Fågelobservationer

Välkommen till obs-sidan.

Skriv en egen observation

OBS! Ange inte exakt lokal för känsliga arter t.ex. rovfåglar och ugglor. Tänk på att även äggsamlare kan läsa det du skriver!

Sökning:


Insänt av Peter Keil <peter.h.keil@gmail.com>
onsdag 2015-09-02, 21:39

Tisdag den 1 september

Lugn dag och klart väder med lätt vind.
Relativt jämt flöde av fåglar under dagens gång, några studsade oturligt nog ut ur näten, upprepade gånger…
Vi reparerade nät nr 6 efter älgattentatet som sedan han ge några fåglar. Roligt var några Större hackspettar och Rödstruppig piplärka
Henrik, Tanja och Peter

Onsdag den 2 september 2015
Nu finns alla burarna på plats vid boden. Mycket lugnt i näten – bara 18 fåglar studsade in. Men vilken artrikedom på dessa futtiga 18: hela 12 arter; bl a en sparvhök (1K hanne), 2 större hackspettar, en trädkrypare och 2 kungsfåglar. Ytterligare detaljer – se artportalen.
Henrik och Tanja promenerade upp till Nordudden och såg ett antal sparvhök, skrämde upp en havsörn på väldigt nära håll, samt studerade och tog fina kort på en tretåig hackspett – Peter förstås grön av avund.
Kantarelltillgången är fortsatt acceptabel.
Peter, Tanja och HenrikInsänt av Tanja Pekkala <tanjapekkala@hotmail.com>
måndag 2015-08-31, 16:30

Måndag den 31 augusti
Idag var min (Tanjas) och Henriks första ringmärkardag här på Sandskär. Dagen började (och fortsatte) bra med helt klar himmel och milt väder.
Vi har hållits sysselsatta hela dagen med 46 märkta fåglar av 12 arter; lövsångare, grå flugsnappare, ängspiplärkor, rödstjärt, ärtsångare, grönsiska, gulärla, järnsparv, bofinkar, bergfinkar, blåhake och en talgoxe.
Det var en rolig och väldigt lärorik märkardag!
När vi sedan hade packat ihop allting och skulle börja bege oss tillbaka till Kumpula seglade en havsörn förbi som ett fint avslut på dagen.
Väl i Kumpula gick vi och sågade och högg lite björkved till bastun i finvädret! Fortfarande soligt och varmt, dock har det börjat blåsa ganska mycket.
Nu sitter jag här och laddar för att laga middag till grabbarna om någon timme och hoppas på att morgondagen blir lika fin och fågelrik.
Tanja, Peter och HenrikInsänt av Peter Keil <peter.h.keil@gmail.com>
söndag 2015-08-30, 20:43

Söndag den 30 augusti
Klar morgon och tre sekundmeter från väst. Vandrar iväg i den nedgående fullmånens sken. Lugn märkdag: 21 märkta av 5 arter; förutom lövsångare, grönsiska, ängspiplärka och bergfink även två sävsångare. Obsat: 37 krickor, en dvärgbeckasin som flög upp framför mina fötter vid nät 2 och landade på arttypiskt sätt, en lärkfalk, tre kustlabbar och en hörd rödstrupig piplärka – vore roligt att få arten i något nät (men det är väl svårt utan bandspelare ).
Personalbyte: Gertrud ersätts av Tanja och Henrik, medan Peter stannar kvar. Rune med fru och gäster gör en vandring på ön medan vi fågelmänniskor bekantar oss med varandra. Lugn (arbetsmässigt) och fin eftermiddag; vi hoppas att vinden ska avta till morgonen.
Peter, Gertrud, Tanja och Henrik
Insänt av Peter Keil <peter.h.keil@gmail.com>
lördag 2015-08-29, 20:41

Lördag den 29 augusti
En lite ovanlig lördag utan personalbyte, så Gertrud och jag körde på som en vanlig arbetsdag. Drällde in lite fåglar i näten mellan 6 och 7, men därefter lugna gatan: 19 fåglar av 5 arter, varav en gransångare väl är den dagsart som står ut. Städning av bod och tvätt av påsar.
På eftermiddagen går vi upp till Östviken och kollar stränderna. Inga fåglar, inte ens en mås eller trut. Vindkraftverken har hyfsad fart i den måttliga vinden (7m/s). Lingonskörden ser ut att bli lovande och Gertrud kan naturligtvis inte avhålla sig från att plocka. Tomt med fåglar även utmed spången genom tallskogen: ett par större hackspettar och en varnande lärkfalk.
Det administrativa arbetet kommer igång sent efter middag och bastu.
Peter och Gertrud
Insänt av Peter Keil <peter.h.keil@gmail.com>
lördag 2015-08-29, 04:09

