriv en egen observation

OBS! Ange inte exakt lokal för känsliga arter t.ex. rovfåglar och ugglor. Tänk på att även äggsamlare kan läsa det du skriver!

Sökning:


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
torsdag 2005-09-29, 12:25

Verkar vara ett litet inflöde av vingbandare mot Bottenvikskusten idag. Förutom TAIGASÅNGAREN på Malören som Stefan H nämner nedan har Stora Fjäderägg i Västerbotten ringmärkt hela 3 ex. av denna art idag, och ytterligare några är sedda längs finska kusten på sistone. Undrar vad Hapanada fått i näten? Andelen fåglar i näten, i synnerhet KUNGSFÅGLAR de senaste dagarna trots halvrisigt väder verkar i varje fall lovande.

/A


Insänt av Stefan Holmberg
torsdag 2005-09-29, 11:27

Ser att grabbarna grus från skåne, hittat en taigasångare på Malören.
enl. club 300.

Stefan H


Insänt av Ingrid Sandahl <ingrid.sandahl@telia.com>
onsdag 2005-09-28, 22:52

Rapport från Haparanda Sandskär den 28/9

Trots rätt mycket vind med bara 12-15 öppna nät blev det en ovanligt bra märkdag, 100 fåglar av 12 arter:

JÄRNSPARV 1, RÖDHAKE 2, GRÅSISKA 5, GRÖNSISKA 2, STJÄRTMES 8, KUNGSFÅGEL 69!!, BOFINK 1, SÄVSPARV 5, TALTRAST 1, RÖDVINGETRAST 4, BJÖRKTRAST 1, STÖRRE HACKSPETT 1.

De intressantaste observationerna: 2 GRÅGÄSS och 1 STENSKVÄTTA.

Det är problem med solpanelen så Jan och Lars får klara sig utan ström, men de rapporterar att de mår bra ändå.


Insänt av Fredrik Rutberg <fredrikrutberg@hotmail.com>
onsdag 2005-09-28, 13:40

Ca.330 tranor rastade på odlingarna bakom huset i Avan idag och även 28 kanadagäss.

Mvh. Fredrik


Insänt av Ingrid Sandahl <ingrid.sandahl@telia.com>
tisdag 2005-09-27, 21:36

Rapport från Haparanda Sandskär 27/9

Det har blåst rejält på Sandskär, upp till 30 m/s i byarna igår. Det blev dock en del märkning idag med riktigt skapligt resultat, 71 fåglar av 9 arter:
KUNGSFÅGEL 39, STJÄRTMES 10, GRÅSISKA 6, GRÖNSISKA 2, RÖDHAKE 3, TALGOXE 3, SÄVSPARV 6, RÖDVINGETRAST 1, BJÖRKTRAST 1.

Det blev dessutom en mycket trevlig kontroll, en riktigt gammal TALLTITA. Den aktuella fågeln märktes hösten 1996, så fågeln är minst 9 år gammal.

Bland observationerna märks:
1 STENSKVÄTTA, 1 STORSKARV, 1 STENFAL, OCH 15 STJÄRTMESAR (förutom de märkta)


Insänt av Ulf P
tisdag 2005-09-27, 14:52

Tillägg: BLÅHAKE enl Nordens Fåglar ; R.Staav & R.Fransson Flyttar mot sydost från slutet av augusti till mitten av september! Hälsar Ulf P


Insänt av Ulf P Eriksson <ulfpeson@bredband.net>
tisdag 2005-09-27, 14:43

Hej Urban Jacobs rapportera gärna via Svalan, vi i RRK har satt oktober och framåt som väldigt sent för Blåhake, men om inga rapporter inkommer efter 1 September då kanske vi får flytta "bak" datumet till t.ex 15 september, så det har nog bara med rapporteringen att göra! Hälsar Ulf P Eriksson RRK (Vi i RRK är inte heller säkra på sistdatum på hösten, men vi är väldigt flexibla i frågan om detta!)


Insänt av Urban Jacobs
måndag 2005-09-26, 13:25

Såg en blåhake igår på skogarna mellan Sevujärvi och Vittangiälven norr om Jukkasjärvi. Är inte det sent? För övrigt rätt lugnt. Enstaka flockar med björktrast och rödvinge. Några gråsiskflockar i björkskogen, enstaka korsnäbbar, 2 lavskrikor och 3 tjädertuppar.