Fredag den 28 augusti

Det har precis börjat regna vid uppstigning halv fyra, men vinden hörs så mycket mer, bedömer den till c 10 (mätaren i Kumpulastugan fungerar inte), och sen ökar den på med en ”peak” vid nio-tiden på upp till 20m/s enligt Staffan som är på besök med Lena. Och det regnar av och till (mest till) under hela dagen vilket ger 20 mm till klockan 18. Alltså lång sovmorgon. Använder dock denna dag väl, och lyckas, med Thomas Wenningers goda bistånd att få Fagel3 att fungera normalt igen. Underbart.
Förutom Staffans gästas Sandskär (trots regn och kuling) av två segelbåtar från Uleåborg som fick information om vår verksamhet på meän kieli . Står en stund vid sjöbastun och spanar ut mot Malören men resultatet är magert ur fågelsynpunkt: 5 skrakar, 6 viggar, 4 gråtrutar samt 12 storskarvar på Islandet.
Gör en sväng kring nätområdet på eftermiddagen, plockar in resterande 12 burar till buskaget vid femman och noterar att en älg återigen har vållat bekymmer vid uddnätet (6); stolpar och nät ligger på marken.
Kvällen avslutas med bastu.
Peter och Gertrud
Insänt av Peter Keil <peter.h.keil@gmail.com>
fredag 2015-08-28, 14:02

Torsdag den 27 augusti

Sovmorgon idag till kl 06 då regnet strilade vid väckningstiden 03.30. Vi satte upp ett mindre antal nät då regnet återigen hängde i luften. Och mycket riktigt näten drogs ihop efter en timme. Det blev få arter och antal idag. 12 fåglar av 4 arter varav 9 lövsångare. I väntan på bättre väder blev det bärplockning.
Vi observerade sparvhök, lärkfalk (2), blå kärrhök, strandskata och 20 stenskvättor vid Pauhu.
En morgon möttes vi av 5 älgar, vilka lommade iväg utan att störa oss.

Gertrud och PeterInsänt av Peter Keil <peter.h.keil@gmail.com>
torsdag 2015-08-27, 04:13

Onsdag den 26 augusti
Idag blev det rätt bra drag i näten, i synnerhet med tanke på att vi inte har full nätkapacitet. Framförallt är det uppenbarligen ett ganska intensivt sträck av unga lövsångare, (klar och lugn natt, ideala sträckförhållanden) och sen flög en flock unga grönsiskor in i två nät mot slutet av passet. En sparvhök hjälpte också till att jaga in fåglarna. Nå: 73 nymärkningar av 9 arter; grå flugsnappare (2), svarthätta och sävsångare står väl ut lite. 42 lövsångare blev det, mer än dubbelt så många som siskorna.
Obsat: tickande videsparv(ar?) vid alternativnäten, en enkelbeckasin (annars få vadare idag), 2 lärkfalkar; en honfärgad blåhök vid västra stadion vid 6-tiden.
Övrigt: uppfriskande bad i hamnen, sen promenad till västra stadion och Sandskärs playa samt en delikat kantarellsmörgås som Gertrud bjöd på i (relativt) sen timma.
Peter och Gertrud
Insänt av Peter Keil <peter.h.keil@gmail.com>
tisdag 2015-08-25, 21:36

Tisdagen den 25 augusti
Mulen och stilla morgon, m a o perfekt märkarväder, vilket väl också till en del infriades med 38 nymärkningar av 9 arter, men det var hissnätet som stod för uppskattningsvis 75-80 % av de inhämtade fåglarna. En ung sparvhökshanne och en likaledes ung lappsparv gladde oss särskilt, men för den sakens skull får man inte glömma bort vilka personligheter en ung bergfink eller lövsångare kan vara! En gammal havsörn skrämde upp traktens simänder, men jagades undan av två ilskna kustlabbar. Ungefär samma vadaruppsättning som tidigare, alltså stor dominans av Tringa. De två lärkfalkarna jagar fortsatt runt boden. De trevliga besökarna från Haparanda besökte oss idag också.
När vi kom hem bjöd Lena och Staffan oss på lunch tillsammans med en grupp gäster från Haparanda, bl a nuvarande kommunalrådet. De visade stort positivt intresse för vår verksamhet. Vi blev i vår tur informerade om stationens nya byggnad och om hur kommun och länsstyrelse har engagerat sig i frågan. Staffan har en idé om att stigen till ringmärkarboden märks ut tydligare så att ännu fler besökare hittar dit och därav blir ännu medvetna om öns höga naturvärden.
I kväll hörs inte havet alls, det är nästan bleke och gudomligt vackert över vattnet. En ensam sångsvan flyger förbi i halvmörkret.
Peter och GertrudInsänt av Peter Keil <peter.h.keil@gmail.com>
tisdag 2015-08-25, 15:57

Måndag den 24 augusti.

Mulen och (nästan) lugn morgon. Vi möts av 5 älgar vid ringmärkarboden, bl a av en orolig ko med två årskalvar. De drar sig dock – motvilligt? – ned mot vassområdet mot alternativnäten utan att göra någon skada eller visa någon aggressivitet. ”Vi gör och beter oss som vi älgar finner för gott” verkar de tänka.
Fortfarande arbetar vi med lite reducerad kapacitet; har uppe 19 nät och inga burar och fångsten blir därefter: 19 nymärkningar av 6 arter. En buskskvätta och en rödstjärt sticker ut, och lövsångaren sticker ut med 12 individer. Passar på att byta en delvis avbruten stolpe vid nät 8 (älgskada?). Besök av ett par från Haparanda.
Vi tar oss tid att spana lite från udden efter avslutad ringmärkning vilket bl a ger 2 lärkfalkar, 2 labbar och en flock på 45 simänder: stjärt-, sked och krickand. Tidigare på dan har en jagande pilgrimsfalk vid ett par tillfällen skrämt upp den ganska väl samlade andflocken.
Det blir en fantastisk eftermiddag med bad, kantarell- och blåbärsplockning och långt fram på kvällen fortsätter vårt utforskande av datorvärlden.
Peter och GertrudInsänt av Peter Keil <peter.h.keil@gmail.com>
söndag 2015-08-23, 20:31


Lördag 22 augusti
Jan och hans gäng rapporterar 4+3+2 besökare. När Gertrud och jag kommer så är det avlösande gänget i full fart med städningsbestyr och packning. De har haft en hyfsat bra märkardag. När Gertrud och jag ”inspekterar” mätplatsen på eftermiddagen så visar sig en duvhök sittande i ett vide i dimman; kanske ytterligare en rovis längre bort. Mycket folk på ön; både hitfraktade turister och båtburna från både svenska och finska kusterna. Dimman väller in från havet i sjok från lunchtid. Härligt att vara här ute igen!
Peter och Gertrud

Söndag 23 augusti
Den fina, soliga morgonen ersätts snart av dimma som utvecklar sig till mulet väder resten av dan. Ett gäng grönsiskor hälsar oss när vi kommer fram till boden. Vi nöjer oss med att sätta upp 13 nät till att börja med som till slut blir 17 så dagens fångst är mycket blygsam: 6 lövsångare, 3 ängspiplärkor, 1 grönsiska, 1 bergfink och hälften så många kontroller. Men det ska bli bättre, och vi kommer att rucka lite i vilka nät vi använder. En trevlig familj från Haparanda besökte oss och fick vara med om nästan alla moment: nätrunda, märkning, ihopdragning. Kanske kommer Fanny att haka på verksamheten när hon blir äldre.
Viss frustration av export av data från Fagel 3 till Svalan. Dagen avslutas med bastu.
Peter o GertrudInsänt av Haparanda Sandskär fågelstation
fredag 2015-08-21, 18:06