Insänt av Rolf G Gustafsson
måndag 2005-09-26, 07:17
Webbadress: http://www.nrm.se/forskningochsamlingar.4.2585efe43b2f87f8000175.html

Tretåig mås är ej "kronans vilt" och kan alltså behållas av uphittare/insamlare. Men själv skickar jag alla upphittade döda fåglar till Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm.
Se bifogad hemsida.
De kan använda fåglarna till allt från uppstoppning till miljöanalyser. Om inte just nu så framöver i tiden.
Fåglarna är mycket värdefulla för Riksmuseet tillsammans med uppgifter om datum, plats, omständigheter etc.

MVH
Insänt av Staffan Sundin <Staffan.Sundin@nll.se>
söndag 2005-09-25, 22:08

Rapport från Näset, Norrfjärden, söndag 25/9:
Dagen började bra men snart kom en ettrig sydvind, som försvårade ringmärkningen. Dock kunde 29 fåglar av 7 arter märkas:
Järnsparv 17, Talgoxe 3, Talltita 3, Gransångare 2, Rödhake 1 samt Stenskvätta 1 (ad hona).
Fjällvråk och Stenfalk sträckte förbi på fint avstånd, liksom ett rätt markant tättingsträck med främst Ängspiplärka och Bo-/Bergfink.
På väg hem noterades 2 adulta Kärrsnäppor, som rastade vid Älvsbykorset, Öjebyn.
/Hälsar Sven-Erik, Torbjörn, Lars och Staffan


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
söndag 2005-09-25, 21:58

Hej igen!

Så en liten rapport från Haparanda Sandskär där jag befunnit mig 17-25/9. I sammanfattning har det varit en lite tråkig vecka. Det har väl inte undgått någon vi det här laget vad som försiggått på ön på sistone, och dessutom har det blåst utan dess like. Mest hela tiden friska-hårda vindar från SV-sektorn har spolierat ringmärkningen. Endast under 6 av totalt 42 möjliga timmar har vi kunnat bedriva standardiserad märkning på Sydön, och totalt har bara drygt 30 fåglar ringmärkts. Enstaka fåglar har även fångats i nät kring Kumpula; roligast var kanske 1 1K SILLTRUT samt 2 SPARVHÖKAR. Hittills under september har det varit kulingvindar hälften av dagarna på Hapanada - extremt! Vinden medförde även att vi tvingades stanna kvar på ön en dag extra (till idag söndag).

Fågeltillgången på ön har varit relativt dålig. Orsaken är till stor del vindriktningen samt det alltför fina vädret. Inga invasionsarter har visat sig än, även om antalet MESAR och TRÄDKRYPARE tenderade öka i antal under veckans lopp. Osedvanligt låga antal av SISKOR och FINKAR noterades. SÄVSPARVAR finnes dock i mängd på ön, liksom TALTRASTAR. De rastar lågt i vegetationen p g a vinden och väntar på att få flytta söderut. Flockar om 20-40 individer av nämnda arter har noterats på relativt små områden på ön, främst i de vindskyddde delar.

Av rovisar sågs endast SPARVHÖK och PILGRIMSFALK, av vadare endast enstaka ex. av ENKEL- och DVÄRGBECASIN samt KÄRRSNÄPPA. Sjöfåglar (t.ex. STJÄRTAND och BERGAND) förekommer i mer normala antal, men på artlistan saknades bl.a. sjöorre och alfågel. En sydoststräckande TORDMULE samt en sen sydväststräckande GULÄRLA blev de sista arterna (veckans 60:e resp. 61:a) innan jag lämnade ön.

Veckans raritet var 1 SVARTNÄBBAD ISLOM i nästintill komplett sommardräkt som sträckte söderut i torsdags (22/9) på fint håll från Sandskärs sydostspets. Till mer ovanliga tättingar hörde bl.a. SVARTHÄTTA. Däremot saknade vi sibiriska vingband hemskt mycket.

/A


Insänt av Roger Söderström
söndag 2005-09-25, 21:21

Blev idag uppringd av en man i Boden som hade hittat vad han upplevde en icke svensk mås, och som han beskrev den i telefon, fanns det risk för att det var en Tretåig mås, så jag drog snappt dit för att kolla på måsen. Och efter lite kontroll på olika kännetecken så kunde jag tillsammans med Mattias Nordlund i telefon konstatera att det verkligen var en 1k TRETÅIG MÅS som han hade hittat

Måsen hittade han levande i på en väg i Murjek den 13/9 och då levde den, men den dog senare under natten, och just nu har jag måsen i min frys för vidare undersökning vad vi skall göra med den.


Insänt av Ingrid Sandahl <ingrid.sandahl@telia.com>
söndag 2005-09-25, 20:10

Sandskär 25/9, tillägg

En av de märkta gråsiskorna var en BRUNSISKA.


Insänt av Ingrid Sandahl <ingrid.sandahl@telia.com>
söndag 2005-09-25, 20:09

Rapport från Haparanda Sandskär 25/9

Jan och Lars har haft en riktigt hyfsad dag med ringmärkning jämfört med den senaste tiden. 42 fåglar av 11 arter har märkts.
GRÅSISKA 1, RÖDHAKE 5, ÄNGSPIPLÄRKA 3, JÄRNSPARV 1, GRÖNSISKA 1, RÖDSTJÄRT 1, KUNGSFÅGEL 1, SÄVSPARV 19, BOFINK 1, BERGFINK 5, TALGOXE 2.

De intressantaste observationerna:
1 juvenil BRUN KÄRRHÖK, 1 ENKELBECKASIN, 3 STORSKARVAR, 4 DALRIPOR, 2 ORRAR OCH EN flock oidentifierade småvadare, möjligen kärrsnäppor.


Insänt av Andreas Livbom <andliv@spray.se>
söndag 2005-09-25, 19:36

Hej! Nu är jag tillbaka från Sandskär! Återkommer med en sammanfattande rapport och ämnar istället förmedla lite andrahandsuppgifter från Sandskärs närmaste granne i sydväst, Malören. Sedan den 15/9 finns fyra skånska skådare där och de kommer att stanna där till omkring den 4/10 - snacka om skärgårdssatsning!

Den 16/9 såg de 1 stationär DVÄRGPSARV på ön samt 1 1K JAKTFALK som sträckte mot sydväst. Igår den 24/9 hade de en 1K BREDSTJÄRTAD LABB som "lallade på" och faktiskt drog sig mot Sandskär. Vi som var på Hapanada hade tyvärr fullt upp med städning och packning inför hemresan, så vi missade brellen. Slutligen, idag den 25/9 har grabbarna grus sett 1 SPETSBERGSGÅS samt 1 1K hona JAKTFALK.

I sammanfattning klart godkänd inledning på deras vistelse, även om de också plågats av hårda vindar den gångna veckan.

/Andreas


Insänt av Ingrid Sandahl <ingrid.sandahl@telia.com>
söndag 2005-09-25, 17:44

Rapport från Haparanda Sandskär 24/9

Personalen var inblåst under lördagen och vaktombyte kunde ske först på söndag morgon. Andreas Livbom, Gunnar Andersson och Lennart Andersson åkte in och Jan Andersson och Lars Sundberg åkte ut.

Ingen ringmärkning på lördagen pga vinden men man observerade bl. a. 1 SVARTHÄTTA och 1 SÅNGSVAN.


Insänt av <matsake.bergstrom@swipnet.se>
lördag 2005-09-24, 15:06

Av alla lördagsstressade pitebor var jag nog den ende med någorlunda naturlig andhämtning som lyfte blicken uppåt och såg den majestätiskt flygande subadulta havsörn som sakta drog rakt över ICA Kvantum på förvånansvärt låg höjd.
Detta hände sig vid 13-tiden.
Månntro vad majestätet kan ha haft för tankar ikring alla tvåbeningar som jagade omkring där nere med sina mestadels gröna och ibland vita påsar!


Insänt av Roger Söderström
fredag 2005-09-23, 15:21

Enl. Club300.se:

2005-09-23 10:39 Andreas Livbom
Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus)
Östviken, Haparanda Sandskär,
Norrbotten
Drog iväg, troligen kvar


Insänt av Staffan Sundin <Staffan.Sundin@nll.se>
fredag 2005-09-23, 08:25

Ringmärkning på Näset igår 22/9 (märkdag nr 21 för hösten) gav 62 märkta fåglar av 10 arter: Järnsparv 26, Talgoxe 10, Grönsiska 7, Sävsparv 4, Gransångare 4, Blåmes 4, Kungsfågel 3, Talltita 2, Bofink 1 samt Gråsiska 1.
Totalt är 1142 ex av 32 arter ringmärkta i höst.
Inga särskilda obervationer gjordes.
/Hälsar Sven-Erik, Lars och Staffan


Insänt av Ingrid Sandahl <ingrid.sandahl@telia.com>
torsdag 2005-09-22, 23:29

Rapport från Haparanda Sandskär 22/9

Dagens märkning:
Märkningen pågick 9.00-12.00
TRÄDKRYPARE 1, RÖDHAKE 1, GRÖNSISKA 1, SÄDESÄRLA 1, SÄVSPARV 1

Dagens obsar:
Förutom den SVARTNÄBBADE ISLOMMEN som redan rapporterats har man sett en SPILLKRÅKA.  « Föregående 20       Nästa 20 »