Fredag 21 augusti
Idag hade vi återigen besök av en älg i ett av våra nät. Ett stort hål gjorde att nätet fick bytas ut. Ringmärkningen idag gick riktigt bra med 54 bergfinkar som dominerande art. Totalt blev det 90 fåglar märkta samt en hel del kontroller. Nya märkarter för oss blev gulärla och gransångare.
Bland observationerna kan nämnas en duvhök, en havsörn samt ökande antal änder. Vadarna avtar i antal men fortfarande finns det kvar småspovar, några grönbenor, gluttsnäppor och större strandpipare. En blåhake håller till i kärret mellan märkuddarna, men den har hittills vägrat att gå in i våra nät.
I morgon tar vi dom sista bergfinkarna för denna gång. Kanske vi också kan fånga en videsparv. Det var länge sedan sist…
/Frej, Jan och TordInsänt av Haparanda Sandskärs fågelstation
fredag 2015-08-21, 17:57

Torsdag 20.8
Morgonen började bra med livlig aktivitet vid näten. Vid 7-tiden gick det in en hel del grönsiskor och bergfinkar i näten. Efter 9-tiden blev det lite lugnare. Totalt ringmärktes 87 fåglar av 9 arter med grönsiska och bergfink som dominerande arter. Dessutom gjordes 12 kontroller av egna ringar.
Nya arter för oss blev grönfink och blåhake. I övrigt ungefär samma artsammansättning som tidigare. Kustpiparen och roskarlarna fanns kvar även idag.
Under eftermiddagen gjorde vi en promenad mot östviken utan att notera något anmärkningsvärt. Kvällen avslutades med bastubad samt tvätt av fångstpåsar. De flesta stugägarna och turisterna har nu lämnat ön. Men älgarna finns kvar, tyvärr lite väl närgångna vid märkplatsen.
/Frej, Jan och TordInsänt av Haparanda Sandskär Fågelstation
onsdag 2015-08-19, 19:43

Onsdag 19 augusti
Även idag sken solen från en molnfri himmel. Ringmärkningen kunde därför ske i t-shirt eftersom det inte längre finns några stickande insekter. Trots högtrycksväder så lyckades vi fånga 45 fåglar av 9 arter och dessutom kontrollera 10 fåglar, därav en finskmärkt adult talgoxe. Märkningen avslutades med att en ung sparvhökhona fastnade i näthissen. Ny märkart för vår vistelse var rosenfinken.
Eftersom det var ganska lugnt på fågelfronten så ägnade vi en del av tiden till att hämta in vadarburarna.
Bland dagens obsar kan nämnas 36 vitkindade gäss, varav 2 ungfåglar, en ljungpipare, en kustpipare, två roskarlar, en blå kärrhök, två lockande videsparvar och en rödstrupig piplärka.
Idag kom byggmästaren till ön och satte ut läget för den nya ringmärkarstugan. Den kommer att ligga nära den gamla bastun. Vi ser fram emot nästa säsong då stugan förhoppningsvis ska finnas på plats. Det blir ett lyft för verksamheten med 45 kvadratmeter att husera på mot nuvarande 20 kvm.
/Frej, Jan och TordInsänt av Haparanda Sandskärs fågelstation
tisdag 2015-08-18, 19:33

Tisdag 18 augusti
När vi steg upp vid 4-tiden var det redan 15 grader varmt ute! Så det blev en ganska svettig dag, inte beroende på fågelaktiviteten utan på vädret. Idag sjönk märksiffrorna markant. Många grönsiskor och bergfinkar verkar ha lämnat ön under natten och morgonen. Totalt blev det därför ”bara” 32 märkta fåglar och ett par kontroller. Lövsångarna återtog sin ledande position. Dessutom fick vi ovälkommet besök i ett av näten där en fullständigt, orädd älg passerade och lämnade ett stort hål efter sig. Vi har nu bytt ut nätet och hoppas på att den inte återkommer.
Bland observationerna kan nämnas en havsörn, två lärkfalkar, fem kustlabbar och några vitkindade gäss. Några enstaka korsnäbbar finns också på ön förutom de två bändelkorsnäbbar som sågs igår.
Dagen avslutades med Lenas goda havtornskräm och administativt arbete.
/Frej, Jan och TordInsänt av Haparanda Sandskärs fågelstation
måndag 2015-08-17, 18:03

Måndag 17.8
Ännu en fin dag på Sandskär. Högtrycket ligger kvar. Väckarklockan ringde inte på morgonen så vi blev 20 minuter sena ut på märkplatsen. Bra drag på fåglar under hela morgonen framför allt i alternativnäten på västra sidan. Hela 98 fåglar av 11 arter försågs med ringar. Dagens art blev grönsiskan, varav 53 ringmärktes. Den distanserade lövsångaren med god marginal (21 märkta). Dessutom hade vi ett par kontroller, bl a av en lövsångare som var märkt den 3.8. Den roligaste fågeln var en göktyta som gjorde skäl för sitt engelska namn Wryneck. Mindre rolig var den större hackspett som trasslat in sig ordentligt i ett nät med hål. Den kom dock loss efter visst blodvite hos märkpersonalen. Vi hörde ytterligare en göktyta så det var minst två stycken nere på Sydön.
På em gick Janne en skådartur till Östviken för att kolla in vadartillgången. Där fanns bl a en adult kustpipare, 15 st strandpipare, 1 kärrsnäppa och ett 10-tal gluttsnäppor. På vägen dit sågs 2 lärkfalkar och en subadult havsörn som kretsade över Kajava. Enstaka sparvhökar drar runt och en fiskgjuse.
Bland övriga anmärkningsvärda observationer kan nämnas 32 vitkindade gäss i en blandad flock med 5-6 familjegrupper i havet utanför märkudden.
Antalet turister ökar och t o m en cyklist drog iväg mot Kapellet!! Ur led är tiden…
Bastu och kvällsoppa väntar.
/Frej, Jan och TordInsänt av Haparanda Sandskärs fågelstation
söndag 2015-08-16, 18:52

Söndag 16 augusti
Fint väder och en lugn ström av fåglar att ringmärka. Eftersom vi inte fått några kontroller så verkar det vara insättning av fåglar på ön. Totalt gjordes 52 nymärkningar av 12 arter, som vanligt med lövsångare som dominerande art. Märkningen avslutades med en ung större hackspett. I övrigt ganska lugnt på fågelfronten. Anmärkningsvärda observationer var en överflygande rödstrupig piplärka, brun och blå kärrhök samt vitkindad gås. En älgko med två rödbruna årskalvar höll sig på behörigt avstånd från näten.
/Frej, Jan och TordInsänt av Haparanda Sandskär Fågelstation <hapsand@gmail.com>
söndag 2015-08-16, 04:26

Lördag 15 augusti
"Sista natten med gänget" och vi vaknade i god tid för att både äta frukost och förbereda avresan. Kallt. Kallaste morgonen hittills, 12 grader. Men det märkte inte myggen. Och inte fåglarna heller. Tur var väl det för vi fick gå mellan näten hela tiden och plocka fågel. Som vanlig mest lövsångare men även bergfink och siskor som förmodligen sparv- och duvhöken skrämde. Till Almas förtjusning gjorde havsörnen en underbar uppvisning precis ovanför udden, en perfekt avslutning på en bra vecka, utan regn, lagom blåst och ganska bra med fågel. Idag blev det omkring 80 fåglar. Kuligast var ladusvalan, högst upp i näthissen, stationens sjätte genom tiderna. Näthissen levererade också en trädkrypare och burarna lyckades fånga en sävsparv idag, och inget mer. Sist att märka innan vi stängde för denna gång var en sädesärla. Solen sken och det var verkligen en underbar ö vi lämnade och lämnade över till "veteranerna" och förhoppningsvis en kommande veteran. "Forntiden och framtiden". Jan A, Tord G och Frej S. Älgjjakten idag slutade med lyckat resultat och skottet hördes ända ut till ringmärkarudden även om det hela skedde någon kilometer bort. Älgjakt förekommer inte på Sandskär i vanliga fall eftersom det är nationalpark men nu har vi haft ett par älgar som besvärat både folk och fä, särskilt i byn. Det är inte utan att vi varit rädda när vi rört oss i vassen och i skogen. Återfärden till fastlandet med skeppare Rune enligt plan och nästa gång ser vi fram emot en färd med ny båt - alumniumbåt med resetid halverad. Spännande!
/Inger, Lena, Ulf och Alma (alla i hamn)
Inger, Lena, Ulf och Alma


Insänt av Haparanda Sandskär Fågelstation <hapsand@gmail.com>
fredag 2015-08-14, 20:59

Fredag 14 augusti
Bra dag idag. Jämn och god tillgång på fåglar, och resultatet blev jämt 90 nymärkningar. Som vanligt dominerade lövsångarna stort, och inflödet av grönsiskor och gråsiskor ökar. Dagen kryddades av en tjusig uppvisning av sparvhökens och duvhökens jakt på småfåglar. Särskilt då de jagade ladusvalorna och visade sina akrobatiska färdigheter. Mitt i arbetet fick vi besök av tre morgonpigga anställda från BillerudKorsnäs, som var på besök på ön. Idag har även fredagsbestyren gjorts, både i ringmärkarboden och i stugan. Här inkluderas också viss justering av stolpar och nät, samt gräsklippning. Lena och Inger har varit flitiga och gjort en grundlig städning av bevakarstugan. Alma begav sig på en lång hajk till nordudden hela eftermiddagen, och skötte obsandet. Även det obligatoriska gruppfotot avklarades nu på kvällskvisten. Nu har vi bastat och tvättat av oss myggolja (nu måste vi kämpa mot myggen!), och en god natts sömn väntar. Imorgon är det personalbyte och sista dagen för vår del, för denna gång. Vi säger tack för denna vecka, och på återseende!
/Alma, Lena, Inger och UlfInsänt av Haparanda Sandskär Fågelstation <hapsand@gmail.com>
torsdag 2015-08-13, 20:43

Torsdag 13 augusti
Efter gårdagens fångstsiffror blev dagen bra med god tillgång och framför allt jämn fördelning under märktiden. Det gjorde att vi kunde noggrant studera våra fåglar och diskutera biometri och fjäderdräkter. Kul! Rolf var med även idag och under dagen anlände hans kollegor på folkhögskolan i jämn ström för att ta del av ringmärkningsverksamheten. Förutom detta var gruppen fascinerad av de övriga ”teammedlemmarna” – två tvååriga älgar. En annan deltagare var sparvhöken som jagade in småfåglar i näten under sina jaktrundor. Till ringmärkarnas stora förtret hamnade den i näten hela fem gånger men studsade ut lika många. Istället fick vi glädja oss åt två gökar som både fastnade och ringmärktes. Solen sken och det blåste lite lagom för att hålla mygg och bromsar borta. Fortfarande dominerar lövsångarna och siskorna är på ingång. Första leveransen av byggmaterial till nya stugan kom till ”vår” tomt med hjälp av Kaj. När Tornedalens folkhögskola lämnade oss avlöstes de av ett gäng från BillerudKorsnäs. Vi saknar en del arter som brukar finnas vid den här tiden. Var är alla rödhakar, gulärlor, svarthättor, järnsparvar och inte minst en hel del änder? Vi hoppas att vi ändå får se en blåhake innan vi lämnar över stafettpinnen på lördag.
Inger, Ulf, Alma och Lena.Insänt av Haparanda Sandskär Fågelstation <hapsand@gmail.com>
torsdag 2015-08-13, 15:18

Onsdag 12 augusti
Dagen har bjudit på växlande väder. Morgonen inleddes med kraftiga vindar på 12 m/s och vattenståndet hade stigit till +22 cm, och det var även mörkt och molnigt när vi gick mot udden. Blåsten gjorde att vi inte kunde sätta upp alla nät, utan ett enbart ett fåtal nät i skyddade lägen. Dock hade nätens antal ingen betydelse för fågeltillgången var skral. Idag nymärktes 12 fåglar av 7 arter. Även idag gick en småspov in i buren, och en annan rolig nymärkning var en grå flugsnappare som landade i sista sekund när vi skulle stänga hissen. Idag fick personalen redan på morgonen besök och förstärkning av Rolf Lahti, som är på Sandskär under två dagar med kollegor. Senare under dagen kom ytterligare ett besök i form av Georg Salmi med familj. Förmiddagen bjöd även på dramatik vid fyrans nät. En större hackspett fastnade i nätet och attackerades samtidigt av Lena och sparvhöken. Båda drog dock en nitlott då Lena och sparvhöken skrämde varandra, och i förvirringen tog sig hackspetten ur nätet. En nitlott drog även Ulf sedan, då han fick inre tjänst i stugan medan damerna gick på exkursion.
Idag har även nya stugan provisoriskt markerats, på tomten bredvid övre bastun. Vi besiktigade detta och nöjda av tanken om en ny stuga gick vi tillbaka och åt grekiska älgfärsbiffar(!). Därefter återstod datorarbetet, och nu sömn.
Nu laddar vi om inför morgondagen, och vi hoppas på mer fåglar och bättre väder.
/Alma, Lena, Inger och Ulf  « Föregående 20       Nästa 20 »